Ali Tumbas ceza avukati gaziantep 1

Diyarbakır Ceza Avukatı

Avukat bir serbest meslek mensubudur. Avukatın yaptığı iş bir kamu hizmetidir. Avukatlar hakkında yasal düzenlemeler Avukatlık Kanununda yer almaktadır. Bu kanun kapsamında avukatlık mesleğinde branşlaşma bulunmadığı gibi “ceza avukatı” ya da “ağır ceza avukatı” şeklinde alanlar bulunmaktadır. İnternet üzerinden “Diyarbakır  ceza avukatı” veya “Diyarbakır  ağır ceza avukatı” olarak çıkan internet siteleri gerçeği yansıtmamaktadır. Kanunda ceza avukatı şeklinde bir avukatlık dalı tanımlanmamıştır. Ceza davalarına giren avukatların kendini ceza avukatı olarak takdim etmesi dahi hukuka aykırıdır. Fakat halk arasında ceza davalarına giren avukatlara ceza avukatı veya ağır ceza avukatı denilmektedir.

Diyarbakır  ceza avukatı;

Görülen davalara bakar.

Diyarbakır Ceza Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Ceza avukatı; asliye ceza mahkemesi ve ağır ceza mahkemesi görev alanına giren tüm davalara bakan avukattır. Bir sonraki başlıkta ağır ceza avukatı tarafından bakılacak davalar yazılacağı için burada sadece asliye ceza mahkemesi görev alanına giren davalar sayılacaktır.

 • Göçmen kaçakçılığı
 • İntihara yönlendirme
 • Taksirle öldürme
 • Kasten yaralama
 • Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama
 • Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi
 • Taksirle yaralama
 • İnsan üzerinde deney
 • Organ veya doku ticareti
 • Eziyet
 • Çocuk düşürtme ve çocuk düşürme.
 • Kısırlaştırma
 • Cinsel taciz
 • Tehdit
 • Şantaj
 • Cebir
 • Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma
 • Konut dokunulmazlığının ihlali
 • Kişilerin huzur ve sükununu bozma
 • Haberleşmenin engellenmesi
 • Hakaret
 • Haberleşmenin gizliliğini ihlal
 • Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması
 • Özel hayatın gizliliğini ihlal
 • Kişisel verilerin kaydedilmesi
 • Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme
 • Hırsızlık
 • Mala zarar verme
 • Hakkı olmayan yere tecavüz
 • Güveni kötüye kullanma
 • Bedelsiz senedi kullanma
 • Dolandırıcılık
 • Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması
 • Trafik güvenliğini tehlikeye sokma
 • Çevrenin kasten kirletilmesi
 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma
 • Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak
 • Mühürde sahtecilik
 • Mühür bozma
 • Resmi belgede sahtecilik
 • Özel belgede sahtecilik
 • Açığa imzanın kötüye kullanılması
 • Suçu ve suçluyu övme
 • Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama
 • Hayasızca hareketler
 • Müstehcenlik
 • Fuhuş
 • Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama
 • İhaleye fesat karıştırma
 • Edimin ifasına fesat karıştırma
 • Bilişim sistemine girme
 • Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme
 • Görevi kötüye kullanma
 • Görevi yaptırmamak için direnme
 • İftira
 • Suç üstlenme
 • Suç uydurma
 • Yalan tanıklık
 • Suçu bildirmeme
 • Cumhurbaşkanına hakaret
Gaziatep Ceza Avukatı -Etkin Pişmanlık

Diyarbakır Ağır Ceza Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Ağır ceza mahkemesi, ilk derece sıfatıyla kanunda öngörülen ceza miktarı bakımından en ağır suçlara bakan mahkemedir. Ağır ceza mahkemesinin görevi, 5235 Sayılı Kanunun 12. maddesinde belirtilmiştir. Diyarbakır  ağır ceza avukatı altta belirtilen ceza davalarına bakan avukata denir. Diyarbakır  ağır ceza avukatı müvekkil ile vekalet ilişkisini kurduktan sonra tüm soruşturma ve kovuşturma sürecini titizlikle yürütür.

5235 Sayılı Kanun’un 12. Maddesinde ağır ceza mahkemesi görev alanına bir suçun girmesi için suç vasfı ve ceza miktarı önem arz eder. Ağır ceza mahkemesinin görevi kapsamına girdiği açıkça belirtilmeyen suçlara asliye ceza mahkemesi görevlidir. Kişi, 18 yaşından küçük ise çocuk ağır ceza mahkemesi görevlidir.

 1. Ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve on yıldan fazla hapis cezalarını gerektiren, yani üst sınırı 10 yıldan fazla olan tüm suçlara ilişkin davalara bakma görevi ağır ceza mahkemesine aittir.
 2. Soykırım
 3. İnsanlığa karşı suçlar
 4. Örgüt
 5. Kasten öldürme
 6. Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi
 7. İşkence
 8. Cinsel saldırı
 9. Çocukların cinsel istismarı
 10. Reşit olmayanla cinsel ilişki
 11. Yağma
 12. Nitelikli dolandırıcılık
 13. Hileli iflas
 14. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti
 15. Parada sahtecilik
 16. Rüşvet
 17. Zimmet
 18. İrtikap
 19. Devletin egemenlik alametlerini aşağılama
 20. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar
 21. Milli savunmaya karşı suçlar
 22. Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk
 23. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun kapsamına giren propaganda yapma suçu ve örgüt üyeliği suçu vb. siyasi nitelikli suçlar.

Diyarbakır Ceza Avukatı Nerelerde Hizmet Verir?

Avukatlık mesleğinin icra edilebilmesi için bir il barosuna kayıtlı olunması Avukatlık Kanunu gereği zorunlu olup, bir avukatın tüm Türkiye genelinde iş almasının önünde ise herhangi bir engel bulunmamaktadır. Bir ceza davasında, davanın profesyonel bir avukat tarafından yürütülmesi son derece önemlidir. Diyarbakır  ceza avukatı Diyarbakır  merkez ve ilçeleri başta olmak üzere tüm Türkiye genelinde hizmet verir.

Diyarbakır  ceza avukatının hizmet verdiği yerler;

Diyarbakır Ceza Avukatı Ücretleri

Diyarbakır  ceza avukatı ücretleri belirlerken taraflar serbestçe anlaşabilir. Burada önemli olan avukatın bilgi ve tecrübesi, dosyaya sarf edeceği emek ve uyuşmazlığın konusudur. Bu kapsamda ücret belirlenir. Fakat belirlenen bu ücret Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinden düşük olamaz. Bu ücret devlet tarafından belirlenen en düşük ücrettir.

Diyarbakır  Barosu Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi;

Ağır/Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi:

 • Sanık Müdafiiliği 17.500,00 TL
 • Müdahil Vekilliği 14.000,00 TL

Asliye Ceza Mahkemesi:

 • Sanık Müdafiiliği 12.000,00 TL
 • Müdahil Vekilliği 9.500,00 TL

Çocuk Mahkemesi:

 • SSÇ Müdafiliği 8.000,00 TL
 • Müdahil Vekilliği 6.250,00 TL

Devlet tarafından belirlenen Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca;

 • Asliye Mahkemelerinde takip edilen davalar için 4.050,00 TL
 • Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için 8.200,00 TL
 • Çocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için 4.080,00 TL
 • Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için 8.200,00 TL

 

Genel Gaziantep Avukat Ali Tumbas 31 11zon 1 1

Diyarbakır Avukatları

Ceza davaları profesyonel hukuki destek ve avukatlık hizmeti alınmasını gerektiren davalar olduğundan, davayı yürütecek ceza avukatının seçilmesi büyük önem taşımaktadır. Ceza davası neticesinde çıkacak sonucun hayatınızı tamamen etkileyeceği ve dava sürecinde yapılacak hatalı bir işlemin ileride telafisinin mümkün olamayacağı düşünüldüğünde, uzman bir ceza avukatı ile çalışılması sürecin yönetilmesi açısından önem arz edecektir.

Diyarbakır  avukatları;

 1. Şikayet ve suç duyurusunda bulunma
 2. Tutukluluğa itiraz
 3. Adli kontrole itiraz
 4. Savcılık ve sulh ceza hakimliğinde sorguya katılma
 5. Asliye ceza mahkemesinde ceza davası sürdürme
 6. Ağır ceza mahkemesinde ceza davası sürdürme
 7. Cezaevi ziyareti
 8. İnfaz sürecinde hataların düzeltilmesi
 9. İstinaf ve temyize başvurma gibi ceza davasıyla ilgili her türlü işlemi yerine getirir.

Soruşturma aşamasında şikayet ve ihbarın yapılmasından, kovuşturma aşamasında davanın takip edilmesi ve devamında istinaf ve temyiz süreçlerini Diyarbakır  avukatları büyük bir özen ve özveri ile sürdürmektedir. Diyarbakır  avukatları seçilirken avukatın daha önce hangi davalara baktığı ve mesleki deneyimi incelenmelidir.

✅ Diyarbakır Ceza avukatı;✅ Diyarbakır Ceza Dosyası 
✅ Diyarbakır Ağır Ceza Avukatı;✅ Diyarbakır  Takipsizlik Kararı
✅ Diyarbakır Sulh Ceza Avukatı;✅ Diyarbakır  Avukatı
✅ Diyarbakır Asliye Ceza Avukatı;✅ Online Destek Hattı;

Diyarbakır Adliyesi İletişim Bİlgileri

Adres: Elazığ Cad. Diyarbakır Adalet Sarayı No:14 Yenişehir/DİYARBAKIR 21100
Tel : 0412 229 16 00
Faks : 0412 228 30 40
E-posta: abbdiyarbakircbs@adalet.gov.tr
E-posta: diyarbakiradliyesimib@gmail.com

 

Diyarbakır Adliyesi Ek Bina (Huku, İş, Aile, Tüketici Mahkemeleri)Tel: 0 412 223 25 65 – 0 412 223 24 65
Diyarbakır Adliyesi Ek Bina (Denetimli Serbestlik ve Adli Tıp Grup Başk.)Tel: Denetimli Serbestlik 0 412 502 62 41 – 502 62 37
Tel: Adli Tıp 0 412 252 21 24
Ek Hizmet Binası Santral 0 412 229 22 55
Ek Hizmet Binası Faks0 412 228 65 99
Ek Hizmet Binası Adres Bilgisi  Asliye Ticaret MahkemesiHuzurevleri Mah. Diclekent Bulv. Dİyarbakir Adliyesi İcra Daireleri Ek Hİzmet Binası İcra Daireleri No: 16/3 Kayapınar/DİYARBAKIR   3044-3038                        Dahili

Online Avukatlık

5/5 - (1 vote)

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?