işçi avukatı gaziantep

İşçinin Hamilelik Durumunda Hakları

Hamile kadın istifa ederse tazminat alır mı

Hamile kadın istifa ederse tazminat almaz. İş Kanunu’na göre, işçinin işyerinden kendi isteğiyle ayrılması halinde kıdem tazminatı hakkı yoktur. Hamilelik, işten kendi isteğiyle ayrılmanın haklı bir sebebi olarak kabul edilmez.

Ancak, hamile kadın işveren tarafından işten çıkarılırsa kıdem tazminatı almaya hak kazanır. İşveren, hamile kadın işçiyi işten çıkarırken haklı bir sebep göstermek zorundadır. Haklı bir sebep yoksa, kadın işçi, işveren aleyhine işe iade davası açabilir. İşe iade davası sonucunda kadın işçi, işe iade edilirse işveren, işçiye kıdem tazminatı ve diğer işçilik alacaklarını ödemek zorundadır.

Hamile kadın işçi, işveren tarafından işten çıkarılırsa, işverene karşı işe iade davası açmak için işe iade davası açma süresi, işveren tarafından işten çıkarıldığı tarihten itibaren 1 aydır. İşe iade davası açma süresi, işçinin işverene ihtarname göndererek işe iade talebinde bulunmasıyla başlar.

İşe iade davası, işçinin işyeri adresinin bulunduğu yer mahkemesinde açılır. İşe iade davasında, işçinin işverene karşı kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti, fazla çalışma ücreti, hafta tatili ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti gibi işçilik alacaklarının tahsili talep edilebilir.

İşe iade davası, işçinin işveren tarafından işten çıkarıldığı tarihten itibaren 1 ay içinde açılmazsa, işçinin kıdem tazminatı ve diğer işçilik alacaklarının tahsili için icra takibi başlatılabilir.

Hamileler ne zaman işten ayrılır

Hamile kadınlar, doğum izninden önce işyerinden ayrılabilirler. Ancak, doğum izninden önce işyerinden ayrılmak için bazı şartları yerine getirmek gerekir.

Hamile kadınlar, doğum izninden önce işyerinden ayrılırlarsa, doğum izninden sonra tekrar işe dönme hakkına sahiptirler. İşveren, doğum izninden sonra tekrar işe dönmek isteyen hamile kadın işçiyi işe almak zorundadır.

Hamile kadınlar, doğum izninden önce işyerinden ayrılırlarsa, işverene ihbar tazminatı ödemek zorunda değildirler. Ancak, işverene kıdem tazminatı ödemek zorundadırlar.

Hamile kadınlar, doğum izninden önce işyerinden ayrılırlarsa, işverene karşı işe iade davası açabilirler. İşe iade davası sonucunda işçi, işe iade edilirse işveren, işçiye kıdem tazminatı ve diğer işçilik alacaklarını ödemek zorundadır.

Hamile kadınlar, doğum izninden önce işyerinden ayrılmak için aşağıdaki şartları yerine getirmek zorundadır:

 • İşverene ayrılmak istediğini yazılı olarak bildirmek
 • Ayrılma tarihini en az 15 gün önceden bildirmek
 • İşverenin onayını almak

Hamile kadınlar, doğum izninden önce işyerinden ayrılmak için bu şartları yerine getirmezlerse, işverene karşı işe iade davası açamaz.

hamile kadın işten çıkarılırsa ne gibi hakları olHamile kadın işten çıkarılırsa, şu haklara sahiptir:

 • İşe iade davası açmak hakkı
 • Kıdem tazminatı alma hakkı
 • İhbar tazminatı alma hakkı
 • Yılı içerisinde kullanmakta olduğu yıllık izin hakkını kullanma hakkı
 • Doğum izninden önce ve sonra istirahat izinlerini kullanma hakkı
 • İşverene karşı işe iade davası açarak, işe iade edilmediği takdirde, boşta geçen süreye ilişkin ücretini talep etme hakkı

İşveren, hamile kadın işçiyi işten çıkarırken, haklı bir sebep göstermek zorundadır. Haklı bir sebep yoksa, kadın işçi, işveren aleyhine işe iade davası açabilir. İşe iade davası sonucunda kadın işçi, işe iade edilirse işveren, işçiye kıdem tazminatı ve diğer işçilik alacaklarını ödemek zorundadır.

Hamile kadın işçi, işveren tarafından işten çıkarılırsa, işverene karşı işe iade davası açmak için işe iade davası açma süresi, işveren tarafından işten çıkarıldığı tarihten itibaren 1 aydır. İşe iade davası açma süresi, işçinin işverene ihtarname göndererek işe iade talebinde bulunmasıyla başlar.

İşe iade davası, işçinin işyeri adresinin bulunduğu yer mahkemesinde açılır. İşe iade davasında, işçinin işverene karşı kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti, fazla çalışma ücreti, hafta tatili ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti gibi işçilik alacaklarının tahsili talep edilebilir.

İşe iade davası, işçinin işveren tarafından işten çıkarıldığı tarihten itibaren 1 ay içinde açılmazsa, işçinin kıdem tazminatı ve diğer işçilik alacaklarının tahsili için icra takibi başlatılabilir.

Hamileler işten erken çıkabilir mi

Evet, hamileler yasal olarak işten erken çıkabilirler. İş Kanunu, hamile kadınlara doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta analık izni hakkı vermektedir. Anne adayları, bu süreyi istedikleri gibi kullanabilirler. İsterlerse doğumdan önceki 8 haftayı, isterlerse doğumdan sonraki 8 haftayı veya doğumdan önceki ve sonraki 8 haftayı birlikte kullanabilirler.

Analık izni, ücretli bir izindir. Anne adayları, analık izni süresince ücretlerini tam olarak alırlar. İşveren, anne adaylarının analık izni süresince ücretlerini ödemek zorundadır.

Anne adayları, analık izni süresince işyerine dönmek zorunda değildirler. İşveren, anne adayları analık izni süresince işyerine dönmek zorunda kalmalarını sağlayamaz.

Anne adayları, analık izni süresince işveren tarafından işten çıkarılamazlar. İşveren, anne adayları analık izni süresince işten çıkarılmalarını sağlayamaz.

Anne adayları, analık izni süresince işyerinde ayrımcılığa uğrayamazlar. İşveren, anne adayları analık izni süresince ayrımcılığa uğramalarını sağlayamaz.

Hamile kadınlar, analık izni ile ilgili daha fazla bilgi almak için işverenlerine veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvurabilirler.

işçi avukatı gaziantep iş hukuku
İşçinin Hamilelik Durumunda Hakları 13

Riskli gebelikte işten ayrılma

Riskli gebelikte işten ayrılmak, hamile kadın için zor bir karar olabilir. Ancak, bazı durumlarda, hamile kadının sağlığı için işten ayrılmak gerekli olabilir.

Riskli gebelik, hamile kadının ve/veya bebeğin sağlığını tehdit eden bir durumdur. Riskli gebelik, aşağıdaki durumlarda ortaya çıkabilir:

 • Gebelik öncesi diyabet
 • Hipertansiyon
 • Böbrek hastalığı
 • Kalp hastalığı
 • Kan hastalığı
 • Anne karnındaki bebeğin gelişme bozuklukları
 • Anne karnındaki bebeğin erken doğması riski

Riskli gebelik yaşayan kadınlar, işyerinde maruz kalabileceği bazı tehlikelerden dolayı işten ayrılmak zorunda kalabilir. Bu tehlikeler, aşağıdakileri içerebilir:

 • Kimyasallara maruz kalma
 • Radyasyona maruz kalma
 • Fiziksel zorlanma
 • Stres

Riskli gebelik yaşayan kadınlar, işten ayrılmak zorunda kalmadan önce, işverenleri ile görüşmeli ve işverenlerinden, işyerinde maruz kalabileceği tehlikeleri azaltmalarını talep etmelidir. İşverenler, işyerinde maruz kalabileceği tehlikeleri azaltmak için, aşağıdakileri yapabilir:

 • İşyerinde kimyasalların ve radyasyonun kullanılmasını azaltabilir.
 • İşçileri, fiziksel olarak zorlayan işlerden uzak tutabilir.
 • İşçilere, stres azaltıcı önlemler sunabilir.

İşverenler, işyerinde maruz kalabileceği tehlikeleri azaltmak için gerekli önlemleri almazsa, riskli gebelik yaşayan kadınlar, işten ayrılmak zorunda kalabilir. Riskli gebelik yaşayan kadınlar, işten ayrılmak zorunda kalmadan önce, işverenleri ile görüşmeli ve işverenlerinden, işten ayrılmak için izin istemelilerdir. İşverenler, riskli gebelik yaşayan kadınlara, işten ayrılmak için izin vermelidir.

Hamilelik nedeniyle işten ayrılma işsizlik maaşı

Hamilelik nedeniyle işten ayrılan kadın işçiler, işsizlik maaşı alabilirler. Ancak, bu durumda işsizlik maaşı almak için bazı şartları yerine getirmek gerekir.

İşsizlik maaşı almak için, hamile kadın işçilerin, aşağıdaki şartları yerine getirmeleri gerekir:

 • Son 3 yıl içinde en az 600 gün prim ödemesi yapmış olmaları gerekir.
 • İşten ayrılmalarının kendi kusurlarından kaynaklanmaması gerekir.
 • İşsizlik sigortası kapsamında olmaları gerekir.

Hamilelik nedeniyle işten ayrılan kadın işçiler, işsizlik maaşı almak için, işsizlik sigortası kurumuna başvurmaları gerekir. İşsizlik sigortası kurumu, gerekli incelemeleri yaptıktan sonra, işsizlik maaşı ödenip ödenmeyeceğine karar verecektir.

İşsizlik maaşı, işsizlik sigortası kurumu tarafından, işsizlik süresi boyunca, her ay düzenli olarak ödenir. İşsizlik maaşı miktarı, işsizlik sigortası kurumu tarafından belirlenir ve her yıl değişebilir.

İşsizlik maaşı, işsizlik süresince, işçinin geçimini sağlamak için önemli bir destektir. Hamilelik nedeniyle işten ayrılan kadın işçiler, işsizlik maaşı alarak, bu zor dönemde geçimlerini sağlayabilirler.

Hamilelikte ihbar süresi

Hamilelik, ihbar süresini etkilemez. İşveren, hamile bir işçiyi işten çıkaracağı zaman, işçinin kıdemi ne olursa olsun, ihbar süresine uymak zorundadır. İhbar süresi, işçinin kıdemine göre değişir.

 • 1 yıla kadar çalışan işçi için 2 hafta
 • 1 yıldan 3 yıla kadar çalışan işçi için 4 hafta
 • 3 yıldan 6 yıla kadar çalışan işçi için 6 hafta
 • 6 yıldan fazla çalışan işçi için 8 hafta

İşveren, ihbar süresini iş sözleşmesinin feshedilmesinden en az 2 hafta önce işçiye bildirmek zorundadır. İhbar süresinde işçi, işyerinde çalışmaya devam etmek zorundadır. Ancak, işçi, işverenin izni ile ihbar süresinin bir kısmını veya tamamını ücretsiz izin olarak kullanabilir.

İşveren, ihbar süresine uymazsa, işçiye ihbar tazminatı ödemek zorundadır. İhbar tazminatı, işçinin kıdemine göre değişir.

 • 1 yıla kadar çalışan işçi için 1 aylık ücreti
 • 1 yıldan 3 yıla kadar çalışan işçi için 2 aylık ücreti
 • 3 yıldan 6 yıla kadar çalışan işçi için 3 aylık ücreti
 • 6 yıldan fazla çalışan işçi için 4 aylık ücreti

İşveren, ihbar süresine uymadığı için işçiye ihbar tazminatı ödemezse, işçi, işverene karşı icra takibi başlatabilir. İşveren, ihbar tazminatı ödemeyi reddederse, işçi, iş mahkemesinde dava açabilir.

Is Hukuku Gaziantep Avukat Ali Tumbas 18 1
İşçinin Hamilelik Durumunda Hakları 14

3 aylık hamileyken işten çıkarılma

3 aylık hamileyken işten çıkarılmak, çok zor bir durumdur. Bu durumda, bazı haklara sahip olduğunuzu bilmelisiniz.

İş Kanunu’nun 29. maddesine göre, işveren, kadın işçinin hamileliğini öğrendiği tarihten itibaren, doğumdan önce 8 hafta, doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süreyle iş sözleşmesini feshedemez.

İşveren, bu süre içinde işçiyi işten çıkarırsa, işçiye, ihbar ve kıdem tazminatı ile birlikte, işe iade davası açma hakkı da doğacaktır.

İşe iade davası, işçinin işten çıkarıldığı tarihten itibaren 1 yıl içinde açılmalıdır. İşe iade davası sonucunda, işçi, işe iade edilir ve işe iade edilmediği takdirde, işe iade tazminatı ile birlikte, ihbar ve kıdem tazminatlarını da alacaktır.

Hamileyken işten çıkarıldığınızı düşünüyorsanız, öncelikle işvereninizle görüşmeli ve neden işten çıkarıldığınızı öğrenmelisiniz. İşvereniniz, hamileliğinizi işten çıkarma nedeni olarak gösteremez. Eğer işvereniniz, hamileliğinizi işten çıkarma nedeni olarak gösterirse, işe iade davası açabilirsiniz.

İşe iade davası açmadan önce, bir avukata danışmalısınız. Avukatınız, işe iade davasını nasıl açacağınızı ve bu davayı kazanma şansınızı artıracak stratejiler geliştirecektir.

Hamilelik nedeniyle işten ayrılma tazminat 2023

İş Kanunu‘nun 29. maddesine göre, kadın işçinin hamileliğini öğrendiği tarihten itibaren, doğumdan önce 8 hafta, doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süreyle iş sözleşmesini feshedemez.

İşveren, bu süre içinde işçiyi işten çıkarırsa, işçiye, ihbar ve kıdem tazminatı ile birlikte, işe iade davası açma hakkı da doğacaktır.

İşe iade davası, işçinin işten çıkarıldığı tarihten itibaren 1 yıl içinde açılmalıdır. İşe iade davası sonucunda, işçi, işe iade edilir ve işe iade edilmediği takdirde, işe iade tazminatı ile birlikte, ihbar ve kıdem tazminatlarını da alacaktır.

Hamileyken işten çıkarıldığınızı düşünüyorsanız, öncelikle işvereninizle görüşmeli ve neden işten çıkarıldığınızı öğrenmelisiniz. İşvereniniz, hamileliğinizi işten çıkarma nedeni olarak gösteremez. Eğer işvereniniz, hamileliğinizi işten çıkarma nedeni olarak gösterirse, işe iade davası açabilirsiniz.

İşe iade davası açmadan önce, bir avukata danışmalısınız. Avukatınız, işe iade davasını nasıl açacağınızı ve bu davayı kazanma şansınızı artıracak stratejiler geliştirecektir.

İşe iade davası sonucunda, işçi, işe iade edilir ve işe iade edilmediği takdirde, işe iade tazminatı ile birlikte, ihbar ve kıdem tazminatlarını da alacaktır.

İşe iade tazminatı, işçinin en son brüt ücretinin 3 katı olarak hesaplanır.

İhbar tazminatı, işçinin kıdemine göre değişir.

 • 1 yıla kadar çalışan işçi için 1 aylık ücreti
 • 1 yıldan 3 yıla kadar çalışan işçi için 2 aylık ücreti
 • 3 yıldan 6 yıla kadar çalışan işçi için 3 aylık ücreti
 • 6 yıldan fazla çalışan işçi için 4 aylık ücreti

Hamilelik nedeniyle işten çıkarılan işçi, işe iade davasını açmadan önce, işvereninden, işe iade tazminatı ile birlikte, ihbar ve kıdem tazminatlarını da talep edebilir. İşveren, işçinin taleplerini kabul ederse, işçi, işe iade davasını açmak zorunda kalmaz.

İşveren, işçinin taleplerini kabul etmezse, işçi, işe iade davası açabilir. İşe iade davası sonucunda, işçi, işe iade edilir ve işe iade edilmediği takdirde, işe iade tazminatı ile birlikte, ihbar ve kıdem tazminatlarını da alacaktır.

Riskli gebelikte tazminat hakkı

Riskli gebelik yaşayan kadınlar, işverenlerinden tazminat talep edebilirler. Riskli gebelik, hamile kadının ve/veya bebeğin sağlığını tehdit eden bir durumdur. Riskli gebelik yaşayan kadınlar, işyerinde maruz kalabileceği bazı tehlikelerden dolayı işten ayrılmak zorunda kalabilir. Riskli gebelik yaşayan kadınlar, işten ayrılmak zorunda kalmadan önce, işverenleri ile görüşmeli ve işverenlerinden, işyerinde maruz kalabileceği tehlikeleri azaltmalarını talep etmelidir. İşverenler, işyerinde maruz kalabileceği tehlikeleri azaltmak için, aşağıdakileri yapabilir:

 • İşyerinde kimyasalların ve radyasyonun kullanılmasını azaltabilir.
 • İşçileri, fiziksel olarak zorlayan işlerden uzak tutabilir.
 • İşçilere, stres azaltıcı önlemler sunabilir.

İşverenler, işyerinde maruz kalabileceği tehlikeleri azaltmak için gerekli önlemleri almazsa, riskli gebelik yaşayan kadınlar, işten ayrılmak zorunda kalabilir. Riskli gebelik yaşayan kadınlar, işten ayrılmak zorunda kalmadan önce, işverenleri ile görüşmeli ve işverenlerinden, işten ayrılmak için izin istemelilerdir. İşverenler, riskli gebelik yaşayan kadınlara, işten ayrılmak için izin vermelidir.

Riskli gebelik yaşayan kadınlar, işten ayrılmak zorunda kalmadan önce, işverenleri ile görüşmeli ve işverenlerinden, aşağıdaki tazminat taleplerini yapmalıdır:

 • İş göremezlik ödeneği
 • Doğum öncesi izin
 • Doğum sonrası izin
 • Ücretli izin
 • İşe iade davası açma hakkı

İşverenler, riskli gebelik yaşayan kadınlara, bu tazminat taleplerini yerine getirmek zorundadır. İşverenler, bu tazminat taleplerini yerine getirmezse, riskli gebelik yaşayan kadınlar, iş mahkemesinde dava açabilir.

Bu konu hakkında benzer makaleler için tıklayın

✅ Gaziantep Kıdem Tazminatı✅ Gaziantep Hamile İşçinin Hakları
✅ Gaziantep işçi avukatı✅ Gaziantep İşçi Hakları
✅ Gaziantep iş avukatı✅ Gaziantep Rsikli Gebelik
✅ Gaziantep İhbar Tazminatı✅ Gaziantep Tazminat Hakkı
Avukatlarımızın Yazısını Oylar mısınız?

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?