İş Kazası Tazminat Davasında Bakıcı Gideri İstenebilir Mi ?

İş kazası nedeniyle tazminat talebi kapsamında bakıcı masraflarını talep etmek mümkündür. Belirli tazminat miktarı, her bir davanın koşullarına bağlı olacaktır.
İş kazası tazminat talebinde, mağdur, kalıcı veya geçici maluliyet, sağlık giderleri ve bakıcı giderleri dahil olmak üzere çeşitli zararlar için tazminat talep edebilir.

Mağdur engelli olduğunda ve banyo yapmak, giyinmek ve yemek yemek gibi günlük aktivitelerde yardıma ihtiyaç duyduğunda bakıcı masrafları talep edilebilir. Tazminat miktarı, her bir davanın özel koşullarına bağlı olacaktır.

Bakıcı hizmetleriyle ilgili tüm harcamaları belgelemek mümkün olmayabilir, ancak mağdur alınan hizmetlere ve bunların maliyetine ilişkin kanıt sunabilir.

Mağdurun aile üyeleri bakımın bir kısmını sağlıyorsa veya mağdurun engeli tam zamanlı bakım gerektirecek kadar ciddi değilse, bakıcı masrafları için tazminat miktarı azaltılabilir.

Bakıcı masrafları için tazminat, bakıcının bakım sağlamak için harcadığı süreye, profesyonel bir bakıcı tutmanın maliyetine veya her ikisinin bir kombinasyonuna göre hesaplanabilir

Bakıcı gideri tazminatı tazminat tutarı nasıl hesaplanır?

Bakıcı Gideri Tazminatı tazminat tutarı, bakıcının fiili giderlerine göre hesaplanır. Bakıcı Gideri Tazminatı’nın hesaplanmasını etkileyebilecek bazı faktörler şunlardır:

 1. Tazminat oranı: Tazminat oranı sigorta şirketi tarafından belirlenir ve poliçeye ve davanın koşullarına göre değişebilir.
 2. Bakıcı ve bakım giderleri: Oran belirlendikten sonra bakıcı ve bakım giderleri hesaplanır. Bu giderler ulaşım, yemek ve konaklama giderlerini içerir.
 3. Asgari ücret: Bakıcıya ödenen tazminat miktarı en az Türkiye’deki asgari ücret kadar olmalıdır.
 4. Engellilik oranı: Bazı durumlarda bakıma muhtaç kişinin engellilik oranı da Bakıcı Gideri Tazminatı’nın hesaplanmasını etkileyebilir.

Özetle Bakıcı Gideri Tazminatı tazminat tutarı, bakıcının fiili giderleri, tazminat oranı, asgari ücret ve bakıma muhtaç kişinin maluliyet oranına göre hesaplanıyor.

Evde Bakım Tazminatı ile Bakıcı gideri tazminatı arasındaki fark nedir?

Evde Bakım Tazminatı ve Bakıcı Gideri Tazminatı, ihtiyaç sahibi bir kişinin bakımıyla ilgili tazminat türleridir. Ancak aralarında bazı farklılıklar vardır. Evde Bakım Tazminatı ile Bakıcı Gideri Tazminatı arasındaki bazı önemli farklar şunlardır:

Evde Bakım Tazminatı:

 • İhtiyaç sahibi bir kişiye evinde bakan kişiye ödenen bir tazminat türüdür.
 • Türkiye’de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödenmektedir.
 • Bakıma muhtaç kişiye değil, bakım verene ödenir.
 • Bakıma muhtaç kişinin engellilik derecesi ve Türkiye’deki asgari ücret üzerinden hesaplanır.

Bakıcı Gideri Tazminatı:

 • İhtiyaç sahibi bir kişinin bakımını üstlenen bakıcının masraflarını karşılamak için ödenen bir tazminat türüdür.
 • Bakıma muhtaç kişiye yol açan kazaya neden olan kişinin sigorta şirketi tarafından ödenir.
 • Bakıma muhtaç kişiye değil, bakım verene ödenir.
 • Bakıcının ulaşım, yemek ve barınma gibi fiili harcamalarına göre hesaplanır.
 • Özetle Evde Bakım Tazminatı, evde bakım sağlayan bakıcıya SGK tarafından, Bakıcı Gideri Tazminatı ise bakıcının masraflarını karşılamak için kazaya neden olan kişinin sigorta şirketi tarafından ödenmektedir.
iş kazası gaziantep işçi avukatı
iş kazası gaziantep işçi avukatı

Evde Bakım Tazminatı veya Bakıcı gideri tazminatı için tazminat alma süresi ne kadardır?

Evde Bakım Tazminatı veya Bakıcı Gideri Tazminatı tazminatı alma süresi, davanın koşullarına göre değişebilir. Tazminat almak için gereken süreyi etkileyebilecek bazı faktörler şunlardır:
Bakıma muhtaç kişinin yaralanmasının veya sakatlığının ciddiyeti: Bakıma muhtaç kişinin ciddi bir yaralanması veya sakatlığı varsa, değerlendirme süreci daha uzun sürebileceğinden tazminat alması daha uzun sürebilir.

Sigorta şirketinin yanıt süresi: Tazminat bir sigorta şirketi tarafından ödeniyorsa, sigorta şirketinin yanıt süresi tazminat alma süresini etkileyebilir.
Belgelerin eksiksiz olması: Davaya ilişkin belgelerin eksik veya hatalı olması durumunda değerlendirme süreci uzayabileceğinden tazminat alınması daha uzun sürebilir.
Yasal süreç: Dava mahkemeye giderse, yasal süreç daha uzun sürebileceğinden tazminat almak daha uzun sürebilir.
Özetle Evde Bakım Tazminatı veya Bakıcı Gideri Tazminatı tazminatı alma süresi, bakıma muhtaç kişinin yaralanmasının veya maluliyetinin derecesine, sigorta şirketinin müdahale süresine, evrakların eksiksizliğine ve dava mahkemeye giderse yasal süreç.

Yargıtay 17. HD.’nin 24.01.2013 tarih ve 2012/362 E., 2013/578 K. sayılı kararında;

“..1) Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına ayrıca manevi tazminatın takdirinde B.K.nun 47. maddesindeki özel haller dikkate alınarak hak ve nesafet kuralları çerçevesinde hüküm kurulmuş olmasında ve bakıcı giderinin tedavi gideri kapsamında davalı sigorta şirketinden tahsilinde bir usulsüzlük bulunmamasına göre davacı vekilinin ve davalı X…..Sigorta A.Ş vekilinin aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir…” şeklinde hüküm kurulmuştur.

Sonuç olarak; hem davalılar hem de davacılar açısından mağduriyetlerin yaşanmaması adına hukuken konusunda uzman bir avukat ile danışarak hareket edilmesi yerinde olacaktır.

Bu konu hakkında benzer makaleler için tıklayın

Avukatlarımızın Yazısını Oylar mısınız?

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?