İŞVERENLERE VERİLECEK ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNE İLİŞKİN

İŞVERENLERE VERİLECEK ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNE İLİŞKİN

1.  Asgari ücret desteğinden faydalanabilecek işverenler kimlerdir?

5https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.5510.pdf510  sayılı  Kanunun  4  üncü  maddesinin  birinci  fıkrasının  (a)  bendi  kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran özel sektör işyeri  işverenleri  ile  5018  sayılı  Kanuna  ekli  (I)  sayılı  cetvelde  sayılan  kamu idarelerine  ait  kadro  ve  pozisyonlarda  4  üncü  maddenin  birinci  fıkrasının  (a)  bendi kapsamında  haklarında  uzun  vadeli  sigorta  kolları  hükümleri  uygulanan  sigortalıları alıştıran  işverenler  hariç  olmak  üzere  diğer  kamu  işyeri  işverenleri  de  destekten yararlanacaktır.

2.  Asgari ücret desteğinden işyerinde çalıştırılan bütün sigortalılardan dolayı faydalanmak mümkün müdür?

Hayır.  Asgari  ücret  desteğinden  yalnızca  uzun  vadeli  sigorta  kollarına  (malullük, yaşlılık  ve  ölüm  sigortası)  tabi  olarak  çalıştırılan  sigortalılar  için  yararlanmak mümkündür.

3.  Kuruma  verilen  aylık  prim  ve  hizmet  belgeleri  bakımından  hangi  belge türlerinden bildirilen sigortalıların asgari ücret desteğinden yararlanma imk anı bulunmaktadır?

Asgari ücret desteğinden yalnızca uzun vadeli sigorta kollarına (malullük, yaşlılık ve ölüm  sigortası)  tabi  olan  sigortalılar  için  Kuruma  verilen  aylık  prim  ve  hizmet belgelerinden  dolayı  yararlanılması  mümkün  bulunmaktır.  Bu  bakımdan  dikkate alınacak belge türleri 1, 4, 5, 6, 13, 14, 20, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ve 37 nolu belge türleri olup bu belge türlerinden bildirilen sigortalılar bakımından anılan madde hükmünde yer verilen destek unsurundan yararlanılma imkanı bulunmaktadır.

4.  Asgari ücret desteği sürekli verilecek bir destek uygulaması mıdır?

Asgari  ücret  desteği,  haklarında  uzun  vadeli  sigorta  kolları  hükümleri  uygulanan sigortalılardan  dolayı  kapsamda  bulunan  işverenlerimize  2016/Ocak  ila  2016/Aralık aylarına münhasır olmak üzere verilecek sürekli olmayan süreli bir destektir.

Gaziantep Avukat Ali Tümbaş Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı
İŞVERENLERE VERİLECEK ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNE İLİŞKİN 4

5.  İşyerinin tescil tarihinin destekten yararlanılacak prim ödeme gün sayısın ın hesaplanması bakımından bir önemi var mı?

Evet. Destekten yararlanılacak prim ödeme gün sayısının hesaplanmasında işyerinin 01/01/2016  tarihinden  önce  tescil  edilmiş  olup  olmadığına  göre  farklılık bulunmaktadır.

– 01/01/2016 tarihinden önce tescil edilmiş olan işyerlerinde;

2015 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde uzun vadeli  sigorta  kollarına tabi olup prime esas günlük kazancı 85 TL (Aylık 2.550. TL) ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere,2016  yılında  cari  aya  ilişkin  verilen  aylık  prim  ve  hizmet  belgelerinde  uzun  vadeli sigorta kollarından bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısı asgari ücret desteğinden yararlanılacak prim ödeme gün sayısı olarak dikkate alınacaktır.

– 2016 yılı içinde ilk defa tescil edilen işyerlerinde;

2016 yılı içinde ilk defa tescil edilen işyerlerinde uzun vadeli sigorta kollarına tabi olup prime esas kazanç alt sınırı ve üst sınırları arasında bildirilen tüm sigortalıların toplam prim  ödeme  gün  sayısı  asgari  ücret  desteğinden  yararlanılacak  prim  ödeme  gün sayısı olarak dikkate alınacaktır.

6.  Asgari ücret desteğinden yararlanılabilecek tutar ne kadardır?

Destekten  yararlanılabilecek  prim  ödeme  gün  sayısının  günlük  3,33  TL  ile  çarpımı sonucu bulunacak rakam asgari ücret desteğinden yararlanılabilecek tutar olacaktır.

7.  Asgari ücret desteğinden yararlanmak için başvuru şartı bulunmakta mıdır?

Asgari  ücret  desteğinden  yararlanmak  için  herhangi  bir  başvurma  şartı bulunmamaktadır.

8.  Asgari  ücret desteği  ile sağlanan  indirim  işverenlerin  cari ay  sigorta  prim borçlarına mı mahsup edilecektir?

Hayır.  Asgari  ücret  desteğiyle  sağlanacak  indirim  tutarı,  takip  eden  ay/aylardan doğan sigorta prim borçlarına mahsup edilecektir. Örneğin Ocak ayı prim ve hizmet belgesi  Şubat  ayında  verildiğinden  bu  belgenin  alınmasından  sonra  destek  tutarı çalışan  sigortalı  sayısına  göre  belirlenebilecek  olup,  Mart  ayının  sonuna  kadar ödenecek primlerden mahsup yöntemiyle ödenmiş olacaktır.

Asgari  ücret  desteğiyle  sağlanacak  indirim  tutarının  takip  eden  ay/aylardan  doğan sigorta  prim  borçlarına  mahsup  edilecek  olması  nedeniyle  destekten  yararlanılacak son ay olan Aralık ayı için belirlenecek destek tutarı ise 2017/Şubat ayı sonuna kadar ödenecek primlerden mahsup yöntemiyle ödenmiş olacaktır.

9.  Asgari  ücret  desteğinden  yararlanmak  için  aylık  prim  ve  hizmet  belgesini onaylar iken diğer sigorta prim teşviklerinde olduğu gibi farklı bir Kanun türü seçimi yapılacak mı?

Hayır.  Usul  ve  esası  genelgede  açıklanacak  olan  şartları  taşıyan  işverenlerimiz, Kanun hükümlerinden herhangi bir işlem yapmaksızın yararlanacaklardır. Dolayısıyla diğer sigorta prim teşvik uygulamalarında  olduğu gibi aylık prim ve hizmet belgesini oluştururken  asgari  ücret  desteğinden  yararlanabilmek  için  farklı  bir  Kanun  türü seçimi yapılmayacaktır.

10.  01/01/2016  tarihinden  önce  tescil  edilmiş  olan  işyerlerinde  asgari  ücret desteğinden yararlanma şartları nelerdir?

-2016 yılına ait aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresinde verilmesi,

-2016  yılı  için  çalıştırdığı  kişilerin  sigorta  primine  esas  kazançlarının  tam  olarak bildirilmesi,

gerekmektedir.

11.  İlk defa sigortalı çalıştırmaya 01/04/2015 tarihinde  başlayan bir işyeri 2015 yılının  kıyaslama  yapılacak  Ocak  ayında  bildirimi  bulunmaması  nedeniyle 2016/Ocak ayında destekten yararlanamayacak mı?

2015 yılı ve öncesinde tescil edilen ve uzun vadeli sigorta kollarına tabi işçi çalıştıran işverenlerin  2016  yılı  Ocak  ayına  ilişkin  destekten  yararlanılacak  prim  ödeme  gün sayısının hesaplanmasında bir önceki yılın  aynı ayına(2015/Ocak ayı) ilişkin olarak aylık  prim  ve  hizmet  belgesi  verilmemiş  olması  halinde,  uzun  vadeli  sigorta kollarından  bildirim  yapılmış  takip  eden  ilk  aya  ilişkin  aylık  prim  ve  hizmet belgesindeki  bildirimler  esas  alınarak  destekten  yararlanılacak  prim  ödeme  gün sayısı  hesaplanacaktır.  Buna  göre  2016  yılı  Ocak  ayına  ilişkin  destekten yararlanılacak prim ödeme gün sayısının hesaplanmasında 2015/Nisan ayına ilişkin aylık prim  ve hizmet belgesindeki bildirimler esas alınarak destekten yararlanılacak prim ödeme gün sayısı hesaplanacaktır.

iş hukuku avukatı gaziantep
İŞVERENLERE VERİLECEK ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNE İLİŞKİN 5

12.  2015 yılı Şubat ayında 1 numaralı belge türünden bildirilen ve kazançları 85 TL  altı  olan  4  sigortalının  prim  ödeme  gün  sayısının  120,  kazançları  90  TL  ve üzeri 4 sigortalının ise 100 gün prim ödeme gün sayısı olduğu, aynı işyerinin 2016  yılı  Şubat  ayında  Kuruma  verdiği  1  numaralı  belge  türünden  bildirilen sigortalıların  prim  ödeme  gün  sayılarının  ise  160  olduğu  varsayıldığında destekten  yararlanılacak  gün  sayısı  ve  destek  tutarı  ne  olacaktır? Bu  destek tutarına ilişkin mahsuplaşma hangi ayda yapılacaktır?

Kazançları  2015/Şubat  ayında  85  TL  altı  olan  uzun  vadeli  sigorta  kollarına  tabi  4 sigortalı  için  bildirilmiş  120  gün  2016/Şubat  ayı  için  destekten  yararlanılacak  gün sayısı  olarak  esas  alınacaktır.  120  günlük  prim  ödeme  gün  sayısının  3,33  TL  ile çarpımı  sonucu  bulunacak  tutar(120  x  3,33  =  399,60-TL)  ilgili  işveren  açısından 2016/Şubat  ayı  için  yararlanılacak  azami  destek  tutarı  olacaktır.  Bu  destek  tutarı işverenin 2016/Nisan ayının sonuna kadar ödeyeceği primlerden mahsup yöntemiyleödenmiş olacaktır. 13.  01/01/2016  tarihinden  önce  tescil  edilmiş  olan  işyerleri  bakımından  bir önceki  yılın  kıyaslama  yapılacak  ilgili  ayında  uzun  vadeli  sigorta  kollarına ilişkin  belge  türleri  dışında  bildirim  yapılmış  olması  halinde  destekten yararlanılacak gün sayısı nasıl belirlenecektir?

2015 yılının ilgili ayında yapılan bildirimlerin uzun vadeli sigorta kollarına ilişkin belge türleri dışında yapılmış olması halinde, bu ayı takip eden uzun vadeli sigorta kollarına ilişkin  ilk  bildirim  yapılmış  ayın  aylık  prim  ve  hizmet  belg esindeki  bildirimler  esas alınacaktır.

Örneğin, 01/01/2016  tarihi öncesinde tescil edilmiş olan (A) işyeri işvereni tarafından 2016  yılı  Ocak  ayında  1  numaralı  belge  türü  ile  4  sigortalı  ve  120  gün  bildirim yapıldığı,  bu  işyerinin  2016/Ocak  ayı  için  destekten  yararlanabileceği  gün  sayısını bulmak için esas alınacak 2015 yılı Ocak ayında uzun vadeli sigorta kollarına ilişkin bildirimde  bulunulmadığı  sadece  2  numaralı  belge  türü  ile  sosyal  güvenlik  destek primine  tabi  olarak  çalışan  2  sigortalı  için  bildirimde  bulunulduğu,  2015/Ocak  ayını takip  eden uzun  vadeli  sigorta  kollarına  ilişkin  ilk  bildirim  yapılmış  ayın  2015/Şubat ayı olduğu bu ayda 2 numaralı belge türünden yapılan bildirim yanı sıra 1 numaralı belge ile 1 sigortalı ve 20 gün bildirimde bulunulduğu varsayıldığında, 2016 yılı Ocak ayı  için  2015  yılı  Şubat  ayında  bildirilen  20  gün  asgari  ücret  desteğinin  hesabında dikkate alınacaktır. Buna göre destek tutarı 20 x 3,33 = 66,60-TL olacaktır.

14.  01/01/2016 tarihinden önce tescil edilmiş olan linyit ve taşkömürü çıkarılan işyerlerinde  asgari  ücret  desteğinden  yararlanılacak  prim  ödeme  gün  sayısı nasıl hesaplanacaktır?01/01/2016  tarihinden  önce  tescil  edilmiş  olan  linyit  ve  taşkömürü  çıkarılan işyerlerinde yer altında çalışan sigortalılar bakımından destekten yararlanılacak prim ödeme gün sayısı hesaplanırken 2015 yılının aynı ayında prime esas günlük kazancı 170 TL ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayıları ile bu sayıya % 50 ilave edilmek suretiyle bulunan prim ödeme gün sayısının toplamını geçmemek üzere cari ayda bildirilen prim ödeme gün sayısı esas alınacaktır.

15.  2015  yılından  önce  bu  Kanun  kapsamına  alınmış  ancak  2015  yılında sigortalı  çalıştırmamış  işyerleri  bakımından  asgari  ücret  desteğinden yararlanılacak prim ödeme gün sayısı nasıl hesaplanacaktır?

2016  yılı  içinde  ilk  defa  tescil  edilen  işyerleri  için  öngörülen  hesaplamaya  göre destekten yararlanılacak prim ödeme gün sayısı tespit edilecektir. 16.  2016 yılı içinde ilk defa tescil edilen işyerlerinde asgari ücret desteğinden yararlanma şartları nelerdir?

-2016 yılına ait aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresinde verilmesi,

-Cari ay primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,

-İşverenin,  Kuruma  prim,  idari  para  cezası  ile  bunlara  ilişkin  gecikme  cezası  ve gecikme  zammı  borcunun  bulunmaması  veya  söz  konusu  borcun  6183  sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre taksitlendirmiş olması,

-2016 yılı için çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmesi, bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırması ve prime esas kazançlarını eksik bildirmemesi, gerekmektedir.

17.  2016  yılı  içinde  ilk  defa  tescil  edilen  işyerlerinin  2016  yılı  için  çalıştırdığı kişileri  sigortalı  olarak  bildirmediğinin  veya  bildirdiği  sigortalıları  fiilen çalıştırmadığının  tespit  edilmesi  halinde  destekten  yararlanılması  mümkün müdür?

Denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan soruşturma ve incelemelerde veya mahkeme kararları neticesinde ya da kamu kurum ve kuruluşlardan alınan yazılardan çalıştırdığı  kişileri  sigortalı  olarak  bildirmediği,  prime  esas  kazancını  eksik  bildirdiği veya  bildirdiği  sigortalıları  fiilen  çalıştırmadığı  tespit  edilen  işverenler  2016 Ocak(Daha  sonra  tescil  edilmiş  ise  tescil  ayı)  ila  2016  Aralık  ayları  için  destekten yararlanamayacağı  gibi  2016  yılında  yararlanılmış  destek  tutarı  olması  halinde  ise yararlandırılan tutarlar gecikme zammı ve gecikme cezası ile birlikte geri alınacaktır.

18.  İşyerlerinin  (tescil  tarihine  bakılmaksızın)  2016  yılı  için  sigorta  primine esas  kazancı  eksik  bildirdiğinin  tespit  edilmesi  halinde  destekten yararlanılması mümkün müdür?

2016  yılı  için  sigorta  primine  esas  kazancın  eksik  bildirildiğinin  veya  hiç bildirilmediğinin  denetim  ve  kontrolle  görevli  memurlarca  yapılan  soruşturma  ve incelemelerde  veya  mahkeme  kararları  neticesinde  ya  da  kamu  kurum  ve kuruluşlardan alınan yazılardan  anlaşılması halinde, 2016 Ocak ila 2016 Aralık ayları için  destekten  yararlanamayacağı  gibi  yararlanılmış  olması  halinde,  yararlandırılan tutarlar gecikme zammı ve gecikme cezası ile birlikte geri alınacaktır.

işçi avukatı gaziantep iş hukuuku
İŞVERENLERE VERİLECEK ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNE İLİŞKİN 6

19.  Sigortalı  ve  işveren  hisselerine  ait  sigorta  primlerinin  devlet  tarafından karşılandığı  durumlarda  asgari  ücret  desteğinden  yararlanılacak  tutar  ne olacaktır?

Sigortalı  ve  işveren  hisselerine  ait  sigorta  primlerinin  devlet  tarafından  karşılandığı durumlarda işverenin ödeyeceği sigorta priminin Hazinece karşılanacak asgari ücret desteği  tutarından  az  olması  halinde  sadece  sigorta  prim  borcu  kadar  asgari  ücret desteği verilecektir.

20.  Asgari  ücret  desteğinden  yararlanmak  amacıyla,  mevcut  bir  işyerinin kapatılarak  değişik  bir  ad  veya  unvan  ya  da  iş  birimi  olarak  faaliyete geçirildiğinin anlaşılması halinde destekten yararlanılması mümkün müdür?

Hayır.  Asgari  ücret  desteğinden  yararlanmak  amacıyla,  mevcut  bir  işyerinin kapatılarak  değişik  bir  ad  veya  unvan  ya  da  iş  birimi  olarak  faaliyete  geçirildiğinin anlaşılması  halinde,  bu  nitelikteki  işyeri  işverenleri  asgari  ücret  desteğinden yararlandırılmayacak,  yararlanılmış  olması  halinde  yararlandırılan  tutarlar  gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil olunacaktır.

21.  Devir, İntikal ve Adres Değişikliklerinde işverenler açısından bir hak kaybı söz konusu mudur?

Hayır,  devredilen  veya  intikal  eden  işyerleri  bakımından  işveren  değişikliği üzerinde   durulmaksızın işyeri bazında işlem yapılacaktır. İşyerinin aynı il içinde başka bir ünitenin görev bölgesine  nakledilmesi veya farklı bir ile nakledilmesi halinde işyerine  yeni numara verilecek olmasına karşın   bu işyerleri asgari ücret desteğinden, nakledilen eski işyeri koşullarına göre yararlanacaktır.

22.  Alt işveren tarafından çalıştırılan ve kapsama giren sigortalıların destekten yararlanılacak  prim  ödeme  gün  sayısının  hesaplanmasında  bir  farklılık bulunmakta mıdır?

Destekten  yararlanılacak  prim  ödeme  gün  sayısının  hesaplanmasında,  her  bir  alt işveren tarafından çalıştırılan ve kapsama giren sigortalıların prim  ödeme gün sayıları asıl  işverenin  ve/veya  varsa  diğer  alt  işverenlerin  prim  ödeme  gün  sayısının hesabında dikkate alınmayacak olup, her bir alt işveren için hesaplama müstakil bir işverenmiş gibi ayrı ayrı yapılacaktır.

23.  Alt  işverenlerin  tescil  tarihinin  destekten  yararlanılacak  prim  ödeme  gün sayısının hesaplanması bakımından bir önemi var mı?

Evet.  Destekten  yararlanılacak  prim  ödeme  gün  sayısının  hesaplanmasında,  alt işverenlik tescilinin 01/01/2016 tarihinden önce yapılmış olup olmadığına göre farklılık bulunmaktadır.

Buna  göre,  alt  işverenler  için  uygulanacak  olan  asgari  ücret  desteğinin,  alt işverenlerin  kendilerine  ait  alt  işverenlik  tescillerinin;  01/01/2016  tarihinden  önce yapılmış  olması  ve  2016  yılında  da  faaliyetine  devam  ediyor  olması  halinde   veya 01/01/2016  tarihinden  sonra  yapılmış/yapılacak  olması  halinde  müstakil  işverenler için  öngörülen  usul  ve  esaslar  çerçevesinde  asgari  ücret  destek  tutarı   her  bir  alt işveren için müstakil bir işverenmiş gibi ayrı ayrı hesaplanacaktır.

24.  Alt  işverenlerin  Kuruma  borçlarının  bulunması  veya  çalıştırdığı sigortalıların  prime  esas  kazanç  tutarlarını  eksik  bildirdiğinin,  sigortalılarını kayıt  dışı  çalıştırdığının  yada  bildirilen  sigortalının  fiilen  çalışmadığının  tespit edilmesi halinde asıl işveren destekten yararlanabilecek midir?

Asıl  işveren,  5510  sayılı  Kanunun  işverene  yüklediği  yükümlülüklerden  dolayı  alt işveren  ile  birlikte  sorumlu  olması  nedeniyle  söz  konusu  durumların  bulunması halinde,  ilgili alt işverenler ile asıl işveren de destekten yararlandırılma yacaktır. Buna karşın diğer alt işverenler destekten yararlanmaya devam edecektir.

25.  Kuruma  aylık  prim  ve  hizmet  belgesi  vermemelerine  karşın  uzun  vadeli sigorta  kollarına  tabi  olan  5510  sayılı  Kanunun  ek  9  uncu  maddesinin  birinci fıkrası  kapsamında  ev  hizmetlerinde  sigortalı  çalıştıran  işverenler  de  asgari ücret desteğinden yararlanabilecek midir?

Kuruma  aylık  prim  ve  hizmet  belgesi  vermemelerine  rağmen  uzun  vadeli  sigorta kollarına  tabi  olan  5510  sayılı  Kanunun  ek  9  uncu  maddesinin  birinci  fıkrası kapsamında ay içinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 gün  ve  daha  fazla  olan  sigortalıları  ev  hizmetlerinde  çalıştıran  işverenler  de  anılan destekten yararlanacaktır.

bu konu hakkındaki benzer makalelerimiz için tıklayın

Avukatlarımızın Yazısını Oylar mısınız?

Call Now

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?