Gaziantep İş Hukuku Avukatı

iş hukuku avukatı gaziantep
işçi avukatı gaziantep iş hukuku bim, a101, şok market
Gaziantep iş hukuku avukatı toplantı

İş Hukuku: İşçi Haklarınızı Koruma Rehberi

İş hayatı, birçok kişinin günlük yaşamını doğrudan etkileyen ve ekonomik refahı belirleyen önemli bir alan. Özellikle Gaziantep gibi sanayisi ve ticareti gelişmiş bölgelerde, işçi haklarının bilinmesi ve korunması, çalışanlar için büyük önem taşır. Bu sayfada, işçi olarak haklarınızın neler olduğunu ve bu hakları nasıl talep edebileceğinizi anlatacağız.

İşçi Hakları Nedir ve Neden Önemlidir?

İşçi hakları, çalışanların iş yerinde adil ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlayan yasal haklar ve garantilerdir.
İşçi hakları; ücret, çalışma saatleri, izinler, sağlık ve güvenlik koşulları gibi temel unsurları kapsar.
Bu haklar, işçilerin sömürülmesini önlemeyi, çalışma şartlarını iyileştirmeyi ve iş barışının sağlanmasını amaçlar.
İşçi haklarının bilinmesi ve doğru bir şekilde uygulanması, hem işçi hem de işveren açısından faydalıdır çünkü bu durum çalışma ortamını daha verimli ve huzurlu hale getirir.

İşçi Haklarının Temel Unsurları

 • Ücret Hakları: Her işçi, emeğinin karşılığı olarak belirlenen sürelerde ve tam olarak ücretini almak hakkına sahiptir. Minimum ücret, fazla mesai ücretleri, resmi tatil çalışmalarının ücretlendirilmesi ve ikramiye gibi ek ödemeler bu kategori altında değerlendirilir.
 • Çalışma Saatleri ve Dinlenme Hakları: Türkiye’de işçilerin haftalık çalışma süresi maksimum 45 saat olarak belirlenmiştir. Bu sürenin üzerindeki her türlü çalışma, fazla mesai olarak değerlendirilmeli ve ilgili yasal düzenlemelere uygun şekilde ücretlendirilmelidir. Her 24 saatlik süreçte en az 11 saat dinlenme hakkı, haftalık olarak ise en az 24 saat kesintisiz dinlenme hakkı bulunmaktadır.
 • İzin Hakları: İşçilere, yıllık ücretli izin, mazeret izni ve sağlık izni gibi çeşitli izin hakları tanınmıştır. Yıllık izin süreleri, çalışılan süreye göre değişiklik gösterir ve bu süreler kanunlarla belirlenir.
 • Sağlık ve Güvenlik Hakları: İşverenler, işçilerin sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamında çalışmalarını sağlamakla yükümlüdür. Bu, gerekli güvenlik önlemlerinin alınması, sağlık kontrollerinin yapılması ve riskli durumlar için eğitim verilmesi anlamına gelir.
 • Sözleşme ve Güvence Hakları: İşçilerin, işe başladıkları andan itibaren yazılı bir iş sözleşmesi ile çalıştırılmaları esastır. Bu sözleşme, işin tanımı, ücret, çalışma saatleri gibi temel bilgileri içermelidir. İşçi, işveren tarafından keyfi bir şekilde işten çıkarılamaz; işten çıkışın yasal ve haklı bir nedeni olmalıdır.

İstifa Edecek işçinin Bilmesi Gerekenler!

İstifa eden işçi bu eylemi normalde yapmak istemez veya işverenin baskısı altında istifa imzalar. Ancak bazen gerçekten işçi kendi isteğiyle ve hür iradesiyle istifa etmek isteyebilir. Şu halde istifa keyfi nedenlere dayanmakta ve işverene bu durum usulüne uygun bir şekilde bildirilmelidir. İstifa eden işçinin ilk olarak dikkat etmesi gereken şey ihbar süresidir.
İşçinin çalışma süresi ;

 • 6 Aya kadar Kıdemi olan işçiler istifa etmeden 2 hafta önce,
 • 6 Aydan 1,5 Yıla kadar Kıdemi olan işçiler istifa etmeden 4 hafta önce ,
 • 1,5 yıldan 3 Yıla kadar Kıdemi olan işçiler istifa etmeden 6 hafta önce ,
 • 3 Yıl ve fazla kıdemi olan işçiler istifa etmeden 8 hafta önce
  Bu durumu işverenine bildirmeli ve bildirimden itibaren ihbar süresi içerisinde çalışmasına devam etmelidir. Bu bildirimin en sağlıklı yapılma şekli yazılı veya noter ihtarı ile yapılmasıdır.

Aksi halde keyfi istifa eden ve ihbar süresine uymayan işçiye karşı işverenin yukarıda belirttiğimiz süreleri dikkate alarak ihbar tazminatı davası açma hakkı doğacaktır. Detaylı danışmanlık hizmetini Gaziantep Avukatlık Ofsi olarak sizlere sunmaktayız.

Gaziantep İşçi Avukatı Arıyorsanız:
Gaziantep’de yaşıyorsanız ve iş hukukunda desteğe ihtiyacınız varsa bu desteği iş hukuku avukatı Gaziantep ile sürdürmeniz menfaatinize olacaktır. Tüm hukuki adımlar için size yardımcı olabilecek bir avukatlık ofisi ile iletişime geçmelisiniz. Aynı şekilde iş hukuku avukatı Gaziantep çevre illere de hizmet verebilmektedir.