Vergi Hukuku

gaziantep bosanma 1

Noter Satışı Yapılan Aracın Vergi Borcu Nedeniyle Tescilinin Yapılamaması

Noter Satışı Yapılan Aracın Vergi Borcu Nedeniyle Tescilinin Yapılamaması Özet : Noter satışı yapılan aracın vergi borcu nedeniyle tescilinin yapılamaması – davalı gerçek kişi olup, Vergi mahkemelerinde gerçek kişi aleyhine dava ikame edilemeyeceği de nazara alındığında davanın esasına girilip karar verilmesi gerekmektedir Yargıtay 13. Hukuk Dairesi Esas : 2014/5053 Karar : 2014/15181 Karar Tarihi …

Noter Satışı Yapılan Aracın Vergi Borcu Nedeniyle Tescilinin Yapılamaması Devamı »

Genel Gaziantep Avukat Ali Tumbas 37 11zon 1

Vergi Hukuku Nedir ?

Vergi Hukuku Nedir ? Vergi hukuku, kamu hukuku dallarından biri olarak kendini göstermektedir. Bu durum içinde yer alan kısımlarda devlete ait mali faaliyetlerin kişiler açısından hukuki kısmı incelenmektedir. Mali hukuk dallarından biri olarak alt kısımda incelenen bir daldır. Burada mali hukuk olarak vergi hukuku ve harcama hukuku olarak ayrılan bölümler ile bütçe hukuku olarak …

Vergi Hukuku Nedir ? Devamı »

Genel Gaziantep Avukat Ali Tumbas 41 1

TASFİYE HALİNDEKİ ŞİRKETİN KAMU BORÇLARI İÇİN ÖNCE ŞİRKETE, SONRASINDA KANUNİ TEMSİLCİYE GİDİLİR

TASFİYE HALİNDEKİ ŞİRKETİN KAMU BORÇLARI İÇİN ÖNCE ŞİRKETE, SONRASINDA KANUNİ TEMSİLCİYE GİDİLİR – Gaziantep Avukat Konya Bölge İdare Mahkemesi 1. Vergi Dava Dairesi Esas : 2020/514 Karar : 2020/553 Karar Tarihi : 14.7.2020 İSTEMİN ÖZETİ : Davacının, Tasfiye Halinde İ. Uluslararası Gıda Ticaret Limited Şirketinden tahsil edilemeyen kamu alacakları için kanuni temsilci sıfatıyla banka …

TASFİYE HALİNDEKİ ŞİRKETİN KAMU BORÇLARI İÇİN ÖNCE ŞİRKETE, SONRASINDA KANUNİ TEMSİLCİYE GİDİLİR Devamı »

gaziantep işçi avukatı ve boşanma avukatı

VERGİ BORCU BULUNAN ŞİRKET HAKKINDA AMME ALACAĞININ TAHSİLİNİ SAĞLAMA

VERGİ BORCU BULUNAN ŞİRKET HAKKINDA AMME ALACAĞININ TAHSİLİNİ SAĞLAMA VERGİ BORCU BULUNAN ŞİRKET HAKKINDA AMME ALACAĞININ TAHSİLİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA TÜM TAKİP YOLLARI TÜKETİLMEDEN İLGİLİ KİŞİNİN KANUNİ TEMSİLCİ OLDUĞUNDAN BAHİSLE ADINA ÖDEME EMRİ DÜZENLENEMEYECEĞİ HAKKINDA 213 sayılı Kanunun 10. maddesinde, tüzel kişilerle küçüklerin ve kısıtlıların, vakıflar ve cemaatler gibi tüzelkişiliği olmayan teşekküllerin mükellef veya vergi …

VERGİ BORCU BULUNAN ŞİRKET HAKKINDA AMME ALACAĞININ TAHSİLİNİ SAĞLAMA Devamı »

idare hukuku gaziantep avukatı

Elektronik Ortamda Düzenlenmesi Gereken Faturanın Kağıt Ortamında Düzenlenmesi

Elektronik Ortamda Düzenlenmesi Gereken Faturanın Kağıt Ortamında Düzenlenmesi DANIŞTAY 9. Daire Esas : 2017/3886 Karar : 2019/7414 Karar Tarihi : 24/12/2019 YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Davacı şirket adına, elektronik ortamda düzenlenmesi gereken faturayı kağıt ortamında düzenlediğinden bahisle 2014 yılı için, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu‘nun 353/1. maddesi uyarınca kesilen özel usulsüzlük cezasının …

Elektronik Ortamda Düzenlenmesi Gereken Faturanın Kağıt Ortamında Düzenlenmesi Devamı »

Genel Gaziantep Avukat Ali Tumbas 28 1

YAPILANDIRMA BAŞVURUSUNUN REDDİ İŞLEMİ VE GECİKMENİN DAVACININ KUSURUNA DAYANMAMASI

YAPILANDIRMA BAŞVURUSUNUN REDDİ İŞLEMİ VE GECİKMENİN DAVACININ KUSURUNA DAYANMAMASI Danıştay 9. Daire Esas : 2015/9759 Karar : 2019/2208 Karar Tarihi : 20.5.2019 YAPILANDIRMA BAŞVURUSUNUN REDDİ İŞLEMİ ( Borcun 6552 Sayılı Kanunun Yayım Tarihinde Kesinleşmediğinden Bahisle Tesis Edilen İşlemden Kaynaklanan – Davalı İdare Tarafından Cezalı Tarhiyata İlişkin Uzlaşma Gününün Kanunun Yürürlük Tarihinden Sonraki Bir Tarihte …

YAPILANDIRMA BAŞVURUSUNUN REDDİ İŞLEMİ VE GECİKMENİN DAVACININ KUSURUNA DAYANMAMASI Devamı »

Genel Gaziantep Avukat Ali Tumbas 18 1

Anonim Şirketlerde Şirket Ortağı Vergi Borcundan Sorumlu Değildir

Anonim Şirketlerde Şirket Ortağı Vergi Borcundan Sorumlu Değildir Uygulamada Anonim şirket ortağına şirketin vergi borcuna dair ödeme emri gönderilmesi ve AŞ. ortağının kamu borcundan sorumluluğu olduğuna dair çeşitli yanlış uygulamalar bulunduğu gözlemlenmektedir. Aşağıdaki emsal mahkeme kararında da görüleceği üzere, 6183 sayılı yasanın 35. maddesi kapsamında düzenlenen takibin ve buna bağlı ödeme emri tebligatının şirket …

Anonim Şirketlerde Şirket Ortağı Vergi Borcundan Sorumlu Değildir Devamı »

Call Now

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?