Kayseri İşçi Avukatı

Kayseri İş Hukuku Avukatı ve Arabulucu olarak Verdiğimiz Hizmetlerimiz

15 yılı aşkın bir deneyime sahip uzman Kayseri iş hukuku avukatı kadromuz işçi işveren uyuşmazlıkları başta olmak üzere iş hukuku alanında edindikleri tecrübe ve bilgiler ile güncel mevzuat ve Yargıtay içtihatları çerçevesinde; kıdem tazminatı davası, ihbar tazminatı davası, fazla mesai alacağı davası, iş akdinin feshi davası, fazla mesai alacağı davası, iş kazası ve tazminatı davası, işe iade davası, iş sözleşmesi hazırlanması gibi konularda müvekkillerimize avukatlık, arabuluculuk ve hukuki danışmanlık desteği vermektedir.

İşe iade davası, kıdem ve ihbar tazminatı, iş kazası davası gibi iş hukuku uyuşmazlıklarına ilişkin daha fazla bilgi edinmek için makalelerimizi okuyabilir; avukat kadromuzdan dava süreci, hukuki statünüz, haklarınız ile dava ücret ve masrafları konusunda ön bilgi alabilir; detaylı bilgi ve tüm sorularınız için bizimle iletişime geçebilir veya yüz yüze görüşmek için Zülküf Arslan Hukuk Büromuzu ziyaret edebilirsiniz.

Kayseri avukat kadrosu ve 15 yılı aşkın deneyimi ile Büromuz İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ile ilgili verdiği hizmetler bunlarla sınırlı olmamak üzere genel olarak şunlardır;

 1. Kıdem Tazminatı
 2. İhbar Tazminatı
 3. Fazla Mesai Ücreti
 4. Yıllık İzin Ücreti
 5. Ücret Alacağı
 6. İşe İade Davası
 7. İşe Başlatmama Tazminatı
 8. Kötüniyet Tazminatı
 9. İş Kazası
 10. İş Kazası Tazminatı
 11. Sürekli İş Göremezlik
 12. Geçici İş Göremezlik
 13. Hizmet Tespiti
 14. İş akdinin feshi
 15. İşçilik alacakları
 16. Doğum İzni
 17. Asgari Geçim İndirimi
 18. Sendikal Tazminat
 19. Mobbing Davası

Kayseri İş Hukuku Avukatı Arıyorsanız

İş Hukuku davası ve uyuşmazlıklarda taleplerin etkili bir biçimde ve zamanında ileri sürülmesi ve hak kaybına uğramamak için iş hukuku alanında deneyimli bir avukattan hukuki destek alınması faydalı olacaktır. 15 yılı aşkın deneyimi ve iş hukuku avukatı kadrosu ile müvekkillerimize avukatlık, arabuluculuk ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Kayseri iş hukuku avukatı arıyorsanız 15 yılı aşkın deneyimi ile avukat kadromuzdan dava süreci, hukuki statünüz, haklarınız ile dava ücret ve masrafları konusunda ön bilgi alabilir; detaylı bilgi ve tüm sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Kayseri İşçi Avukatı

Kayseri işçi avukatı olarak görev yapan ekibimiz, bu alanda uzman kişilerden oluşur. Pek çok farklı iş davası görmüş ve başarı ile sonuçlandırmış avukat ekibimiz, sizin için de doğru ve hızlı bir çözüm yolu bulmayı amaçlar. Kayseri iş avukatı ihtiyaçları genellikle işverenin işçinin hakkını vermemesi ile ortaya çıkar. Bu durumda işçinin haklı nedenle feshi söz konusu olur. Bu demek oluyor ki; eğer ortada haklı bir durum varsa işçi işverene istifa verebilir. Ancak bu durumun haklı olup olmadığı, sonrasında kazanılan hakların alınabilme durumu ile ilgili Kayseri iş avukatı ile görüşmeniz gerekir. Görüşme yapıp emin olmadan direkt olarak istifa vermeniz önerilmez.

İşverenin işçinin maaşını vermemesi, geciktirmesi, eksik vermesi, mobbing uygulaması, sigortasını eksik yatırması veya hiç yatırmaması gibi durumlar direkt olarak haklı fesih sebebi olabilir. Fesih durumunu netleştirmek için Kayseri iş avukatı ile görüşme yapmanız çok önemlidir. Kayseri iş avukatı ile görüşmenizin ardından size durumunuzu özetleyerek nasıl bir yol çizmemiz gerektiği konusunda planlamalar yaparız. İşçinin avukatı yoluyla işverene çektiği ihtarname ile alacak – verecek durumu iki kişi arasında netleştirilir.

Kayseri işçi avukatı ile bir danışmanlık sürecine başladığınızda artık hiçbir şekilde işvereninizle iletişime geçmemelisiniz. Yanlış anlaşılmalar, dava sürecini olumsuz etkileyecek herhangi bir şaşırtmacanın önüne geçebilmek için bu durum önemlidir. Kayseri iş avukatı ile bir sürece başladığınızda artık süreci avukatlarımız yönetecektir. Avukatlarımız işçinin hakkını en iyi şekilde arayarak hakkı olan miktarda tazminatı veya hakkı olan kazanımların işçiye devredilmesi, aktarılması konularında destek olur.

İş ve İşçi Avukatı Görevleri

Avukatlık söz konusu olduğunda her dalın kendine has farklı görevleri olur. Her avukatımız özel bir alanda uzmanlaşır. Kayseri iş avukatı görevleri de tamamen iş sözleşmesine ve iş hukuku kurallarına bağlı olarak netleşir. Kayseri işçi avukatı görevleri şu şekilde sıralanabilir:

 • Mevzubahis olan davanın öncesi ve sonrası süreçlerini inceler, planlar ve işçi menfaatlerini koruyacak şekilde çalışmalar yapar.
 • İş hukuku ve tabi olunan iş sözleşmesinin detaylarını işçi ile paylaşır.
 • Kayseri iş avukatı olarak işçinin kazanımlarını belirler, işçiyi bu dava süreci ve sonrasında nelerin beklediği konusunda bilgilendirir.
 • İşten ayrılma sonrasında işçinin hangi haklara sahip olduğu konusunda net bir açıklama sunar.
 • İşveren ve işçi arası anlaşmazlıklarda arabuluculuk yapar.
 • İşverenin kabahati sebebi ile bir Kayseri iş avukatı aranıyorsa, avukatımız işçinin tüm haklarını sonuna kadar koruyacak bir istek planı hazırlar ve dava sürecini önemle takip eder.
 • Toplu iş sözleşmelerine dahil olunan durumlarda, sendikalaşmalarda da Kayseri iş avukatı, haksızlığa karşı işçi gruplarının yanında yer alır.
 • İşçi ve işveren arasında uzlaşma sağlanamadığında söz konusu hak talepleri mahkemeye gittiğinde Kayseri iş avukatı olarak ekibimiz, müvekkillerinin yanında yer alır ve onları mahkemede de en iyi şekilde savunur.
 • Kayseri iş avukatı gerektiğinde tanık beyanları hakkında yazılı beyanda bulunabilir, bilirkişi raporuna itiraz edebilir, bordro ve diğer belgelerin incelenmesini talep edebilir ve kendi de tüm bu belgelere erişim izni alarak detaylı araştırma yapar.
gaziantep avukat 5 1

İş Davaları Nelerdir?

İş davaları, iş hukuku alanında yürütülen davalardır. Burada ilk olarak;

 1. İşçi alacaklarından doğan davalar,
 2. Hikmet akdinin tespiti davası,
 3. İşe iade davası,
 4. İş kazası tazminat davası olmak üzere 4 dava türü bulunur.

Davaların yürütülme süreci, farklı şekillerde olabilir. Davayı açan kişi belirli deliller doğrultusunda bilgi toplarsa, kazanma olasılığı yüksektir. Davalarda görgü tanıkları da büyük önem taşır. İş davaları, Kayseri İş hukuku içerisinde görülür. Sürecin alanında tecrübeli bir avukat ile yürütülmesi önemlidir.

İşçi Alacaklarından Doğan Davalar Nedir?

İşçi belirli nedenler doğrultusunda çalıştığı işyerine devam edemeyebilir. Burada işveren tarafından alacağı bulunuyorsa, fakat işveren kişinin hakkını vermediği takdirde işçi alacaklarından doğan davalar oluşmaktadır. İşçi alacakları bayram ücreti, fazladan çalıştığı için verilmesi gereken ücret, yol parası, yemek parası ya da asgari geçim indirimi gibi çeşitli sektörde verilmesi gereken alacaklardır. İşçi bu haklarını alamadığı takdirde, işverene dava açabilir.

Hikmet Akdinin Tespiti Davası Nedir?

İşveren tarafından, işçinin çalıştığına dair sigortasının yapılmaması ya da oldukça yüksek bir ücret almasına karşı düşük sigorta alması, hikmet akdinin tespiti davası açılmasını sağlar. İşçi, bulunduğu sektörde hakkı olan sigortayı almak için hukuki yollara başvurur. Burada da Kayseri İş hukuku altında süreç yürütülür. Kişinin yüksek maaşlı bir çalışan olması fakat düşük sigorta alması da davada etkilidir.

İşe İade Davası Nedir?

İşveren tarafından, işçinin haksız yere işten çıkarılması sonrasında tekrar aynı şekilde diğer çalışanlarla birlikte işe alınması durumunda işe iade davası açılır. İşçi, işten sebepsiz yere çıkartılabilir. Sonrasında işveren diğer çalışanlar ile aynı pozisyonda bulunarak çalışması için dava açar. Burada davanın istenilen şekilde ilerlemesi için deliller önemlidir. İşe iade davası, kendi içerisinde belli başlı şartları bulundurur. Bu şartlar karşılıklı olarak onaylandığı takdirde dava, Yargıtay karşısında sonucuna varılır. Kayseri İş hukuku avukatı, bu konuda size danışmanlık görevi yapmaktadır.

İş Kazası Tazminat Davası Nedir?

Bir işçinin çalıştığı işyerinde, maddi ve manevi açıdan zarar görmesi olağan bir durumdur. Fakat burada işverenin, işletmesinde gerekli güvenlik önlemleri almadığı takdirde işçi, işverene iş kazası tazminat davası açabilir. Bu durumda iş hukuku alanında incelenir.

Kayseri iş hukuku içerisinde incelenecek, iş kazası tazminat davası kazanın oluştuğu andan itibaren 10 yıl kadar süre içerisinde davanın açılabileceğini gösterir. Dava yetkili mahkemede görülür. Fakat işverenin davayı açması, ikametgâh adresinde bulunan mahkemede görülür. İş kazasında maddi ve manevi kaybın yaşadığına dair deliller dosya şeklinde Yargıtay’a sunulmalıdır. Bu durum kişinin haklılığını daha net bir şekilde ortaya çıkarır.


Avukatlarımızca Hazırlanan Makalelerimiz

  ✅ Kayseri işçi avukatı;✅ Kayseri Avukatı
  ✅ Kayseri işveren Avukatı;✅ Kayseri İşçilik alacakları Avukatı
  ✅ Kayseri Kıdem Tazminatı Avukatı;✅ Kayseri İhbar Tazminatı  Dava Avukatı
  ✅ Kayseri Hukuk bürosu;✅ Online destek hattı

  Kayseri Adliyesi İletişim Bilgileri

  Erkilet Yolu, Sümer Üst Geçit Yanı Plevne Mahallesi, Gayret Sokak 38090 Kocasinan / KAYSERİ

  *Kayseri 1. İnfaz Hâkimliği – Kalem Dahili: 149
  *Kayseri 2. İnfaz Hâkimliği – Kalem Dahili:150
  *Kayseri İnfaz Hâkimlikleri Yazı İşleri Müdürlüğü – Dahili : 147
  *Kayseri 1. İcra Mahkemesi – Kalem Dahili:135
  *Kayseri 2. İcra Mahkemesi – Kalem Dahili:137
  *Kayseri 3. İcra Mahkemesi – Kalem Dahili:141
  *Kayseri 4. İcra Mahkemesi – Kalem Dahili:133
  *Kayseri 5. İcra Mahkemesi – Kalem Dahili:139
  *Kayseri 6. İcra Mahkemesi – Kalem Dahili:143
  *Kayseri (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu – Kalem Dahili: 148
  *Kayseri İcra Daireleri Başkanlığı – Özel Kalem Dahili: 117
  *Kayseri İcra Daireleri Başkanlığı – Kalem Dahili: 121
  *Kayseri İcra Daireleri Başkanlığı – Baş Müdür Dahili:124
  *Kayseri Genel İcra Dairesi Danışma :119
  *Kayseri Genel İcra Dairesi Müdür:112
  *Kayseri Genel İcra Dairesi Takip Kayıt:114
  *Kayseri Genel İcra Dairesi Haciz Bürosu:116
  *KayseriGenel İcra Dairesi Satış Bürosu:118
  *Kayseri Genel İcra Dairesi Mali İşler Bürosu:120
  *Kayseri Genel İcra Dairesi İflas Bürosu:122
  *Kayseri İcra Arşiv:129
  *Kayseri Gayri Menkul Satış İcra Dairesi Müdür:130
  *Kayseri Gayri Menkul Satış İcra Dairesi Müdür Yrd.:131
  *Kayseri Banka Alacakları İcra Dairesi Müdür:123
  *Kayseri Banka Alacakları İcra Dairesi Banko:125
  *Kayseri Abonelik Sözleşmeleri İcra Dairesi Müdür:126
  *Kayseri Abonelik Sözleşmeleri İcra Dairesi Banko:128
  Avukatlarımızın Yazısını Oylar mısınız?

  Yorum bırakın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  Call Now

  Scroll to Top
  WhatsApp
  Avukata Soru Sor
  Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?