İmam Nikahlı Eşin Tazminat Hakkı

Türk Medeni Kanunu’na Göre Resmi Olmayan Eşlerin Tazminat Hakkı

Türk Medeni Kanunu’na göre geçerli bir evlilik birliği resmi nikahla mümkündür. Resmi nikah olmadan evlilik mümkün olmadığı için boşanma da söz konusu olamayacaktır. Resmi nikahlı olmayan eş ayrılma ya da terk etme durumunda boşanma ve boşanmanın feri taleplerinden yararlanamayacaktır. Ancak evlilik birliğinin kurulması tarafların ortak yaşam iradelerinden doğmaktaysa, resmi nikahın bulunmaması halinde de tarafa bazı talepleri ileri sürme hakkı doğabilecektir.

Bu durumda resmi nikahlı olmayan eş ortak hayatın kurulduğunu, geçerli bir evlilik birliğinden beklenen aile ortamının sağlandığını ispatlamakla mükelleftir. Nitekim Yargıtay da aşağıda incelenecek kararlarda resmi nikahlı olmayan eşe bir takım talepleri ileri sürme hakkı tanımıştır.

en iyi boşanma avukatı gaziantep
İmam Nikahlı Eşin Tazminat Hakkı 2

Yargıtay Kararları

  • Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun E. 2006/2-558 20.9.2006 tarihli ve 2006/568 kararına göre imam nikahı ile evlenen kadının manevi talebi haksız fiilden kaynaklanmaktadır. Bu yüzden görüleceği mahkeme aile mahkemesi değil bk49′ a göre görevli mahkemedir.

Somut olayda karar görev bakımından bozulmuştur. Ancak önemli olan husus yıllarca kandırıldığı, küçük düştüğü ve sosyal çöküntüye uğradığı ve evlenme şansının azaldığı davacının manevi tazminat taleplerinin haksız fiile dayalı olarak kabul edilmesidir.

Sonuç

Resmi nikahsız eşler de bazı talepleri ileri sürme hakkına sahiptir. Ancak bu talepleri ileri sürebilmek için ortak hayatın kurulduğunu ve geçerli bir evlilik birliğinden beklenen aile ortamının sağlandığını ispatlamak gerekmektedir.

İmam Nikahlı Eşin Tazminat Hakları

Türkiye’de imam nikahı ile yapılan evlilikler, hukuki olarak geçerli bir evlilik olarak kabul edilmemektedir. Dolayısıyla, imam nikahıyla evlenen kadınlar, Medeni Kanun kapsamındaki yasal haklardan yararlanma hakkına sahip değildir. İmam nikahı, sadece dini bir nikah olup, Türk Medeni Kanunu’na göre hukuki bir bağlayıcılığı yoktur.

İmam nikahıyla evlenen kadınlar, boşanma veya ayrılık durumunda, yasal olarak tazminat hakkına sahip değildirler. Medeni Kanun’a göre tazminat hakkı, resmi bir evlilikten boşanma durumunda ve belirli koşullar altında söz konusu olabilir. Ancak imam nikahı bu koşulları sağlamaz.

Türkiye’de dini nikahın hukuki bağlayıcılığının olmaması, imam nikahıyla evlenen kişilerin hukuki korunmasızlığına neden olabilir. Bu nedenle, evlilik ilişkilerini yasal olarak tanıyan ve koruyan bir resmi evliliğin kurulması önemlidir. Eğer bir kişi, imam nikahıyla evliyken hukuki koruma ve haklarını güvence altına almak istiyorsa, resmi bir evlilik yapması gerekmektedir. Ayrıca, bu konuda daha fazla bilgi ve hukuki danışmanlık almak için bir avukat veya hukuk danışmanıyla iletişime geçmek de önemlidir.

Bu konu hakkında benzer makaleler için tıklayın 

5/5 - (1 Oy Kullanıldı)

Call Now

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?