Gazetecinin kıdem tazminatı – Gaziantep Barosu Avukat

5953 sayılı Basın İş Kanunu kapsamına giren işçilerin haklarından biri de kıdem tazminatıdır. İşçinin uzun yıllar boyunca ortaya koyduğu emeğin bir karşılığı olan kıdem tazminatı, belirli hallerin varlığı halinde hak edilmektedir.

Kıdem tazminatı nasıl hak edilir?

Gazeteciler açısından kıdem tazminatına hak kazanma şartları şu şekilde maddeler halinde sayılabilir:

Basın mesleğinde en az 5 yıllık kıdeme sahip olmak

İş sözleşmesinin işveren tarafından önelli ya da haksız şekilde feshedilmesi

Gazetecinin; üyesi olduğu işyerindeki sendikada yönetici olduğu gerekçesiyle iş sözleşmesini kendisinin feshetmesi (6356/23)

Gazeteciler hangi hallerde kıdem tazminatına hak kazanamaz?

Gazetecinin mesleki kıdeminin 5 yıldan az olması

Gazetecinin önelli olarak iş sözleşmesini kendisinin feshetmesi yani istifa etmesi

Gazetecinin ölümü nedeniyle iş sözleşmesinin sona ermesi

Gazetecinin evlenmesi nedeniyle iş sözleşmesini feshetmesi

Gazetecinin askerlik nedeniyle işten ayrılması

Gazetecinin emeklilik nedeniyle ayrılması

Kıdem tazminatıyla ilgili önemli hususlar

Kıdem hakkı hesaplanırken, gazetecinin mesleğe ilk giriş tarihi esas alınır.

Sözleşmenin feshedilmesi durumunda gazeteci, bu süreye göre hesaplanacak olan kıdem tazminatını almaya hak kazanır.

Gazeteci bir defa kıdem tazminatı almışsa; bu durumda yeniden işe giren gazetecinin kıdemi işe girdiği tarihten itibaren hesaplanır. Ancak işverenle gazeteci bunun aksine, işçinin lehine bir anlaşma pekala yapabilirler.

Gazetecinin kıdem tazminatı taksitle ödenebilir mi?

İşveren maddi zorluklar nedeniyle gazetecinin kıdem tazminatını tek seferde ödeyemezse, ödeme en çok 4 taksitte yapılabilir ve taksitlerin tamamının süresi 1 yılı aşamaz. Ancak bu taksitlendirme için, vergi dairesinden alınacak ve işyerinin zarar etmekte olduğunu gösterir bir evrakın varlığı şarttır.

Yargıtay kararlarına göre gazetecinin kıdem tazminatı

Gazetecinin kıdem tazminatına hak kazanması için mesleki kıdeminin en az 5 yıl olması gerekse de, gazeteci meslekte bir kez 5 yıllık kıdemini kazandığında, bir daha her işveren için tek tek bu 5 yıl şartı aranmayacak ve gazeteci kıdem tazminatı alabilecektir.

Gazeteci daha önce kıdem tazminatı almışsa, yeni işvereninden kıdem tazminatı talep ettiğinde; eski işverenin yanında çalıştığı yıllar için yeni işveren sorumlu tutulamayacaktır. Yani yeni işveren, gazetecinin kendi işyerindeki kıdem yılı kadar kıdem tazminatından sorumlu olacaktır.

Gazetecinin kıdem tazminatının hesabı

Gazetecinin kıdem tazminatı son aylık brüt ücret üzerinden hesaplanmalı, ücret ekleri dikkate alınmamalıdır. Yani kıdem tazminatına esas ücret gazetecinin en son aldığı aylık brüt ücret olmalıdır. Gelir Vergisi Kanunun 25 / 7 nci maddesi gereğince kıdem tazminatının 24 aylığı aşmayan miktarı için gelir vergisi uygulanmamalıdır. Kıdem tazminatından damga vergisi kesilmelidir.

Gazeteciler için kıdem tazminatı tavanı bulunmamaktadır.

Gazeteciye her kıdem yılı için bir aylık ücreti tutarında tazminat ödenmelidir. Yıldan artan süreler de orantılanarak ödenir ancak artık süre 6 aydan az ise bu süre dikkate alınmaz.

Bu konu hakkında benzer makalelerimiz için tıklayın

Avukatlarımızın Yazısını Oylar mısınız?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?