Eşe karşı kasten öldürme, Haksız tahrik Gaziantep Avukatı Ali Tümbaş

ceza hukuku  Eşe karşı kasten öldürme, Haksız tahrik konusu 

Yargıtay

1. Ceza Dairesi

E.2015/4950, K.2016/3551, T.12.10.2016

SUÇ : Eşe karşı kasten öldürme, Haksız tahrik

ÖZET: 28.11.2016 tarihli Hürriyet Gazetesi’nde; “Dövdü, öldürdü, hâlâ indirim bekliyor. Gebze’de ***** ***** (25), kaçarak evlendiği ***** *******’le 2012’de şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanmak istedi. Kocası, tehditlere başladı. Bir çocuk annesi ***** *******, savcılık kararıyla verilen çağrılı korumaya rağmen, 19 Ocak 2013’te kocası nın kafasına sıktığı iki kurşunla ağır yaralandı. ***** ******* karısını hastane kapısına bırakıp kaçtı, ölünce de teslim oldu.

Gebze 2. Ağır Ceza’da yargılanan koca, karısının kendisini aldattığını, hakaret ettiğini iddia etti. Mahkeme, karısını hastaneye bırakıp teslim olduğu için ***** *******’e iyi hal indirimi uygulayarak, ömür boyu hapis cezası verdi. *******’in avukatı, kararı temyiz etti. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sanığın ifadesini inandırıcı buldu. Cinayetin ‘haksız tahrik altında işlendiği’ kanaatiyle, yerel mahkemenin verdiği ömür boyu hapis cezasını bozarak ceza indirimi istedi. Yargıtay’ın bozma kararına yerel mahkeme uyar, haksız tahrik indirimi uygulanırsa sanık 12 ile 18 yıl arasında ceza alacak.” şeklinde yer alan habere ilişkin Yargıtay Kararı.

KARAR: Katılan vekilinin yüzüne karşı 30.06.2014 tarihinde tefhim olunan hüküme yönelik 1 haftalık yasal süreden sonra 11.08.2014 günü gerçekleşen temyiz isteminin CMUK’nun 317 nci maddesi uyarınca REDDİNE karar verilmiş, inceleme sanık müdafii ve Cumhuriyet savcısının temyiz itirazlarıyla sınırlı OLARAK YAPILMIŞTIR. Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık V..’ın 6136 s. Kanuna aykırılık ve maktul M..’ı kasten öldürme suçlarının sübutu kabu, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suç niteliği tayin, cezayı azaltıcı sebebinin nitelik ve derecesi takdir kılınmış, savunması inandırıcı gerekçelerle değerlendirilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümde bozma ve düzeltme nedeni dışında bir isabetsizlik görülmediğinden, re’sen temyize tabi bulunan hükmün,

Ceza Gaziantep Avukat Ali Tumbas 16 1

Sanık V..’ın 6136 s. Kanuna aykırılık suçu yönünden kurulan hükmün incelenmesinde; 24.11.2015 günlü Resmi Gazetede yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 08.10.2015 tarih, 2014/140 esas ve 2015/85 sayılı kararıyla 5237 sayılı TCK’nun 53 üncü maddesinin iptal edilen bölümleri nazara alındığında mahkemenin bu maddeyle yaptığı uygulamaların hukuka aykırı olduğu anlaşılmakta ise de;

Bu husus yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, 1412 sayılı CMUK‘nun 322 nci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, hüküm fıkrasında yer alan 5237 sayılı TCK’nun 53 üncü maddesinin uygulanmasına ilişkin bölümün “Anayasa Mahkemesinin iptal kararındaki hususlar gözetilerek 5237 sayılı TCK’nun 53/1-2-3 üncü maddelerinin tatbikine” şeklinde değiştirilmesine karar verilmek suretiyle DÜZELTİLEN hükmün tebliğnamedeki düşünceye uygun olarak ONANMASINA,

Sanık V..’ın maktul M..’ı kasten öldürme suçundan kurulan hükmün incelenmesinde ise; Sanığın aksi kanıtlanamayan savunmasına göre, olay tarihinde maktul sanığın araç içerisinde cinsel ilişkiye girdikleri, sonrasında sanığın araçtan çıkıp sigara içtiği esnada maktulün sanığın telefonunda bulunan resimleri sildiği ve sanığa sen bittin aileme beni zorla kaçırdı tecavüz etti diyeceğim hiç bir şey ispat edemeyeceksin velayet davasını kazanamayacaksın dediği, sanığın bu söylem üzerine maktule ruhsatsız tabancasıyla ateş ederek ölümüne neden olması karşısında, sanık hakkında tahrik nedeniyle TCK.nun 29 uncu maddesi gereğince asgari hadden indirim yapılması gerektiğinin düşünülmemesi suretiyle fazla ceza tayini,24.11.2015 günlü Resmi Gazetede yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 08.10.2015 tarih, 2014/140 esas ve 2015/85 sayılı kararıyla 5237 sayılı TCK’nun 53 üncü maddesinin iptal edilen bölümleri doğrultusunda sanığın hukuki durumunun yeniden değerlendirilmesine zorunluluk bulunması, Yasaya aykırı olup, Cumhuriyet savcısının, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün tebliğnamedeki düşünceye aykırı olarak BOZULMASINA, 12.10.2016 tarihinde OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ.

Bu konu hakkında benzer makaleler için tıklayın

Avukatlarımızın Yazısını Oylar mısınız?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?