İŞ DAVALARINDA İBRANAME (İBRA SÖZLEŞMESİ) | Gaziantep Avukat Ali Tümbaş

İş davalarında “İbraname” veya “İbranamede” belirtilen hususları, önemli bir hukuki belgeyi ifade eder. İbraname, işveren ve işçi arasındaki anlaşmazlık mahkemelerinye taşınmadan önce arabuluculuk veya uzlaşma sürecinde kullanılan bir belgedir. Bu yazıda, İbraname’nin ne olduğu, içeriği ve iş davalarındaki rolü hakkında daha fazla bilgi belirtilir.

İbraname Nedir?

İbraname, işçi ve işveren arasındaki anlaşmazlıkların çözümü için kullanılan bir belgedir. İbraname, taraflar arasında varılan uzlaşmayı, anlaşmanın şartlarını ve karşılıklı taahhütlerini yazılı olarak kaydeden bir belgedir. herhangi bir arabuluculuk veya uzlaşma süreci süreç aralarında imzalanır.

İbraname İçeriği

İbraname, aşağıdaki temel unsurları içerir:

 1. Tarafların Kimlik Bilgileri: İşçi ve işverenin tam adı, iletişim bilgileri ve kimlik numaraları gibi kimlik bilgileri İbraname’de yer alır.
 2. Anlaşmanın Şartları: İşçi ve işveren arasındaki anlaşmanın ayrıntılı bir açıklaması İbraname’de bulunur. Bu, ayrılmadan ayrılma tarihi, tazminat miktarı, izin verme biçimleri ve parçaları içerir.
 3. İmza ve Onaylar: İşçi ve işverenin belgeyi okuduğunu, anladığını ve onayladığını gösteren imzaları İbraname üzerinde yer alır.
 4. İbraname Tarihleri: İşçi ve işverenin İbraname’yi imzaladığı tarihler İbraname’de belirtilmiştir.

İbraname ve İş Davalarındaki Rolü

İbraname, iş davalarında önemli bir rol oynar, çünkü karşılıklı uzlaşmanın yazılı bir belgeye dökülmüş halini temsil eder. İş davası açılmadan önce, anlaşmazlıklar arasında uzlaşma sağlanmışsa, İbraname mahkemeye sunulabilir. İşte İbraname’nin iş davalarındaki rolü:

 1. Dava Öncesi Uzlaşma: İşçi ve işveren arasında anlaşmazlık olduğunda, talep öncelikle uzlaşma veya arabuluculuk yoluyla sorunu çözmeleri teşvik edilir. İşte bu aşamada İbraname hazırlanıyor.
 2. Hukuki Delil: İbraname, mahkemeye sunulduğunda, mahkemede kişilerin bir hukuki delil haline geldiği. Tarafların uzlaşmış olduğu şartlar ve tutarlılıkları belgelemek için kullanılır.
 3. Anlaşmazlığın Çözümü: İşçi ve işveren arasındaki uzlaşma İbraname ile belgelendiği için, mahkeme bu belgeyi inceleyerek davayı hızlı bir şekilde çözmeye yardımcı olabilir.
 4. Uzlaşmazlık Sonrası Koruma: Eğer ayrılık İbraname ile anlaşmışsa ve bir süre sonra yeni bir anlaşmazlık çıkarsa, mahkeme bu İbraname’yi kullanarak rekabet arasındaki rekabetin uygulayabilir.

Sonuç olarak, İbraname, işçi ve işveren arasındaki iş anlaşmazlıklarının çözümünde kullanılan önemli bir hukuki belgedir. Uzlaşmanın yazılı olarak belgelendiği bu belge, iş davalarının daha hızlı ve düzenli bir şekilde devam etmesine yardımcı olur ve güç haklarını korur. İşçi ve işverenler, İbraname’nin titizlikle incelemeli ve anlaşma şartlarına tam olarak uymalıdır.

Gaziantep Avukat Ali Tümbaş Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

İbranamenin geçerli olabilmesi için ;

 • İşverenin ödemekle yükümlü olduğu işçi alacaklarına ilişkin düzenlenecek olan ibranamenin yazılı olması,
 • İş sözleşmesinin sona ermesi tarihinden başlayarak en az 1 aylık sürenin sonunda ibra sözleşmesi yapılması diğer bir deyişle ibraname tarihinin iş sözleşmesinin sona ermesi tarihinden en az 1 ay sonraki tarih olması,
 • İbra konusu alacağın türünün ve miktarının ibranamede açıkça ve detaylıca belirtilmesi,
 • İbranamede yer alan tutarın eksiksiz olarak bankaya yatırılması şarttır.
Avukatlarımızın Yazısını Oylar mısınız?

Call Now

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?