Çocuğun menfaati doğrultusunda hakim tarafından protokolün… | Gaziantep Avukat Ali Tümbaş

Çocukların hakları ve menfaatleri her zaman öncelikli bir konu olarak ele alınmalıdır. Bu nedenle, çocukların korunması ve refahının sağlanması için gerekli olan adımlar atılmalıdır. Birçok durumda, çocukların menfaati doğrultusunda protokoller oluşturulur. Ancak, bazı durumlarda protokoller değiştirilmesi gerekebilir. Bu durumda, hakim tarafından protokolün değiştirilmesi kararı alınabilir.

Hakim tarafından protokolün değiştirilmesi, çocuğun güvenliği, sağlığı ve refahı gibi önemli konulara odaklanır. Bu nedenle, çocuğun menfaati her zaman öncelikli olarak ele alınır.

Protokolün değiştirilmesi kararı, hakim tarafından verilir. Bu karar, çocuğun durumuna ve ihtiyaçlarına göre belirlenir. Hakim, çocuğun görüşlerini de dikkate alarak karar verir.

Protokolün değiştirilmesi kararı, çocuğun hayatını olumlu yönde etkileyebilir. Örneğin, çocuğun sağlığına yönelik önlemler alınabilir veya çocuğun eğitimi için daha uygun bir ortam sağlanabilir.

Ancak, protokolün değiştirilmesi kararı da bazı sorunlara neden olabilir. Örneğin, ebeveynler arasında anlaşmazlıklara yol açabilir veya çocuğun hayatında belirsizlik yaratabilir.

Bu nedenle, protokolün değiştirilmesi kararı alınmadan önce dikkatli bir değerlendirme yapılmalıdır. Hakim, çocuğun durumunu ve ihtiyaçlarını dikkate alarak en uygun kararı vermeye çalışacaktır.

Sonuç olarak, çocukların menfaati her zaman öncelikli olarak ele alınmalıdır. Hakim tarafından protokolün değiştirilmesi kararı da bu doğrultuda verilir. Ancak, bu kararın dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi ve çocuğun hayatını olumlu yönde etkileyecek şekilde uygulanması gerekmektedir.

anlaşmalı boşanma çekişmeli boşanma gaziantep avukat dna
Çocuğun menfaati doğrultusunda hakim tarafından protokolün... | Gaziantep Avukat Ali Tümbaş 4

YARGITAY

2.HUKUK DAİRESİ

E. 2015/23289

K. 2015/24243

T. 16.12.2015

• TARAFLARIN VE ÇOCUKLARIN MENFAATİ DOĞRULTUSUNDA HAKİM TARAFINDAN PROTOKOLDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ( Hakimin Tarafları Bizzat Dinleyerek İradelerinin Serbestçe Açıklandığına Kanaat Getirmesi ve Boşanmanın Mali Sonuçlan İle Çocukların Durumu Hususunda Taraflarca Kabul Edilecek Düzenlemeyi Uygun Bulması Gerektiği – Yapılacak Değişikliklerin Taraflarca da Kabulü Halinde Boşanmaya Hükmolunacağı )

• EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMIŞ SAYILMASI ( Evlilik En Az Bir Yıl Sürmüş İse Eşlerin Birlikte Başvurması Ya da Bir Eşin Diğerinin Davasını Kabul Etmesi Halinde – Karar Verilebilmesi İçin Hakimin Tarafları Dinleyerek İradelerinin Serbestçe Açıklandığına Kanaat Getirmesi ve Boşanmanın Mali Sonuçları İle Çocukların Durumu Hususunda Taraflarca Kabul Edilecek Düzenlemeyi Uygun Bulması Zorunluluğu/Değişiğin Taraflarca Kabulü Halinde Karar Verilebileceği )

• HAKİMİN GEREKLİ GÖRDÜĞÜ DEĞİŞİKLİKLERİ YAPMA HAKKI ( Evlilik En Az Bir Yıl Sürmüş İse Eşlerin Birlikte Başvurması Ya da Bir Eşin Diğerinin Davasını Kabul Etmesi Halinde Evlilik Birliği Temelinden Sarsılmış Sayılacağı – Hakim Tarafların ve Çocukların Menfaatlerini Gözönünde Tutarak Bu Anlaşmada Gerekli Gördüğü Değişikliği Yapabilirse De Bu Değişikliğin Taraflarca Kabulü Halinde Boşanmaya Karar Vermesi Gerektiği )

anlaşmalı boşanma çekişmeli boşanma gaziantep avukat dna
Çocuğun menfaati doğrultusunda hakim tarafından protokolün... | Gaziantep Avukat Ali Tümbaş 5

• KİŞİSEL İLİŞKİ DÜZENLEMESİ İLE İLGİLİ TARAFLARIN KABUL BEYANLARININ ALINMAMASI ( Hakimin Tarafların ve Çocukların Menfaatlerini Gözönünde Tutarak Bu Anlaşmada Gerekli Gördüğü Değişikliği Yapabilirse De Bu Değişikliğin Taraflarca Da Kabulü Halinde Boşanmaya Karar Vermesi Gerektiği – Hakim Tarafından Düzenlenen Kişisel İlişkinin Taraflara Açıklanıp Görüşleri Sorulmadan Kabul Beyanları Alınmadan Hüküm Kurulamayacağı )4721/m. 166/3

ÖZET : Evlilik en az 1 yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu halde boşanma kararı verilebilmesi için, hakimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hakim, tarafların ve çocukların menfaatlerini gözönünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir.

Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü halinde boşanmaya hükmolunur. Bu halde tarafların ikrarlarının hakimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz. Hakim tarafların ve çocukların menfaatlerini gözönünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişikliği yapabilirse de, bu değişikliğin taraflarca da kabulü halinde boşanmaya karar vermesi gerekir. Bu yön gözetilmeden, hakim tarafından düzenlenen kişisel ilişkinin taraflara açıklanıp görüşleri sorulmadan, kabul beyanları alınmadan hüküm kurulmuş olması bozmayı gerektirmiştir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davalı kadın tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

velayet boşanma avukatı gaziantep
Çocuğun menfaati doğrultusunda hakim tarafından protokolün... | Gaziantep Avukat Ali Tümbaş 6

KARAR : 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 166/3 maddesi “evlilik en az 1 yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu halde boşanma kararı verilebilmesi için, hakimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçlan ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır.

Hakim, tarafların ve çocukların menfaatlerini gözönünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü halinde boşanmaya hükmolunur. Bu halde tarafların ikrarlarının hakimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz” hükmünü taşımaktadır. Hakim tarafların ve çocukların menfaatlerini gözönünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişikliği yapabilirse de, bu değişikliğin taraflarca da kabulü halinde boşanmaya karar vermesi gerekir. Bu yön gözetilmeden, hakim tarafından düzenlenen kişisel ilişkinin taraflara açıklanıp görüşleri sorulmadan, kabul beyanları alınmadan hüküm kurulmuş olması bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre diğer yönlerin şimdilik incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 16.12.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bu konu hakkında benzer makalelerimiz için tıklayın

Avukatlarımızın Yazısını Oylar mısınız?

Call Now

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?