Gaziantep İcra Avukatı

Gaziantep İcra Avukatı

En iyi icra avukatı nasıl tespit edilir, icra avukatı ne kadar ücret alır, icra avukatı önemli midir?

İcra Avukatı Tutmak Zorunlu Mudur?

Hayır, icra takipleriniz için avukat tutmak zorunda değilsiniz. Ancak icra takibi zorlu bir süreçtir ve bu süreçte yapılan küçük bir hata büyük hak kayıplarına yol açabilmektedir.

Özet olarak icra avukatı ile hukuki anlamda doğru adımların atılması alacağınızın tahsilini kolay bir şekilde yapmanıza olanak sağlar. Gaziantep’da İcra avukatı tutmak her ne kadar zorunlu olmasa bile, yasal sürecin etkili bir şekilde yürütülmesi ve yaşadığınız maddi kaybın telafisi adına icra avukatı tarafından desteklenmeniz önerilmektedir. İcra hukukunda usul oldukça önemlidir. Bu yüzden hukuki bilgiye sahip olmayan kişilerin usul yönünden yapacakları yanlışlar onların alacakları ile ilgili olarak hak kaybı yaşamasına neden olabilmektedir. İcra avukatı ise, gerek deneyimi gerekse de hukuki bilgi açısından icra takibini kusursuz olarak yürütebilir.

İcra Avukatı Ne Yapar?

İcra avukatı kısaca borçlunun malvarlığına haciz uygular. Ancak icra avukatı her zamanalacaklı için değil aynı zamanda borçlular içinde bir o kadar gereklidir. Borçlu şahsın avukat tutmaması durumunda bir çok hak kaybı olabilir ve icra-inkar tazminatı gibi tazminatlara mahkum edilebilir.Aynı zamanda hakkında çeşitli ceza davaları açılrı ve bu süreçte deneyimli bir avukatla kendisini savunması gerekmektedir. Özellikle itiraz süreleri, borca itiraz, kötü niyetli açılan icra davalarına itiraz gibi süreçlerde borçlu açısından da icra avukatı ile hukuki süreci yürütmek gerekir.

Alacağın tahsili veya borca itiraz hem maddi hem de manevi anlamda tarafları yıpratan bir süreçtir. Bu süreci icra avukatı aracılığı ile yürütmek, maddi manevi kayıplarınızın önüne geçeceğinden icra avukatları ile hukuki aşamanın takibi gereklidir. İcra avukatı alacaklı ile çalışıyor ise, müvekkilinin maddi kaybını telafi etmek maksadıyla hizmet verir. Borçlu ile çalışan icra avukatı ise, müvekkilinin iddia edilen borçtan kaynaklanacak haksızlığını bertaraf etmek amacıyla hizmet verir.

bosanma avukati gaziantep 4 1

İcra Hukukunda Vatandaşın Sıkça Rastladığı Durumlar

Günlük hayatta borçlu borcunu ödemez ise veya zamanında ödemez yani geciktirir ise alacaklı bir avukat aracılığı ile söz konusu borç için icra takibi başlatır.İcra ve İflas Kanunu kapsamında alacaklı borçlu olan kişinin tüm varlığını sorgulatabilir ve bu sorgu sonucunda haciz işleminin uygulanmasını icra müdürlüğünden talep edebilir.

Senet, çek, bono gibi borç kaynağı belgelere dayalı icra takibi açılabildiği gibi, mahkeme kararları sonucu hükmedilen tazminat veya bakiyeler sonucu ile de icra takibi başlatılabilir. Mahkemece lehinize karar verilen tutarı icra dairesi aracılığı ile almanız mümkündür.

İcra Hukuku Alanında Profesyonel Hizmetler

-Alacağın tahsil edilebilmesi için borçlu ile müzakere yollarının denenmesi.

-Sulh veya anlaşma yoluna gidilememesi durumunda yetkili icra dairelerince icra takibi başlatma.

-Başlatılan icra takibi doğrultusunda borçlunun malvarlığı sorgusunun yapılması, söz konusu malvarlıklarına haciz işleminin uygulanması, haciz işlemleri akabinde haciz konulan mallara yönelik satış yapılması ve dosyayı kapatacak bakiyenin tahsil edilmesi.

-Yazılı olarak kanıtlanamayan borçlar hakkında ilamsız icra takibinin açılması ve söz konusu alacağın mahkeme huzurunda kanıtlanarak bakiyenin tahsili için yukarıda bahsettiğimiz haciz, satış ve tahsil prosedürünün uygulanması.

-Üzerinde rehin veya ipotek olan malların alacaklı lehine takibinin yapılması ve tahsili.

-Çeşitli sözleşmelerden doğan alacakların tahisli için takip başlatılması.

-Borçlunun bir L.T.D veya A.Ş. olduğu durumlarda bu şirketlerin iflasa tabi tutulması ve malvarlıklarına el konulması.

Gaziantep’de En İyi İcra Avukatı

En iyi icra avukatı teriminin bize ifade ettiği anlam ticaret ve şirketler hukuku üzerine uzmanlaşmış ve İcra İflas Kanunu çerçevesinde bilgi haznesini geliştirmiş avukat demektir.Bir hukuk dalında uzmanlık kazanmak uzun ve meşakkatli bir süreçtir.Özellik icra hukuku alanında en iyi icra avukatı olmak yüksek bir teknik bilgi ve bunun yanında uygulama ve usul bilgisi gerektirmektedir.Bu süreçte sabır bir avukat için mihenk taşıdır.Her ne kadar kişiicra avukatlığı alanında kendisine güvense de kendisini tüm gelişmelere açık ve güncel tutmak zorundadır.Aksi taktirde tüm kazanım ve bilgisi körelecektir. İyi bir icra avukatı güncel içtihat ve emsal kararları titizlikle takip eden avukattır.

İcra Avukatı: İcra ve İflas Kanunu’na hakim; haciz ve tedbir uygulamalarında deneyimli avukattır. Adana’da icra avukatlarının en uğrak mekanı İcra Daireleridir. İcra dairelerinde açılan takiplerin usule uygun ve hızlı bir şekilde yapılması icra avukatı tarafından denetlenir.

Bu konu hakkında benzer makaleler için tıklayın

Avukatlarımızın Yazısını Oylar mısınız?

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?