İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Talebi Samimi Olmayan Ev Sahibine Karşı Tazminat Davası Açılabilir mi?

Kiracı- ev sahibi meselelerinin,davalarının,sorunların,dertlerinin,problemlerinin, sıkıntılarının,mevzularının,uyuşmazlıklarının zirve yaptığı dönemdeyiz. Türkçemiz de literatürümüz de zengin. Dert-dava kelimelerine eş anlamlı kelimeler görüldüğü üzere çok çok fazla. Kiracı kelimesini tanımlayacak olursak ; bu kelimenin manası dert sahibi anlamına gelmektedir. Türk Dil Kurumu tarafından tanımı böyle geçmese de bana göre tam olarak kiracı kelimesinin karşılığı böyledir. 

Malumunuz artan enflasyon karşısında ( hukuken tartışılabilir bir düzenleme olsa da ) ( yine bana göre gerekli bir tedbir olarak ) 01.07.2023 yılına kadar olan kira sözleşmelerinde zam döneminde %25 üstü zam yasağı getirildi. Bu yasak var ama bu yasağı uygulayan ev sahibi nadir. Yasağı gerekçe göstererek ve haklı olarak ayak direten kiracılara karşı da ev sahipleri türlü türlü yollara başvuruyor. Tapuda bi dünya harç ödeyip evi satmış gibi yaparak görüntüde yeni malik üzerinden tahliye ettiren mi dersin, oğlum kızım evleniyor, benim ihtiyacım var hadi çık diyen mi dersin, kiraları elden alıyor olmasını fırsata çevirerek aldığı kirayı almadım deyip kiracısını icraya vererek tahliyeye çalışan mı dersin, bini bir para.

Mesleğimiz nedeniyle bu olaylarla en çok biz avukatlar karşılaşıyoruz. Gerçekten mevcut duruma çok üzülüyoruz. Nitekim toplumun büyük bir bölümü kiracılardan oluşuyor. Bu insanlarımızın huzur ve sükûnunun bozulması hepimizi olumsuz etkileyecek. Geçen gördüğüm haber, evinden atılmış bir kiracı parka yerleşmiş. Ne kadar üzücü.

Konuyu daha fazla uzatmadan ihtiyacım var evden çık diyen ancak bu beyanında samimi olmadığı anlaşılan ev sahibine karşı kiracının açabileceği tazminat davası hakkında önemli bilgiler verelim. 

ali tumbas banner makale avukat 4 1
İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Talebi Samimi Olmayan Ev Sahibine Karşı Tazminat Davası Açılabilir mi? 3

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye İsteyen Ev Sahibi Bu Hakkını Ancak Dava Yoluyla Kullanabilir

            Kanun çok açık, değerli kiracılar. Eğer ev sahibiniz size oğlum kızım gelecek, ben kullanacağım ihtiyacım var çık evden diyorsa kanun gereği size dava açması şart. Eğer kiracısı olarak bu kişinin samimiyetinden şüphe ediyorsanız şu cümleyi kurabilirsiniz; Madem ihtiyacın var git mahkemede ispat et, mahkeme beni çıkarsın.

Ev sahibi gerçekten samimi ise ve ev sahibiyle ilişkileriniz de iyiyse elbette tatlılıkla, davalık olmadan uzlaşmanızı ve yardımcı olmanızı tavsiye ederiz. Hemen her durum için de mahkemelik olmaya gerek yok. Bizim anlattıklarımız tamamen samimi olmayan talepler karşısında yapmanız gerekenler ile ilgili. Kimseyi birbirine düşürmeye hevesli değiliz. Elbette ki kanuni hakkını kullanan tarafa da saygı duymak gerek.

Türk Borçlar Kanunu Madde 350 derki ;

“…….Kiraya veren, kira sözleşmesini;

1. Kiralananı kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut ya da işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa,

2. Kiralananın yeniden inşası veya imarı amacıyla esaslı onarımı, genişletilmesi ya da değiştirilmesi gerekli ve bu işler sırasında kiralananın kullanımı imkânsız ise, belirli süreli sözleşmelerde sürenin sonunda, belirsiz süreli sözleşmelerde kiraya ilişkin genel hükümlere göre fesih dönemine ve fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten başlayarak bir ay içinde açacağı dava ile sona erdirebilir………”

Görüleceği üzere ev sahibi ihtiyaç nedeniyle tahliye istiyorsa kanunda belirtilen süreler içinde ve gerekli şartları sağlayarak ancak dava açarak bunu yapabilir.

KİRACILARA UYARI !

Ev sahibi ihtiyacım var çık dedi diye hemen çıkmanızı gerektiren bir kanuni zorunluluk yok, eve ihtar mı geldi, önemli değil, ev sahibi telefonla sürekli arıyor veya mesaj mı atıyor önemi yok.  Ev sahibi dava açmadığı sürece ihtiyaç nedeniyle tahliye isteminde bulunmamış sayılacak. Kanun böyle.

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye İstemi Samimi Olmadığı Anlaşılan Ev Sahibine Tazminat Davası Açabilir miyiz ?

Evet açabiliriz. Ama hemen heveslenip gaza gelmeyin lütfen. Burada karşımıza çok ilginç bir şekilde kanunda boşluk çıkıyor. Kanundaki boşluğu da yargı yine bana göre dar bir yorumla kiracı aleyhine yorumluyor.

Hakkında Dava Açılmadan İhtiyaç Nedeniyle Tahliye İstemine İnanıp Kendiliğinden Evi Tahliye Eden Kiracının Ev Sahibinin Bu İsteminde Samimi Olmadığı Sonradan Anlaşılsa Bile Tazminat Hakkı Yok

Olay şu; Türk Borçlar Kanunu 355.Maddeye göre ihtiyaç nedeniyle kiracısının tahliyesini sağlayan ev sahibinin samimi olmadığı diğer ifadeyle ihtiyacın gerçek bir ihtiyaç olmadığı ortaya çıkarsa kiracı eski kirasına göre hesaplanacak en az 1 yıllık tazminatı talep edebiliyor. Kanun  metnini de verelim,delilli konuşalım. Delilli delilli konuşmaktan deliye döndük ama neyse.

TBK MADDE 355-

“……….Kiraya veren, gereksinim amacıyla kiralananın boşaltılmasını sağladığında, haklı sebep olmaksızın, kiralananı üç yıl geçmedikçe eski kiracısından başkasına kiralayamaz.

………”Kiraya veren, bu hükümlere aykırı davrandığı takdirde, eski kiracısına son kira yılında ödenmiş olan bir yıllık kira bedelinden az olmamak üzere tazminat ödemekle yükümlüdür………”

 Kanun metninde ihtiyaç nedeniyle kiralananın boşaltılmasını sağlamak diye bir ibare var. Ne şekilde boşaltılmasını sağladığı hususunda bir şey dememiş, kanun susmuş. Yukarıda izah ettiğimiz TBK 350.madde de ihtiyaç nedeniyle tahliye istemi ancak dava yoluyla olur diyor. Yargı da buradan hareketle ihtiyaç nedeniyle tahliye ancak dava ile mümkün olduğu için ev sahibinin sözüne güvenip inanana, eve gelen ihtardan korkup inanıp evden çıkan kiracıya sana tazminat yok demekte.

Yahu adamın sözüne itimat ettik, beyanına inandık, baskısına dayanamadık vs. bunun hiçbir anlamı yok mu diyeceksiniz. Hayatın içinde her şey illaki dava ile mi oluyor? Kızım oğlu geliyor, ihtiyacım var çık dedi inandık çıktık, adam meğerse bizi kandırmış, bunun neden bir karşılığı yok, diyeceksiniz?

Evet haklısınız ancak yargı bu konuda daha ihtiyatlı ve dar bir yorum yaparak dava yoluyla tahliye edilmeyene hak tanımıyor. Emsal Yargı kararı paylaşalım;

ali tumbas banner makale avukat 4 1
İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Talebi Samimi Olmayan Ev Sahibine Karşı Tazminat Davası Açılabilir mi? 4

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi’nin 6HD.2017/211E., 2017/307K. ve 21.02.2017 tarihli kararında

“……….Davalı, davacının Mahkeme kararı ile tahliye edilmediğini belirterek istinaf kanun yoluna başvurmuştur. TMK.’nun 355.maddesinde; kiraya veren, gereksinim amacıyla kiralananın boşaltılmasını sağladığında, haklı sebep olmaksızın kiralananı 3 yıl geçmedikçe eski kiracısından başkasına kiralayamayacağı düzenlenmiştir. Yargıtay 6.HD’nin 2015/6530 Esas ve 10458 Karar sayılı içtihadı ile yerleşik yargısal uygulamaya göre, TBK.’nun 355.maddesindeki, “sağlandığında ” ifadesi, kiracının mahkeme kararıyla tahliyesi ve icrası olarak değerlendirilmektedir. Eldeki dosyada davacının, davalının ihtarı üzerine kiralananı kendiliğinden boşalttığı anlaşıldığından, davalının istinaf isteminin kabulü ile kararın kaldırılmasına, tazminat isteminin reddine karar verilmiş ve hüküm bozulmuştur……………”

Görüleceği üzere ihtiyaç nedeniyle tahliye ancak dava yoluyla istenebileceğinden, davasız bu işi halletmiş samimi olmayan ev sahibi kat kat karlı. Sözüne güvenen yahut baskısına dayanamayan yahut yazılı ihtarından korkup davasız evi tahliye eden kiracı da bu işten kat kat zararlı. Demek ki hakkınızda dava açılması her zaman kötü bir şey değilmiş, sonucu çıkıyor buradan.

İşin bana göresi yargının bu yorumu hakkaniyetli değil. Nitekim hayatın içinde her şey dava ile olmuyor. Bir hakkın tesisi için ancak kişinin kendisine dava açılmasının şart olarak aranması çok problemli bir bakış açısı. Öbür tarafta daha çok kazanç elde etmek için insanlara ihtiyacı olduğunu öne sürerek kişilerin kendilerine duyduğu güveni kötüye kullanan insanın da ekmeğine yağ sürmüş olunuyor. Hem dava açmaktan kurtuluyor, hem daha yüksek kazançlar elde ediyor, hem de yalanı ortaya çıkınca tazminat ödemekten sıyrılıyor.

Bu konuda ya kanundaki boşluk giderilmeli, ya da Yargı daha geniş bakış açısı ile yeni bir yorum getirmeli.

Kira işlerinde gönül hoşluğu önemli. Yazımızdan ev sahiplerini kötülediğimiz yorumu çıkmasın lütfen. Ev sahibinin makul talepleri elbette dikkate alınmalı. Ortada buluşmak her zaman güzeldir. Tuz ekmek hatırı elbette sayılmalı. Ama şiraze bozuluyorsa, talepler kötü niyetli ise karşılığında kanunla konuşun,kanunla konuşmasını bilmiyorsanız kanunla konuşmasını bilene konuşturun ama yasal haklarınızdan taviz vermeyin, vesselam.

3.6/5 - (16 Oy Kullanıldı)

54 thoughts on “İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Talebi Samimi Olmayan Ev Sahibine Karşı Tazminat Davası Açılabilir mi?”

 1. Metin albayrak

  1.5 yıldır oturmuş olduğum daire bilgim olmadan satış yapılmış yeni ev sahibi tahliye ihtarname si yolladı ihtarname de kendi ihtiyacım için yazıyor 5 ay içinde yeni bir ev bulup taşınmak zorunda kaldık ve bir sürü masraf ettik2ay sonra başka birine fahiş bir fiyata kiraya verdi kendisi veya yakını değil bu durum da yapılması gereken nedir dava vs yardımcı olursanız sevinirim..

  1. Yazımızda da belirttiğimiz üzere tazminat hakkiniz olması içi dava yoluyla tahliye edilmiş olmanız gerekir, ihtarnameye bakıp evi tahliye eden kiracının maalesef bu hakkı yok. Lütfen yazımızın tamamını dikkatli bir şekilde okuyunuz, daha net anlarsınız

 2. Yasin YİĞİTER

  Selamun aleyküm Ali Bey , size bir soru soracaktım yardımcı olursanız çok teşekkür ederim çünkü bununla alakalı hiçbir bilgi yok .Ev sahibim bana tahliye davası açtı şu an dava sürüyor davayı kaybedersem ev sahibinin evinde oturmayıp satacağını düşünüyorum ben yine de tazminat davası açabilir miyim bu durumda ,bu şekilde ev sahibi tazminat davasından kurtulabilir mi? Bunla ilgili kanunda bilgi yok 

 3. İsmail Göksel Çay

  Merhaba,tapusu kendime ait olan evime evlenecek olmam nedeniyle yerleşmek istiyorum.sözleşme bitmeden 6 ay önceden noterden ihtar çektim ve kiracım çıkmayacağım dedi. ben de ihtiyaç nedeniyle tahliye davası açtım. Üzerimde başka ev bulunmamaktadır. Çıkmayan kiracım nedeniyle evlenip yuva kuramıyorum nişanlımla gittik görüştük fakat ben yasal hakkımı kullanıyorum ve devlet kiracıdan yana sen kiraya çık şeklinde cevap verdiler . Bulunduğumuz konumda kiralar 10.000 TL kiracı 2200 TL veriyor ben basıl kiraya çıkabilirim. Mahkeme haziran ayında .. bu dönemde haklı ev sahipleri de mağdur oldu maalesef.

  1. Konu detaylı danışmanlık gerektirdiği için tarafımıza 05327154705 nolu telefondan ulaşabilirsiniz.

 4. Merhaba Ali Bey peki ihtiyaç sebebiyle tahliye talep eden ev sahibinden davaya gerek kalmadan evi başkasına kiralarsa tazminat hakkım doğacağına dair bir şartlı tahliye taahhütnamesi ile evden çıksam daha sonra evi başkasına kiraladığında hak talep edebiliyor muyum, burada durum çok anlamsız ev başkasına kiraya verildiğinde hak talep edebilmek için dediğiniz gibi ya mahkemelik olmam lazım ki karşı taraf ihtiyacını kanıtlarsa mahkeme sürecindeki zararları içinde ayrıca tazminat davası açabilir bu durumda ya da evden hemen çıkıp başkasına kiralanma durumunda hak talep edemeyeceğiz

  1. Konu detaylı danışmanlık gerektirdiği için tarafımıza 05327154705 nolu telefondan ulaşabilirsiniz.

 5. İsmail Şahin

  Merhaba sizinde dediğiniz gibi ev sahibine inanarak evi boşalttık fakat ev sahibi 1 yıl sonra yüksek kira ile başkasına verdi ben mahkemeye vermeyi düşünüyorum elimde WhatsApp yazışmaları var delil olarak sayılabilir mi acaba

  1. Yazıda çok net belirttik. Dava yoluyla tahliye edilenin bu hakkı var. İhtara ya da söze inanıp çıkana bu hak yok

 6. Muzaffer aktaş

  Ali bey benim ev sahibim kapıya dayandı kiraya fahiş bir kira talepte bulundu bende veremem dedim yüzde ucyuze varan bir artış istiyor veremem deyince o zaman çık diyor ne yapmalıyım Allah rızası için bı akıl verinde ona göre davranalım ve tehdit ediyor sonu kötü olur diyerek kirayı elden ödüyorum ne yapmalıyım zora koşarsa herhangi bir ihtar çekme beye avukatlık bir durum söz konusu değil şu anda ama huzurumuzu kaçırdı çok zorlarsa ne yapmalıyım saygılarımla

  1. Yaptığı kanuni değil ve hatta suç. Karakola gidip şikayetçi olabilirsiniz. Karakola gittiğinizde yanınıza şahit de götürün onlar da şahit oldukları bu olayları anlatmalılar. Yoksa ispat edememiş olursunuz

 7. İstanbul’da kiracı olarak oturuyorum geçen sene 3100lira olarak kira sözleşmesi imzaladık ama bu sene 8750liraya çıkarmak istiyor kirayı yoksa kendim gelip oturacagim diyor . %25 zam oranı yaparak evde oturmaya devam etme durumum var mı. Evden çıkartabilir mi ?

  1. Kiranızı zam döneminde %25 i otomatik olarak uygulayın ve kirayı açıklamalı bir şekilde banka hesabına ödeyiniz. Buna dikkat edin. Bunun dışında annesinin ihtiyacı olduğunu dava açarak ispat etmesi lazım. İhtara ya da mesajlara ya da beyanlarına itibar edip evi tahliye ederseniz hiçbir yasal hakkınız olmaz. Bu konuda yazımızı daha dikkatli okumanızı da tavsiye ederiz.

 8. Merhaba ali bey. Ev sahibim ihbarname gönderdi bana oğlum oturacak diye smzleşmem haziranda bitiyor. Ne yapmalıyım. İlk başta oğlum evlencek martta dedi sonra tadilat yapcm dedi. İhbarnanede de oğlunun ismini yazıp ihtiyaç nedeni mesken diye belirtip. Haziranda sözleşmenin yenilenmeyeceğini çıkmamı istiyor. Napmalıyım bana bir yardımcı olun allah rızası için. Çıkmazsam eğer dava açıp tüm masrafları bana karşılatacakmış. Masraflar 100 bini bulyr diyor. Ben size acıdığım için açmıyorum diyor.

 9. Merabalar Ali bey. Benim ev sahibimde oglum gelecek diyor fakat gelmeyeceginden adim gibi eminim. Beni çıkartıp yüksek gelirden kiraya verecek. Ihtarname yollamam diyor. Bende artık bıktığım için oturmak istemiyorum evinde. Fakat mahallede kadinlar arasında benimde oglum gelip oturacak kiracıyi evden çıkaracağım diye konuşmuş. Ben çıktıktan sonra 2 şahit ile dava açsam gene kazanma ihtimalim yok mu ?

 10. Merhaba,

  Deprem bölgesinde yaşıyorum, kiracıyım
  Ev sahibim, oğlunun ve kendisinin evi ağır hasarlı olduğunu, kalacak yerlerinin olmadığını 3 ailenin bir evde yaşadığını söyledi ve evden çıkmamı istedi, ben de mahkemeye başvuruda bulun hukuk yolu ile çıkayım dedim sözlü tehdit etti, bayrama kadar çıktın çıktın, çakmazsan sen bilirsin dedi. Şuan burada o kadar çok fırsatçı var ki, 2000 liraya oturduğumuz evler 7 bin den 8 bin den veriyorlar. Ne yapmalıyım sözleşmemin bitmesine 1 ay var, çıksam taşınma masarfalarım 50 bini aşıyor, herkes fırsatçı olmuş. Herşey 3 katına çıkmış. Çıkmasam tehdit ediyor, korkmuyorum ama geride bırakacağım insanlardan dolayı frenliyorum kendimi ancak karşımda ki insanı da pek tanımadığım için ne yapabileceğini kestiremiyorum. Bilmiyorum gerçekten asgari ücretle geçinen biriyim ve bu taşınma maliyeti bana çok ağır geliyor ne yapmalıyım, hukuki bir yolu yok mu, mahkemeye de başvur yapmıyor ki gerçekten madur mu yoksa başkasına mı kiraya verecek, eğer verecekse en azından tazminat davası açar zararımı giderirdim. Nasıl bir yol izlemeliyim yardımcı olur musunuz

 11. 3 yıldır bir evde oturuyorum ev sahibi aradı kızım oturacak evden çık 3 ay süre dedi sana sözleşmeyi ilk girişte yapmştm bana dilediğin kadar oturabilirsin diyordu ilk girdihimde çevremde kiralar 8 bin olmuş ve ben uyguna oturuyorum biraz parayı da seviyor ev sahibi evin demir başnı bile ben yaptrdm sürekli işine gelmiyorsa ck kelimesi yapyordu ben bu durumda nasl hareket etmeliyim

 12. merhaba istanbul’da gecen sene 2500 tl ye oturdugum daireye yuzde 60 lık zam istediler ben kira zam döneminde yüzde 25 zamlı kiraya bankadan ödedim detaylı acıklama yazarak. bugun dava actıgını öğrendik kendim oturacagım die dava acmış. bu mahkemeyi kandırmak degil mi? ayrıca ev sahibi dubleks evi 2 ye bölmüş altını bana kiralamış üstte kendisi oturuyor aynı evde yasıyor görünüyoruz. daire 9 dan yine daire 9 a ihtar cekti şimdide tahliye davası açmış ne yapmayalıyız

 13. Ali bey merhaba, biz 02.06.2021 yılında ev kiraladık, ev sahibimiz 9 ay sonra (2022 şubat sonunda) evime taşınmak istiyorum dedi, o sürede tam bebeğimiz doğmak üzereydi, mesajlaşmalarla bir kaç yıl daha oturabilirsiniz dedi, hatta kendisine bizi artan kiralardan ötürü çıkarmak istiyorsanız orta yolu buluruz dedik, kendisi benim için önemi yok diyip 1 ay sonra normal kira artışından daha fazlasını istedik ve tamam dedik. 2023 şubat ayında yine ne zaman çıkacaksınız dedi, nisan tekrar, bizde şuan süre belirtemeyiz, derdiniz kiray artışı ise orta yolu buluruz dedik. Kendisi 16 mayıs itibarı ile avukat yolu ile çıkma tarihi istiyor. Tutumları bize hiç samimi gelmiyor, bunu nasıl ispatlayabiliriz? Bize dava açarsa itiraz edebilir miyiz? Teşekkürler.

   1. merhabalar bir buçuk yıldır kiracı olarak oturuyorum ikinci yila girince kira zammi yuzde yuz istedi ben yuzde 70 yaptım iki ay sonra satıyorum dedi satamadi bir ay sonra da oğlum gelecek ihtiyaci var torun bakacam bana yakın olmali dedim kontrat otomatik yenilenmiş oluyor degil mi zam yaptığım için kasim da iki yil bitecek. diger oğlu hukuk fakültesi öğrencisi haklarımı biliyorum sana noterden ihtarname çekiyorum bir qy süren var oğlum gelecek çık diyor. ihtarname gelirse ne.yapmaliyim beni sürekli rahatsız ettiği icin yasal olarak benim bir hakkım yok.mu ihtarname gelirse ne yapmalıyım yardımcı olursanız.cok.sevinirim.teşekkür eserinbu fırsatı verdiğiniz için iyi günler

 14. Merhaba evimiz satıldı, yeni ev sahibimiz ihtiyac nedeniyle ihtar çekti ancak kendine ait aynı muhitte başka konutları olduğu için böyle bir hakkı olmadığını söyledik. Akabinde evi başka bir akrabasının üzerine satış gösterdi (olduğundan düşük bir bedelle ıspatlayabiliyoruz) bu kişi bize tahliye davası açtı itirazlarımızı satışın muvazaalı olduğunu ileri sürerek yaptık ancak o kadar bıktık ki mahkemede uzlaşarak evi tahliye etmek zorunda kaldık. Üzerinden 1ay geçmeden ev ilk sahibine geri satış gösterildi ve şuan bir başkasına çok yüksek bedelle kiraya verildi. Bu durumda bizim bir hakkımız var mı? Yargı yoluyla bizi tahliye etmese de bu yola başvurmuş ve amacının ihtiyac sebebiyle olduğunu mahkemede de söylemiş. Haklarımız var mı? Cevaplayabilirseniz çok sevinirim.

 15. Leyla Türkan Deniz

  Merhaba 1,5 sene önce tüm kiracılarına birden kira uyarlama davası açıldı,bize hiç sorulmadan teklif bile etmeden.dava sürerken evde kombi ısınma ve sıcak su sıkıntısı vardı kombiye ha bire para ödeyerek tamir ettik, tamamen bozuldu ev sahibine ilettik yeni kombi ya da yerden ısıtma değişecek. Ev sahibi çıkın dedi kombiyi yapmıyoruz 1 ay ısınma ve sıcak su kullanamadık sonra tahliye taahhütnamesi imzalayın kombiyi yaparız dedi mecburen imzaladık çocuk hasta oldu üşüttü evde soğuktan.ama kombiyi değiştirmedi hiç bir şey yapmadı. Büyük tadilat lazım evde dediler çıkın dediler. taahhütname şartlı hazırlandı açtığı kira uyarlama davasından feragat edeceğini belirtmişti.kombi değişmeyince banyo ısınma çok sıkıntı olunca 1 ay boyunca, bizi evden taşınmaya mecbur ettiler.taşındık depozitoyu eksik verdiler, davadan feragat ettiler ancak 3 gün sonra dilekçe vererek davayı yenileme isteyerek tekrar davayı açmışlar.şartlı tahliye taahhüdüne aykırı davrandılar. Ne yapmam lazım.? Evi de hemen yüksek kiradan kiraya veriyorlarmış. Hakkım nedir? Acil lütfen kandırıldık. Oturmadığım evin kira uyarlama davası sürüyor. Ne yapabilirim.

 16. Evden çıkmadan ,noterden; psikolojik baskı, mobbing,tehdit ve tacizlerle zorla evden çıkarılıyorum, tazminat davası açma hakkım saklıdır gibi bir ihtar çeksek,dava açma hakkımız oluşabilir mi acaba?

  1. Dava açılmadan çıktığınızda bu hakkınız yok maalesef. Ancak baskı mobbing tehdit için manevi tazminat davası açabilirsiniz. İspat etmeniz gerekir. şahitleriniz, yazışmalar vs…delilleriniz olmalı

 17. Merhaba benim sorum şu 2 yıllık kiraciyim ev sahibim ilk yıl yasal kira zammına uygun olmadığı halde fazla zam yaptı bu senede 4 binden 13bin TL çıkarmak istedi buna itiraz ettim evi bosaltmami istedi bende mahkeme yoluna başvurup cikarabilecegini söyledim şimdide evi satmaya karar verdiğini söyledi bu konuda ne yapabilirim ve yasal haklarım nelerdir teşekkür ederim

 18. Merhaba ev sahibim bana mobing uyguluyor ne yapmalıyım acaba

  3 yıl önce taşındım ilk sorun bizde kira artışıyla başladı taşındıktan 6 ay sonra kirayı yükseltti yoksa çıkaracağını söyledi kabul ettik 1 sene sonra tekrar zaman sonra tekrar yükseltti %25 zam geldiğinde geçen eylül ayında evi satıcam çıkın diye sürekli arayarak rahatsız etmeye başladı evi göstermek için birini getireceğini söylüyor sürekli işten izin alıp bekliyorum son dakika iptal ettik diyor bunu 8 defa yaptı emlakçı tatile çıkacağımı söylediğim tarihlerde müşteri getiricem diyerek sorun çıkarıyor ihtiyacım var çıkın satıcam böyle satamıyorum yok içini yaptırıp satıcam diyor en son nişanlıma vazgeçtim satmicam kirayı konuşalım dedi ve sözleşme tarihinden önce istedi bunu söylediğimizde daha önce kabul etmiştiniz diyerek bir savunma yaptı iki gün sonra arayıp satıyorum dedi sürekli bir huzursuz etme mobing uygulama söz konusu ne yapmalıyım

 19. Kendi evimde kiracim oturuyor ben ise başka bir yerde kiraciyim. 20 gün sonra yaptığımız 2 yıllık kira sözleşmesi doluyor kiracim ile. Kendi kirada oturduğum yerde kira çok yüksek aidat çok yüksek. Kendi evime geçmek istiyorum kiracim çıkmam dedi ne yapmam gerekiyor?

  1. Ihtiyaç nedeniyle tahliye davası açabilirsiniz detaylı bilgi için tarafımıza 0532 715 47 05 nolu telefondan ulaşabilirsiniz

 20. Merhaba.. Bende 1,5 yıllık kirada oturduğum evden ev sahibimin çektiği ihtarname ile çıktım. Ancak ev sahibim başka ilde memur olduğundan noterden çektiği ihtarnamede bulunduğum şehire tayin olduğunu ve eve gereksinimi olduğunu belirtmesine rağmen tayini olmamıştı ve eve yerleşmedi. Hatta 1 ay sonra evi kiralık olarak ilana koydu. Peki ev sahibinin ihtarnamede yalan beyanda bulunması suç teşkil etmiyor mu? Ben herhangi bir maddi çıkar beklemeden yalan beyanda bulunduğu için dava açabilir miyim? Tamamen memuriyeti için sicil alsın istiyorum.

 21. Merhaba Ali bey
  Ben kiracıma 02.05.2023 tarihinde noterden ihtarname göndererek 16.07.2023 tarihinde oğlumu evlendireceğim diyerek evi düğünden 15 gün önceye kadar boşaltmasını istedim. Kiracım bu süreçte evi boşaltmadı bende oğluma kiralık ev tuttum düğünümüzü yaptık. Kiracımla sözleşmemiz 01.08.2023 tarihinde bitiyordu bu süreçte herhangi bir davalık olmadık kiracım 10.08.2023 tarihinde evi boşaltarak il dışında satın aldığı eve taşındı. şimdi bana dava açmış. başka ilden bana dava açabilir mi ben yetkisizlik itirazı yaptım sonuç ne olur?

  1. Konu detaylı danışmanlık gerektirdiği için tarafımıza 0532 715 47 05 nolu telefondan ulaşabilirsiniz

 22. Sayin Hocam,
  Keske websitenizle iki ay once karsilasmis olsaydim. Icinde kiraciyken satilan (??) evimden Ihtar cekildigi icin ciktim, dedim alanin gunahi yok bana da yapilmasini istemem boyle birseyin. Ihtarnamede gerekce olarak ailemin ihtiyaci yaziyordu inandim ve ihtarnameyi resmi bir belge diye sakladim. Dusundum ki eger kendileri tasinmaz kiraya verirlerse bu belgeyle ispatlarim dedim. Ama yanilmisim. Ben ciktiktan sonra evi bos olarak satisa cikardilar, bense kredi cektim ve tasinma masraflarini karsilamak icin 2 yil bu krediyi odeyecegim, ustune tazminat davasi da acamiyorum.Siz de demissiniz hakkaniyetli degil bu durum diye. Ben aslinda burada baska bir anlamsizliga da isaret etmek isterim. Ev sahibi tahliye icin dava acarsa zaten ihtiyaci gercek oluyor, cunku mahkeme tahliye kararinda bunu inceliyor; ihtiyacin samimi olup olmadigini. O yuzden mahkemeleyle tahliye edilen kiracinin basina bunlarin gelme ihtimali dusuk. Tazminat tam da benim gibi ev sahibinin beyanina inanip, ihtarnameyle cikanlar icin soz konusu olmali degil mi??
  Benim icin is isten gecmis, ama sayenizde bir cok kiraci bu tuzaga dusmez artik..
  Bu kadar onemli bilgileri ucretsiz bir sekilde herkesle paylastiginiz icin tesekkurler, saygilar

  1. Konu detaylı danışmanlık gerektirdiği için tarafımıza 0532 715 47 05 nolu telefondan ulaşabilirsiniz

 23. Merhaba Ali bey Ben kiracıma 16.07.2023 tarihinde oğlumu evlendireceğim ev ihtiyacım var diyerek 02.05.2023 tarihinde noterden ihtarname gönderdim. Düğüne kadar evi boşaltmadı bende düğünden 10 gün önce oğluma ev kiraladım. Kiracımla sözleşmemiz 01.08.2023 tarihinde bitiyordu. Bu arada kiracım başka bir ilde ev satın alarak 10.08.2023 tarihinde evi boşaltarak ayrıldı karşılıklı tutanak yaptık evi teslim ettim aldım diye. Bende evi bir başkasına kiraya verdim. Şimdi kiracım tazminat davası açmış bana gittiği ilden arabulucu aradı. iş davaya dönüşür mü bana oradan dava açabilir mi yetkisizlik istesem olur mu kira sözleşmesinde yetkili yer mahkemesi olduğumuz yer yazmıştım. saygılar

  1. Konu detaylı danışmanlık gerektirdiği için tarafımıza 0532 715 47 05 nolu telefondan ulaşabilirsiniz

 24. Şaban ELALDI

  Ali Bey Merhaba
  Benim bir evim kirada bir evim babamdan kalma benim adıma ama annem oturuyor. Ben de kirada oturuyordum. Evime taşınmak için dava açacagım ama 2 ev var diyerek davayı kaybedermiyim. Ev aynı şehirde ayrı ilçede

  1. Konu detaylı danışmanlık gerektirdiği için tarafımıza 0532 715 47 05 nolu telefondan ulaşabilirsiniz

 25. Kira sözleşmem 5.7.2019 da başladı ,08.9.2022 yılında evim satıldı 22.9.2022 de noterden “kendi ev ihtiyacım” diye ihtar çekti (fakat aynı belediye içinde daha büyük bir evi olduğunu görüşmemizde kendi beyan etti) bu sebeple ilk bir ayda haber verdi ama Ocak 2023 de evi satışa çıkarttı ve satamadı; noter yazısından sonrası 6 ay geçti dava açmadı sonra Haziran gibi ablasının ihtiyacı var çıkın dedi sonra biz çıkamayız dediğimizde kirayı %400arttırmamizi whatappsadan istedi yoksa avukata vereceğim dedi biz de %100 zam yapmamıza rağmen 11.10.2023 de Arabulucuya vermiş ilk görüşmede kendi ihtiyacı değil altsoyu kızının ihtiyaci var demeye başladı avukatı,ben itiraz ettim ama bana kızının evinin olmadığının e devlet ekran görüntüsünü attılar. Birde İkinci görüşmede bana teklif ettikleri nakliye ücretinden vazgeçmişler o zaman bende çıkacağım aya kadar kira vermeyeyim 8 ay ve nakliye verin çıkayım bende zor duruma düşeceğim için bana sadece 5 kira ödeme dedikleri için anlaşamadık. 1- İlk noter yazısındaki “kendi ev ihtiyacım” a karşılık arabuluculuk ta değiştirmek altsoyunun ihtiyacı var demek samimi gelmedi bu sebeple dava açsa bile mahkeme bunu kabul eder mi?2- ilk noter yazısına 6 ay sonra dava açmadı ve yeni kira dönemi başladı 5.7.2023 de şimdi bana 5.7.2023 1 ay geçti ya davayı 5.7.2024den sonramı açabilir.3- Bu şartlar karşında dava kazanabilir mi?Şimdiden teşekürler.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?