Diyarbakır Miras Avukatı

Diyarbakır Miras avukatı denildiğinde aslında Diyarbakır ilinde faaliyet gösteren ve genel olarak Miras davaları ile ilgilenen avukat kastedilmektedir.

Avukatlıkta her ne kadar bir uzmanlık alanı olmasa da bir dava ile bir avukat ne kadar çok fazla ilgilenmekte ise çevrede o sıfatla hitap etmettedir. Örneğin Diyarbakır Miras Avukatı gibi.

Miras Avukatı

Diyarbakır miras avukatı olarak vasiyet ve miras sözleşmelerinin düzenlenmesi, veraset ve intikal işlemlerinin yürütülmesi, mirasın reddi, tasarrufların iptali, tereke tespiti, izale-i şüyuu, ecri misil, vakıf kurulması ve benzer diğer miras uyuşmazlık ve davalarına ilişkin avukatlık, arabuluculuk ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadırlar.

Diyarbakır miras avukatı ekibimiz miras hukuku konusunda 1992’den bugüne edindikleri deneyim ve bilgiler çerçevesinde; miras hukuku ile ilgili davalarda, veraset ilamı alınması, vasiyetname düzenlenmesi, vasiyetnamenin iptali, tenkis davası açılması, mirastan feragat sözleşmesi hazırlanması hizmetleri vermektedir. Diyarbakır miras avukatlarımız ayrıca mirasçılık belgesinin iptali davası, mirasın reddi davası açılması, muris muvazaası davaları açılması, ölünceye kadar bakma sözleşmesi, veraset ve intikal işlemleri, veraset vergisi, izaleyi suyu davası, ortaklığın giderilmesi davalarında müvekkillerine en etkili sonucu sağlamak için hukuki destek vermektedirler.

Diyarbakır Miras Avukatıyız

Miras hukuku; gerçek bir kişinin ölümü veya gaipliğine karar verilmesi durumunda, onun mirasının kimlere, hangi oranda ve nasıl intikal edeceğini düzenleyen hukuk kurallarından meydana gelen özel hukuk dalını ifade etmektedir. Miras hukukunda; ölümü sonrasında kendisinin hukuki ilişkilerinin, menkul ve gayrimenkul tüm mallarının akıbetini düzenleyen kişiye miras bırakan denmektedir. “Vefat eden, müteveffa, muris’’ terimleri de sıklıkla kullanılmakta olup, miras bırakanla aynı anlama gelmektedir. Mirasın intikali ile terekeye sahip olan kimselerin, bu intikal sonucunda iktisap ettikleri haklara miras hakkı, bunun dışında miras bırakanın ölümü veya gaipliğine karar verilmesi üzerine terekesi üzerinde terekede hak sahibi olan kişiye “mirasçı” denmektedir.


Miras Davası ve Miras Hukuku Terimleri

Hukukumuzda mirasçılar mirasçı yasal ve atanmış mirasçı olmak üzere ikiye ayrılmaktadır: Yasal Mirasçı: Bir kimsenin vefatından sonra geride bıraktığı menkul, gayrimenkul mallar ve diğer haklar, aksine düzenleme yapılmadıkça bu kişinin yasal mirasçılarına kalmaktadır. Yasal mirasçıların kimler olduğu ve bu kişilerin miras payları bizzat Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenmiştir. Buna göre yasal mirasçılar; miras bırakanın kan hısımları, evlatlık ve altsoyu ile sağ kalan eştir. Dolayısıyla miras bırakanın; çocukları, torunları, anne ve babası, büyük anne ve büyük babası, evlilik dışı hısımları, sağ kalan eşi, evlatlık ve nihayetinde miras bırakmaksızın ölmesi halinde devlet, yasal mirasçılardır.

Atanmış mirasçı: Miras bırakan kendi özgür iradesi ile mirasının bir kısmını veya tamamını belirli bir kişiye bırakırsa, bu kişiye atanmış mirasçı denmektedir. Diğer bir anlatımla atanmış mirasçı, miras bırakanın kendi tasarrufu ile mirasını bıraktığı kişidir. Atanmış mirasçılık, miras bırakan tarafından atanmış mirasçı lehine bir vasiyetname düzenlenmesi ile mümkün olacaktır. Miras Hukukuna ilişkin düzenlemeler 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda yer almakta olup, taraflar arasında herhangi bir uyuşmazlığın çıkması durumunda bu kanuna ve Yargıtay içtihatlarına bakılması gerekmektedir.


Miras Hukuku Avukatı Diyarbakır 2023

Reddi Miras Nedir?

Mirasçılar, miras bırakanın mirasını istemedikleri takdirde reddi miras davası açabilirler. Genelde miras bırakan kişinin borçlu olmasından dolayı bu tür davalar gündeme gelmektedir.

Mirasın reddedilmesi ile borçlar kadar paydan da kişi feragat etmektedir. Ayrıca miras bırakanın yüklü borcu varsa ve tüm mirasçılar tarafından reddedilmişse hakim tarafından iflas hükümlerine göre borç tasfiye edilir.

Mirasın reddi altsoyu etkiler mi?

Mirasın reddi mirasçılık sıfatını geçmişe etkili olarak sona erdirir. Miras, mirası reddetmiş olan mirasçı miras bırakandan önce ölmüş gibi paylaştırılır. Mirası reddedenin altsoyu varsa miras payı onlara geçer, yoksa bu durumda onunla aynı zümrede mirasçı olanların miras payı artar.

Miras Hukuku Avukatı Diyarbakır 2023

Miras Avukatı Ne Kadar Alır?

Türkiye Barolar Birliği tarafından her yıl Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi düzenlenmektedir. Vekalet ücreti, tarifede belirtilen ücretin altında ücret belirleyemezler. Yalnız her miras davasında da aynı vekalet ücreti alınmamaktadır. Dosya sürecinin uzunluğuna ve kısalığına, tarafların sosyal ve ekonomik durumuna, dava değerine, davanın masrafına göre vekillik hizmeti için müvekkilinden vekalet ücreti ile masraf talep edecektir.

Bu nedenle vekillik ücretini kesin olarak belirtmek mümkün değildir. Sonuç olarak, miras avukatı asgari ücret tarifesinin altında belirlenen miktardan daha düşük miktarda ücret alamaz, fakat daha yüksek miktarda dava alabilecektir.

Miras hukuku alanında uzmanlaşmış tecrübeli avukat kadrosuyla; müvekkilleri için hukuki süreçlerin başlatılması, yönetilmesi ve önemsiz prosedürlerin yerine getirilerek davaların bir an önce sonuçlanmasını adına profesyonel miras hukuku danışmanlığı hizmeti vermektedir.

Mirastan Kimler Pay Alır?

Türk hukuk sisteminde miras bırakanın bir kısım mirasçılar üzerinde saklı payı bulunmaktadır. Yani miras bırakan saklı payları değiştirmemek kaydıyla dilediği gibi tasarrufta bulunabilmektedir. Fakat her mirasçının alacağı saklı pay başkasına devrilmemektedir. Eğer böyle bir devir söz konusu ise mirasçı dava açarak bu payını talep edebilmektedir.

Örneğin, miras bırakanın üç varisi varsa ve bunlardan birisinin saklı payı diğer ikisi arasında bölüştürülmüşse bu kişinin dava açma hakkı bulunmaktadır. Ancak reddi mirasta bulunduysa payı diğer mirasçılar arasında bölüştürülmektedir.

Gaziantep Mirasçılık belgesi

Mirasçılık Belgesi Nedir?

Miras bırakanın ölümü ya da gaipliği halinde kimlerin mirasçı olduğunu gösteren belgeye mirasçılık belgesi denilmektedir. Mirasçılık belgesinin diğer adı da veraset ilamı olarak geçmektedir.

Kimlerin mirasçı olduğunun belirlenmesi için mirasçılardan en az birisinin başvuruda bulunması yeterlidir. Bu süre sonunda mirastan pay alma hakkı bulunan tüm kişilerin listesi çıkarılacaktır.

Tenkis Davası Nedir?

Kişi ölümünden önce malvarlığını kendi paylaşımları ile taksim etmişse saklı payın haklarının azaltıldığı gerekçesi ile mirasçıları tarafından dava açılabilir. Ancak mirası bırakanın malvarlığı kendi tasarrufunda olduğu gerçeğinden hareketle tenkis davalarında sadece saklı payına ilişkin dava açılmaktadır.

Oranlar saklı paya zarar vermeyecek şekildeyse mahkeme mirası bırakanın kararını değiştirememektedir.


Avukatlarımızca Hazırlanan Makalelerimiz


  ✅ Diyarbakır miras hukuku✅ Diyarbakır ortaklığın giderilmesi
  ✅ Diyarbakır miras  avukatı✅ Diyarbakır miras malının paylaşılması
  ✅ Diyarbakır mirasçı avukatı✅ Diyarbakır asliye mahkemesi
  ✅ Diyarbakır mirasın hükmen reddi✅ Diyarbakır online danışman

  Diyarbakır Adliyesi İletişim Bİlgileri

  Adres: Elazığ Cad. Diyarbakır Adalet Sarayı No:14 Yenişehir/DİYARBAKIR 21100
  Tel : 0412 229 16 00
  Faks : 0412 228 30 40
  E-posta: abbdiyarbakircbs@adalet.gov.tr
  E-posta: diyarbakiradliyesimib@gmail.com

  Diyarbakır Adliyesi Ek Bina (Huku, İş, Aile, Tüketici Mahkemeleri)Tel: 0 412 223 25 65 – 0 412 223 24 65
  Diyarbakır Adliyesi Ek Bina (Denetimli Serbestlik ve Adli Tıp Grup Başk.)Tel: Denetimli Serbestlik 0 412 502 62 41 – 502 62 37
  Tel: Adli Tıp 0 412 252 21 24
  Ek Hizmet Binası Santral 0 412 229 22 55
  Ek Hizmet Binası Faks0 412 228 65 99
  Ek Hizmet Binası Adres Bilgisi  Asliye Ticaret MahkemesiHuzurevleri Mah. Diclekent Bulv. Dİyarbakir Adliyesi İcra Daireleri Ek Hİzmet Binası İcra Daireleri No: 16/3 Kayapınar/DİYARBAKIR   3044-3038                        Dahili
  Avukatlarımızın Yazısını Oylar mısınız?

  Yorum bırakın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  Call Now

  Scroll to Top
  WhatsApp
  Avukata Soru Sor
  Merhabalar, Diyarbakır miras avukatı ile iletişim kurmak ister misiniz?