ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI NASIL DÜŞER

Çekişmeli Boşanma Davasının Koşulları Nelerdir?

Çekişmeli boşanma konusunda değindiğimiz en önemli durum, karı koca  arasında bir anlaşmalı boşanma meydana gelmediğidir. Buna göre;

Evliliğin bitmesini isteyen ve bu sebeple boşanmak isteyen eş varken diğer eş buna yanaşmamaktadır,

Evliliğin bitmesini ve boşanmayı her iki eşte istiyordur ancak evliliğin sona ermesi ile doğacak sonuçlar konusunda bir anlaşmaya varamamışlardır.

Örnek verecek olursak, Nafaka miktarında anlaşamamak, çocuğun velayeti hususunda anlaşamamak, maddi ve manevi tazminat hususunda anlaşamamak gibi,

Bu iki sebebin sonucunda  meydana gelen boşanma davasına ise çekişmeli boşanma davası denmektedir.

Yukarıdaki paragrafta belirtilen sebeplerden bağımsız olarak kanun koyucu, genel boşanma sebepleri olarak birtakım hususları düzenleme altına alma gereği görmüştür. Çekişmeli boşanma davası açmak isteyen taraflar, boşanma iddialarını bu sebeplerin varlığına dayandırmak durumundadır. Bunlar;

  • Zina (Türk Medeni Kanunu madde 161),
  • Hayata kast ve kötü davranış (Türk Medeni Kanunu madde 162),
  • Suçlu olmak ve haysiyetsiz yaşam sürmek (Türk Medeni Kanunu madde 163),
  • Terk (Türk Medeni Kanunu madde 164),
  • Akıl sağlığının yerinde olmaması (Türk Medeni Kanunu madde 165)
  • Evlilik birliğinin temelden sarsılması (Türk Medeni Kanunu madde 166)’dir.

Çekişmeli boşanma davaları uygulamada, yukarıda sayılan sebepler arasından “evlilik birliğinin sarsılması” nedeniyle çok sık karşımıza çıkmaktadır. Bu sebebe biraz değinmek gerekirse; Türk Medeni Kanunu madde 166 uyarınca düzenleme altına alınmıştır.

Gerekçesi ise mevcut olan evliliğin ve o ana dek devam eden ortak hayatı devam ettirmenin artık taraflardan beklenemeyecek boyutta çekilmez bir hal alması durumunda eşlerden birisi boşanma davası açabilecektir.

Davayı açan eşin, mevcut kusuru diğerine oranla daha ağır ise davalının itiraz hakkı bulunmaktadır. Çekişmeli boşanma davası da bu durumda tezahür etmektedir. Ancak şunu da belirtmek gerekir ki yapılan itiraz, niteliği itibari ile hakkın kötüye kullanılması şeklinde ise ve evliliğin devam etmesi davalı ve varsa çocuklar için bir yarar sağlamayacaksa hakim, itirazı dikkate almadan boşanma kararı verebilecektir.

Bosanma Gaziantep Avukat Ali Tumbas 6 1

Boşanma Davası Düşerse Ne Olur?

Boşanma davası nasıl iptal edilir veya dava nasıl düşer sorusundan önce tarafların bu kararların sonuçlarında neler yaşayacaklarını bilmeleri çok daha önemlidir.

Boşanma davasının reddedilmesi durumunda yeni bir davanın açılması için TMK ilgili maddelerinde belirlenen şartlara göre, reddedilen bir davada Üç yıllık süre geçmesi durumunda sebebi ne olursa olsun müşterek bir hayatta evlilik birliğini yeniden tesis edemeyen eşlerden birin üzerinde boşanma kararı verilmektedir.

“Söz konusu tanımlama davanın reddi durumunda ortaya çıkacaktır.

Ancak dosyanın işlemden kaldırılması durumunda yeninde işleme koyulmasını sağlamak için tarafların dilekçe ile başvuru yapması ve boşanma davasının devam etmesini isteyebilir.

Boşanma Davasında İlk Duruşmaya Gidilmezse Ne Olur?

Boşanma davasında ilk duruşma görülen boşanma davasının türüne göre farklılık gösterecektir. Anlaşmalı ve çekişmeli olarak görülen boşanma davaları bu yönüyle de birbirinden farklılık gösterir.

Anlaşmalı boşanma davalarında:

Eşlerin her ikisinin de bizzat duruşmaya gelmesi gerekir. Boşanma protokolünde yer alan imzanın kendisine ait olduğunu hür iradesi ile beyan etmelerinin ardından karara verilir.

Çekişmeli boşanma davalarında:

Eşlerin bizzat katılmasına gerek olmayacaktır. Avukatları aracılılığıyla davaların görülmesi ve karara bağlanması mümkündür. İlk duruşmada ise davanın temel unsurları incelenerek anlaşmalı veya çekişmeli boşanma şartlarının sağlanıp sağlanmadığı dikkate alınarak buna göre süreç değişebilir.Boşanma davasının düşmesi ise söz konusu şartların sağlanmamasına bağlı gerçekleşebilir.

Boşanma Davasının Reddedildiği Haller Nelerdir?

Boşanma davasının reddi sebepleri 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu kapsamında belirlenen ve boşanma gerekçeleri arasında yer alan unsurların oluşmaması, hukuki prosedürün takip edilmemesi gibi durumlarda ortaya çıkacaktır.

Öte yandan boşanma davasının reddedildiği bir diğer durum ise kusurlu olan eş tarafından açılacak davalardır. Evlilik birliğinin temelden sarsılmasına neden olacak davranışta bulunan ve kanunen kusurlu sayılan eşin açtığı dava reddedilir ve bu sayede kusursuz eş korunur.

gaziantep boşanma avukatı anlaşmalı ve çekişmeli

Boşanma Hangi Durumlarda Gerçekleşmez?

Araştırma sonucunda öne sürülen delillerin gerçekle paralel değerlendirilmesinin akabinde, davacının boşanma davasını açmakta menfaati olduğuna kanaat getirmesi halinde boşanma davasının kabulüne karar vermektedir.

Bir başka deyişle Medeni Kanun’da düzenlenen boşanma nedenleri dışında bir sebep öne sürülmesi durumunda boşanma davasının reddine karar verilir.

Örneğin hastalık durumları da boşanma nedeni kapsamına girmemektedir. Akıl hastalığı istisnası dışında kanser ya da MS hastalıkları boşanma nedeni olarak kabul edilmemektedir.

Boşanma davalarında boşanmaya neden olan sebepler öne sürülürken kusur aranmaktadır. Hastalık boşanmaya sebep olacak bir kusur olarak görülmediği için boşanma nedenleri arasında yer almamaktadır.

Bu konu hakkında benzer makalelerimiz için tıklayın

5/5 - (1 Oy Kullanıldı)

2 thoughts on “ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI NASIL DÜŞER”

  1. Geri bildirim: Gaziantep Boşanma Davası – Avukat Ali Tümbaş – Gaziantep Barosu Avukatı

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?