avukat 1

İBRA SÖZLEŞMELERİ VE İBRANAME İLE İLGİLİ ÖNEMLİ YARGITAY KARARLARI

İBRA SÖZLEŞMELERİ VE İBRANAME İLE İLGİLİ ÖNEMLİ YARGITAY KARARLARI

-İşçinin işverenden alacağına ilişkin ibra sözleşmesinin yazılı olması ibra tarihi itibariyle sözleşmenin sona ermesinden başlayarak en az bir aylık sürenin geçmiş bulunması, ibra konusu alacağın türünün ve miktarının açıkça belirtilmesi, ödemenin hak tutarına nazaran noksansız ve banka aracılığıyla yapılması şarttır. Bu unsurları taşımayan ibra sözleşmeleri ve ibraname kesin olarak hükümsüzdür.

Hakkın gerçek tutarda ödendiğini ihtiva etmeyen ibra sözleşmeleri veya ibra beyanını muhtevi diğer ödeme belgeleri, içerdikleri miktarla sınırlı olarak makbuz hükmündedir. Bu halde dahi, ödemelerin banka aracılığıyla yapılmış olması gerekir.(7 HD. 28.01.2015;15414/758)

-İşçi emeği karşılığında aldığı ücret ve diğer parasal hakları ile kendisinin ve ailesinin geçimini temin etmektedir. Bu açıdan bakıldığında bir işçinin nedensiz yere işvereni ibra etmesi hayatın olacağan akışına uygun düşmemektedir.(9.HD. 27.02.2012;44420/5963)

Genel Gaziantep Avukat Ali Tumbas 40 1
İBRA SÖZLEŞMELERİ VE İBRANAME İLE İLGİLİ ÖNEMLİ YARGITAY KARARLARI 4

-İş ilişkisi devam ederken düzenlenen ibra sözleşmesi geçersizdir.(9.HD 15.10.2020 gün 2008/41165 E, 2010/29240)

-Miktar içeren ibra sözleşmelerinde ise, alacağın tamamen ödenmesi durumunda borç ifa yoluyla sona ermiş olur.Buna karşın kısmi ödeme halinde ibra belgesinin makbuz hükmünde olduğu kabul edilmektedir.(9.HD. 21.10.2010 gün, 2008/40992 E. 2010/39123 K.)

-Miktar içeren ibranamenin çalışırken alınması makbuz etkisini ortadan kaldırmaz.(9.HD. 24.06.2010 gün, 2008/33748 E, 2010/20389 K.)

-Miktar içermeyen ibra sözleşmelerinde ise, geçerlilik sorunu titizlikle ele alınmalıdır. İrade fesadı denetimi yapılmalı ve somut olayın özelliklerine göre ibranamenin geçerliliği konusunda çözümler aranmalıdır.(9.HD. 27.06.2008 gün, 2007/23861 E. 2008/17735 K.)

-Fesihten sonra düzenlenen ve alacak kalemlerinin tek tek saıldığı ibranamede, irade fesadı halleri ileri sürülüp kanıtlanmadığı sürece ibra iradesi geçerli sayılmalıdır.( Yargıtay HGK. 21.10.2009 gün, 2009/396 E, 2009/441 K.)

Bu konu hakkında benzer makaleler için tıklayın

Avukatlarımızın Yazısını Oylar mısınız?

Call Now

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?