Kıdem Tazminatı Nasıl hesaplanır?

Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil edilecektir. Kıdem tazminatı hesaplamaları sırasında işçiye ödenen ücretin yanı sıra, kendisine düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen menfaatlerin (yol parası, yemek parası, düzenli olmak koşuluyla ikramiye ödemeleri vb.) brüt tutarları dikkate alınmaktadır. Her tam çalışma yılı için ödenen kıdem tazminatı tutarı, fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlandırılmıştır.

Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır sorusu işten ayrılan ve ya görevlerine devam eden çalışanların odaklandığı konuların başında geliyor. 2021’in ikinci yarısında kıdem tazminatı 7 bin 638 TL’den 8 bin 284 TL’ye çıktı. Buna göre 2021’in temmuz-aralık döneminde işçilere ödenecek kıdem tazminatı tavanı 8 bin 284 lira olarak belirlendi. Böylece bir işyerinde 5 yıl çalışmış biri eğer işten çıkarılırsa kıdem tazminatı olarak 41 bin 420 TL almış olacak.

Kıdem tazminatına hak kazanabilmek için gereken şartlar nelerdir?

İşçinin iş yerinde bulunduğu süre içerisindeki emeğinin karşılığı olarak nitelendirilen kıdem tazminatı, işçinin lehine olan bir husustur. Kıdem tazminatına hak kazanmak için gereken bazı şartlar mevcuttur. Kıdem tazminatı şartları İş Kanunu doğrultusunda şekillenmiştir.

iş hukuku avukatı işçi avukatı gaziantep
Kıdem Tazminatı Nasıl hesaplanır? 2

Kıdem tazminatına hak kazanmak için gereken şartlardan en önemlisi işçinin bir iş sözleşmesinin varlığı doğrultusunda çalışmış olmasıdır. Aynı zamanda işçinin İş Kanunu’nun 4.maddesinde yer alan İstisnalar ve Borçlar Kanunu kapsamında yer alan diğer çalışmalar kapsamında bulunmaması gereklidir. Kıdem tazminatı alma şartları içerisinde yer alan bir diğer husus ise iş yerinde en az tam bir yıl çalışma şartıdır.

Kıdem Tazminatına Esas alınacak Sürenin Belirlenmesi

Kıdem tazminatına hak kazanılması için iş sözleşmesinin en az bir yıl sürmesi gerekmektedir. Bu bir yıllık süre iş sözleşmesinin başlangıcı ile bitimi arasındaki süreyi ifade etmektedir. Bir yıllık süre 1 takvim yılını ifade eder. Ayrıca tüm sürenin belirlenmesinde işçi izinli dahi olsa hizmet süresi esas alınır.

Kıdem tazminatına hak kazanılmasının ve miktarının tespitinde deneme süresi de nazara alınır. Hesaplama yapılırken sözleşme ister belirli süreli ister belirsiz süreli olsun ister tam süreli olsun ister kısmi süreli olsun bütün sürenin hesaba katılması gerekir.

Kişinin tazminatına esas alınacak hizmet süresinin hesaplanmasında, farklı işverenler nezdinde geçmiş olsa bile aynı işyerinde geçen hizmet süreleri beraber göz önünde tutulacaktır. Örn işçi N bankasında çalışırken banka özelleştirilerek yabancılara satıldı. B bankasında 5 yıl, yeni bankada 2 yıl çalıştı. Kıdem tazminatına esas alınacak hizmet süresi 7 yıldır.

Bu konu hakkında benzer makalelerimiz için tıklayın

4/5 - (1 Oy Kullanıldı)

Call Now

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?