İsviçrede Ki Boşanmanın Türkiyede Tanınması i Boşanma Avukatı

İsviçre’de Verilmiş Boşanma Kararının Türkiye’de Tanınması İçin Gerekli Belgeler

  1. İsviçre’de verilmiş boşanma kararının kesinleşme bilgisi içeren aslı
  2. Boşanma kararına İsviçre yetkili makamlarınca verilmiş Apostille şerhi
  3. İsviçre boşanma kararının noter veya konsolosluk onaylı Türkçe tercümesi

İsviçre’de Verilen Velayet, Nafaka ve Tazminat Kararının Tanınması ve Tenfizi

İsviçre mahkemeleri tarafından boşanma ile birlikte veya ayrı bir davada verilen velayet, nafaka ve tazminat kararlarının Türkiye’de icrası ve velayet hakkının kullanımı için de bu kararların tanınması ve tenfizi gerekir. Aksi halde İsviçre’de verilen nafaka ve tazminat kararı Türkiye’de icra takibine konu edilemez ve velayet hakkı kullanılamaz. İsviçre’de verilen velayet, nafaka ve tazminat kararlarının tanınması ve tenfizi için de İsviçre boşanma kararında aranan belgeler istenir.

İsviçre’de ve diğer ülkelerde verilen müşterek çocuğun velayetinin ortak kullanılmasına dair kararlar yakın zamana kadar Türkiye kamu düzenine aykırı olduğu gerekçesi ile tanınıp tenfiz edilemiyordu. Ancak, Türkiye’de ortak velayet yaklaşımının önümüzdeki yakın dönemde uygulamada yerleşecek olması, bu kararların tanınması ve tenfizinin de önünü açacaktır.

tek celsede boşanma gaziantep boşanma avukatı

İSVİÇRE MAHKEME KARARI BOŞANMA İÇİN YETERLİ Mİ?

İsviçre’de boşanma kararı alınması Türk hukukununun hakimiyet alanına etki etmeyeceğinden bu hali ile Türk vatandaşı olanların işini görmeyecektir. Yani Türkiye için bir geçerliliği bulunmamaktadır. Bunun için belirli şartları sağlandığında bu boşanma kararının Türkiye’de de etkili olabilmesi ve nüfus kayıtlarına işlenebilmesi için Türk mahkemesince tanınması ve tenfizi gerekmektedir.

MAVİ KARTLILAR, ANLAŞARAK BİRLİKTE BAŞVURU YAPANLAR ve BOŞANILAN DİĞER TARAFI ÖLMÜŞ VEYA YABANCI OLANLAR TANIMA TENFİZ DAVASI AÇMAK ZORUNDA DEĞİL

Türk vatandaşı iken evlenip daha sonra izinle İsviçre vatandaşlığına geçenler tekrar bir Türk vatandaşı ile evlenmek istediklerinde yetkili makamlar onlardan Türk makamlarından “evlenme ehliyet belgesi” istediklerinden , bu kişiler de Türkiye’de tanıma tenfiz yaptırmak zorundadırlar.

Zira nüfus kayıtları kapalı da olsa halen nüfusta evli olarak görünmektedirler. Mavi/pembe kartlı bu insanlarımızın yeni düzenleme ile tanıma tenfiz yaptırmaları idari işlemle yapılırken ayrıca dava açmalarına gerek bulunmuyor.

Zira Mayıs 2012‘de Nüfus Kanununda değişiklik yapılarak Mavi Kartlılar Kütüğü oluşturuldu. Daha sonra da 30 Nisan 2013’te İçişleri Bakanlığı bu kütüğün oluşturulması ve işlemlerin nasıl yürütüleceğine dair „Mavi Kartlılar Kütüğü ve Beyan Edilen Nüfus Olaylarının Tutulması Hakkında Yönerge“ yayınladı.

O tarihten beri mavi/pembe kartlı insanımız belgelerini tamamlayarak yurt dışında Konsolosluklara, yurt için de ise Nüfus Müdürlüklerine müracaat ederek İsviçre mahkemesi boşanma kararlarını “Mavi Kartlılar Kütüğü”ndeki kayıtlarına işletebilirler.

gaziantep boşanma avukatı anlaşmalı ve çekişmeli

Tanıma ve Tenfiz İçin Gerekli Şartlar

  • Yabancı ülke mahkeme kararının özel hukuk alanına ilişkin olması (boşanma davaları özel hukuka ilişkin davalar olduğundan, tanınma ve tenfizi mümkündür)
  • Tanınması istenen mahkeme kararını veren ülke ile Türkiye arasında karşılıklı olarak tanımayı sağlayan bir sözleşme veya yasal düzenleme bulunması (İsviçre de Türkiye gibi uluslararası Lahey sözleşmesine taraf bir devlet olduğundan gerekli belgelerin bulunması halinde, İsviçre’de verilen boşanma kararı Türkiye mahkemelerince tanınabilir.
  • Tanınması istenen karara konu yargılamanın Türkiye mahkemelerinin münhasır yetkisine girmemesi (iki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı arasında dahi görülse, boşanma davalarında Türkiye mahkemelerinin münhasır yetkisi söz konusu değildir.)
  • Yabancı mahkeme kararının Türkiye kamu düzenine aykırı bulunmaması.
  • Tanınması istenen kararın yurtdışında yapılan yargılamasında karşı tarafın savunma hakkının kısıtlanmamış olması

Bu konu hakkında benzer makaleler için tıklayın

Avukatlarımızın Yazısını Oylar mısınız?

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?