Genel Gaziantep Avukat Ali Tumbas 38 1024x525 1 1

Hakaret Suçu Teşkil Etmeyen Hakaretler

Günlük hayatta gerek iş yoğunluğu gerek trafik sorunları gerekse de sosyal hayatın getirdiği stres nedeniyle insanlar gerilebilmekte ve isteyerek ya da istemeksizin karşı tarafa Sert davranabilmekte hakaret edebilmekte veya gurur kırıcı sözler söyleyebilmektedir Elbette bu olaylar istenmese de sıkça yaşanıldığı da bilinen bir gerçektir hangi sözlerin hakaret hangilerinin hakaret olmadığı yönünde bütün kelime veya cümleleri saymak mümkün değil Ancak yazımızda genel olarak yargıtayın hakaret olarak saymadığı bazı kelimeleri örnek olarak sunuyoruz

 • Haysiyetsiz
 • Nankör
 • Adin batsin
 • Kukla
 • Adam değilsin
 • Meziyetsiz
 • Seni paramla satın alırım
 • Karaktersiz
 • Lanet gardiyan
 • Aç gözlü
 • Görmemiş
 • İhanet ediyorsun
 • Tecrübesiz
 • Karı gibi adamsınız
 • Allah belanı versin
 • Beddua
 • Sen kim oluyorsun
 • Dinsiz
 • İmansız
 • İhanet ediyorsun
 • Görmemiş
 • Oğlan
 • Adın batsın
 • Pis olan sensin
 • Lan kelimesi
 • Defolun
ali tumbas banner makale avukat 1
Hakaret Suçu Teşkil Etmeyen Hakaretler 4

Yargıtay
15. Ceza Dairesi

2015/9234 E.  ,  2016/859 K.
“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : Mala zarar verme, tehdit, hakaret, yaralama

Tehdit ve hakaret suçlarından katılan sanık …….., hakaret suçundan katılan sanık …. mahkumiyetine, katılan sanıklar ……. hakaret ve yaralama, katılan sanık …… mala zarar verme ve tehdit suçlarından beraatlerine ilişkin hüküm, katılan sanıklar …….ve Cumhuriyet savcısı tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:
Katılan sanıkların miras davası nedeniyle aralarında çıkan tartışmada katılan sanıklar …… katılan sanık ….. karşı hakaret ve yaralama,katılan sanık ….. katılan sanık ….. karşı mala zarar verme,hakaret ve tehdit,katılan sanık ….. katılan sanık ….. tehdit ve hakaret ettiği iddia edilen olayda;
1)Katılan sanık …… hakkında hakaret ve tehdit, ….. hakkında hakaret, tehdit ve mala zarar verme, …..hakkında hakaret ve basit yaralama ve ……. hakkında basit yaralama suçundan kurulan hükmün incelenmesinde;
Katılan sanık …… hakaret ve yaralama,katılan sanık ……. yaralama ve katılan sanık ….. mala zarar verme ve tehdit suçlarını işlediklerine dair delil elde edilemediğine dair ve katılan sanık ……. hakaret ve tehdit,katılan sanık …… hakaret suçlarını işlediklerine dair mahkemenin kabulünde bir isabetsizlik görülmemiştir.
Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre; katılan sanıklar…….. ve Cumhuriyet savcısının temyiz itirazlarının reddiyle, hükümlerin ONANMASINA,
2)Katılan sanık …… hakaret suçundan kurulan hükmün incelenmesinde;
Tanık ……, soruşturma aşamasında sanığın, katılan sanık …… hitaben alenen “yeter ettin şerefsiz, senin yüzünden köyün içine çıkamaz olduk” şeklinde hakaret ettiğini, kovuşturma aşamasında ise katılan sanık …… sadece tarafları ayırmaya çalıştığını beyan etmesi karşısında tanık beyanları arasındaki çelişki giderilerek tanığın hangi beyanının hangi nedenle üstün tutulduğu yöntemince tartışılıp açıklanması gerekirken yetersiz gerekçe ile yazılı şekilde beraat kararı verilmesi,
Kanuna aykırı olup, katılan sanıklar ……. ve Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden 5320 sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, 26/01/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bu konu hakkında benzer makaleler için tıklayın

Avukatlarımızın Yazısını Oylar mısınız?

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?