İşçiden işveren tarafından alınan teminat senedi

İŞÇİDEN ALINAN TEMİNAT SENEDİNİN İPTALİ İÇİN AÇILAN DAVADA SENEDİN GEÇERSİZLİĞİ VE TEMİNAT SENEDİ OLDUĞU TANIK İLE İSPATLANABİLİR

Senede karşı senetle ispat genel kuralının aksine Yargıtay 7.Hukuk Dairesi işçiden alınan teminat senedine ilişkin tanık dinlenebileceğine karar vermiştir.

Uygulamada sık karşılaşılan durumlardan biri de, işverenin işçiyi işe alırken teminat amacı ile bu tür senetler aldığıdır.

TTK hükümlerine göre senedin teminat senedi olması ve teminat kaydı içerdiğinde senetleri vasıfsız hale getirmekte, geçersiz kılmaktadır. Bu olgunun kanıtlanması halinde senedin tahsil kabiliyeti ortadan kalkmaktadır.

Ancak iş hukukunda, işçinin korunması, işçi lehine yorum yapılması dikkate alınarak durum genel kuralların aksine tanıkla ispat yoluna izin verilmiştir.

İşveren tarafından işçinin borçlu olduğu hasebi ile senet düzenlendiği iddiası karşısında, işçi de işverene düzenlenen senedin teminat senedi olarak düzenlendiğini ispat etmesi gerekmektedir.

İspat yollarından biri de senede karşı senetle ispat kuralının aksine tanık dinlenmesidir. İşçi ilgili senedin teminat senedi olduğunu ve bedelsiz olduğunu tanık dinleterek ispatlayabilecektir.

Senedin teminat senedi olduğu, tarafların iş ilişkisinin başında açık senet olarak işverence düzenlendiği ve bedelsiz olduğu, herhangi bir borç içermediği ve güvence olarak tanzim edildiği hususlarında dinlenecek tanık beyanları ile iddia delillendirilmiş olacaktır.

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi 2013/25501 Esas ve 2014/3863 Karar sayılı dosya ile yaptığı değerlendirmesinde iş hukukunu ilgilendiren mevzularda, tanık ile senedin teminat senedi ve bedelsiz olduğu ispatlanabileceğine kanaat getirmiş ve senede karşı senetle ispat kural yükümlülüğünü işçi lehine çevirmiştir.

Bu konu hakkında benzer makalelerimiz için tıklayın

Avukatlarımızın Yazısını Oylar mısınız?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?