Doğum yapan kadın işçilere torba yasa ile getirilen haklar | Gaziantep Avukat Ali Tümbaş

Doğum yapan kadın işçilere 6663 sayılı Torba yasayla 29 Ocak 2016 dan geçerli olmak üzere önemli haklar verildi.

Bu haklardan birincisi, doğumdan sonraki sekiz haftalık, çoğul gebelikte ise on haftalık sürenin ardından doğum yapan kadın işçiye ve üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek işçiye istekleri hâlinde birinci doğumdaaltmış gün, ikinci doğumda yüz yirmi gün, sonraki doğumlarda ise yüz seksen gün süreyle haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin verilerek yapılmıştır.

Ayrıca çoğul doğumlarda bu sürelere otuzar gün eklenmekte, çocuğun engelli doğması hâlinde ise bu süre üç yüz altmış gün olarak uygulanmaktadır.

Doğum yapan kadın işçiler ile evlat edinenlere verilen haklardan ikincisi ise, doğum ve evlat edinme sonrası haftalık çalışma süresinin yarısı kadar verilen ücretsiz izin süresince yarım çalışma ödeneği ödenmesidir.

Yani, tekil doğumlarda, doğum sonrası sekiz haftalık süre geçtikten sonra işe başlayan kadın işçi;

1-Birinci doğumunda altmış günlük,

2-İkinci doğumunda yüz yirmi günlük

3-Üçüncü ve sonraki doğumlarında yüz seksen günlük

Süre boyunca 15 gün çalışacak, 15 günlük ücretini işvereninden alacak 15 günlük ücretini ise İŞKUR ödeyecek.

Bu süre zarfındaki SGK primlerinin 15 günlüğünü işvereni, 15 günlüğünü ise İŞKUR ödeyecek.

Yarım çalışma ödeneğinden yararlanılabilmesi için;

1- Doğum veya evlat edinme tarihinden önceki son üç yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi bildirilmiş olması,

2-Haftalık çalışma süresinin yarısı kadar fiilen çalışılması

3-Doğum ve evlat edinme sonrası analık hâli izninin bittiği tarihten itibaren 30 gün içinde İŞKUR’a başvuruda bulunulması gerekiyor.

Genel Gaziantep Avukat Ali Tumbas 23 1
Doğum yapan kadın işçilere torba yasa ile getirilen haklar | Gaziantep Avukat Ali Tümbaş 3

Yarım çalışma ödeneğinden kimlerin yararlanacağı netlik kazanmadı.

Yasa 29 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olmasına rağmen, yarım çalışma ödeneğinden kimlerin, nasıl yararlanacakları, başvurların nereye, ne şekilde yapılacağı açıklanmadığı gibi, yasanın verdiği bu haklardan 29 Ocaktan sonra doğum yapan kadın işçilerin mi, yoksa 29 Ocaktan önce doğum yapmış olmalarına rağmen doğum sonrası sekiz haftalık süresi 29 Ocaktan sonra sona eren kadın işçilerin mi yararlandırılacağı hala belirsizliğini koruyor.

Başvuru süresi başladı.

Yarım çalışma ödeneğinden yararlanabilmek için doğum ve evlat edinme sonrası analık hâli izninin bittiği tarihten itibaren 30 gün içinde İŞKUR’a başvuruda bulunulması gerekiyor.

Ne var ki İŞKUR bu ödenekten 29 Ocaktan sonra doğum yapan kadın işçiler yararlanacak  dese bile,  29 Ocakta doğum yapan kadın işçiler yönünden sekiz haftalık süre 25 Martta sona ermiş oluyor. Başka bir anlatımla doğum sonrası yarım çalışma ödeneğinden yararlanabilmek için 30 günlük başvuru süresinin 5 günü geçmiş bulunuyor.

Geriye kalan 25 günlük süre içinde de başvuru yapılmaz ise gecikilen her gün için bu ödenekten yararlanma hakkı kaybedilmiş olacak.

Yok eğer İŞKUR 29 Ocaktan önce doğum yapmış olmasına rağmen doğum sonrası sekiz haftalık süresi 29 Ocaktan sonra sona eren kadın işçiler de bu ödenecekten yararlanacak derse o zaman 30 günlük başvuru süresini geçirenler bile var maalesef ki.

Genel Gaziantep Avukat Ali Tumbas 22 1
Doğum yapan kadın işçilere torba yasa ile getirilen haklar | Gaziantep Avukat Ali Tümbaş 4

29 Ocakta doğum yapan kadın işçiler işe başladı.

29 Ocakta doğum yapan kadın işçilerin doğum sonrası sekiz haftalık süresi sona erdi ve 26 Mart itibariyle işe başladılar. Ancak İŞKUR’dan hiçbir açıklama gelmediği için bir çoğu ne yapacağını da bilmediğinden tam zamanlı çalışmaya başladılar bile.

Halbuki, asgari ücretli olarak çalışan bir işçi İŞKUR’dan brüt asgari ücretin 15 günlük tutarı kadar ücret alacağından, çalışmadan alacağı 15 günlük ücreti, çalışarak alacak 15 günlük net asgari ücretten fazla olacak

Bilmiyorum İŞKUR daha neyi bekliyor.

Bildiğim bir gerçek varsa, o da doğum yapan kadın işçiler için başvuru süresi çoktan başladı da bitiyor bile.

Bu konu hakkındaki benzer makalelerimiz için tıklayın

Avukatlarımızın Yazısını Oylar mısınız?

Call Now

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?