Davayı Kim açar ise davayı kaybeder – BOŞANMAYLA İLGİLİ DOĞRU BİLİNEN… | Gaziantep Avukat Ali Tümbaş

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davası, evliliğin sona erdirilmesi için açılan bir davadır. Boşanma davası açmak için, davacı eşin boşanma sebebini mahkemeye bildirmesi ve boşanma sebebini ispat etmesi gerekir.

Boşanma davası, eşlerin birlikte yaşadığı yerde veya eşlerin ayrı ayrı yaşadığı yerlerde açılabilir. Boşanma davası, davacı eşin yerleşim yerindeki aile mahkemesinde açılır.

Boşanma davası, dilekçe ile açılır. Dilekçede, davacının adı, soyadı, adresi, davalı eşin adı, soyadı, adresi, boşanma sebebi ve talepler belirtilmelidir.

Boşanma davası, duruşmalı olarak görülür. Duruşmada, taraflar hazır bulunur ve iddia ve savunmalarını yaparlar. Mahkeme, tarafların iddia ve savunmalarını dinledikten sonra karar verir.

Boşanma kararı, kesinleşmeden önce taraflar arasında yeniden bir anlaşma sağlanabilir. Anlaşma sağlanırsa, taraflar anlaşmaya vardıkları hususları mahkemeye bildirirler ve mahkeme bu hususları dikkate alarak boşanma kararını verir.

Boşanma kararı, kesinleşmeden önce taraflar, boşanma kararını temyiz edebilirler. Temyiz, boşanma kararının kaldırılması veya değiştirilmesi için istinaf mahkemesine yapılan bir başvurudur.

Boşanma Davası Açmak İçin Gerekli Belgeler

Boşanma davası açmak için, aşağıdaki belgeler gereklidir:

 • Dilekçe
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Evlilik cüzdanı fotokopisi
 • Adli sicil belgesi
 • Vekaletname (vekil aracılığıyla dava açılması halinde)
Bosanma Gaziantep Avukat Ali Tumbas 13 1
Davayı Kim açar ise davayı kaybeder - BOŞANMAYLA İLGİLİ DOĞRU BİLİNEN... | Gaziantep Avukat Ali Tümbaş 2

Boşanma Davası Süresi

Boşanma davası, davacının boşanma sebebine göre farklı sürelerde sonuçlanabilir. Boşanma sebebinin dayanağı, zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, terk, haysiyetsiz hayat sürme, akıl hastalığı veya 10 yıllık ayrılık ise boşanma davası 1 yıl içinde sonuçlanır. Boşanma sebebinin dayanağı, evlilik birliğinin temelden sarsılması ise boşanma davası 2 yıl içinde sonuçlanır.

Boşanma Davası Ücreti

Boşanma davası ücreti, davanın açıldığı aile mahkemesine göre değişir. Boşanma davası ücreti, 1500-3000 TL arasındadır.

Boşanma Davası Masrafları

Boşanma davası masrafları, davanın açıldığı aile mahkemesine göre değişir. Boşanma davası masrafları, 1000-2000 TL arasındadır.

Boşanma Davası Süreçleri

Boşanma davası, aşağıdaki süreçlerden oluşur:

 1. Dava dilekçesi hazırlanır.
 2. Dava dilekçesi, mahkemeye sunulur.
 3. Mahkeme, dava dilekçesi ile ilgili olarak bilirkişi raporu alır.
 4. Mahkeme, bilirkişi raporu ile ilgili olarak tarafların beyanlarını alır.
 5. Mahkeme, karar verir.
 6. Karar, taraflara tebliğ edilir.
 7. Karar, kesinleşir.

Boşanma Davası Sonuçları

Boşanma davası sonucunda, aşağıdaki sonuçlar ortaya çıkar:

 • Evlilik sona erer.
 • Eşler, birbirlerinden boşanma tazminatı talep edebilirler.
 • Eşler, birbirlerinden nafaka talep edebilirler.
 • Eşler, çocuklarının velayetini talep edebilirler.
 • Eşler, mal paylaşımı talep edebilirler.

Bu konu hakkında benzer makalelerimiz için tıklayın

Boşanma davası sürecinde davayı kimin açtığının bir önemi veya bir artısı var mıdır ?

Avukatlarımızın Yazısını Oylar mısınız?

Call Now

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?