İşe İade Tazminatı I İş Davası Avukatı I İşçi Davaları

İşçinin işe iade davasını kazanması sonucu işe başlatılmaması halinde işvereni tarafından kendisine ödenecek tazminat, İşe Başlatmama Tazminatı / iş güvencesi tazminatı / işe iade tazminatı gibi isimlerle anılır.

İşe iade davasını kazanan işçi, işe iadesini bildiren mahkeme kararının kendisine posta yolu ile tebliğ edildiği tarihten itibaren 10 gün içerisinde işverene işe iade talebinde bulunmalıdır. Bu talebe karşılık işveren işçisini 1 ay içinde işe başlatmalıdır. İşveren işe başlatsa da başlatmasa da işçiye 4 aya kadar boşta geçen süre için ücret ve yan haklarını ödemek ve gerekli yasal bildirimleri yapmakla yükümlüdür.

İşverenin işçiyi işe başlatmaması durumunda boşta geçen süre ücretine ek olarak emsal ücret üzerinden fesih sebebine ve kıdemine göre 4 – 8 aylık işe başlatmama tazminatına hükmedilmektedir. İşe başlatmama tazminatının kaç aylık tazminata tekabül edeceği hâkim kararıdır.

Gaziantep Avukat Ali Tümbaş Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

Emsal Ücret Kavramı

Emsal ücret,aynı işverene bağlı ya da ayrı işverenlere bağlı çalışan;

benzer ya da aynı işi/mesleği yapan,

aynı ya da yakın kıdem süresi olan,

benzer yetenek ve tecrübeye sahip,

aynı ya da benzer unvanda

işçilerin ücreti birbirine emsal teşkil eden ücret olarak kabul edilebilir.

İşe başlatmama tazminatı hesabında dikkate alınacak emsal ücrette birinci öncelik aynı işyerindeki emsal işçinin ücretidir. Aynı işyerinde benzer görev, unvan, tecrübe ve kıdem süresi olan işçi yoksa aynı sektörde başka işyerlerindeki işçilerin ücreti dikkate alınır. Emsal ücret belirlenirken işçinin mensup olduğu bir meslek kuruluşu varsa bu kuruluştan da görüş talep edilebilir.

Emsal ücret, işçinin sadece çalışması karşılığı ödenen asıl ücreti /çıplak ücretidir ve brüt tutar dikkate alınmalıdır. Yan haklar, ek ödemeler emsal ücret hesabında dikkate alınmaz.

İşe Başlatmama Tazminatı Hesabı

İşe başlatmama tazminatına esas olacak ücret işverenin işçiye işe başlatmama kararını tebliğ ettiği tarihteki emsal işçinin ücreti üzerinden hesaplanacaktır. İşe başlatmama tazminatı / İş güvencesi tazminatı yalnızca emsal ücret üzerinden hesap edilir, işçiye yapılan ek ödemeler/yan haklar bu tazminatın hesabında dikkate alınmaz.

İşe Başlatmama Tazminatı tıpkı kıdem tazminatı gibi aylık prim ve hizmet belgesine dâhil olmaz, üzerinden gelir vergisi hesap edilmez. İşe başlatmama tazminatı yalnızca damga vergisine tabi olur.

Örnek Hesaplama

Bir işçi 04.05.2009 tarihinde işe girmiş ve 15.09.2015 tarihinde haklı sebep bildirilmeden işten çıkarılmıştır. Çalışanın en son ücreti aylık brüt 2900 TL olup, ayrıca aylık yol ücreti brüt 180 TL, yemek ücreti ise brüt 350 TL’dir.

Bu işçinin işe iade davasını kazandığını ve mahkemenin işe başlatılmaması halinde ise 5 aylık ücreti tutarında tazminata hükmettiğini varsayalım.

Is Hukuku Gaziantep Avukat Ali Tumbas 2 19

İşçinin ücreti ne olursa olsun bizim tazminat hesaplarken dikkate alacağımız ücret mahkeme kararının tebliğindeki emsal işçinin brüt ücreti olacağından hesaplamamızı şu şekilde yapmalıyız:

Emsal işçinin brüt ücretinin 3300 TL olduğunu varsayarsak;

İşe başlatmama tazminatı 3300 TL x 5 = 16.500 TL olacaktır.

İşe başlatmama tazminatı SGK primi ve gelir vergisinden muaf olup sadece damga vergisine tabi olacağı için;

Net olarak ödenecek işe başlatmama tazminatı damga vergisi kesildikten sonra kalan tutardır:

Damga Vergisi = 16.500 TL x 0,00759 (DV oranı) =125,24

Net işe başlatmama tazminatı ise 16.500 – 125,24 = 16.374,77 olacaktır.

Bu konu hakkında benzer mkalelerimiz için tıklayın

Avukatlarımızın Yazısını Oylar mısınız?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?