anlaşmalı boşanma protokolü

Çekişmeli Boşanma Davası Ne Kadar Sürer ?

Çekişmeli Boşanma Davası Hangi Sebeplerden Dolayı Açılır?

Çekişmeli boşanma davası açmak için dava nedenlerinin dayandırılması gereken bazı sebepler bulunmalıdır. Bu sebepler genel ve özel olarak iki farlı başlık altında incelenmektedir. Çekişmeli boşanma davası sebepleri aşağıda listelenmiştir.

 1. Özel boşanma davası açmak için gerekli nedenler:
 2. Terk etmek,
 3. Küçük düşürücü bir suç işlemek,
 4. Haysiyetsiz bir şekilde hayat sürmek,
 5. Hayata kastetmek,
 6. Onur kırıcı davranış sergilemek,
 7. Kötü muamelede bulunmak,
 8. Genel boşanma davası açmak için gerekli nedenler:
 9. Fiili olarak işlenen ayrılık sebepleri,
 10. Evlilik birliğinin sarsılması nedeniyle oluşan geçimsizlikler
 11. Çekişmeli boşama davalarında sizlere eşlik etmesi için İzmir Bornova boşanma avukatı tavsiye edilmektedir.

Çekişmeli Boşanma Davaları Nasıl Açılır?

Boşanmanın özel veya genel sebeplerinden bir veya birkaçına dayanılarak açılacak olan çekişmeli boşanma davaları, bunun yerine karşı tarafın tüm gereksinimlerini içeren yazılı bir dilekçe ile sebebini ispatlayan delillerle birlikte açılacaktır. Çekişmeli boşanma davalarının açılacağı mahkeme Aile Mahkemesidir. Aile mahkemesinin yokluğunda, ilk derece hukuk mahkemesi, çekişmeli boşanma davalarına bakmak için aile mahkemesi görevi görür. Yetkili mahkeme, eşlerin en son birlikte yaşadıkları veya davacının oturduğu yer mahkemesidir.

Başvuruyu gönderdikten sonra, sevk edilen acente, ilgili ücret ve masrafların depozitosu ve kasiyerine ilişkin tahakkuk fişini başvuru sahibine teslim edecektir. Harç ve masraflar ödendikten hemen sonra dosyaya bir taban numarası verilir ve hangi mahkemeye devredileceği belirlenir. Çekişmeli olarak yürütülen boşanma davaları dosyaları tevzi edilen aile mahkemeleridir. Bir tensip tutanağı hazırlanarak davalı ve davacıya tensip tutanağı tebliğ edilmektedir. Bu doğrultuda söz konusu olan tensip tutanağında tarafların davalara bakımından yapılması gereken bir cevap dilekçesi sunma, dava harcı yatırma, delil sunma gibi işlemler için ön inceleme günü yazılmaktadır.

Çekişmeli boşanma davası ne kadar sürer ?

Çekişmeli boşanma davalarında dilekçeye verilen cevap, karşı cevap dilekçesi için bekleme süresi ile beraber belli bir zaman geçer. Tebliğ ve cevap süreleri 44 gün olarak belirlenir. Mahkeme gününün belirlenmesi ve bildirilmesi tensip zaptı hazırlığı ile 139 gün olarak belirlenmiştir. Çekişmeli boşanma davası ne kadar sürer ? Cevap verilecek olursa ön inceleme duruşmasında tahkikat işlemi yapılmaz. Bu sürede tanık ve delillerin listesi, bilirkişi incelemesi istenilip istenmediği belirlenir. Ön inceleme, duruşma tarihinin belirlenmesi için gereken süre ve bu tarihin taraflara bildirilmesi süresi 2 aydır.

Bosanma Gaziantep Avukat Ali Tumbas 13 1
Çekişmeli Boşanma Davası Ne Kadar Sürer ? 5

Tahkikat Duruşması

Çekişmeli boşanma dava günü taraflara tebliğ edilirken dava edilen tarafa da özel bir ihtar verilir. Bunun sonucunda duruşmaya katılmayan tarafın dava açan tarafın beyanına itiraz hakkı olmaz ve davacı incelemenin genişletilmesi talebinde bulunabilir. Davanın ikinci duruşması delil toplanması ve ön inceleme duruşmasından sonra duruşmanın yapılması için süre 60 gündür. İlk tahkikat duruşması sonucu, ikinci tahkikat duruşması bilirkişi raporlarının taraflara gönderildiği süreç ise yaklaşık 130 gündür.

Karar Duruşması

Çekişmeli boşanma davasında tahkikat aşaması tamamlandıktan sonra deliller incelenmiş, tanık ifadeleri alınmış, bilir kişi raporları hazırlanmış olup taraflara tebliği yapılmıştır. Son aşama sözlü yargılama ile karar verilmesi aşamasıdır. Karar duruşması denilen bu aşamada süre 30 gündür. Çekişmeli boşanma davası ne kadar sürer ? Sözlü yargılama yapılıp duruşmanın sonucuna karar verildikten sonra yazılıp onaylanması ve taraflara bildirilme süresi 1 aydır.

Bütün bu aşamalar için hazırlıkların yapılıp sonuçlanması anlamında toplam süre 449 gün olarak belirlenmiştir. Bu sürenin uzaması ya da kısalması mümkün olabilir.

Çekişmeli boşanma davası ne kadar sürer ? Çekişmeli boşanmalarda anlaşmazlık üzerine tek taraflı dava açılması söz konusudur. Bundan dolayı karşı tarafa yazılan dilekçenin tebliği, dilekçeye gelen cevap, ön inceleme duruşması, karar duruşma gününün taraflara bildirilmesi, tanıkların dinlenmesi, delillerin sunulması aşamaları sonucu dava süreci uzun sürebilmektedir. Dava sonucuna göre bir itiraz söz konusu olur ise istinaf ve sonra eğer yine sonuca itiraz edilirse Yargıtay’da geçen sürede bu sürelere eklenecektir. Bu sürecin hızlanması için avukat yardımı almak avantajlı olacaktır.

Davacı tarafın konya boşanma avukatı bulunmuyorsa kendisi katılmalıdır aksi takdirde yenileme sürecine kadar dosya 3 ay işlemden kaldırılabilir. Davalı tarafın duruşmaya katılması mecburi değildir, davaya katılmaz ise itiraz hakkını yitirir. Davacının kusuru davalıya göre daha fazla ise davalı itiraz edebilir. Türkiye’de yaşamayanlar boşanma davası açmak istediklerinde Türkiye’de en son bulundukları ikametgah adresinde bulunan yetkili mahkemelerce dava açabilirler. Çekişmeli boşanma davalarında tek taraf boşanmak isteyebilir. Bunun yanı sıra iki tarafta boşanmak ister ancak tazminat, nafaka ve velayet konularında anlaşmazlık içinde bulunabilirler.

Bosanma Adana Avukat Ali Tumbas 15 1
Çekişmeli Boşanma Davası Ne Kadar Sürer ? 6

Çekişmeli Boşanma Davası Açabilmek İçin Gereken Şartlar

Çekişmeli boşanma davası açabilmek eşler tarafından verilen boşanma kararının bazı sebeplere dayalı olması gerekir. Örneğin; zina, karşı tarafa fiziksel olarak zarar verme, yaşama kasıt, terk etmek ve evliliğin sarsılması gibi birtakım durumlar çekişmeli boşanma davası açabilmek için ön planda tutulan şartlar arasında yer almaktadır. Çekişmeli boşanma davalarında genel olarak taraflardan biri boşanmayı kabul etmemekte ya da nafaka, velayet ve mal paylaşımı gibi konularda anlaşma sağlanamamaktadır.

Çekişmeli Boşanma Davası İçin Nereye Başvuru Yapılmalıdır?

Çekişmeli boşanma davası açabilmek için Aile Mahkemesine başvuru yapılması gerekmektedir. Aile mahkemesi olmayan illerde ise dava açabilmek için Asliye Hukuk Mahkemesine başvuruda bulunarak çekişmeli boşanma davası açılabilmektedir. Çekişmeli boşanma davası açmak için kanuna uygun olarak hazırlanmış olan boşanma dilekçesinin de dosyaya ilave edilmesi gerekmektedir. Dava açılabilmesi için dilekçenin en az 3 nüsha olması gerekir.

Bunun yanı sıra kimlik fotokopisi, dava harcının yatırıldığına dair ödeme dekontu ve varsa boşanma davası için delillerin de dosyaya ilave edilmesi oldukça önemlidir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na uygun olarak düzenlenmesi gerçekleştirilmeyen ve Türk Medeni Kanunu‘nda belirtilmeyen bir boşanma sebebi talebi ile çekişmeli boşanma davası ne yazık ki açılamamaktadır. Karşı tarafa çekişmeli boşanma davası açabilmek için gereken şartlar uygunluk gösterdiği durumda eşlerden biri boşanmak istemese dahi dava için kayıt alınabilmekte ve çekişmeli boşanma davası açılabilmektedir.

Bu konu hakkında benzer makaleler için tıklayın

Avukatlarımızın Yazısını Oylar mısınız?

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?