gaziantep bosanma 1

Gaziantep Boşanma Davası

gaziantep boşanma davası avukat

Boşanma Davası Nedir?

Gaziantep boşanma davası, evlilik birliğinin mahkemenin boşanma kararıyla sona erdirilmesi için açılan inşai nitelikte bir dava türüdür.

Boşanma davaları, anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davası olmak üzere iki farklı şekilde açılabilir. Bunlar;

Anlaşmalı boşanma veya çekişmeli boşanma davaları olup, Açılacak olan boşanma davası hangisinin tercih edildiğine göre değişir.

2022 Açılan Boşanma Davaları

Çekişmeli Boşanma Davası
35%
Anlaşmalı Boşanma Davası
65%

Boşanma davası 2023 yılında nasıl açılır?

2023 yılında boşanma davası açmak için önce boşanma sebepleri değerlendirilir.

Buna göre;

 • Davanın anlaşmalı boşanma mı, çekişmeli boşanma davası mı açılacağı belirlenir.
 • Bundan sonra ayrılık sebebine göre boşanma dilekçesi hazırlanır.
 • Son olarak, dava dilekçesinin yetkili (ikametgaha veya son ortak konuta göre) aile mahkemesine verilmesi ve harçların ödenmesi, boşanma davasını açar.
 • Boşanma davası açıldığında, dosyanın konusuna göre, yargılama süreci (aşamaları) yürütülür.

Boşanma süreçleri her iki tarafı da gerek psikolojik gerekse ekonomik anlamda yıpratan bir süreç olması nedeniyle tarafların uzlaşarak süreci yürütmesi ve her konuda anlaşması yararlarına olacaktır.
Unutmayın Hayat yaptığımız seçimlerle şekillenir. Bir seçim yaptınız ve bir yola girdiniz. Süreci bir savaş olarak görmemek ve uzlaşarak bitirmek ideal olan yoldur.

Ali Tümbaş – Gaziantep Barosu Avukatı & Arabulucu

gaziantep bosanma davasi nasil acilir 1
Gaziantep Boşanma Davası 18

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı Boşanma herhangi bir adliyedeki aile mahkemesinde açılabilir. Yetkili mahkemenin belirlenmesi açısından tarafların ikametgahının bir önemi yoktur.

Örneğin kişi Gaziantep’de yaşadığını varsayalım ama geçici olarak Adana’da yaşayan biri bu davayı Adana’da açabilir.

Taraflar uygun gördükleri bir adliyenin aile mahkemesinde anlaşmalı boşanma davası açabilirler. Anlaşmalı boşanma davasının en önemli unsuru anlaşmalı boşanma protokolü olarak kabul edilir. Aile mahkemesi, tarafların hazırladığı anlaşmalı boşanma protokolünü esas alarak boşanma kararı verir.

gaziantep anlasmali bosanma davasi nasil acilir 1
Gaziantep Boşanma Davası 19

Çekişmeli boşanma davasında uygulanan usuller anlaşmalı boşanma davasında uygulanmaz; yani karşı tarafa tebligat gönderme, cevap dilekçesi veya ön inceleme aşaması gibi aşamalar geçilerek doğrudan duruşma günü verilir. Tarafların hazırlayarak imzaladığı protokol aile mahkemesi hakimi tarafından duruşmada onaylanarak boşanma kararı verilir.


Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır?

En temelde iki tür boşanma davası vardır. Bunlar anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanmadır. Bu ikisi arasındaki farka aşağıda değindik. 

Ancak taraflar, boşanma ile birlikte hükme bağlanması gereken; nafaka, tazminat, velayet vs. konularında anlaşamadıklarında ortada bir çekişme olacağı için çekişmeli boşanma davası açılır.

Çekişmeli boşanma davası nasıl açılır diye sorulduğu zaman, taraflar arasında boşanmanın bizatihi kendisi veya tüm mali sonuçları konusunda anlaşılamamış olması gereklidir. 

gaziantep cekismeli bosanma davasi nasil acilir 1
Gaziantep Boşanma Davası 20

Bu dava açılacağı zaman çok dikkatli hareket edilmelidir. Temelde izlenmesi gereken yolu şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Öncelikle ve ilk yapılması gereken husus, deneyimli bir boşanma avukatına başvurmak olmalıdır.
 • Bundan sonra avukat yardımı ile öncelikle boşanma için gerekli hukuki zeminin oluşup oluşmadığı değerlendirilmelidir.
 • Davada dayanılacak olan boşanma sebebi veya sebepleri belirlenmelidir. Davalı eşten daha fazla kusurlu olunmamasına dikkat edilmelidir. Davalı eşe yöneltilecek kusurlar çok önemlidir. Zira sonradan affedilmiş olunan, tarihi çok eskiye dayanan ve süreklilik arzetmeyen, ispatlanamayan kusurlara dayanılmamalıdır.
 • Tüm değerlendirme yapıldıktan sonra eğer mümkün ve gerekli ise davalı eşle irtibata geçilip anlaşmalı boşanma yolu değerlendirilmelidir. Eğer bu mümkün veya faydalı bir yol olmayacaksa deliller ve ekler toplandıktan sonra dava dilekçesi hazırlanmalı ve dava açılmalıdır.
 • TMK 169’a göre dava süresince geçerli olacak nafaka, ortak konutta kimin yaşayacağı, çocuğun geçici velayeti vs. bunlara ilişkin talepler ayrıca takip edilmelidir. Mahkeme bunlara re’sen başlangıçta hükmeder. Bunlar takip edilmelidir.
 • Bu süreçte tebligatların ne şekilde yapıldığı ve yapılacağı çok önemlidir. Boşanma davalarında taraflar genelde aynı evde yaşamadığından tebligatın doğru adrese yapılması büyük önem taşır. Aksi halde daha sonradan usulsüz tebligat ile hüküm bozulabilir.
 • Sonrasında davalı taraftan gelecek cevaba göre süreç izlenir.

Boşanma Davaları Ne Kadar Sürer?

Davanın süresi davanın çekişmeli boşanma ya da anlaşmalı boşanma olması ile ilgilidir. Çekişmeli boşanmalar anlaşmalı olarak boşanmayı tercih edenler için daha uzun sürmektedir.

 • Anlaşmalı davada taraflar tüm noktalarda anlaşmış ise dava tek celsede biter. Elbette mahkemenin tarafların mutabık kaldığı hususlarda denetimi ve özellikle kamu hukukuna ilişkin olan velayet gibi meseleleri onaylaması gerekir. Her şey yasaya uygun ise anlaşmalı boşanma davası ortalama 1 ayda sonuçlanmış olur.
 • Çekişmeli boşanmada ise henüz taraflar ortak bir noktada buluşmadığından süreç oldukça uzundur. Özellikle dava sürecinde dinlenecek tanıkların sayısı, nerede oldukları, ilk duruşmaya katılıp katılmadıkları, kurumlardan istenen evrakların mahkemeye ulaşma süresi ve davaya konu olan ihtilaflı meselelerin araştırılması dava süresini belirlemektedir. Bunlarla birlikte; iddiaların kanıtlanması, kusurun ispatı, delillerin sunulması da sürede etkilidir.

Boşanma davasının süresi Adalet Bakanlığı’nın “Yargıda Hedef Süre” uygulaması kapsamında en fazla 300 gün olmalıdır. Ancak çekişmeli boşanmalar 10 ay sürebileceği gibi 3 yıl da sürebilir. Anlaşmalılar ise yaklaşık 1 aydır. Uzman bir anlaşmalı boşanma avukatı desteği ile bu süreç 10 güne kadar düşebilmektedir. Gaziantep Boşanma Davası

Gaziantep Barosu Avukatı Ali Tümbaş

Boşanma Davasında Gerekçe Göstermek Gerekir mi?

Boşanma davası açan eş, dava dilekçesinde somut bir boşanma sebebi göstermelidir. Boşanma sebepleri; genel nitelikte sebepler (şiddetli geçimsizlik vb.) olabileceği gibi aldatma, ortak konutu terk gibi özel nitelikte sebepler de olabilir.

Taraflar, boşanma dilekçesinde gösterdikleri sebepleri davanın yargılaması sırasında ispatlamalıdır. Aksi takdirde boşanma davası reddedilir. Davayı açan eş hem boşanma nedenini göstermeli hem de boşanma davasında karşı tarafın kusurlu olduğunu ispatlamalıdır. Davayı açan eşin boşanma nedeni olarak gösterdiği olayın meydana gelmesi kendi kusuruna dayanıyorsa, boşanma davası reddedilir.

Anlaşmalı boşanma davasında, tarafların kusuru veya boşanma gerekçesi uyuşmazlık konusu yapılmaz.


Anlaşmalı Boşanma Protokolü Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?

Anlaşmalı boşanma protokolü profesyonel bir şekilde hazırlanarak tarafların karşılıklı olarak hakları korunmalıdır.

Anlaşmalı boşanmak isteyen tarafların çoğu internet üzerinden anlaşmalı boşanma protokolü örneği bulup anlaşmalı boşanma protokolünü bu şekilde hazırlamaktadır.

Hakim, anlaşmalı olarak açılmış bir boşanma davasında tarafların boşanmasına, anlaşmalı boşanma protokolüne göre karar vermektedir.

Tarafların internet üzerinden bulmuş oldukları anlaşmalı boşanma protokolünde boşanmanın tüm sonuçlarının belirtilmemesi durumunda taraflar, açmış oldukları anlaşmalı boşanma davasında hak kaybına uğrayabilirler.

Örneğin tarafların internet üzerinden bulmuş olduğu bir anlaşmalı boşanma protokolünde “nafaka talebimden vazgeçiyorum” ibaresi yer aldığı ve ilgili taraf bu maddeyi imzaladığı takdirde, nafaka talebinden feragat etmiş sayılır.

Nafaka talebinden feragat eden tarafın, sonrasında dava açarak nafaka talebinde bulunma hakkı yoktur. Bu sebeple boşanmak isteyen tarafların boşanma davalarında tecrübeli bir avukat yardımı almaları hak kaybına uğramamaları adına önemlidir. Gaziantep Boşanma Davası

anlaşmalı boşanma protokolü
Gaziantep Boşanma Davası 21

Boşanma Davasını İlk Açan Taraf Avantajlı Mı Olur?

Boşanma davası açmayı düşünen kişilerin aklına gelen ilk soru; boşanma davasını ilk açan taraf daha mı avantajlı olur? sorusudur.

Hayır. Boşanma davasını açan ilk kişi daha avantajlı değildir. Çünkü boşanma davasında hakim tarafından değerlendirilecek en önemli kriter ” kusur ” dur. Davacı taraf, davasını dayandırdığı boşanma sebebinde davalı tarafın kusurlu olduğunu ispat etmekle yükümlüdür.

Davacı taraf, davalı tarafın kusurunu ispat edemediği takdirde açmış olduğu boşanma davası hakim tarafından reddedilir. Sonuç olarak boşanma davasında taraflar ileri sürmüş oldukları iddialarını ispatlamakla yükümlüdürler. Boşanma davasında önemli olan şey davanın süreci ve sonucudur. Davayı ilk kimin açtığının bir önemi ya da davayı ilk açanın bir avantajı yoktur.


Anlaşmalı Boşanmada Sıkça Sorulan Sorular
Gaziantep Boşanma Davası 22

Boşanma Davası Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Adli Tatilde Boşanma Davası Görülür mü?

Boşanma davası, yazılı yargılama usulüne tabi çekişmeli işlerdendir. Adli tatilde acil işler haricinde boşanma davası görülmez ve duruşmalar yapılmaz.

Taraflar Boşanma Davasına Katılmak Zorunda Mıdır?

Taraflar, anlaşmalı boşanma davasının duruşmasına katılmak zorundadır. Ancak çekişmeli boşanma davası duruşmasına katılmak zorunda değildir.

Boşanma Davası Avukat Ücretleri Ne Kadardır?

Boşanma davası avukat ücretleri davanın kapsamına göre değişmekle birlikte 2022 İstanbul ve Ankara Barolarının tarifelerinde asgari 18.000 TL iken Türkiye Barolar Birliğinin tarifesinde asgari 5.100 TL’dir. Bu tutarlar somut olaya göre avukat ile müvekkil arasında belirlenir.

Özel Boşanma Nedenleri ile Şiddetli Geçimsizlik Arasında Ne Fark Vardır?

Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmada bunun ispatı gerekir ve mahkeme evlilik birliğinin devamına dair umut görürse boşanmaya karar vermeyebilir. Zina ve terk gibi özel nedenlerde ise bu fiillerin ispatı halinde evlilik birliği temelinden sarsılmış olur ve mahkeme boşanmaya karar vermek zorundadır. Ayrıca zina gibi özel boşanma sebeplerinde karşı taraf tam kusurlu sayılır.

Ses – Video Kayıtları, Yazışma ve Fotoğraflar Boşanmada Delil Olur mu?

Boşanma davasında her türlü yasal delille ispat mümkündür. Ses-video kaydı, yazışma ve foroğraflar ve hatta sosyal medya paylaşımları boşanma davasında delil olur.

Kadın Boşanma Davası Açarsa Erkek Kabul Etmezse Ne Olur?

Kadın boşanma davası açarsa erkek kabul etmezse çekişmeli boşanma davası söz konusu olur. Erkek kabul etmezse, karşı dava açmaz ve eşinin isnad ettiği kusurların doğru olmadığını veya boşanmaya yeter olmadığını savunur. Mahkeme delilleri ve tanık anlatımlarını gözeterek nihai kararını verir.

Boşanma Davasında Zamanaşımı Süresi Var mıdır?

Affedilmiş kusurlardan ötürü boşanma davası açılamaz. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmada zamanaşımı yoktur. Ancak zinada 6 ay ile 1 yıl azami süreler, terkte 4 ay + 2 ay toplam 6 aylık asgari süre, hayata kast ve pek fena muamelede 6 ay ve 5 yıllık azami süreler varken suç işleme ve haysiyetsiz yaşam sürmede zamanaşımı süresi yoktur.

Boşanma Davası Masrafları 2022 yılında Ne Kadardır?

Boşanma davası masrafları bir takım harç ve giderlerden oluşur. 2022 yılı için davadan davaya değişmekle birlikte dava açılış masrafları 850 TL ile 1500 TL arasında değişmektedir.

Eşime Boşanma Davası Açmak İstiyorum Ne Yapmalıyım?

Eşine boşanma davası açmak isteyen kişinin ilk yapması gereken husus, eşine isnad edeceği kusurları belirlemek ve bunların hukuki zeminde ispatına yarayan delilleri toplamak olmalıdır. Bu noktada yapılacak en sağlıklı iş boşanma avukatı yardımı almaktır. Gaziantep Boşanma Davası

Boşanma Davası Sürerken Nafaka Alınır mı?

Boşanma davası sürerken davanın açılmasından ötürü yaşam standartları düşen eş ve çocuklar, diğer eşten tedbir nafakası alır. Bu nafaka icra edilebilir ve mahkeme kararı kesinleşene kadar devam eder.

Boşanma Davası Sürerken Evde Kim Kalır?

Boşanma davası sürerken evde, maddi olarak imkanı daha kısıtlı olan eş kalır. Zira bunun belirlenmesi kusurdan bağımsızdır. Tamamen tarafların sosyal ve ekonomik şartlarına göre karar verilir ve uygulamada genellikle kadın eş ortak konutta kalır. Gaziantep Boşanma Davası – Boşanma Avukatı

Zinanın Boşanmaya Etkisi Nedir?

Instagram üzerinden yazışmak zina sayılır mı? Aldatma sayılan haller

2019 beraat eden uyuşturucu dosyaları 2020 beraat eden uyuşturucu dosyaları adana adana avukatı anlaşmalı boşanma Anlaşmalı boşanma davası masrafı ne kadar? askeri davalar avukat basit cinsel saldırıda beraat boşanma boşanma avukatı Boşanmak için ne kadar para lazım? ceza-avukati ceza avukatı ceza avukatı gaziantep cinsel istismarda beraat kararları cinsel istismarda delil cinsel istismarda delil yetersizliği yargıtay kararları cinsel suçlarda beraat cinsel suçlarda yargıtay ve istinaf dairelerinin beraat gerekçeleri diyarbakır avukatı diyarbakır boşanma en iyi ceza avukatı gaziantep gaziantep-avukat gaziantep-ceza-avukatı gaziantep aile hukuku avukatı gaziantep avukat Gaziantep Boşanma Avukatı gaziantep ceza avukatı gaziantep işçi avukatı işten çıkış kodları işverenin işçiye ihtar çekmesi işçi avukat işçi avukatı işçi avukatı gaziantep işçi avukatına sor işçi hakları işçinin hakları işçinin ihtar çekmesi nitelikli cinsel istismarda beraat yargıtay kararları nitelikli cinsel istismarda delil yetersizliği rıza ile cinsel ilişki tutuklunun gözden geçirilmesi çekişmeli boşanma


Avukatlarımızca Hazırlanan Makalelerimiz


  ✅ Gaziantep aile hukuku✅ Gaziantep velayet avukatı
  ✅ Gaziantep boşanma avukatı✅ Gaziantep en kısa sürede boşanma
  ✅ Gaziantep anlaşmalı boşanma avukatı✅ Gaziantep aile mahkemesi
  ✅ Gaziantep çekişmeli boşanma avukatı✅ Gaziantep online danışman

  Gaziantep Adliyesi İletişim Bilgileri
  ( 0342 ) 321 36 36
  Gaziantep Adalet Sarayı Ana Hizmet Binası : Zeytinli Mah. Turgut Özal Bulv. No:1/1 27500

  GAZİANTEP AĞIR CEZA MAHKEMELERİ
  GAZİANTEP 1. AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 2253
  KALEM2254
  GAZİANTEP 2 AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 2259
  KALEM2260
  GAZİANTEP 3.AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 2265
  KALEM2267
  GAZİANTEP 3.AĞIR CEZA MAH. 2.KLMMÜDÜR 2232
  KALEM2232
  GAZİANTEP 4 AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 2273
  KALEM2274
  GAZİANTEP 5 AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 2814
  KALEM2815
  GAZİANTEP 5 AĞIR CEZA MAH. 2. KLMMÜDÜR 2751
  KALEM2752
  GAZİANTEP 6 AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 2804
  KALEM2805
  GAZİANTEP 7 AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 6032
  KALEM6072
  GAZİANTEP 8 AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 6425
  KALEM6438
  GAZİANTEP 9 AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 6081
  KALEM6082
  GAZİANTEP 10 AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 2397
  KALEM2396
  GAZİANTEP 11 AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 2544
  KALEM2547
  GAZİANTEP 12 AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 2344
  KALEM2181
  GAZİANTEP ÇOCUK AĞIR CEZA MAH.
  GAZİANTEP ÇOCUK AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 3232
  KALEM2387
  GAZİANTEP ASLİYE CEZA MAHKEMELERİ
  GAZİANTEP 1 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2666
  KALEM2667
  GAZİANTEP 2 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2672
  KALEM2671
  GAZİANTEP 3 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2661
  KALEM2662
  GAZİANTEP 4 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2451
  KALEM2452
  GAZİANTEP 5 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2456
  KALEM2457
  GAZİANTEP 6 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2528
  KALEM2527
  GAZİANTEP 7 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2462
  KALEM2462
  GAZİANTEP 8 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2282
  KALEM2282
  GAZİANTEP 9 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2236
  KALEM2237
  GAZİANTEP 10 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2291
  KALEM2293
  GAZİANTEP 11 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2296
  KALEM2297
  GAZİANTEP 12 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2301
  KALEM2302
  GAZİANTEP 13 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2311
  KALEM2312
  GAZİANTEP 14 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2317
  KALEM2317
  GAZİANTEP 14 ASLİYE CEZA MAH. 2 KLMMÜDÜR 2306
  KALEM2307
  GAZİANTEP 15 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2320
  KALEM2322
  GAZİANTEP 16 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2326
  KALEM2327
  GAZİANTEP 17 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2331
  KALEM2221
  GAZİANTEP 18 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2338
  KALEM2337
  GAZİANTEP 19 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2141
  KALEM2343
  GAZİANTEP 20 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2346
  KALEM2347
  GAZİANTEP 21 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2631
  KALEM2634
  GAZİANTEP 22 ASLİYE CEZA MAH. MÜDÜR 2651
  KALEM2654
  GAZİANTEP 23 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2641
  KALEM2642
  GAZİANTEP 24 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2646
  KALEM2647
  GAZİANTEP 25 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 3112
  KALEM3112
  GAZİANTEP 26 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 3122
  KALEM3121
  GAZİANTEP 27 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2351
  KALEM2353
  GAZİANTEP 28 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2358
  KALEM2357
  GAZİANTEP 29 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2380
  KALEM2362
  GAZİANTEP 30 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2367
  KALEM2367
  GAZİANTEP 31 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2780
  KALEM2780
  GAZİANTEP 32 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2785
  KALEM2785
  GAZİANTEP SULH CEZA HAKİMLİĞİ
  GAZİANTEP 1 SULH CEZA MAH.MÜDÜR 2552
  KALEM2552
  GAZİANTEP 2 SULH CEZA MAH.MÜDÜR 2425
  KALEM2425
  GAZİANTEP 3 SULH CEZA MAH.MÜDÜR 2192
  KALEM2192
  GAZİANTEP 4 SULH CEZA MAH.MÜDÜR 2198
  KALEM2199
  GAZİANTEP 5 SULH CEZA MAH.MÜDÜR 2372
  KALEM2372
  GAZİANTEP 6 SULH CEZA MAH.MÜDÜR 2214
  KALEM2214
  GAZİANTEP AİLE MAHKEMELERİ
  GAZİANTEP 1 AİLE MAHKEMESİMÜDÜR 4128
  KALEM4123
  GAZİANTEP 2 AİLE MAHKEMESİMÜDÜR 4126
  KALEM4117
  GAZİANTEP 3 AİLE MAHKEMESİMÜDÜR 4111
  KALEM4114
  GAZİANTEP 4 AİLE MAHKEMESİMÜDÜR 4107
  KALEM4106
  GAZİANTEP 5 AİLE MAHKEMESİMÜDÜR 4095
  KALEM4097
  GAZİANTEP 6 AİLE MAHKEMESİMÜDÜR 4086
  KALEM4092
  GAZİANTEP 7 AİLE MAHKEMESİMÜDÜR 4078
  KALEM4080
  GAZİANTEP 8 AİLE MAHKEMESİMÜDÜR 4077
  KALEM4073
  GAZİANTEP 9 AİLE MAHKEMESİMÜDÜR 4518
  KALEM4524
  GAZİANTEP 10 AİLE MAHKEMESİMÜDÜR 4515
  KALEM4512
  GAZİANTEP ASLİYE HUKUK MAHKEMELERİ
  GAZİANTEP 1 ASLİYE HUKUK MAH.MÜDÜR 4312
  KALEM4313
  GAZİANTEP 2 ASLİYE HUKUK MAH.MÜDÜR 4297
  KALEM4303
  GAZİANTEP 3 ASLİYE HUKUK MAH.MÜDÜR 4294
  KALEM4291
  GAZİANTEP 4 ASLİYE HUKUK MAH.MÜDÜR 4284
  KALEM4283
  GAZİANTEP 5 ASLİYE HUKUK MAHMÜDÜR 4280
  KALEM4277
  GAZİANTEP 6 ASLİYE HUKUK MAH.MÜDÜR 4266
  KALEM4264
  GAZİANTEP 7 ASLİYE HUKUK MAH.MÜDÜR 4262
  KALEM4258
  GAZİANTEP 8 ASLİYE HUKUK MAH.MÜDÜR 4252
  KALEM4257
  GAZİANTEP 9 ASLİYE HUKUK MAH.MÜDÜR 4383
  KALEM4382
  GAZİANTEP 10 ASLİYE HUKUK MAH.MÜDÜR 4373
  KALEM4377
  GAZİANTEP 11 ASLİYE HUKUK MAH.MÜDÜR 4366
  KALEM4367
  GAZİANTEP 12 ASLİYE HUKUK MAH.MÜDÜR 4506
  KALEM4506
  GAZİANTEP 13 ASLİYE HUKUK MAH.MÜDÜR 4388
  KALEM4388
  GAZİANTEP 14 ASLİYE HUKUK MAH.MÜDÜR 4284
  KALEM4327
  GAZİANTEP SULH HUKUK MAHKEMELERİ
  GAZİANTEP 1 SULH HUKUK MAH.MÜDÜR 4215
  KALEM4224
  GAZİANTEP 2 SULH HUKUK MAH.MÜDÜR 4207
  KALEM4211
  GAZİANTEP 3 SULH HUKUK MAH.MÜDÜR 4200
  KALEM4201
  GAZİANTEP 4 SULH HUKUK MAH. MÜDÜR 4197
  KALEM4198
  GAZİANTEP 5 SULH HUKUK MAH.MÜDÜR 4186
  KALEM4190
  GAZİANTEP 6 SULH HUKUK MAH.MÜDÜR 4162
  KALEM4162
  GAZİANTEP 7 SULH HUKUK MAH.MÜDÜR 4238
  KALEM4238
  GAZİANTEP İCRA MAHKEMELERİ
  GAZİANTEP 1 İCRA MAH.MÜDÜR 4369
  KALEM4365
  GAZİANTEP 2 İCRA MAH.MÜDÜR 4355
  KALEM4360
  GAZİANTEP 3 İCRA MAH.MÜDÜR 4353
  KALEM4346
  GAZİANTEP 4 İCRA MAH.MÜDÜR 4342
  KALEM4343
  GAZİANTEP 5 İCRA MAH.MÜDÜR 4332
  KALEM4337
  GAZİANTEP ÇOCUK MAHKEMELERİ
  GAZİANTEP 1 ÇOCUK MAH.MÜDÜR 2444
  KALEM2445
  GAZİANTEP 2 ÇOCUK MAH.MÜDÜR 2447
  KALEM2448
  GAZİANTEP 3 ÇOCUK MAH.MÜDÜR 2152
  KALEM2153
  GAZİANTEP TİCARET MAHKEMELERİ
  GAZİANTEP 1 TİCARET MAH.MÜDÜR 4563
  KALEM4567
  GAZİANTEP 2 TİCARET MAH.MÜDÜR 4554
  KALEM4547
  GAZİANTEP 3 TİCARET MAH.MÜDÜR 4531
  KALEM4528
  GAZİANTEP TÜKETİCİ MAHKEMESİ
  GAZİANTEP 1 TÜKETİCİ MAH.MÜDÜR 4176
  KALEM4179
  GAZİANTEP 2 TÜKETİCİ MAH.MÜDÜR 4170
  KALEM4171
  GAZİANTEP İŞ MAHKEMELERİ
  GAZİANTEP 1 İŞ MAHKEMESİMÜDÜR 4040
  KALEM4041
  GAZİANTEP 2 İŞ MAHKEMESİMÜDÜR 4027
  KALEM4034
  GAZİANTEP 3 İŞ MAHKEMESİMÜDÜR 4004
  KALEM4695
  GAZİANTEP 4 İŞ MAHKEMESİMÜDÜR 4019
  KALEM4020
  GAZİANTEP 5 İŞ MAHKEMESİMÜDÜR 4007
  KALEM4005
  GAZİANTEP 6 İŞ MAHKEMESİMÜDÜR 4696
  KALEM4002
  GAZİANTEP 7 İŞ MAHKEMESİMÜDÜR 4000
  KALEM4688
  GAZİANTEP 8 İŞ MAHKEMESİMÜDÜR 4054
  KALEM4054
  GAZİANTEP 9 İŞ MAHKEMESİMÜDÜR 4686
  KALEM4686
  GAZİANTEP KADASTRO MAHKEMESİ
  GAZİANTEP KADASTRO MAHKEMESİMÜDÜR 4875
  KALEM4876
  GAZİANTEP ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
  GAZİANTEP ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞIMÜDÜR 2174
  KALEM2175
  GAZİANTEP ARABULUCULUK MERKEZİ
  GAZİANTEP ARABULUCULUK MERKEZİMÜDÜR 4655
  KALEM4653
  GAZİANTEP ADLİYE VEZNESİ
  GAZİANTEP ADLİYE VEZNESİMÜDÜR 4434
  KALEM4434
  GAZİANTEP BAKANLIK MUHABERE
  GAZİANTEP BAKANLIK MUHABEREMÜDÜR 2625
  KALEM2627
  GAZİANTEP MUHABERE GELEN GİDEN EVRAK
  GAZİANTEP MUHABERE GELEN GİDEN EVRAKMÜDÜR 2103
  KALEM2103
  GAZİANTEP TALİMAT BÜROSU
  GAZİANTEP TALİMAT BÜROSUMÜDÜR 2846
  KALEM2846
  GAZİANTEP TAKİPSİZ BÜROSU
  GAZİANTEP TAKİPSİZ BÜROSUMÜDÜR 2430
  KALEM2430
  GAZİANTEP UZLAŞTIRMA BÜROSU
  GAZİANTEP UZLAŞTIRMA BÜROSUMÜDÜR 2286
  KALEM2287
  GAZİANTEP KAMU – MARKA – BASIN CİNSEL SUÇLAR BÜROSU
  GAZİANTEP KAMU – MARKA – BASIN CİNSEL SUÇLAR BÜROSUMÜDÜR 3064
  KALEM2847
  GAZİANTEP ÇOCUK SAVCILIĞI MURACAT KALEMİ
  GAZİANTEP ÇOCUK SAVCILIĞI MURACAT KALEMİMÜDÜR 2510
  KALEM2511
  GAZİANTEP ÇOCUK SORUŞTURMA BÜRO
  GAZİANTEP ÇOCUK SORUŞTURMA BÜROMÜDÜR 2505
  KALEM2507
  GAZİANTEP ESAS BÜROSU
  GAZİANTEP ESAS BÜROSUMÜDÜR 2491
  KALEM2492
  GAZİANTEP AİLE İÇİ SORUŞTURMA BÜROSU
  GAZİANTEP AİLE İÇİ SORUŞTURMA BÜROSUMÜDÜR 2409
  KALEM2409
  GAZİANTEP TERÖR VE ÖRGÜTLÜ SUÇLAR BÜROSU – 1
  GAZİANTEP TERÖR VE ÖRGÜTLÜ SUÇLAR BÜROSU – 1MÜDÜR 2580
  KALEM2581
  GAZİANTEP TERÖR VE ÖRGÜTLÜ SUÇLAR BÜROSU – 2
  GAZİANTEP TERÖR VE ÖRGÜTLÜ SUÇLAR BÜROSU – 2MÜDÜR 2582
  KALEM2582
  GAZİANTEP TERÖR VE ÖRGÜTLÜ SUÇLAR BÜROSU – 3
  GAZİANTEP TERÖR VE ÖRGÜTLÜ SUÇLAR BÜROSU – 3MÜDÜR 2044
  KALEM2044
  GAZİANTEP CEZAEVİ SAVCILIK KALEMİ
  GAZİANTEP CEZAEVİ SAVCILIK KALEMİMÜDÜR 2433
  KALEM2433
  GAZİANTEP DAİMİ ARAMA BÜROSU
  GAZİANTEP DAİMİ ARAMA BÜROSUMÜDÜR 2111
  KALEM2110
  GAZİANTEP SERİ MUHAKEME
  GAZİANTEP SERİ MUHAKEMEMÜDÜR 2092
  KALEM2092
  GAZİANTEP SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK SUÇLAR BÜROSU
  GAZİANTEP SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK SUÇLAR BÜROSUMÜDÜR 3061
  KALEM3061
  GAZİANTEP HIRSIZLIK VE YAĞMA BÜROSU
  GAZİANTEP HIRSIZLIK VE YAĞMA BÜROSUMÜDÜR 2502
  KALEM2502
  GAZİANTEP UYUŞTURUCU TİCARET
  GAZİANTEP UYUŞTURUCU TİCARETMÜDÜR 2119
  KALEM2113
  GAZİANTEP DAVA AÇILMASININ ERTELENMESİ BÜROSU
  GAZİANTEP DAVA AÇILMASININ ERTELENMESİ BÜROSUMÜDÜR 2117
  KALEM2117
  GAZİANTEP İNFAZ HAKİMLİĞİ
  GAZİANTEP 1 İNFAZ HAKİMLİĞİMÜDÜR 2187
  KALEM2136
  GAZİANTEP 2 İNFAZ HAKİMLİĞİMÜDÜR 2141
  KALEM2141
  GAZİANTEP 3 İNFAZ HAKİMLİĞİMÜDÜR 3501
  KALEM3501
  GAZİANTEP İLAMAT-  İNFAZ 
  GAZİANTEP İLAMAT-  İNFAZ MÜDÜR 3131
  KALEM3133
  GAZİANTEP YAKALAMA BÜRO
  GAZİANTEP YAKALAMA BÜROMÜDÜR 2684
  KALEM2684
  GAZİANTEP HUKUK TEVZİ BÜROSU
  GAZİANTEP HUKUK TEVZİ BÜROSUMÜDÜR 4426
  KALEM4441
  GAZİANTEP TARAMA MÜRACAT TEVZİ BÜROSU
  GAZİANTEP TARAMA MÜRACAT TEVZİ BÜROSUMÜDÜR 2125
  KALEM2126
  GAZİANTEP GENEL SORUŞTURMA
  GAZİANTEP GENEL SORUŞTURMAMÜDÜR 3040
  KALEM3041
  GAZİANTEP ADLİ DESTEK VEMAĞDUR HİZMETLERİ 
  GAZİANTEP ADLİ DESTEK VEMAĞDUR HİZMETLERİ MÜDÜR 4657
  KALEM4657
  GAZİANTEP Ş.KAMİL İLÇE SEÇİM MÜDÜRLÜĞÜ
  GAZİANTEP Ş.KAMİL İLÇE SEÇİM MÜDÜRLÜĞÜMÜDÜR 4725
  KALEM4723
  GAZİANTEP Ş.BEY İLÇE SEÇİM MÜDÜRLÜĞÜ
  GAZİANTEP Ş.BEY İLÇE SEÇİM MÜDÜRLÜĞÜMÜDÜR 4169
  KALEM4167
  GAZİANTEP 13. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
  GAZİANTEP 13. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜMÜDÜR 4452
  KALEM4452
  GAZİANTEP ADLİ SİCİL ŞEFLİĞİ
  GAZİANTEP ADLİ SİCİL ŞEFLİĞİMÜDÜR 2095
  KALEM2096
  GAZİANTEP ADLİ EMANET MÜDÜRLÜĞÜ
  GAZİANTEP ADLİ EMANET MÜDÜRLÜĞÜMÜDÜR 2575
  KALEM2575
  5/5 - (2 votes)

  Yorum bırakın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  Call Now

  WhatsApp
  Avukata Soru Sor
  Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?