CEZA AVUKATI ve CEZA HUKUKU

Ceza Hukuku Avukatı ya da Ceza Davası Avukatlığı; Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenmiş tüm suçlar ile ilgili soruşturma ve kovuşturma aşamalarının takibi, ifade ve sorguda saat fark etmeksizin iştirak ve cezai yaptırım riski taşıyan tüm iş ve işlemlere ilişkin Danışmanlık ve Avukatlık hizmeti Avukatlık Ofisimizce verilmektedir.

 

Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenmiş tüm suçlar ile ilgili aşamalarının takibi, ifade ve sorgudaki işlemlere ilişkin Gaziantep Barosu Avukatı Ali Tümbaş Avukatlık Ofisince, Ofisin ceza davalarına bakan avukatlarınca danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir. Kişilerin veya şirketlerin suç soruşturması işlem ve süreçleriyle karşı karşıya kalması arzu edilen bir durum olmamakla birlikte, zaman zaman karşılaştıkları istenmeyen bir durumdur.
gaziantep avukat ali tumbas

Şunu Önemle belirtmek isteriz ki;

Ceza Mahkemelerinin verdiği kararlar “KESİN DELİL” niteliğindedir. Bu nedenle olumlu sonuç alınan bir ceza davası sonrasında genellikle ek bir tazminat davası açılmaktadır. Bu sebeple kişi kendisini ceza davalarında avukat ile temsil ettirmesi tavsiye edilmektedir.

Ceza Davasında Ceza Avukatı Tutmalı mıyım?

Hakkınızda ceza mahkemesinde dava açıldı ve sanık olarak yargılanmakta iseniz, masum olduğunuzu, ceza gerektirir bir eyleminiz olmadığını, dosyada aleyhinizde yeterli delil bulunmadığını düşünseniz dahi özgürlüğünüzü koruyabilmeniz için uzman bir ceza avukatı tarafından etkin şekilde temsil edilmeniz kanaatimce zaruridir.
Çünkü hakkınızda dava açılmış olması beraat etmenize kıyasla cezalandırılma ihtimalinizin daha yüksek olduğunu ifade etmektedir.
Dahası mahkeme önünde çekince görmeden ifade ettiğiniz tek bir cümle veya beyan etme gereği duymayarak söylemekten kaçındığınız bir husus mahkumiyetinizin yegane gerekçesi olarak gösterilebilir.
Bu nedenle yargılamanın başından sonuna dek nasıl hareket edeceğinizi, hakkınızdaki suçlama ile ilgili ne gibi bir ceza alabileceğinizi, hangi delillerin dosyaya sunulmasının sizi ceza almaktan kurtaracağınızı bilmeniz gerekir.

Hakkınızda hapis cezasına hükmedildikten veya cezanız kesinleştikten sonra göstereceğiniz ciddiyeti ne kadar erken gösterir iseniz o kadar lehinize olacaktır.

Hakkınızda Gaziantep ceza mahkemesinde dava açıldı ve sanık olarak yargılanmakta iseniz, masum olduğunuzu, ceza gerektirir bir eyleminiz olmadığını, dosyada aleyhinizde yeterli delil bulunmadığını düşünseniz dahi özgürlüğünüzü koruyabilmeniz için uzman bir ceza hukuku avukatı tarafından etkin şekilde temsil edilmeniz kanaatimce zaruridir.

Çünkü hakkınızda dava açılmış olması beraat etmenize kıyasla cezalandırılma ihtimalinizin daha yüksek olduğunu ifade etmektedir.
Dahası mahkeme önünde çekince görmeden ifade ettiğiniz tek bir cümle veya beyan etme gereği duymayarak söylemekten kaçındığınız bir husus mahkumiyetinizin yegane gerekçesi olarak gösterilebilir. Bu nedenle yargılamanın başından sonuna dek nasıl hareket edeceğinizi, hakkınızdaki suçlama ile ilgili ne gibi bir ceza alabileceğinizi, hangi delillerin dosyaya sunulmasının sizi ceza almaktan kurtaracağınızı bilmeniz gerekir. 

Müvekkillerimizin Hukuki Sorunlarının Çözülmesine Yardımcı Olmaya Kararlıyız

CEZA AVUKATI

Ülkemizde avukatlık alanında ne yazık ki ihtisaslaşma durumu yoktur. Bu nedenle de avukatlık mesleğini yapan her avukat meslektaş her alandan davalar üstlenebilmektedir. Bunu engelleyen veya düzenleyen bir uygulama henüz ülkemizde bulunmamaktadır.

Diğer yandan en iyi avukat şeklinde bir niteleme yapmak da ne derece doğrudur? Ayrıca Gaziantep’in en iyi ceza avukatını aramaktansa İyi Bir Ceza Avukatında olması gereken özellikleri bilmeniz gerekmektedir. İyi bir ceza avukatının özellikleri;

Ceza Hukuku alanında kendini sürekli geliştiren, akademik ve uygulamaya yönelik güncel bilgilere sahip, temsil ettiği kişinin hak ve menfaatlerini gözeten biri olmalıdır. Takdir edersiniz ki, Ceza Avukatı uygulamada, yani pratikte etkin şekilde hareket etmesini bilmelidir.

Aksine bir durum Ceza Avukatının hizmet kalitesini düşürür, hatta savunduğu kişinin haklarına zarar getirebilir. Ceza Hukuku sürekli gelişen ve değişen sisteme uygun şekilde değişim gösteren güncel bir hukuk dalıdır. Günceli takip etmeyen Avukatın kendini geliştirmesi düşünülemeyeceği gibi iyi bir Ceza Avukatının da aktif olarak uygulamanın içinde olması gerekmektedir.

1) MEVZUATA HAKİM

Ceza Avukatı başta TCK, CMK, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Kanunu olmak üzere ceza hukuku mevzuatı konusunda bilgisi ve tecrübesi olan avukattır.

2) DOĞRU ZAMAN – DOĞRU YER

Ceza avukatı, ceza hukuku alanında bir hukukçu olarak ve her hangi bir suç işlendiği iddiası ile başlatılan gözaltı, soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde şüpheli, sanık ya da şikayetçi veya katılana hukuken destekte bulunur ve kollukta (polis veya jandarma), savcılıkta ve mahkemesinde temsil eder.

3) DİKKATLİ VE HAKKANİYETLİ

Şikayetçi için Ceza avukatının görevi soruşturmanın etkin bir şekilde ilerlemesine yardımcı olmak, delillerin toplanmasına ve delillerin değerlendirilmesine katkı sağlamak, işlemleri hızlandırmak ve gerçeğin aydınlanmasına katkı sağlayarak şüpheli veya sanığın gerçekten işlemiş olduğu suçtan dolayı hak ettiği yaptırımı almasını sağlamaktır.

4) AYDINLATMA VE SAVUNMA

Ceza Avukatı; şüpheli veya sanığın avukatlığını yapıyorsa, soruşturma ve kovuşturma aşamasında, şüphelinin veya sanığın ifade verirken yanında olmak ve hukuki konuda bilgilendirme, suçlama ve muhtemel cezalar konusunda aydınlatma, savunma yapma gibi görevleri yerine getirir.
 

5) TECRÜBELİ

Bu itibarla ceza hukuku uzmanı avukata ihtiyaç duyulduğunda çevreden rastgele aramak yerine ceza avukatı tavsiyesi almak ve ceza alanında uzmanlığı ve tecrübesi olan ceza avukatı arama sürecine girmek önemlidir.
 

CEZA AVUKATI

Ülkemizde avukatlık alanında ne yazık ki ihtisaslaşma durumu yoktur. Bu nedenle de avukatlık mesleğini yapan her avukat meslektaş her alandan davalar üstlenebilmektedir. Bunu engelleyen veya düzenleyen bir uygulama henüz ülkemizde bulunmamaktadır.

Diğer yandan en iyi avukat şeklinde bir niteleme yapmak da ne derece doğrudur? Ayrıca Gaziantep’in en iyi ceza avukatını aramaktansa İyi Bir Ceza Avukatında olması gereken özellikleri bilmeniz gerekmektedir. İyi bir ceza avukatının özellikleri;

Ceza Hukuku alanında kendini sürekli geliştiren, akademik ve uygulamaya yönelik güncel bilgilere sahip, temsil ettiği kişinin hak ve menfaatlerini gözeten biri olmalıdır. Takdir edersiniz ki, Ceza Avukatı uygulamada, yani pratikte etkin şekilde hareket etmesini bilmelidir.

Aksine bir durum Gaziantep Ceza Avukatının hizmet kalitesini düşürür, hatta savunduğu kişinin haklarına zarar getirebilir. Ceza Hukuku sürekli gelişen ve değişen sisteme uygun şekilde değişim gösteren güncel bir hukuk dalıdır. Günceli takip etmeyen Avukatın kendini geliştirmesi düşünülemeyeceği gibi iyi bir Ceza Avukatının da aktif olarak uygulamanın içinde olması gerekmektedir.

AĞIR CEZA AVUKATI

Ceza Avukatı teriminin özel bir şekli olarak ifade edilen ağır ceza avukatı ise Ağır Ceza Mahkemelerinde görülen davaları takip eden avukatları ifade etmek için kullanılan bir kavramdır. Ağır Ceza Mahkemesi Türkiye’de en yüksek ceza mahkemesi statüsünde olup birisi başkan diğer ikisi üye olmak üzere üç kişilik heyet tarafından yönetilir. Bu mahkemelerin baktığı suç tipleri nitelik itibariyle daha ciddi görüldüğünden ve görev alanındaki suçların cezaları daha yüksek olduğundan, bu mahkemelerde yargılanan sanıklara hukuki güvence olması açısından kararı tek bir hakimin değil 3 hakimin vermesi uygun görülmüştür. Ağır Ceza Mahkemelerinin görev alanına giren ve ceza avukatı olanların savunma yaptığı suçların başlıcası:

Soykırım, insanlığa karşı suçlar, kasten adam öldürme, insan ticareti, işkence, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, yağma(gasp), dolandırıcılık, parada sahtecilik (Kalpazan), zimmet, irtikap, rüşvet, örgütlü suça karışmak, uyuşturucu imalatı, uyuşturucu ticareti suçu. Ağır ceza avukatları bu tür suçlara bakan ağır ceza mahkemelerinde avukatlık görevi yapar.

Küçük şehirlerin aksine ceza avukatı aramak Gaziantep gibi büyük şehirlerinde daha kolaydır. Burada dikkat edilmesi gereken gerçekten tecrübeli bir Gaziantep ceza avukatı ile çalışılmasıdır. Kuşkusuz avukatın tecrübeli olanı her zaman makbuldür. Hele ki konu ceza hukuku gibi hassas bir alan ise yukarıda ifade edildiği gibi avukatın tecrübeli olması tavsiye edilmektedir.

SORUŞTURMA AŞAMASINDA CEZA AVUKATI VE ROLÜ

Kamu davası olan bir ceza davasının açılıp açılmayacağı ve hangi sevk maddelerine göre açılacağı, iddia makamı savcılık ne tür bir ceza isteneceği tamamen soruşturma aşamasına bağlıdır.

Konuya mağdur/şikayetçi taraf bakımından bakıldığında, yapılan şikayetin kamu davasına dönüşmesi bakımından şikayetin kusursuz bir dilekçe ile savcılık makamına sunulması ve suçun ispatını sağlayacak delillerin dosyaya sunulması veya toplanması konusunda ceza avukatının rollü kritik önemdedir.

Aynı şekilde şüpheli bakımından ceza soruşturması veya gözaltı süreci başlar başlamaz bir ceza avukatından yardım alınması, henüz soruşturma aşamasında verilecek ifadelerde eksiklik veya yanlışlık olmaması ve uygun bir ifade verilmesi noktasında önemlidir. Ayrıca ceza avukatlarının yapacağı işlemler, şüphelinin tutuklanıp tutuklanmaması sonucunu dahi etkileyecek kadar önemlidir.

Müvekkillerimizin Hukuki Sorunlarının Çözülmesine Yardımcı Olmaya Kararlıyız

AĞIR CEZA DAVALARI NE KADAR SÜRER

Ağır ceza davaları yargılanan sanıkların sayısı, yargılamaya konu delillerin toplanıp toplanmaması, tutuklu sanıkların bulunup bulunmamasına göre farklı sürelerde neticelenebilir. Ayrıca Gaziantep ağır ceza davaları öncesinde soruşturma aşamasında ifadesi alınan yahut alınmayan tanıkların kovuşturma aşamasında dinlenmesi de yargılama sürecinde zaman alan faktörlerden bir tanesidir. Ağır ceza davalarını sadece yerel mahkeme süreci ile değerlendirmemek gerekecektir.

Zira ağır ceza davalarının Yargıtay süreçleri de yargılamayı uzatan etkenler arasında yer almaktadır. Ağır ceza davalarında dava süresinin yaklaşık olarak 1 ila 3 yıl arasında sürdüğü kabul edilebilir. Ancak yargılamanın işleyiş hızını etkileyen birden fazla faktör bulunması nedeniyle sürecin daha kısa sürmesi yahut öngörülenden daha uzun sürede neticelenmesi de muhtemeldir.

Ağır ceza davaları mahiyeti itibarıyla bireylerin hayatını ve geleceğini doğrudan etkileyebilecek kararların alınabildiği ciddi bir yargılama sürecini gerektiren ve telafisinin çoğu zaman mümkün olmadığı davalardır. 

Ceza yargılaması diğer yargılama türlerine göre kendisine özgü bir yapısı bulunmaktadır. Her şeyin her şey ile ispatlanabildiği, şüphe halinde bundan şüpheli ya da sanığın yararlandığı, en başından itibaren masumiyet karinesi uyarınca kişinin mahkemece mahkumiyet kararı verilinceye kadar masum sayılması gerektiği ve varsayımdan yola çıkılamayacağı gibi bir çok kendisine özgü kurumları bulunan adeta derya niteliğinde geniş bir yargılama türüdür. 

ceza yargılaması ve ceza hukuku adeta bir derya olup mevzuat ve uygulama açısından uzmanlık gerektiren bir daldır. Yine medyadan takip edileceği üzere en fazla revizyona giren, değişime uğrayan, güncellenen hukuk alanlarının başında ceza ve ceza infaz hukuku gelmektedir. Keza haberlerde izleneceği üzere Yargıtay kararları ile sürekli güncel içtihatlar oluşmaktadır. 

Ceza yargılamasında hatanın çok ciddi sonuçları bulunmaktadır. Her ne kadar idam cezasının yürürlükten kaldırılması neticesinde kişinin ceza olarak ölümü söz konusu değil ise de; yine de bir çok zarar ortaya çıkmakta ve bu zararlar kişinin kendisi kadar kendisi ile ilgili yakınları üzerinde de etkisini göstermektedir.
Gerçekten de hapis cezasına mahkum olan kişinin sadece kendisi değil, bu durumdan eşi, çocukları, anne ve babası da ciddi şekilde etkilenmektedir. 

Keza, sadece suç nedeniyle mağdur olan kişiler değil aynı zamanda mağdur yakınları da ceza yargılamasında adil ve hızlı bir şekilde sonuç alınmasına ihtiyaç duyarlar. Yargılamada yapılacak hata ya da ihmal adalete ulaşamamasına neden olacaktır. Örneğin cinsel suçların mağduru olan bir kişinin anne ve babasının sanığın cezalandırılmaması ya da çok basit bir ceza ile salıverilmesi halinde neler hissedeceği izahtan varestedir. 

Bir suçlamayla karşı karşıya kişi, suçlamanın başlangıcından itibaren bir avukatın yardımından yararlanma hakkına sahiptir. Kişi, avukatı varsa onu çağırma, avukat olmadan konuşmama, yoksul ise kendisine avukat atanmasını isteme hakkına sahiptir.
Her soruşturmadan önce sanık veya şüpheliye bu hakkı hatırlatılmak zorundadır.

Cinsel saldırı suçu ile alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçların mağduru olan kişiler davaya katılmış olmaları koşuluyla baro tarafından kendilerine avukat görevlendirilmesini isteyebilirler.

Mağdur veya suçtan zarar görenin çocuk, sağır ve dilsiz veya kendisini savunamayacak derecede akıl hastası olması halinde avukatı olması bir yasal zorunluluktur.

18 yaşından küçüklerin ve cezasının alt sınırı 5 yıl ve üstü olan sanıkların yargılamalarında avukat bulunması zorunludur. Kendileri istemese dahi bir avukat atanır.

Ceza Hukuku Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Ceza davalarına giren, soruşturmalarda şüphelileri savunan, müşteki veya mağdur vekilliği yapan, kısaca ceza hukukuyla ilgili işlemleri takip edip savunma görevi icra eden ceza avukatları halk dilinde bu şekilde adlandırılmaktadır.
 
Daha ağır ceza gerektiren suçlardan yargılanmakta olan kişilere bakan mahkemelere Ağır Ceza Mahkemesi denmektedir. Bu mahkemede görevli olan ve sanıkların avukatlığını yapan kişilere de ağır ceza avukatı denmektedir.
 
Ağır ceza, sulh ve asli ceza mahkemelerinde görülen davaların tümüne avukat olarak ceza hukuku avukatları bakmaktadır. Bu davalar da genellikle, hırsızlık, adam öldürme, dolandırıcılık, tehdit, kavga ve çete kurma gibi hukuksal durumlar şeklinde karşımıza çıkar. Gaziantep Ceza Avukatı
 
Cinayet davalarına Ağır Ceza Mahkemeleri tarafından bakılır. Bu davaların savunması ise halk arasında ki ifade ile  Cinayet Avukatları tarafından yürütülür.
 
Cinayet, yaralama, cinsel saldırı gibi bedensel bütünlüğe yönelik suçlarda yaklaşık 1 yıl sürer. Uyuşturucu, tefecilik, kumar gibi suçlarda yaklaşık 2 yıl sürer.
 

Kasten adam öldürme suçunun nitelikli halleri Türk Ceza Kanunu madde 82 hükmünde yer almıştır. Bu hallere teşebbüs edildiği zaman verilecek olan ceza,13 yıl ile 20 yıl arasında değişen hapis cezasıdır. Tabi olayda cezayı hafifletici haller bulunduğu takdirde bu ceza indirilebilir. Gaziantep Ceza Avukatı

Asıl suçun cezası müebbet hapis cezası ise bu suça yardım etmenin cezası 10 ile 15 yıl arasında hapis cezasıdır. Asıl suçun cezası ağırlaştırılmış müebbet veya müebbet olmadığında ise bu suça yardım etmenin cezası asıl cezanın ½ oranında indirilmiş hali kadar hapis cezasıdır.

Suç işlemeye tahrik suçu, hukuki niteliği itibariyle bir tehlike suçudur. Tehlike suçunun mahiyeti gereği, suç işlemeye tahrik suçunun tamamlanabilmesi ve failin cezalandırılabilmesi için tahrik konusu suçların işlenmesi şart değildir.
 
Suçluyu kayırma suçu, TCK m.283’te, “(1) Suç işleyen bir kişiye araş- tırma, yakalanma, tutuklanma veya hükmün infazından kurtulması için im- kân sağlayan kimse, altı aydan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
 
Suç Uydurma” başlığı altında, işlenmediğini bildiği bir suçu, yetkili makamlara işlenmiş gibi ihbar eden ya da işlenmeyen bir suçun delil veya emarelerini soruşturma yapılmasını sağlayacak biçimde uyduran kimseye üç yıla kadar hapis cezası verileceği düzenlenmektedir. Gaziantep Ceza Avukatı
 
Gaziatep Ceza Avukatı -Etkin Pişmanlık

TCK MADDE 293 ETKİN PİŞMANLIK

Gaziantep Avukat ve Hukuk Bürosu iletişim adresimizden de bizlere ulaşabilirsiniz.
Fatih Mah. Fevzi Çakmak Bulvarı No: 139 K:3 D:5 (Erguvan Apt. 21.Noter Üstü) Şehitkamil / Gaziantep

Avukatlarımızca Hazırlanan Diğer Yazılar

boşanma ve ceza avukatı gaziantep

Nafaka Ödenmezse Ne Olur ?

Nafaka ödenmezse ne olur sorusunun yanıtı nafaka borçlusuna uygulanacak olan cezai yaptırımlardır. Boşanma davasında mahkeme tarafından belirlenmiş nafakanın ödenmemesi halinde, nafaka alacaklısı öncelikle nafaka ceza dilekçesi ile nafakanın ödenmediği hakkında

Devamını Oku »
boşanma avukatı gaziantep anlaşmalı boşanma çekişmeli boşanma

Mardin Çekişmeli Boşanma

Mardin boşanma avukatı ekibimiz çekişmeli boşanma davalarında müvekkillerimizi temsil etmekte, avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Çekişmeli boşanma davası, yine eşlerden en az birinin boşanma isteği doğrultusunda açılan, boşanma ve sonuçlarının

Devamını Oku »
Gaziantep Avukat Ali Tümbaş Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

Mardin Anlaşmalı Boşanma

Mardin boşanma avukatı. Evlilik çiftler için büyük anlama sahip olmakla beraber bitmesi yıkıcı durumlara sebep olmaktadır. Boşanmanın yaşattığı ruhsal ve psikolojik etkilerin yanında maddi anlamda da değişikliğe sebep olacak durumlar

Devamını Oku »
iş kazası gaziantep işçi avukatı

Mardin İşçi Avukatı

İşveren tarafından işçiye ödenen ve ödenmesi gereken ücretler, işçinin çalışma şartları, işçi ve işverenin sorumlulukları ve yükümlülükleri hususunda düzenlemelerin yer aldığı hukuk dalıdır. İşçi ve işveren arasında çıkan uyuşmazlıklar iş

Devamını Oku »
Genel Gaziantep Avukat Ali Tumbas 39 11zon 1

Mardin Miras Avukatı

Miras genel olarak kişinin ölümünden sonrasında malvarlığının akıbetinin nasıl sonuçlanacağını düzenler. Sadece yalnız bundan ibaret değildir. Kişinin ölmeden ilkin mirası ile ilgili gerçekleştireceği tasarruflar da miras hukuku düzenlemeleri içinde yer

Devamını Oku »
Ali Tumbas ceza avukati gaziantep 1

Mardin Ceza Avukatı

Uygulamada genellikle Mardin şehrindeki bir ceza davası için ceza avukatı seçilirken internet üzerinden ; ‘’ Mardin ceza avukatı , Mardin ağır ceza avukatı ‘’ gibi terimler aratılıp avukat seçilse de

Devamını Oku »

Gaziantep Adliye Ceza Mahkemeleri İletişim Bilgileri

SANTRAL OPERATÖRÜ ÇAĞRI MERKEZİ : ( 0342 ) 321 36 36

Gaziantep Adalet Sarayı Ana Hizmet Binası : Zeytinli Mah. Turgut Özal Bulv. No:1/1 27500 Gaziantep

GAZİANTEP CEZA MAHKEMELERİ

GAZİANTEP 1. AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 2253
KALEM2254
GAZİANTEP 2 AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 2259
KALEM2260
GAZİANTEP 3.AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 2265
KALEM2267
GAZİANTEP 3.AĞIR CEZA MAH. 2.KLMMÜDÜR 2232
KALEM2232
GAZİANTEP 4 AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 2273
KALEM2274
GAZİANTEP 5 AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 2814
KALEM2815
GAZİANTEP 5 AĞIR CEZA MAH. 2. KLMMÜDÜR 2751
KALEM2752
GAZİANTEP 6 AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 2804
KALEM2805
GAZİANTEP 7 AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 6032
KALEM6072
GAZİANTEP 8 AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 6425
KALEM6438
GAZİANTEP 9 AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 6081
KALEM6082
GAZİANTEP 10 AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 2397
KALEM2396
GAZİANTEP 11 AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 2544
KALEM2547
GAZİANTEP 12 AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 2344
KALEM2181
GAZİANTEP ÇOCUK AĞIR CEZA MAH.
GAZİANTEP ÇOCUK AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 3232
KALEM2387
GAZİANTEP ASLİYE CEZA MAHKEMELERİ
GAZİANTEP 1 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2666
KALEM2667
GAZİANTEP 2 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2672
KALEM2671
GAZİANTEP 3 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2661
KALEM2662
GAZİANTEP 4 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2451
KALEM2452
GAZİANTEP 5 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2456
KALEM2457
GAZİANTEP 6 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2528
KALEM2527
GAZİANTEP 7 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2462
KALEM2462
GAZİANTEP 8 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2282
KALEM2282
GAZİANTEP 9 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2236
KALEM2237
GAZİANTEP 10 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2291
KALEM2293
GAZİANTEP 11 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2296
KALEM2297
GAZİANTEP 12 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2301
KALEM2302
GAZİANTEP 13 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2311
KALEM2312
GAZİANTEP 14 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2317
KALEM2317
GAZİANTEP 14 ASLİYE CEZA MAH. 2 KLMMÜDÜR 2306
KALEM2307
GAZİANTEP 15 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2320
KALEM2322
GAZİANTEP 16 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2326
KALEM2327
GAZİANTEP 17 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2331
KALEM2221
GAZİANTEP 18 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2338
KALEM2337
GAZİANTEP 19 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2141
KALEM2343
GAZİANTEP 20 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2346
KALEM2347
GAZİANTEP 21 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2631
KALEM2634
GAZİANTEP 22 ASLİYE CEZA MAH. MÜDÜR 2651
KALEM2654
GAZİANTEP 23 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2641
KALEM2642
GAZİANTEP 24 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2646
KALEM2647
GAZİANTEP 25 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 3112
KALEM3112
GAZİANTEP 26 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 3122
KALEM3121
GAZİANTEP 27 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2351
KALEM2353
GAZİANTEP 28 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2358
KALEM2357
GAZİANTEP 29 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2380
KALEM2362
GAZİANTEP 30 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2367
KALEM2367
GAZİANTEP 31 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2780
KALEM2780
GAZİANTEP 32 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2785
KALEM2785
GAZİANTEP SULH CEZA HAKİMLİĞİ
GAZİANTEP 1 SULH CEZA MAH.MÜDÜR 2552
KALEM2552
GAZİANTEP 2 SULH CEZA MAH.MÜDÜR 2425
GAZİANTEP KALEM2425
GAZİANTEP 3 SULH CEZA MAH.MÜDÜR 2192
KALEM2192
GAZİANTEP 4 SULH CEZA MAH.MÜDÜR 2198
KALEM2199
GAZİANTEP 5 SULH CEZA MAH.MÜDÜR 2372
KALEM2372
GAZİANTEP 6 SULH CEZA MAH.MÜDÜR 2214
KALEM2214
Gaziantep Barosu Avukatı Ali Tümbaş
✅ Gaziantep  Ceza avukatı;✅ Gaziantep Ceza Dosyası 
✅ Gaziantep Ağır Ceza Avukatı;✅ Gaziantep  Takipsizlik Kararı
✅ Gaziantep Sulh Ceza Avukatı;✅ Gaziantep  Avukatı
✅ Gaziantep Asliye Ceza Avukatı;✅ Online Destek Hattı;
 
 

Call Now

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?