gaziantep boşanma avukatı anlaşmalı ve çekişmeli

Kıbrıs Kktc Boşanma Kararı Tanıma Ve Tenfiz Gaziantep Barosu Avukat Ali Tümbaş

Kıbrıs Mahkemelerince verilen bir boşanma kararı ülkemizde doğrudan uygulanmamaktadır. Doğrudan uygulanmaması sebebiyle her ne kadar Kıbrıs’ta eşler boşanmışsa da Türkiye’de evli görünmektedirler. Eşler hala evli olduklarından, Türkiye’ de yeniden evlenemezler. Kıbrıs’ta boşanma kararı alınmış olsa bile eşlerden birinin Türkiye’de edindiği araba ve taşınmazlardan diğer eşin de edinilmiş mal rejimine göre ortak olması sorunu ortaya çıkmaktadır.

Bu yanlışın düzeltilmesi için ise ayrı bir davanın açılması gerektirmekte olduğundan sırf tanıma ve tenfiz kararının alınmaması sebebiyle dava ve zaman masrafı doğacaktır. Bu olası sorunlarla karşılaşmamak için Kıbrıs’ta boşanma kararı kesinleştikten sonra Türkiye’de bu kararın tanıma ve tenfizini kısa sürede yapmakta fayda vardır. Kıbrıs’ta alınan boşanma kararının Türkiye’de tanıma veya tenfizi davası için zamanaşımı süresi bulunmamaktadır.

Kıbrıs’taki boşanma kararının Türkiye’ de geçerli olabilmesi için Kıbrıs Mahkemelerinin vermiş olduğu boşanma kararının ülkemizde de geçerli hale gelebilmesi için tanınması ve tenfizi Türkiye’de yapılmalıdır. Eşler Kıbrıs Mahkemelerinin vermiş olduğu boşanma kararını Türkiye’deki Aile Mahkemelerinde tanıma veya tenfiz kararı almadıkça, hukuken Türkiye’ de boşanmış sayılmayacaklardır.

Tanıma ve tenfiz aynı amaca hizmet etmekle birlikte farklı durumlar için uygulanırlar. Türkiye’de boşanma davaları MÖHUK m.42 şartlarına göre tanıma olarak açılır. Ancak Kıbrıs’ta alınan boşanma kararında velayet, nafaka vb. konulara ilişkin hükümler varsa ve bunların Türkiye’de de icra edilebilmesini istiyorsanız tenfiz davası açması gerekir. Bu hususa dikkat ederek dava konusunu belirlemek gerekmektedir. Tavsiye vermek gerekirse bu ayrımı tam yapamadığınız durumlarda dava konusu kısmına tanıma ve tenfizi birlikte yazmanız olacaktır.

Boşanma davalarının tanıma ve tenfizinde görevli mahkeme aile mahkemeleridir. Yetkili mahkeme ise MÖHUK m. 51/2’de düzenlenmiştir. Buna göre yetkili mahkeme, kendisine karşı tanıma ya da tenfiz istenen kişinin Türkiye’deki yerleşim yeri mahkemesi, yoksa sakin olduğu yer mahkemesi, oda yoksa Ankara İstanbul veya İzmir Mahkemelerinden biridir. Bu yetki hükmü kesin yetkiyi içermemesi sebebiyle davalının ilk itirazda bulunmaması halinde yetkisiz aile mahkemesi yetkili olacaktır ve davaya bakması zorunlu hale gelecektir.

boşanma avukatı gaziantep anlaşmalı boşanma çekişmeli boşanma
Kıbrıs Kktc Boşanma Kararı Tanıma Ve Tenfiz Gaziantep Barosu Avukat Ali Tümbaş 5

KIBRIS BOŞANMA TANIMA TENFİZ DAVASI NASIL AÇILIR

Kıbrıs devleti mahkemelerince verilen boşanma kararları için, Boşanmanın Tanıma Tenfiz için yabancı mahkemelerden hukuk davalarına ilişkin olarak verilmiş ve o devlet kanunlarına göre kesinleşmiş bulunan ilamların Türkiye’de icra olunabilmesi yetkili Türk Mahkemesi tarafından tanıma tenfiz kararı verilmesine bağlıdır. Yabancı mahkemelerin ceza ilamlarında yer alan kişisel haklarla ilgili hükümler hakkında da tenfiz kararı istenebilir
Kıbrıs Boşanma Tanıma Tenfiz için yabancı mahkeme kararlarının boşanma tanıma tenfizi (hükmünü yürütme) MÖHUK. m:34/I’ de düzenlenmiştir.

KIBRIS BOŞANMA TANIMA VE TENFİZ DAVASI DAVA DİLEKÇESİ NASIL YAZILIR

Kıbrıs Boşanma Tanıma Tenfiz için yabancı mahkeme kararlarının boşanma tanıma tenfiz davası dava dilekçesi aşağıdaki başlıklar doğrultusunda hazırlanır. Boşanma tanıma tenfiz davası dava dilekçesi karşı tarafın sayısı kadar örnek eklenir. Dilekçede aşağıdaki hususlar yer alır,
KıbrısTanıma Tenfiz isteyenle, karşı tarafın ve varsa kanunî temsilci ve vekillerinin ad, soyad ve adresleri.
Tanıma Tenfiz konusu hükmün hangi devlet mahkemesinden verilmiş olduğu ve mahkemenin adı ile ilâmın tarih ve numarası ve hükmün özeti.
Tenfiz, hükmün bir kısmı hakkında isteniyorsa bunun hangi kısım olduğu

KIBRIS BOŞANMA TANIMA VE TENFİZ DAVASI İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kıbrıs Boşanma Tanıma Tenfiz için yabancı mahkeme kararlarının boşanma tanıma tenfiz davası dava dilekçesine aşağıdaki belgeler eklenir:
Kıbrıs Boşanma Tanıma Tenfiz için yabancı mahkeme ilâmının o ülke makamlarınca usulen onanmış aslı veya ilâmı veren yargı organı tarafından onanmış örneği ve onanmış tercümesi.
İlâmın kesinleştiğini gösteren ve o ülke makamlarınca usulen onanmış yazı veya belge ile onanmış tercümesi

Boşanma Tanıma Tenfiz Davası Nedir?

Yabancı ülke mahkemeleri tarafından boşanmaya ilişkin verilen kararın Türkiye’de geçerliliğinin sağlanması için açılan davaya boşanmanın tanınması denir.

Yabancı ülke mahkemeleri tarafından boşanmaya ek olarak icra edilmesi gereken fer’i nitelikte (örneğin nafakaya ilişkin) kararların Türkiye’de geçerliliğinin sağlanması ve icra edilebilmesi için açılan davaya boşanmanın tenfizi denir.

Yani yabancı mahkeme kararı icrai nitelikte değilse, sadece değiştirdiği hukuki durumun Türkiye’de geçerliliği sağlanmak isteniyorsa tanıma davası açılırken icra edilmesi gereken kararlar da mevcutsa tenfiz davası açılır.

Kuzey Kıbrıs Boşanma Kararının Türkiye’de Tenfizi

tek celsede boşanma gaziantep boşanma avukatı
Kıbrıs Kktc Boşanma Kararı Tanıma Ve Tenfiz Gaziantep Barosu Avukat Ali Tümbaş 6

TÜRKİYE’DE BOŞANMA – TANIMA DAVASI

Yurtdışında alınan boşanma kararının Türkiye’de geçerli olması için, bu boşanma kararının Türkiye’de nüfusa işletilmesi gerekiyor.

Eksiden bunu yapmanın tek yolu yabancı boşanma kararının tanınması ve tenfizi için dava açmaktı.

Son dönemde yapılan düzenlemelerle dava açmadan Türkiye’de boşanma işlemlerinin tamamlanmasının yolu açıldı.

Hangi durumlarda davasız Türkiye’de boşanma işlemleri gerçekleşiyor.

Öncelikle Yurtdışında alınmış ve kesinleşmiş bir boşanma kararının olması gerekmekte. Bu kararın Türkiye’de nüfusa işlenmesi için;

Kuzey Kıbrıs Boşanma Kararının Türkiye’de Tenfizi

HER İKİ EŞ KONSOLOSLUĞA BAŞVURUSA

Taraflar (boşanan eşlerin her ikisi de) konsolosluklara boşanmak için gerekli belgelerle başvuru yaparlarsa yabancı boşanma kararının Türkiye’de tanınması işlemlerini dava açmadan yaptırabiliyorlar.

Kısaca eski eşiniz konsolosluğa giderse artık dava açmanıza gerek yok.

Bu işlemi sizin adınıza avukatınızda yapabilir.

Bu konu hakkında benzer makaleler için tıklayın

Avukatlarımızın Yazısını Oylar mısınız?

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?