anlaşmalı boşanma gaziantep avukat

En Çok Boşanma Sebebi Nedir ?

Türkiye’de en çok boşanma sebebi, eşlerin birbirini aldatmasıdır. 2022 yılında açılan boşanma davalarının %34’ü aldatma sebebine dayanmaktadır. Diğer boşanma sebepleri ise, şiddetli geçimsizlik (%22), terk (%16), şiddet (%11), maddi sorunlar (%8), zina (%6) ve diğer sebepler (%13) olarak sıralanmıştır.

Aldatma, boşanma sebebi olarak sıklıkla öne çıkmasının bir nedeni, evlilik birliğine olan güveni zedelemesi ve eşlerin birbirine karşı olan saygısını azaltmasıdır. Aldatma, aynı zamanda, eşlerin arasında iletişim ve anlayış eksikliğine neden olabilir.

Şiddetli geçimsizlik, boşanma sebebi olarak sıklıkla öne çıkmasının bir nedeni, eşlerin birbirine karşı olan sevgi ve saygısını kaybetmesidir. Şiddetli geçimsizlik, aynı zamanda, eşlerin arasında iletişim ve anlayış eksikliğine neden olabilir.

Terk, boşanma sebebi olarak sıklıkla öne çıkmasının bir nedeni, eşlerden birinin evlilik birliğinden çekilmesidir. Terk, aynı zamanda, eşlerin arasında iletişim ve anlayış eksikliğine neden olabilir.

Şiddet, boşanma sebebi olarak sıklıkla öne çıkmasının bir nedeni, eşlerin birbirine karşı fiziksel ve/veya psikolojik olarak zarar vermesidir. Şiddet, aynı zamanda, eşlerin arasında iletişim ve anlayış eksikliğine neden olabilir.

Maddi sorunlar, boşanma sebebi olarak sıklıkla öne çıkmasının bir nedeni, eşlerin birbirine karşı olan ekonomik sorumluluklarını yerine getirememesidir. Maddi sorunlar, aynı zamanda, eşlerin arasında iletişim ve anlayış eksikliğine neden olabilir.

Zina, boşanma sebebi olarak sıklıkla öne çıkmasının bir nedeni, evlilik birliğine olan sadakat yükümlülüğünün ihlal edilmesidir. Zina, aynı zamanda, eşlerin arasında iletişim ve anlayış eksikliğine neden olabilir.

Diğer sebepler, boşanma sebebi olarak sıklıkla öne çıkmasının bir nedeni, eşlerin birbirine karşı olan sevgi ve saygısının kaybetmesi, iletişim ve anlayış eksikliği, maddi sorunlar ve benzeri nedenlerdir.

Boşanma davası hangi sebeplerle açılır

Boşanma davası, eşlerin evlilik birliğinden çıkmak için açtıkları davadır. Boşanma davası, eşlerin anlaşmalı boşanma davası veya çekişmeli boşanma davası açarak açabilirler.

Anlaşmalı boşanma davası, eşlerin evlilik birliğinden çıkmak için karşılıklı olarak anlaşmak suretiyle açtıkları davadır. Anlaşmalı boşanma davası açmak için, eşlerin aşağıdaki hususlarda anlaşmaları gerekir:

 • Boşanma
 • Velayet
 • Nafaka
 • Mal paylaşımı

Çekişmeli boşanma davası, eşlerin evlilik birliğinden çıkmak için anlaşmaya varamadıkları durumlarda açtıkları davadır. Çekişmeli boşanma davasında, eşler, boşanma sebebini ve taleplerini mahkemeye sunarlar. Mahkeme, tarafların iddialarını inceledikten sonra, boşanma kararı verir.

Boşanma davası açmak için, eşlerin aşağıdaki belgeleri hazırlamaları gerekir:

 • Boşanma dilekçesi
 • Nüfus cüzdanı fotokopileri
 • Evlilik cüzdanı fotokopileri
 • Tanık listesi
 • Maddi ve manevi tazminat talepleri varsa bunlara ilişkin belgeler
 • Çocuğun velayeti talepleri varsa bunlara ilişkin belgeler

Boşanma davası açmak için, harç yatırılması gerekir. Harç miktarı, davanın açıldığı yere ve talep edilen hususlara göre değişir.

Boşanma davası, her iki eş için de zor bir süreçtir. Boşanma davası açmadan önce, bir avukata danışmak ve davanın olası sonuçlarını iyice değerlendirmek önemlidir.

Genel boşanma sebepleri nelerdir

Boşanma, evlilik birliğinin sona ermesi anlamına gelir. Boşanma nedenleri, eşlerin kişilikleri, geçmişleri, yaşam tarzları ve kültürel değerleri gibi birçok faktöre bağlı olarak değişebilir. Ancak, en yaygın boşanma nedenleri şunlardır:

 • İletişimsizlik: Eşler arasında iletişim eksikliği, evliliklerinde birçok soruna neden olabilir. Eşler, birbirlerinin ihtiyaçlarını ve duygularını anlamayabilir ve bu da çatışmalara yol açabilir.
 • Finansal sorunlar: Finansal sorunlar, evliliklerde en yaygın stres kaynaklarından biridir. Eşler, para konusunda anlaşamayabilir ve bu da tartışmalara ve kavgalara yol açabilir.
 • Cinsel sorunlar: Cinsel sorunlar, evliliklerde önemli bir sorun olabilir. Eşler, cinsel açıdan uyumlu olmayabilir ve bu da tatminsizlik ve hayal kırıklığına yol açabilir.
 • Aldatma: Aldatma, evliliklerde en yıkıcı sorunlardan biridir. Eşler, birbirine olan güvenini kaybedebilir ve bu da boşanmayla sonuçlanabilir.
 • Şiddet: Şiddet, evliliklerde hiçbir şekilde kabul edilemez bir davranıştır. Eşler, fiziksel veya duygusal olarak birbirlerine zarar verebilir ve bu da boşanmayla sonuçlanabilir.
 • Madde bağımlılığı: Madde bağımlılığı, evliliklerde ciddi sorunlara neden olabilir. Eşler, madde bağımlılığı nedeniyle para harcayabilir, işe gidemez ve hatta aile üyelerine şiddet uygulayabilir.
 • Zihinsel sağlık sorunları: Zihinsel sağlık sorunları, evliliklerde sorunlara neden olabilir. Eşler, depresyon, anksiyete veya bipolar bozukluk gibi zihinsel sağlık sorunları yaşayabilir ve bu da evliliklerinde sorunlara yol açabilir.
 • Dinî veya kültürel farklılıklar: Eşlerin dinî veya kültürel farklılıkları, evliliklerinde sorunlara neden olabilir. Eşler, farklı değer yargılarına sahip olabilir ve bu da çatışmalara yol açabilir.
 • Çocuk yetiştirme sorunları: Çocuk yetiştirme sorunları, evliliklerde önemli bir sorun olabilir. Eşler, çocuk yetiştirme konusunda anlaşamayabilir ve bu da tartışmalara ve kavgalara yol açabilir.

Bu, boşanma nedenleri arasında en yaygın olanlardır. Ancak, boşanma nedenleri, her evlilik için farklı olabilir. Boşanma kararı almadan önce, eşlerin bir uzmandan yardım alması önemlidir.

Gaziantep Bosanma Avukati Ali Tumbas 2
En Çok Boşanma Sebebi Nedir ? 4

Boşanma davasını kim açarsa avantajlı olur

Boşanma davası, eşlerin evlilik birliğini sona erdirmek için açtıkları davadır. Boşanma davası, eşlerin anlaşmalı boşanma davası veya çekişmeli boşanma davası açarak açabilirler.

Anlaşmalı boşanma davası, eşlerin evlilik birliğinden çıkmak için karşılıklı olarak anlaşmak suretiyle açtıkları davadır. Anlaşmalı boşanma davası açmak için, eşlerin aşağıdaki hususlarda anlaşmaları gerekir:

 • Boşanma
 • Velayet
 • Nafaka
 • Mal paylaşımı

Çekişmeli boşanma davası, eşlerin evlilik birliğinden çıkmak için anlaşmaya varamadıkları durumlarda açtıkları davadır. Çekişmeli boşanma davasında, eşler, boşanma sebebini ve taleplerini mahkemeye sunarlar. Mahkeme, tarafların iddialarını inceledikten sonra, boşanma kararı verir.

Boşanma davası açmak için, eşlerin aşağıdaki belgeleri hazırlamaları gerekir:

 • Boşanma dilekçesi
 • Nüfus cüzdanı fotokopileri
 • Evlilik cüzdanı fotokopileri
 • Tanık listesi
 • Maddi ve manevi tazminat talepleri varsa bunlara ilişkin belgeler
 • Çocuğun velayeti talepleri varsa bunlara ilişkin belgeler

Boşanma davası açmak için, harç yatırılması gerekir. Harç miktarı, davanın açıldığı yere ve talep edilen hususlara göre değişir.

Boşanma davası, her iki eş için de zor bir süreçtir. Boşanma davası açmadan önce, bir avukata danışmak ve davanın olası sonuçlarını iyice değerlendirmek önemlidir.

Boşanma davası için davayı kim açarsa avantajlı olur sorusunun cevabı, davanın açılma şekline ve davanın konusuna göre değişir.

Eşlerden biri boşanma davası açtığında, diğer eşe dava dilekçesi tebliğ edilir. Dava dilekçesinde, boşanma sebebi ve talepler belirtilir. Diğer eş, dava dilekçesine cevap verebilir veya cevap vermeyebilir.

Davacı, boşanma davası açtığında, boşanmanın haklı sebebini göstermelidir. Boşanmanın haklı sebebi, Türk Medeni Kanunu’nun 161. maddesinde düzenlenmiştir. Boşanmanın haklı sebepleri şunlardır:

 • Zina
 • Hayata kast, eziyet veya ağır derecedeki onur kırıcı davranış
 • Suç işleme veya haysiyetsiz hayat sürme
 • Evlilik birliği görevlerini yerine getirmeyi sürekli olarak ihmal etmek
 • Eşlerden birinin başka bir kadın veya erkekle fiilen birlikte yaşamak

Davacı, boşanma davası açtığında, boşanmanın mali sonuçları hakkında da talepte bulunabilir. Boşanmanın mali sonuçları, nafaka, tazminat ve mal paylaşımı gibi konuları içerir.

Boşanma davası açmak için davayı kimin açtığı, davanın sonuçlanmasına etki edebilir. Örneğin, davacı, boşanmanın haklı sebebini gösterebilirse, davacı lehine boşanma kararı verilmesi daha olasıdır. Ayrıca, davacı, boşanmanın mali sonuçları hakkında talepte bulunabilirse, davacı lehine taleplerin kabul edilmesi daha olasıdır.

Ancak, boşanma davası açmak için davayı kimin açtığı, davanın sonuçlanmasındaki tek faktör değildir. Davacının ve davalının ekonomik durumu, sosyal durumu, eğitim durumu gibi faktörler de davanın sonuçlanmasına etki edebilir.

Boşanma davası, her iki eş için de zor bir süreçtir. Boşanma davası açmadan önce, bir avukata danışmak ve davanın olası sonuçlarını iyice değerlendirmek önemlidir.

Bu konu hakkında benzer makaleler için tıklayın

Avukatlarımızın Yazısını Oylar mısınız?

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?