İşçinin Yıllık İzninin Kullandırılmamasının Sonuçları

Gaziantep Ali Tümbaş Avukatlık Ofisi olarak, bu yazımızda sizlere işçinin yıllık izninin kullandırılmamasının sonuçlarına ilişkin detaylı bilgiler sunacağız. Yıllık izin, işçinin dinlenmesi ve yenilenmesi için işverence sağlanan ücretli bir izin hakkıdır. 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 53. maddesi uyarınca, işçiler her yıl 14 iş günü (1 yıllık kıdemden sonra 20 iş günü) yıllık ücretli izin hakkına sahiptir.

İznin Kullandırılmamasının Hukuki Sonuçları:

 • Haklı Fesih: İşveren, işçinin yıllık iznini kullandırmazsa, işçi haklı nedenle iş sözleşmesini feshedebilir. Bu durumda işçiye kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve kullanılmayan izin ücreti ödenir.
 • Tazminat: İşverenin işçiye yıllık iznini kullandırmaması halinde, işçiye her bir izin günü için normal ücretinin 1/30’u tutarında tazminat ödenir.
 • İşe İade Davası: İşverenin keyfi bir şekilde yıllık izni kullandırmaması halinde, işçi işe iade davası açabilir.

Yıllık İznin Kullanılmasında Dikkat Edilmesi Gerekenler:

 • İzin, işverence işçinin işyerine girişinden itibaren bir yıl içinde kullandırılır.
 • İzin, işverenin işyerinin ve iş kolunun özelliklerine göre işçiye en uygun zamanda kullandırılır.
 • İzin, işçinin isteğiyle bölünebilir. Ancak, bir bölümü on günden az olamaz.
 • İzin ücreti, izinden önce peşin olarak ödenir.
işçi avukatı gaziantep iş hukuku bim, a101, şok market

Sıkça Sorulan Sorular:

1. Yıllık izin nasıl kullanılır?

Yıllık izin, işverenin belirlediği tarihlerde kullanılır. İşveren, işçinin iznini işyerinin ve iş kolunun özelliklerine göre en uygun zamanda kullandırır.

2. Yıllık izin bölünebilir mi?

Evet, yıllık izin işçinin isteğiyle bölünebilir. Ancak, bir bölümü on günden az olamaz.

3. Yıllık izin ücreti ne zaman ödenir?

Yıllık izin ücreti, izinden önce peşin olarak ödenir.

4. Kullanılmayan yıllık izin ücreti ne zaman ödenir?

Kullanılmayan yıllık izin ücreti, iş sözleşmesinin feshi halinde işçiye ödenir.

5. İşveren yıllık izni kullandırmazsa ne olur?

İşveren yıllık izni kullandırmazsa, işçi haklı nedenle iş sözleşmesini feshedebilir. Bu durumda işçiye kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve kullanılmayan izin ücreti ödenir.

6. İşveren yıllık izin tazminatını ne zaman öder?

İşveren, yıllık izin tazminatını iznin kullandırılmadığı her bir gün için normal ücretinin 1/30’u tutarında öder.

7. İşçi yıllık izin tazminatını nasıl talep edebilir?

İşçi yıllık izin tazminatını işverene yazılı olarak talep edebilir. İşveren tazminatı ödemeyi reddederse, işçi dava açabilir.

8. Yıllık izin için arabulucuya başvurabilir miyim?

Evet, yıllık izin için arabulucuya başvurabilirsiniz. Arabulucu, işçi ve işverenin arasında anlaşmaya varılmasına yardımcı olabilir.

9. Yıllık izin hakkı zamanaşımına uğrar mı?

Evet, yıllık izin hakkı zamanaşımına uğrar. Yıllık izin hakkının zamanaşımı süresi 5 yıldır.

10. Yıllık izin hakkımla ilgili yasal düzenleme nedir?

Yıllık izin hakkıyla ilgili yasal düzenleme 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 53. maddesinde yer almaktadır.

Hukuki Sorumluluk:

Bu makale bilgilendirme amaçlı yazılmış olup, hukuki sorumluluk içermez.

Yıllık İzinle İlgili Önemli Yargıtay Kararları

 • Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 2021/15927 E., 2022/7875 K.: İş sözleşmesinin işveren tarafından haksız feshedildiği davalarda iş sözleşmesi feshedilmemiş gibi baki kalarak, hak kazanılan yıllık izin alacaklarının hesaplanabilmesi için işçinin iş sözleşmesinin haklı nedene dayanarak feshettiği tarih önem arz eder. Bu tarihte kazanılmış, kullanılmamış yıllık izin alacaklarının hesap edilerek ödenmesine karar verilmelidir.
 • Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 2018/11886 E., 2020/2359 K.: İş Kanunu uyarınca, yıllık izinlerin hangi tarihlerde verileceğinin, yıl içinde işin durumuna ve işçinin haklarına uygun olarak belirleneceği, işyerinin ihtiyacının zorunlu kılmadığı hallerde, yıllık izin tarihlerinin işçiye önceden bildirileceği ifade edilmektedir. Bu itibarla; iş sözleşmesinin feshi öncesinde hak edilen yıllık ücretli izin hakkının, fesih sonrası doğacak, işverenin ödeyeceği ücret kalemlerine mahsup edilemeyeceği açıktır.
 • Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 2018/21634 E., 2020/5824 K.: Davacı işçinin yıllık ücretli izin haklarının kullanılmadığına, bunların da tarafına ödenmediğine ilişkin hususun belirlendiği dikkate alındığında, kullanılmayan yıllık izinlere ilişkin ücretlerin hesaplanarak hüküm altına alınması gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması isabetsizdir.

Kaynaklar:

 • 4857 Sayılı İş Kanunu, Madde 53
 • Yargıtay İçtihatları Bilgi Bankası

Lütfen Unutmayın: Hukuk karmaşık bir alandır ve her durumun kendine özgü gerçekleri vardır. Bu nedenle, herhangi bir eyleme geçmeden önce her zaman bir avukata danışmalısınız.

Avukatlarımızın Yazısını Oylar mısınız?

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?