boşanma avukatı gaziantep anlaşmalı çekişmeli

Fransa ‘da Boşandım, Türkiye’de Dava Açmam Gerekli mi? I Aile Avukatı

Türkiye’de yaşayan Türk vatandaşları, boşanma davalarını Türkiye’de açabilirler. Boşanma davası Türk mahkemesinde açıldığı takdirde, taraflardan her ikisi de Türk Vatandaşı ise, davada Türk Hukuk kuralları uygulanacaktır. Taraflardan birisi Türk, diğeri Fransa vatandaşı ise Mahkeme Fransız hukuk kurallarını uygulayacaktır.

Fransız mahkemesinin vermiş olduğu boşanma kararının Türkiye’de hükmü yoktur. Bu boşanma kararının Türkiye’de geçerli olması için tanınması ve tenfizi gerekmektedir. Tanıma ve tenfiz davalarında, Türk mahkemeleri tarafından kontrol edilecek husus, Türk hukuk kurallarının doğru uygulayıp uygulamadığını veya Fransa hukuk kuralları uygulandı ise, bu durumun Türk kamu düzenini ihlal edip etmediği yönündedir.

tek celsede boşanma gaziantep boşanma avukatı
Fransa 'da Boşandım, Türkiye'de Dava Açmam Gerekli mi? I Aile Avukatı 4

Fransa mahkemelerince verilen kararların Türkiye’de hüküm doğurabilmesi için bir dava açılması gerekmektedir. Hükmün niteliğine göre açılacak dava tanıma davası veya tenfiz davası olacaktır. İcra edilebilirliği bulunan her türlü karar tenfiz davası ile Türkiye’de hüküm doğurmaktadır.

İcra yeteneği bulunmayan hukuksal bir durumu gösteren her türlü karar ise tanıma davası ile Türkiye’de hüküm doğurmaktadır. Örneğin Fransa’da alınmış bir boşanma kararı Türkiye’de tanıma davası ile hüküm doğuracakken, verilen bir nafaka kararı ise tenfiz davası ile hüküm doğuracaktır.

Fransa’da yaşayan Türk vatandaşlarının boşanma davaları ile ilgili daha fazla bilgi için bir avukata danışmak faydalı olacaktır.

Bu konu hakkında benzer makalelerimiz için tıklayın

5/5 - (1 vote)

Call Now

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?