Fransa daki Boşanmanın Türkiyede Tanınması Tenfiz Avukatı

Fransa’da Noterlik Tarafından Verilen Boşanma Kararının Türkiye’de Tanınması

Fransa’da geçtiğimiz aylarda yürürlüğe giren bir kanun ile anlaşmalı boşanmalarda, noterlere boşanma kararı verme yetkisi tanınmıştır. Yine bir çok ülkede belediyeler gibi idari makamların da boşanma kararı verme yetkisi bulunmaktadır. Peki yurtdışında noterler, belediyeler ve idari makamlar tarafından verilmiş olan boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi mümkün mü?

Türkiye’de tanıma ve tenfiz, Milletlerarası Özel Hukuk Usulü Kanunu düzenlemelerine göre yapılmaktadır. Kanunda sadece mahkeme ve hakem kararlarının tanıma ve tenfiz usulünden söz edilmiş, ancak yabancı idari makamlar tarafından verilen kararlar için herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Bu nedenle şimdiye kadar mahkemelerce bu konuda olumlu bir karar verilememiştir.

Konuyla ilgili KHK ’nın yurt dışı boşanmaları ile ilgili maddesi “Yabancı ülke adli veya idari makamlarınca verilen boşanma kararlarının nüfus kütüğüne tescili” başlığını taşımaktadır. Yine içerikte de aynı tanım kullanılmış; sadece adli makamlarca değil “idari makamlarca” verilen boşanma kararlarının da nüfus kütüğüne tescil edileceği belirtilmiştir. Yurtdışında noterlik ve belediyelerce verilen boşanma kararları da “idari makamlarca verilen boşanma kararı” olarak değerlendirilecek ve bu kararların tanınması tereddütsüz şekilde mümkün olacaktır.

gaziantep boşanma avukatı anlaşmalı ve çekişmeli

İlgili KHK ile yapılan düzenleme Nüfus hizmetleri Kanunu 27/A maddesi olarak eklenmiştir. Yapılan bu değişiklik sonrasında gerekli şartların varlığı halinde yurtdışı konsolosluk ve Türkiye’de nüfus müdürlüklerinde yurtdışı boşanma kararının nüfusa tescil işlemleri yapılmaktadır. idari makamlarca verilen boşanma kararların tanınması da bu şekilde sağlanmaktadır.

Fransa’daki Mahkemenin verdiği boşanma kararı Türk Mahkemelerince tanıma veya tenfiz yolu ile kabul edilmedikçe, taraflar Türkiye’de boşanmış sayılmazlar.
Böyle bir durumda;

Taraflar Türkiye’de halen evli olarak kabul edileceğinden, evlilik birliğinden kaynaklanan tüm haklar devam edecektir. Miras ve edinilen mallar açısından ileride sorunlar çıkabilecektir
Evlilik birliği Türkiye’de devam ediyor göründüğünden, tarafların yeniden evlenmesi de mümkün olmayacak, buna rağmen yapılmış olan evlilikler bir hüküm taşımayacaktır.

Fransa’da boşanmış fakat bu boşanma kararını Türk Mahkemesinde tanıtmamış olan vatandaşlarımız, daha sonra Türk Vatandaşlığından çıkıp başka ülke vatandaşlığına geçseler bile, tekrar evlilik yapmak istediklerinde (özellikle yeni evlilik bir Türk Vatandaşı ile olacak ise) sorun yaşayacaklardır. Çünkü Türkiye’de halen evli görünmektedir.

Tanıma yabancı bir mahkeme ilamının diğer ülkedeki kanunların içerdiği koşullara uygunluğunun tespiti iken , tenfiz bu koşullara uygun olan ve Türkiye’de tanınmış olan yabancı mahkeme ilamının icrasına karar verilmesidir. Yani bir yabancı mahkeme ilamının tenfizine karar verilmesi demek , aynı zamanda bu ilamdaki hükmün kanuni açıdan varlığı ve kesinliğinin de tanınması demektir.

Fransa’da alınmış olan boşanma kararlarının Türkiye’de tanınmasını sağlamaktayız ve bunu Paris’te olan ofisimizde ve Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Strasbourg ve Nantes Konsolosluklari aracılığı ile vekalet vererek bu avukatlık hizmetini Fransa’da alabilirsiniz.

FRANSA MAHKEME KARARI BOŞANMA İÇİN YETERLİ Mİ?

Fransa’da boşanma kararı alınması Türk hukukununun hakimiyet alanına etki etmeyeceğinden bu hali ile Türk vatandaşı olanların işini görmeyecektir. Yani Türkiye için bir geçerliliği bulunmamaktadır. Bunun için belirli şartları sağlandığında bu boşanma kararının Türkiye’de de etkili olabilmesi ve nüfus kayıtlarına işlenebilmesi için Türk mahkemesince tanınması ve tenfizi gerekmektedir.

gaziantep anlaşmalı boşanma avukatı

KARARIN TANIMA-TENFİZİ YAPILMAZSA NE OLUR?

Boşanma kararının tanıma-tenfizinin yapılmaması Türk hukukun açısından karmaşıklığa neden olmakla birlikte taraflar ve mirasçıları için hak kayıplarına sebebiyet verebilmektedir. Şöyle ki;

  • Herşeyden önce Fransız mahkemesinde boşanılmasına rağmen halen Türk nüfus kaydında aslında boşanılan kişi ile evli göründüğünden vefat halinde eşler halen birbirinin mirasçısı olmaya devam ederler. Bu kişiler mirasçılık belgesi çıkartarak malvarlığını üzerine geçirebilir.
  • Türk nüfus kaydında halen evli olarak göründüklerinden tekrar evlenmek istemeleri halinde evlenemezler.
  • Boşanma kararının gecikilmeden tanıma ve tenfizi yapılmazsa, zamanla boşanan eşlerin birbirleriyle irtibatı kesileceğinden ve hatta vatandaşlık durumları değişebileceğinden, tanıma tenfiz davalarında diğer eşin adresinin bulunması ve tebligatın yapılması oldukça güçleşir. Bu da daha fazla masraf ve davanın daha fazla uzamasına sebebiyet vererek hakkılarınız gecikme uğrar.
  • Eşlerin evlilik birliği sırasında edindikleri taşınır ve taşınmaz malların paylaştırılması için açılacak davanın şartı tarafların boşanmış ve kararın kesinleşmiş olmasıdır. Ve bu dava boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren bir yıl içerisinde açılmadılır. Dolayısıyla özellikle eşlerin evlilik birliği sırasında edindikleri Türkiye’deki taşınmaz mallarla ilgili açılacak davalarda Türk mahkemeleri yetkili olduğundan uzun süre sonra yapılan tanıma-tenfizler sonucu elde edilecek kararla bu hakkın zamanaşımına uğraması sözkonusu olacaktır.
  • Tanıma-Tenfiz yapılmadığı için taraflar halen evli gözüktüğünden üzerlerine aldıkları taşınmaz ve taşınır mallar evlilik birliği içerisinde edinilmiş olacağından diğer eş bundan hak talep edebilecektir. Bunun için de bir seri dava açmak ve hakkın geri alınması için masraf yapmak gerekecektir.
  • Yine tanıma-tenfiz yapılmadığında halen evli görünmeden dolayı Fransız mahkemesinde boşanmasına rağmen gayriresmi evlenip veya evlenmeden çocuk sahibi olan kadının çocuğu evlilik birliğinde doğmuş gibi gerçekte boşanılmış babanın adına nüfusa kaydedilecektir. Bu da babalığın reddi gibi dava şartlarının çok kısa hak düşürücü sürelere tabi tutulduğu karmaşık ve yıllarca sürecek davaların açılmasına sebebiyet verecektir.

Bu konu hakkında benzer mkaleler için tıklayın

Avukatlarımızın Yazısını Oylar mısınız?

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?