HİZMET TESPİTİ DAVASI, TESPİT DAVASINDA İSPAT – Bodrolu Tanık

KİŞİNİN HİZMETİNİN TESPİTİ HUSUSUNDA DİNLETİLECEK TANIKLARIN ÖNCELİKLE ÇALIŞTIĞI İŞ YERİNDEKİ BORDROLU ÇALIŞANLAR, YOKSA ÇEVRE İŞYERLERİNDE Kİ ÇALIŞANLAR DA DİNLETİLEBİLİNİR. BURDA TANIKLIĞINA İTİBAR EDİLME HUSUSU ÖNEMLİDİR. AYNI YERDE BORDROLU TANIKLARIN ANLATIMLARINA MAHKEMECE DAHA ÇOK İTİBAR EDİLMEKTEDİR.

T.C.YARGITAY

21. HUKUK DAİRESİ

E. 2003/8020

K. 2003/8122

T. 20.10.2003

• HİZMET TESBİTİ TALEBİ ( Mahkemece Re’sen Araştırma Yapılması Gereği – Aynı İşyeri veya Koşu İşyerlerindeki Bordrolu Çalışanların Tanık Olarak Dinlenmesi Gereği )

• TANIK BEYANLARININ HÜKME ESAS ALINAMAMASI ( Hizmet Tesbiti Davasında Dinlenen Tanıkların Aynı İşyerinde veya Komşu İşyerlerinde Bordrolu Çalışanlar Olmaması )

• BORDROLU ÇALIŞANLARIN TANIK OLARAK DİNLENMESİ GEREĞİ ( Hizmet Tesbiti Davasında )

506/m

Genel Gaziantep Avukat Ali Tumbas 38 1

ÖZET : Davacının hizmet tesbitine ilişkin istemi reddedilmiş ise de, bu sonuca eksik inceleme ve araştırma ile varılmıştır. Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere göre davacının 5.11.1998-2.3.2002 tarihleri arasındaki hizmetleri Kuruma verilen bildirge ve bordrolar ile kısmi olarak bildirilmiştir. Dava tanık sözleri ile reddedilmiş ise de tanıklar davacı ile birlikte çalışan ve işyerinin bordrolarına geçmiş kimseler değildir. Mahkemece davacıyla aynı işyerinde veya komşu işyerlerinde çalışan bordrolu işçiler tanık olarak dinlenmeli, işyeri dosyaları celbedilerek incelenmeli ve sonucuna göre bir karar verilmelidir.

DAVA : Davacı davalılardan işverene ait işyerinde 4.10.1998-23.2.2002 tarihleri arasında geçen çalışmalarının tesbitiyle, işçilik hakları alacaklarının tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kısmen kabulüne karar vermiştir.

Hükmün davacı ve davalılardan şirket vekilleri tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü:

KARAR : 1- Davacının hizmet tesbitine ilişkin istemi reddedilmiş ise de bu sonuca eksik inceleme ve araştırma ile varılmıştır. Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere göre davacının 5.11.1998-2.3.2002 tarihleri arasındaki hizmetleri Kuruma verilen bildirge ve bordrolar ile kısmi olarak bildirilmiştir. Dava tanık sözleri ile reddedilmiş ise de tanıklar davacı ile birlikte çalışan ve işyerinin bordrolarına geçmiş kimseler değildir. Bu tür hizmet tesbiti davaları kamu düzeni ile ilgili olup gerektiğinde hakimin resen araştırma yapması ve delilleri toplaması gerekir.

gaziantep avukatları

Yapılacak iş, davacının tesbitini istediği sürelerle ilgili olarak bildirge ve bordrolar işyerinden ve SSK’dan getirtmek bu bordrolardan davacının imzası içeren bordrolarda geçmiş sürelerin dışındaki sürelerle ilgili olarak istemin reddine, imzalı olmayan bordrolardaki süreler yönünden de işverenin bordrolarda kayıtlı tanıklar saptanarak, bu tanıkların bilgilerine başvurmak, işyerine ilişkin Kurum şubesinde bulunan işyeri dosyası ile, davacıya ait işyerindeki şahsi dosyalarını celbetmek, muhtasar vergi beyannamelerini incelemek, gerektiğinde bordrolu komşu işyeri çalışanlarının bilgilerine başvurmak, özellikle tüm deliller toplandıktan sonra delilleri takdir edip sonucuna göre karar vermekten ibarettir.

Mahkemece, bu maddi ve hukuki olgular gözönünde tutulmaksızın eksik inceleme ve araştırma ile yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

2-Öte yandan kabule göre ise davacının 4.10.1998-23.2.2002 tarihleri arasında davalı işyerinde sürekli olarak çalıştığına ilişkin hizmet tesbiti davası reddedildiği halde işçilik hakları hesaplanırken davacının çalışma süresinin 3 yıl 3 ay 27 gün olarak kabulü ve reddedilen sürelerin işçilik haklarının hesabında dikkate alınması da usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

O halde, tarafların bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ : Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde temyiz edenlere iadesine, 20.10.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bu konu hakkında benzer makalelerimiz için tıklayın

Avukatlarımızın Yazısını Oylar mısınız?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?