Haksız Menfaat Temin Edildiği Hileli Eylemlerle Haksız Menfaat Temin Ettiğinden Nitelikli Dolandırıcılık Suçu

“Haksız menfaat temin edilmesi hileli eylemlerle haksız menfaat temin edilenden dolandırıcılık suçu”, hukuki bir ifadedir ve genellikle dolandırıcılık suçunun daha ciddi bir biçim olarak kabul edilmesidir. Bu suç, bir kişinin başka bir kişiyi hileli veya dolandırıcı hale getirilmesi yanıltarak haksız bir menfaat elde edilmesini menfaat eder.

Bu tür bir dolandırıcılık suçu, çeşitli yasal sistemlerde farklılaşma ve ceza hukuku kapsamına girer. Örneğin, Türk Ceza Kanunu’na göre, kapsamlı dolandırıcılık suçu, mağduru yanıltmak için hileli bir eylemde bulunulduğunda veya kişinin güvenini koruyarak mal veya para elde edilmemesi meydana gelir.

Bu suçun cezası, ülkelerine ve suçun ayrıntılarına bağlı olarak değişebilir. Çeşitli cezalar para cezası, hapis cezası veya her ikisi de olabilir. Hukuki süreç, suçun işlendiği yere ve yerel kurallara göre değişebilir. Dolandırıcılık suçları ciddi ölümlere yol açabilir ve mahkemede savunma hakkınızı kullanmanız için bir avukatın yardımını aramanız önemlidir.

ali tumbas banner makale avukat 4 1

Haksız Menfaat Temin Edildiği Hileli Eylemlerle Haksız Menfaat Temin Ettiğinden Nitelikli Dolandırıcılık Suçu

Özet : “Kullandığı cep telefonu numarasından hakaret içerikli mesajlar geldiğini, bu mesajları çekeni internet üzerinden bulmak için telefonunu kapatmamasını” söyleyip mail adresine, İP numarasından bir şekilde girilerek şifresinin ele geçirildiği ve yine hakaret eden kişiyi bulabileceklerini söyleyerek katılanın cep telefonuna telekonferans özelliği verdirilerek katılanın telefon hattı üzerinden yurt dışındaki başka telefonlarla görüşülmek ve kontör yüklenmek sureti ile 7.000 TL haksız menfaat temin edildiği, bu surette hileli eylemlerle haksız menfaat temin ettiği, sanık hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan verilen mahkumiyet hükmünde her hangi bir isabetsizlik görülmemiştir.

Yargıtay

15. Ceza Dairesi

Esas : 2019/3776

Karar : 2019/6475

Karar Tarihi : 28/05/2019

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi

SUÇ : Nitelikli dolandırıcılık

HÜKÜM : TCK’nın 158/1-f, 31/3, 62, 52 ve 51. maddeleri gereğince mahkumiyet

Nitelikli dolandırıcılık suçundan, suça sürüklenen çocuğun mahkumiyetine ilişkin hüküm, suça sürüklenen çocuk tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü,

Suça sürüklenen çocuk ile açık kimlik bilgileri tespit edilemeyen meçhul şahsın birlikte hareket ederek, suç tarihinde katılanın cep telefonunu arayarak “katılanın kullandığı cep telefonu numarasıdan hakaret içerikli mesajlar geldiğini, bu mesajları çekeni internet üzerinden bulmak için telefonunu kapatmamasını” istedikleri, bu sırada katılanın mail adresine, suça sürüklenen çocuğun kullandığı İP numarasından bir şekilde girilerek şifresinin ele geçirildiği ve yine hakaret eden kişiyi bulabileceklerini söyleyerek katılanın cep telefonuna telekonferans özelliği verdirilerek katılanın telefon hattı üzerinden yurt dışındaki başka telefonlarla görüşülmek ve kontör yüklenmek sureti ile 7.000 TL haksız menfaat temin edildiği, bu surette suça süreklenen çocuğun hileli eylemlerle haksız menfaat temin ettiği, suça sürüklenen çocuğu ikrar içeren savunması, katılan beyanı, T. Telekom yazısı ve tüm dosya kapsamından anlaşıldığından, suça sürüklenen çocuk hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan verilen mahkumiyet hükmünde her hangi bir isabetsizlik görülmemiştir.

Gaziantep Avukat Ali Tümbaş Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

Bozmaya uyularak yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, suça sürüklenen çocuğun yerinde görülmeyen sair temyiz itirazının reddine, ancak;

Bozmaya konu edilen İstanbul 5. Çocuk Mahkemesi’nin 29/01/2015 tarih ve 2011/251 E. – 2015/45 K. sayılı ilk hükümde suça sürüklenen çocuk hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan hapis cezası yanında netice itibari ile de “1.000 TL” adli para cezasına hükmolunduğu ve bu hükmün yalnızca suça sürüklenen çocuk tarafından temyiz edildiği de dikkate alınarak, 1412 sayılı CMUK’un 326/son maddesi gereğince kazanılmış haklarının korunması gerektiği gözetilmeden, suça sürüklenen çocuk hakkında fazla adli para cezası tayin edilmesi,

Bozmayı gerektirmiş, suça sürüklenen çocuğun temyiz itirazı bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Kanun‘un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, ancak yeniden yargılama yapılmasını gerektirmeyen bu hususun aynı kanunun 322. maddesi uyarınca düzeltilmesi mümkün bulunduğundan, hüküm fıkrasına ”1412 sayılı CMUK’nun 326/son maddesi gereğince kazanılmış hakkın gözetilerek, sonuç olarak 1 yıl 8 ay hapis ve 1.000 TL adli para cezasına hükmedilmesine” ibaresinin eklenmesi suretiyle, sair yönleri usul ve yasaya uygun bulunan hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 28/05/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bu konu hakkında benzer makaleler için tıklayın

Avukatlarımızın Yazısını Oylar mısınız?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?