Davaya Cevap Dava Dilekçe Örneği

Davaya Cevap Dilekçesini aşağıdan dosya halinde indirebilirsiniz

[Mahkeme Bilgisi giriniz]  SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE,

                                                                                                          [Yer bilgisini giriniz]

DOSYA ESAS NO           :  [Dava Esas No bilgisini giriniz]

CEVAP VEREN DAVALI : [isim bilgisini giriniz]

VEKİLİ                             : [Vekil bilgisini giriniz]

DAVACI                           :  [isim bilgisini giriniz]          

VEKİLİ                             : [Vekil bilgisini giriniz]                               

KONU                              : Davaya İlişkin Cevaplarımızdır.

AÇIKLAMALAR           : 1-Müvekkilimize karşı davacı tarafından  [Tarih bilgisini giriniz] Tarihinde [Dava Esas No bilgisini giriniz]  Esas sayılı dosya ile mahkemenizde açılan davada davacı müvekkilimden, inşaatında eksik işler olduğu, sözleşmeye aykırı malzeme kullandığı ve işçilik kalitesinin düşük olduğu gerekçesi ile [Miktar bilgisini giriniz] TL tutarında tazminat talep etmektedir.

2-Dava dilekçesine 10 günlük süresi içinde cevaplarımızı sunuyoruz.

3-Öncelikle mahkemeniz bu davada görevsizdir. Zira davacının talep ettiği alacak miktarı Asliye Hukuk Mahkemelerinde dava edilebilir.

4-Yapılan inşaatın üzerinden 7 yıl geçmiştir. Davacı 7 yıl önce teslim aldığı ve o günden bu yana oturmakta olduğu dairenin eksiklerini 5 yıl içinde talep edebilirdi. Davacının iddialarının doğruluğu kabul edilse dahi – ki doğru değildir- Söz konusu eksiklerin, farklı malzemelerin ya da işçilik ayıplarının gizli ayıp olmadığı, gözle görülür farklılıklar olduğu düşünülecek olur ise, davanın zaman aşımı bakımından da reddi gerekmektedir. Deprem ile birlikte ortaya çıkan bazı eksikliklerin müvekkilimize mal edilmesi ayrıca haksızlıktır.

5-Kaldı ki; davacının, evin teslimi sırasında müvekkilimiz ile karşılıklı olarak imzaladığı teslim tutanağı vardır. (Cevap dilekçemizin ekinde fotokopisi sunulmuştur.) Bu tutanakta, inşaatın projeye uygun olarak yapıldığı, kullanılan tüm malzemelerin mahal listesine uygun olduğu ve binanın eksiksiz ve ayıpsız olarak müvekkilimizden teslim alındığı yazılıdır. Karşılıklı imzalanan bu tutanak sonrasında da davacı müvekkilimize çeşitli yerlerde ve toplantılarda teşekkür etmiştir.

6-Açıklamalardan da anlaşılacağı üzere dava haksızdır. Esas ve usule aykırı olarak açılan davanın reddi gerekmektedir.

İSTEM SONUCU             : Açıklanan nedenlerle, davaya görev ve zaman aşımı yönünden itiraz ediyoruz. Ayrıca davanın haksız olduğu da açıktır. Bu nedenle müvekkilim hakkında haksız olarak açılan davanın reddine karar verilmesine, mahkeme masraflarının davacı tarafa yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.

                                                                                                           DAVALI VEKİLİ

                                                                                                                    [Vekil bilgisini giriniz]


Online Avukatlık Hizmetleri


Avukatlarımızca Hazırlanan Diğer Dilekçeler

  Avukatlarımızın Yazısını Oylar mısınız?

  Yorum bırakın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  Call Now

  Scroll to Top
  WhatsApp
  Avukata Soru Sor
  Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?