iş hukuku sözleşme avukat gaziantep işçi

Evlilik Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshedilmesi

Evlilik Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshedilmesi

1475 Sayılı İş Kanunu’nun 14. Maddesi, kıdem tazminatına hak kazanma koşullarını belirtmiştir. Kanun, 1 yıl içerisinde Evlilik Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshedilmesi imkanını, yalnızca kadın eşe vermektedir. 14. Madde hükmüne göre “…kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile iş akdini sona erdirmesi… hallerinde işçinin işe başladığı tarihten itibaren iş sözleşmesinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için aynı oran üzerinden ödeme yapılır”. Kadın işçinin evlendiği tarihten itibaren 1 yıl içinde iş sözleşmesini feshetmesi ve kıdem tazminatını işverenden talep etmesi gerekir. Aksi halde “Evlilik nedeniyle iş sözleşmesinin feshedilmesi” hakkından yararlanamaz. Kadın işçinin bu haktan yararlanabilmesi için iş sözleşmesinin devam ediyor olması şarttır.

Is Hukuku Gaziantep Avukat Ali Tumbas 7 1

Evlilik Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshedilmesi hakkının kullanılabilmesi için; bir yıllık sürenin başlangıç tarihi resmi nikâhın yapıldığı gün olmakla birlikte, dini nikâhın varlığı yahut düğün günü, sürenin başlangıcında dikkate alınmamaktadır. Kadın eşin evlilik nedeniyle iş akdinin feshedilmesi durumunda, işveren işçisinin kıdem tazminatını ödemelidir. Ancak işveren tarafından ihbar tazminatının ödenmesi mümkün olmayacağı gibi, işçinin ihbar süresince çalışması gibi bir durum da söz konusu olmayacaktır. Kadın işçinin Evlilik Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshedilmesi durumunda, işverenin yanında belirli bir süre çalışması gerekmeyeceği gibi ihbar ödemesine de gerek kalmayacaktır.

Evlilik Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshedilmesini isteyen kadın işçinin, işverene dilekçe ve ekinde evlenme cüzdan fotokopisini içerecek şekilde müracaat ederek, kıdem tazminatını talep etmesi gerekir. Kıdem tazminatının ödenmesi için iş sözleşmesinin son bulduğu tarihte, kıdem tazminatının ödenmesi şartlarından biri olan çalışılmış sürelerin toplam 1 yılı geçmiş olması gerekir. Aksi halde kıdem tazminatı ödenmez. Örneğin; 01.01.2013 tarihinde işe giren, 01.07.2014 tarihinde evlenen kadın işçi 30.06.2015 tarihine kadar kıdem tazminatını alarak işten ayrılabilecektir.

Kadın işçinin Evlilik Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshetmesi, işçi ve işveren arasında anlaşmazlıklara sebep olacak ise, işçi fesihi Noter aracılığıyla işverene bildirmelidir.

idare hukuku gaziantep avukatı

Evlilik Nedeniyle istifa sonucu kıdem tazminatı alarak işten ayrılan işçi başka bir işyerinde çalışabilir mi?

Evlendikten sonra bir yıl içinde kıdem tazminatı alarak işten ayrılan kadın işçinin, tekrar çalışmaya başlamasının çalışma hak ve özgürlükleri kapsamında olduğu kabul edilmiştir. Bu nedenle, evlendikten sonra kıdem tazminatını alıp işten ayrılan kadın işçi , sonrasında başka bir işyerinde yeniden çalışmaya başlayabilecektir.

Boşandığı eşiyle yeniden evlenen işçinin kıdem tazminatı talebi nasıl değerlendirilir?

Kadın işçinin boşandığı eşi ile yeniden evlenmesi halinde, evlilik nedeniyle iş sözleşmesinin feshedilmesi sonrası kıdem tazminatının ödenemeyeceğine dair İş Kanununda herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.

Burada dikkat edilmesi gereken, İş Mahkemesi’nin Kanuna karşı hile ve hakkın kötüye kullanılması hakkındaki tespitleri yapması gerektiğidir. Bu nedenle boşandığı eşiyle yeniden evlenen işçinin iş akdini feshedip kıdem tazminatı talep etmesinde yasal açıdan bir sakınca yoktur

Evlilik nedeniyle işten ayrılan kişi işsizlik ödeneğine hak kazanılabilir mi?

İşsizlik sigortasına ilişkin düzenlemeler, “4447” Sayılı yasa ile yapılmaktadır. Söz konusu yasa kapsamında; iş sözleşmesini kendi isteğiyle fesih eden işçinin (istifa), işsizlik ödeneğinden yararlanması mümkün olamamaktadır. Evlilik Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshedilmesi veya taşınma gerekçesi ile yapılmış olması, işsizlik sigortası hakları bakımından geçerli olan uygulamayı değiştirmemektedir.

Bu konu hakkındaki benzr makalelerimiz için tıklayın

Avukatlarımızın Yazısını Oylar mısınız?

Call Now

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?