Çocuğunu Göstermeyene Velayet De Yok Aile Hukuku Avukatı

Velayeti Kazanan Ebeveyn Çocuğu Göstermezse Ne Olur?

Evlilik birlikteliklerinin sona erdirildiğinin resmi belgesi sayılan boşanma davalarında sadece kişiler arasındaki evliliğin sona erdirildiğine ilişkin bir karar verilmemekte bununla birlikte boşanmadan doğan çeşitli hakların da kişilere aktarımının yapılması gerçekleştirilmektedir.

Burada velayet hakkını almış olan kişiler çocuğun ya da çocukların bakımını üstlenme hakkına sahip olurlar. Ancak kanunlarda yasaklanmış olan hallerin bulunmadığı durumlarda diğer ebeveynin de çocuğu görebilmesine izin vermek gerekmektedir.

Burada çocuğu göstermeyen ebeveyn hakkında icra yöntemleri kullanılıp icra mahkemelerine başvurarak çocuğu görmek sağlanabilmektedir.

İcra memurunun hazırladığı icra emri velayet haklarını elinde bulunduran kişiye tebliğ edildikten sonraki yedi günlük sürede çocuğun mutlaka diğer tarafa da gösterilmesi sağlanmalıdır. Bu tebliğ yerine getirilmediği takdirde çocuğun icrasını gerçekleştirmek gerekebiliyor.

Velayet Sahibinin Çocuğu Göstermemesi

Çoğu zaman çocuğu kendisine gösterilmeyen kişiler çocuğu görmelerinin ardından tekrar velayet sahibi kişiye çocuğu vermeme eğilimi gösterirler.

Bu durumda zaten velayet hakkına çoktan sahip olmuş kişinin daha haklı bir konuma geçmesine sebep olurlar. Tebliğ kurallarına uymayan kişiler hakkında yasal olarak işlem yapılmakta ve diğer tarafın talep etmesi halinde de cezalandırmaların uygulanması söz konusu olabilmektedir.

Hatta bu tür durumların ardından sadece velayet sahibi olan kişinin dışında kalan ebeveynin çocuğu görememesine ek olarak her iki tarafın da çocuğu göremediği haller ortaya çıkabilir. Bu noktada anne ve babanın çocuğun gelişimine yönelik olarak ne kadar ilgili oldukları üzerinden bir karar vermeye çalışılır.

anlaşmalı v çekişmeli boşanma avukatı gaziantep
Çocuğunu Göstermeyene Velayet De Yok Aile Hukuku Avukatı 3

Çocukları babayla görüştürmeyen annelere tazminat cezası verilmeli

‘Türkiye’de pozitif ayrımcılık adı altında kadınlara sunulan ayrıcalıklar aslında erkekleri hırçınlaştırırken kadınları da keyfi davranışlara itmektedir. Süresiz nafaka ise başlı başına bir haksızlık olduğu herkes tarafından kabul edilen bir gerçektir

Velayeti anne de kalan çocukların babalarıyla görüşmesinin engellenmesi Türkiye’de aile yapısına derin zarar vermiş, yürürlükte olan kanunların erkeğin mağduriyetine sebebiyete yol açtığı için çoğu erkek evlenmekten vazgeçmiştir. Ayrıca süresiz nafaka hükmü ise erkekleri evlilikten soğutan en büyük nedenlerden biri olmaktadır

Yeni kanunla çocukların babayla görüşmesine engel olmak velayetin değiştirilmesine gerekçe olmaktadır. Yeni yargı paketinde velayeti annede kalan çocukların babayla görüşmesine engel olan annelere caydırıcı ve bağlayıcı ağır yaptırımlar getirildi ancak bu yeterli değildir.

Çocukları babaya göstermeyen, babayla kişisel ilişkileri engelleyen tarafa ağır tazminat ve sonrasında hapis cezası verilmelidir. Hiç kimse kişisel hırs ve intikam duygularını tatmin etmek için çocukları kullanamamalıdır. Bu yüzden çocukları babayla görüşmesini engelleyen çocukları olumsuz etkileyen tarafa ağır müeyyideler uygulanması gerekmektedir

Çocuğu Göstermeme (Teslim Etmeme) Suçu

Velayet; Anne ve babanın birlikte veya tek başına çocuğun kişiliği veya malları üzerinde sahip olduğu hakları, borçları ifade eden kavramdır. 4721 sayılı Kanun’un velayet hakkına ilişkin 335 maddesinde, anne ve babanın evli olduğu durumlarda velayet anne ve baba tarafından birlikte kullanılır, ortak hayata son verilmesi veya ayrılık halinde hakim eşlerden birine velayeti verebilir diye belirtilmektedir.

Boşanmada velayet, çocuk kendisine bırakılan tarafa aittir. Çocuğun korunmasına yönelik önlemlere dair hükümler ve velayet kendisine bırakılmayan tarafın çocuk ile kişisel ilişki kurma hakkı saklıdır. Velayet mahkemece anneye veya babaya verilecektir. Diğer tarafla da kişisel ilişki kurulacaktır.

anlaşmalı boşanma çekişmeli boşanma gaziantep avukat dna
Çocuğunu Göstermeyene Velayet De Yok Aile Hukuku Avukatı 4

Çocuk Teslimi Emrine Muhalefetin Cezası

Çocuk teslimi hakkındaki ilamın veya ara kararın gereğini yerine getirmeyen veya yerine getirilmesini engelleyen kişinin, lehine hüküm verilmiş kimsenin şikayeti üzerine, altı aya kadar tazyik hapsine karar verilir. Hapsin tatbikine başlandıktan sonra ilamın veya ara kararının gereği yerine getirilirse, kişi tahliye edilir.

Kanun hükmüne göre çocuk teslimi veya çocukla kişisel ilişki kurulması emrine aykırı davranma ve mahkeme ilamını gereğini yerine getirmemek suç olarak düzenlenmiştir. İcra ve İflas Yasamızdaki her suç tipi gibi bu suçta şikayete bağlıdır.

Çocuk Teslimi Emrine Muhalefeti Suçunun Oluşması İçin

*Çocuğun teslimine veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına yönelik ilamın kesinleşmiş olması gerekir.

Mahkeme ilamının icra yoluyla takibe konulması gerekir

Tazyik hapsi ihtarını ve teslim edilecek yer, gün ve saati belirten içeren icra emrinin mutlaka borçluya tebliğ edilmesi gerekir. Vekile yapılan tebligat sonuç doğurmaz.
*Tebliğe rağmen haklı neden olmaksızın çocuğun teslim etmemesi veya kişisel ilişki kurmasına engel olması, teslim etmemesinin makul ve makbul bir mazerete dayanmaması halinde bu suç oluşacaktır.
Suçun cezası 6 aya kadar tazyik hapsidir. Suçun yaptırımı tazyik hapsi olduğundan bu suçta seçenek yaptırımlara çevirme, erteleme, uzlaştırma, hükmün açıklanmasının geriye bırakılması hükümleri uygulanmaz.

Bu konu hakkında benzer makaleler için tıklayın

5/5 - (1 Oy Kullanıldı)

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?