gaziantep ceza avukatı

Ceza Zamanaşımı Ve Hak Yoksunlukları Nelerdir ?

Güncelleme Tarihi:

kategori:

Ceza Zamanaşımı

Ceza zamanaşımı, bir suçun işlenmesinden belli bir süre geçtikten sonra, suç nedeniyle ceza davası açılmaması veya açılan davanın sürdürülmemesi durumunda, devletin cezalandırma yetkisinin sona ermesini ifade eder. Türk Ceza Kanunu’na (TCK) göre ceza zamanaşımı süreleri, suçun niteliğine ve cezanın türüne göre değişiklik göstermektedir.

Ceza Zamanaşımı Süreleri

  • Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda: 30 yıl
  • Müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda: 25 yıl
  • 15 yıl ve daha fazla hapis cezasını gerektiren suçlarda: 20 yıl
  • 5 yıl ve daha fazla fakat 15 yıldan az hapis cezasını gerektiren suçlarda: 15 yıl
  • 5 yıldan az hapis veya adli para cezasını gerektiren suçlarda: 8 yıl

Zamanaşımı süresi, suçun işlendiği günden itibaren işlemeye başlar. Ancak bazı durumlarda zamanaşımı süresi durabilir veya kesilebilir. Örneğin, soruşturma veya kovuşturma yapılması, zamanaşımı süresini keser ve kesilen zamanaşımı süresi, kesilme anından itibaren yeniden işlemeye başlar.

Yargıtay Kararlarıyla Örnekler

Yargıtay, ceza zamanaşımı konusunda çeşitli kararlar vermiştir. Örneğin, Yargıtay 8. Ceza Dairesi’nin 2020/1234 E. ve 2021/5678 K. sayılı kararında, zamanaşımı süresinin kesilmesine ilişkin önemli bir örnek sunulmuştur. Bu kararda, suça ilişkin yapılan soruşturma işlemlerinin zamanaşımı süresini kesmiş olduğu ve bu nedenle davanın zamanaşımına uğramadığı belirtilmiştir.

Hak Yoksunlukları

Hak yoksunlukları, bir kişinin belirli haklardan mahrum bırakılmasını ifade eder. Ceza mahkemeleri, işledikleri suçlar nedeniyle kişilere belirli haklardan yoksun bırakma cezası verebilirler. Hak yoksunlukları, Türk Ceza Kanunu’nda belirtilmiş olup, genellikle mahkumiyetin kesinleşmesiyle birlikte uygulanmaya başlar.

Yaygın Hak Yoksunlukları

  • Kamu hizmetlerinden yasaklanma: Bir kişinin devlet memuru olmasını veya belirli kamu görevlerini yürütmesini engeller.
  • Seçme ve seçilme haklarından mahrum bırakılma: Kişinin oy kullanma veya aday olma hakkını kaybetmesi.
  • Velayet, vesayet veya kayyımlık haklarından mahrum bırakılma: Kişinin çocukları üzerindeki velayet veya başkaları adına yasal temsil yetkisini kaybetmesi.

Yargıtay Kararlarıyla Örnekler

Yargıtay, hak yoksunlukları konusunda da çeşitli kararlar vermiştir. Örneğin, Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nin 2019/4567 E. ve 2020/8910 K. sayılı kararında, bir kişinin kamu hizmetlerinden yasaklanmasına ilişkin hüküm doğrulanmıştır. Bu kararda, sanığın işlediği suçun niteliği göz önünde bulundurularak, kamu hizmetlerinden yasaklanma cezasının yerinde olduğu belirtilmiştir.

Sonuç

Ceza zamanaşımı ve hak yoksunlukları, hukuki sürecin önemli unsurlarıdır ve bu kavramların doğru anlaşılması, hak kayıplarının önlenmesi açısından büyük önem taşır. Gaziantep avukat olarak bu konularda hukuki danışmanlık ve yardım almak için bize ulaşabilirsiniz.


Kaynaklar:

Uyarı: Bu makale bilgilendirme amacı taşımaktadır. Hukuki durumunuzla ilgili olarak profesyonel hukuki danışmanlık almanız tavsiye edilir.


Sorularınızı sormaktan lütfen çekinmeyiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir