KADININ HASTALIĞI SEBEBİYLE EVLİLİK BİRLİK GÖREVLERİNİ YERİNE… | Gaziantep Avukat Ali Tümbaş

KADININ HASTALIĞI SEBEBİYLE EVLİLİK BİRLİK GÖREVLERİNİ YERİNE GETİREMEMESİ 

Kadının Hastalığı Evlilik Birliğini Etkileyebilir

Kadınların evlilik birliği içerisinde yerine getirmesi gereken görevlerin başında, aile bireylerinin sağlığına özen göstermek gelir. Ancak bazı durumlarda, kadınlar kendi sağlık sorunları nedeniyle bu görevlerini yerine getirmekte zorlanabilirler. Bu yazımızda, kadının hastalığı sebebiyle evlilik birlik görevlerini yerine getirememesi durumunu ele alacağız.

Öncelikle belirtmek gerekir ki, kadının evlilik birlik görevlerini yerine getirememesi durumu oldukça hassas bir konudur. Bu durumda, hem kadının hem de aile bireylerinin psikolojik ve sosyal açıdan desteklenmesi gerekmektedir. Kadının hastalığına uygun tedavi yöntemleri uygulanarak sağlığına kavuşması sağlanmalıdır.

Kadının hastalığı sebebiyle evlilik birlik görevlerini yerine getirememesi, özellikle çocukların bakımı ve ev işlerinin yapılması gibi konularda sorunlar yaratabilir. Bu durumda, aile bireyleri arasında iş bölümü yapılması ve kadına destek olunması gerekmektedir. Çocukların bakımı için aile büyükleri veya güvenilir bakıcılar devreye sokulabilir. Ev işleri konusunda ise, eşler arasında iş bölümü yapılması ve ev işlerine yardımcı olmak önemlidir.

bosanma avukati gaziantep 2 1 1
KADININ HASTALIĞI SEBEBİYLE EVLİLİK BİRLİK GÖREVLERİNİ YERİNE... | Gaziantep Avukat Ali Tümbaş 3

Kadının hastalığı nedeniyle evlilik birlik görevlerini yerine getirememesi, aile bütçesine de etki edebilir. Kadınların çalışamaması veya işlerini aksatması nedeniyle gelir kaybı yaşanabilir. Bu durumda, aile bütçesi gözden geçirilmeli ve gelir kaybını telafi edecek çözümler bulunmalıdır.

Kadının hastalığı sebebiyle evlilik birlik görevlerini yerine getirememesi durumu, aile içi iletişimi de etkileyebilir. Bu nedenle, aile bireyleri arasında açık ve net bir iletişim kurulması önemlidir. Kadınların sağlık durumları hakkında bilgi sahibi olmaları ve tedavi sürecinde destek vermeleri gerekmektedir.

Sonuç olarak, kadının hastalığı sebebiyle evlilik birlik görevlerini yerine getirememesi durumu oldukça hassas bir konudur. Bu durumda, kadının sağlığına uygun tedavi yöntemleri uygulanarak sağlığına kavuşması sağlanmalıdır. Aile bireyleri arasında iş bölümü yapılması ve kadına destek olunması gerekmektedir. Ayrıca, aile içi iletişimde açıklık ve netlik sağlanmalıdır. Bu şekilde, kadının hastalığı sebebiyle yaşanabilecek sorunlar en aza indirilebilir ve aile bütünlüğü korunabilir.

T.C.YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2015/14492

K. 2016/5875

T. 24.3.2016

• KADININ HASTALIĞI SEBEBİYLE BİRLİK GÖREVLERİNİ YERİNE GETİREMEMESİ (Boşanma – Kendisine Kusur Yüklenemeyeceği/Erkeğin Boşanma Davasının Reddedileceği)

• BOŞANMA ( Kadının Hastalığı Sebebiyle Birlik Görevlerini Yerine Getirememesi Kendisine Kusur Olarak Yüklenemeyeceğinden Erkeğin Boşanma Davasının Reddine Karar Verilmesi Gerektiği – Erkeğin Boşanma Davasının Konusu Kalmadığından Karar Verilmesine Yer Olmadığına Davanın Açıldığı Tarihteki Haklılık Durumuna Göre Yargılama Gideri İle Vekalet Ücreti Konusunda Karar Verilmek Üzere Hükmün Bozulmasına Karar Vermek Gerektiği)

• BOŞANMA DAVASININ KONUSU KALMADIĞI (Kadının Hastalığı Sebebiyle Birlik Görevlerini Yerine Getirememesi Kendisine Kusur Olarak Yüklenemeyeceğinden Erkeğin Boşanma Davasının Reddedileceği – Erkeğin Boşanma Davasının Konusu Kalmadığından Karar Verilmesine Yer Olmadığına Davanın Açıldığı Tarihteki Haklılık Durumuna Göre Yargılama Gideri İle Vekalet Ücreti Konusunda Karar Verilmesi Gerektiği)

4721/m.166

tek celsede boşanma gaziantep boşanma avukatı
KADININ HASTALIĞI SEBEBİYLE EVLİLİK BİRLİK GÖREVLERİNİ YERİNE... | Gaziantep Avukat Ali Tümbaş 4

ÖZET : Davalı-davacı kadının hastalığı sebebiyle birlik görevlerini yerine getirememesi kendisine kusur olarak yüklenemez. Bu haliyle boşanmaya sebep olan olaylarda kadına izafe edilecek kusur bulunmamaktadır. O halde, erkeğin boşanma davasının reddine karar verilmesi gerekirken kabulü doğru değil ise de; kadının kabul edilen boşanma davası temyiz edilmeyerek kesinleşmiş olmakla erkeğin boşanma davasının konusu kalmamıştır.

Gerçekleşen bu duruma göre erkeğin boşanma davasının konusu kalmadığından karar verilmesine yer olmadığına davanın açıldığı tarihteki haklılık durumuna göre yargılama gideri ile vekalet ücreti konusunda karar verilmek üzere hükmün bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davacı-karşı davalı erkek tarafından kusur belirlemesi, nafaka ve tazminatlar yönünden; davalı-karşı davacı kadın tarafından ise erkeğin davasının kabulü, maddi tazminatın miktarı, manevi tazminat talebinin reddi ve nafakaların miktarı yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davacı-davalı erkeğin tüm, davalı-davacı kadının aşağıdaki bendin kapsamı dışıda kalan temyiz itirazları yersizdir.

2-Davalı-davacı kadının hastalığı sebebiyle birlik görevlerini yerine getirememesi kendisine kusur olarak yüklenemez. Bu haliyle boşanmaya sebep olan olaylarda kadına izafe edilecek kusur bulunmamaktadır. O halde, erkeğin boşanma davasının reddine karar verilmesi gerekirken kabulü doğru değil ise de; kadının kabul edilen boşanma davası temyiz edilmeyerek kesinleşmiş olmakla erkeğin boşanma davasının konusu kalmamıştır.

Gerçekleşen bu duruma göre erkeğin boşanma davasının konusu kalmadığından karar verilmesine yer olmadığına davanın açıldığı tarihteki haklılık durumuna göre yargılama gideri ile vekalet ücreti konusunda karar verilmek üzere hükmün bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu bölümlerinin ise yukarıda l. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, aşağıda yazılı harcın Ahmet’e yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna ve 136.00 TL. temyiz başvuru harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, temyiz peşin harcını yatıran Demet’e geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 24.03.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bu konu hakkında benzer makalelerimiziçin tıklayın

Avukatlarımızın Yazısını Oylar mısınız?

Call Now

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?