Genel Gaziantep Avukat Ali Tumbas 27 1

Gazetenin Özel Nitelikli Kişisel Veri Hakkında Haber Yapması Cezaya Sebep Oldu

Gazetenin Özel Nitelikli Kişisel Veri Hakkında Haber Yapması Cezaya Sebep Oldu – Gaziantep Avukat

Giriş

Kişisel Verilerin Korunması Kurumu (“Kurum”) “Bir gazete (“Gazete”) tarafından ilgili kişinin özel nitelikli kişisel verileri hakkında haber yapması” hususunda verilen 09/12/2019 tarihli ve 2019/372 sayılı kararda, söz konusu Gazete hakkında; 125.000 TL idari para cezasının uygulanmasına karar verilmiştir.

Şikâyete Konu Olay

Cezaya konu Gazete, şikayet sahibinin oğluna yönelik bir köşe yazısında, babasının yani kendisinin, kanser tedavisi nedeniyle bir süre önce görevine ara verdiğine dair haber yapmıştır. Halbuki şikayet sahibi babanın rahatsızlığından ötürü psikolojisinin ve moralinin bozulmaması için haber yapılıncaya dek kanser tedavisi gördüğünü bilmediği gibi haber tarihinden sonra kendisinin geçmiş olsun dilekleri ile aranması sonucu hastalığı öğrenmiş, ölüm korkusu yaşamaya başlamış, içine kapanmış, ailesiyle iletişimi kesmiş, psikolojik tedavi görmeye başlamış ve asıl en önemlisi kanser tedavisini reddetmiştir. Bütün bu sebeplerle ve ilgili kişinin (yani babanın) özel nitelikli kişisel verisi olan sağlık verilerini rızası dışında işlenmesi ve üçüncü kişilerle paylaşılmasına karşı Kurum’a şikayette bulunulmuştur.

Değerlendirme

Başvuru hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”);

1. Özel nitelikli kişisel veri niteliğindeki sağlık verisinin söz konusu köşe yazısına konu edilerek yayımlanmasında halihazırda kamu yararı bulunmadığı,

2. Bu itibarla çatışan haklar bakımından kişilik haklarının ifade özgürlüğüne üstün geldiği kanaatine varmıştır.

Sonuç

Kurum yapılan inceleme çerçevesinde, Gazete tarafından özel nitelikli veri işleme şartlarından birine dayanmaksızın ilgili kişinin özel nitelikli kişisel verilerinin, köşe yazısında paylaşılmasının kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemeye aykırı olduğundan, Kanun’un 18 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi kapsamında söz konusu Gazete hakkında 125.000 TL idari para cezasının uygulanmasına karar verilmiştir.

Genel Gaziantep Avukat Ali Tumbas 22 1

Karara ilişkin 5 Püf Nokta:

• Bu karar basının haber yapma hakkı ile kişisel verilerin korunması arasındaki bağı yansıtan dönemeç niteliğinde bir karardır.

• Bu karar ile Kurum tarafından basının haber verme hakkı değerlendirilirken kişisel verilerin korunmasına duyulan önemin değerlendirme kriterlerinden biri olarak sayıldığı ve bundan sonra da sayılacağı tespit edilmiştir.

• Kurum “kişilik haklarının ifade özgürlüğünden üstün gelebileceği” durumlar olduğuna dikkat çekmiştir.

• Kurum tarafından “kamu yararı/kamu düzeni” istisnasının geniş yorumlanmadığı belli edilmiştir.

• Kurum, Kanun’un 18 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi kapsamında alt sınır idari para cezası tutarı olan 15.000 TL ceza kesebilecekken 125.000 TL ceza keserek konuya verdiği önemin altını çizmiştir.

Bu konu hakkında benzer makaleler için tıklayın

Avukatlarımızın Yazısını Oylar mısınız?

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?