İşyerinde duygusal yakınlıkta işyerinin düzeni bozulacak seviyede bir… | Gaziantep Avukat Ali Tümbaş

İş yerinde duygusal yakınlıkta işyerinin düzeni bozulacak seviyede bir durum varsa 2 taraf da işten çıkartılabilir!

İşyerinde duygusal yakınlık kurmak veya evlilik çoğu işveren açısından pek ‘hayırlı’ görünmese de, hukuken hiçbir sakıncası yok. Ancak burada sınırın korunması önemli. Çünkü düzeni bozması halinde, işveren her iki tarafı da işten çıkartabilir.

Ülkemizde çalışma sürelerinin uzunluğu nedeniyle çalışanlar günün önemli bir bölümünü işyerinde geçiriyorlar. Diğer yandan kurumsal firmaların pek çoğu sosyal organizasyonlarla çalışanların birlikteliğini ve motivasyonunu artırmaya yönelik faaliyetler yürütüyorlar. Böyle olunca çalışanların en önemli sosyal ortamı işyeri, en yakın arkadaşları da iş arkadaşları oluyor.

İş arkadaşlıklarının önemli bir kısmı da evliliğe dönüşüyor. Hatta bazı meslek gruplarında çiftlerin her ikisinin de aynı meslekten olması kariyer basamaklarının ilerlemesi açısından neredeyse bir gereklilik. Doktorların pek çoğu yine bir doktorla hayatlarını birleştiriyor. Peki işveren kendi işyerindeki ‘duygusal yakınlıkları’ engelleyebilir mi, ya da işyeri içi evlilikleri yasaklayabilir mi?

ÇALIŞANLAR İÇİN RİSKLİ

Günün önemli bölümünü birlikte geçiren iş arkadaşları arasında bazen yakınlaşmalar söz konusu oluyor. Bu gibi durumlar aslında çalışanlar açısından çok riskli. İşyerinin düzenini ve faaliyetlerin akışını zedeleyecek şekilde ilişki kurulması her iki tarafı da işinden edebilir. İşyeri içerisindeki davranışların tamamının işyerinin düzenine uygun olması gerekir. Aksi taktirde işveren işyerindeki ilişkinin işyeri düzenini bozduğu iddiasıyla çalışanı işten çıkartabilir. Ancak iş ortamına olumsuz yansımıyorsa ve işyerindeki işin akışını etkilemiyorsa fesih sebebi olamaz.

işçi avukatı gaziantep
İşyerinde duygusal yakınlıkta işyerinin düzeni bozulacak seviyede bir... | Gaziantep Avukat Ali Tümbaş 2

Ya düzen bozulursa?

Özellikle çalışanların ağırlıklı olarak genç olduğu işyerlerinde işverenler duygusal ilişkilerin verimliliği olumsuz etkileyeceği düşüncesiyle bu yakınlaşmaları engelleme isteğindeler. Ancak hukuken çalışanların işyerindeki akış etkilenmediği ve düzen bozulmadığı müddetçe bu tip yakınlaşmalarının engellenmesi mümkün değil. Tabii ki bu durum taciz ve ahlaksızlık boyutuna ulaşmamışsa. İşveren çalışanların yakınlaşmalarını engelleyemeyeceği gibi işyeri dışındaki ilişkilere yani özel hayata da müdahale edemez.

YARGITAY NE DİYOR?

BU konuda Yargıtay’ın kararları da ‘işyeri aşıklarının’ lehine. Örneğin Yargıtay, bir kararında ilgili kişilerin çalışmalarını aksatmaması ve düzeni bozmaması halinde feshin haklı olmayacağını belirtmiştir. Yargıtay’ın buradaki genel yaklaşımı olayın çalışmayı aksatıp aksatmadığı ve düzeni bozup bozmadığıyla ilgilidir.

Verimliliği artırabilir

ANCAK işyerindeki verimliliğin ilişki içerisindeki çalışanların konumlarına göre, verimlilik üzerinde farklı etkileri söz konusu olabiliyor. Eğer duygusal bağ kuran veya evlenen çalışanlar ast-üst konumunda değillerse hem kendilerinin, hem de çevresindekilerin verimliliği bu süreçte artabiliyor.

Evlendi gerekçesiyle çıkartamaz

Bazı işverenler işyerinde aşkı değilse bile çalışanların birbirleriyle evlilik bağı kurmalarını engellemek için iş sözleşmelerine hüküm koymaktadırlar. İşçiler bu yönde hüküm içeren sözleşmeyi imzalamış olsalar bile iş arkadaşlarıyla evlenmeleri halinde işten çıkartılamazlar. Bu gibi bir durumda işveren ancak çalışanı geçerli nedenle, yani kıdem tazminatı ödeyerek işten çıkartabilir. Ancak eğer evlilik sonrası çalışanın iş performansında bir düşüş yoksa, işyerindeki düzen olumsuz etkilenmemişse, evlenen çalışanlar arasında ast-üst ilişkisi söz konusu değilse bu durumda fesih geçerli nedenle fesih olarak da değerlendirilmeyecektir.

Okan Güray Bülbül

aksam.com.tr

Bu konu hakkında benzer makalelerimiz için tıklayın

Avukatlarımızın Yazısını Oylar mısınız?

Call Now

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?