Trafik Kazası

online avukat gaziantep

Trafik Kazası Sebebiyle Vefat Eden Sigortalının Hak Sahiplerine Yapılan Ödeme

Karayolu üzerinde hareket halinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma ve zararla sonuçlanmış olan olay Trafik Kazası olarak tanımlanır. Ülkemizde yoğun bir şekilde yaşanan trafik kazaları, sürücülere, araçlardaki yolculara, sürücülerin yakınlarına ve diğer üçüncü kişilere maddi ve manevi zararlar vermektedir. Ölümlü tarafik kazalarında uğranılan maddi ve manevi zararların açtığı yaralar çok …

Trafik Kazası Sebebiyle Vefat Eden Sigortalının Hak Sahiplerine Yapılan Ödeme Devamı »

Genel Gaziantep Avukat Ali Tumbas 15 1

Trafik Kazalarına İlişkin Sürücü Lehine Danıştaydan Durdurma Kararı Gaziantep Avukat

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 3. Maddesi’ne göre trafik kazası “Karayolları üzerinde bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma ve zararla sonuçlanmış olaydır.” Trafik kazaları ülkemizde her yıl binlerce insanın canına mal olmaktadır. Gerek sürücü hataları gerek yolların durumu gerekse dikkatsiz yayalar her yıl yüzlerce kazaya sebebiyet vermektedir. Karayolları Trafik Kanunu, Türk Ceza …

Trafik Kazalarına İlişkin Sürücü Lehine Danıştaydan Durdurma Kararı Gaziantep Avukat Devamı »

Genel Gaziantep Avukat Ali Tumbas 21 1

Maddi Hasarlı Kazalar

Maddi Hasarlı Trafik Kazalarında Sorumluluk Gerçekleşen trafik kazalarında kazaya karışan araçlarda maddi hasar oluşması kaçınılmaz bir neticedir. Araçlarda meydana gelen zarar miktarı kazanın koşullarına göre değişiklik göstermektedir. Kazadan sonra değer kaybı, onarım giderleri, hasar yüzünden araçtan yararlanmadan yoksun kalma gibi talepler uygulamada karşımıza dava konusu olarak çıkmaktadır. Bu davaların hukuki dayanağı Türk Borçlar Kanunu’nun …

Maddi Hasarlı Kazalar Devamı »

Genel Gaziantep Avukat Ali Tumbas 49 1

Trafik Kazalarından Kaynaklı Davalar Sıkça Sorulan Sorular

Trafik kazasında, çocuklarını kaybeden anne/baba, sigorta şirketinden destekten yoksunluk maddi tazminatı talebinde bulunabilir mi? -Anne ve baba destekten yoksunluk maddi tazminatı talebinde bulunabilir. -Vefat edenin nikahsız eşi olduğunu ispatlaması şartıyla evet alabilir . -Kazanın meydana geldiği tarihte yürürlükte olan tarifede belirtilen Miktara kadar sorumludur. Tarifede belirtilen miktarlar üst sınır olup, tazminat miktarı yapılacak aktüer …

Trafik Kazalarından Kaynaklı Davalar Sıkça Sorulan Sorular Devamı »

Genel Gaziantep Avukat Ali Tumbas 21 1

Trafik Kazaları Tazminat Gaziantep Avukat Ali Tümbaş 2

Ülkemizde hiç kimsenin trafik kazası nedeniyle mağdur olmamasını temenni ediyoruz. Ancak trafik kazaları maalesef kaçınılmaz olarak gerçekleşmekte ve birçok vatandaşımız maalesef vefat etmekte veya özürlü olarak kalmaktadır. Sigorta şirketlerine karşı açılacak trafik kazası tazminat davası bakımından hak kayıplarına uğranılmaması için vatandaşlarımızın her zaman bir Avukattan hukuki destek almalarında büyük fayda bulunmaktadır. Zira uygulamada hukuki …

Trafik Kazaları Tazminat Gaziantep Avukat Ali Tümbaş 2 Devamı »

Genel Gaziantep Avukat Ali Tumbas 38 1

Tam Kusurlu Kaza Gaziantep Avukat Ali Tümbaş

YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ Esas : 2020/2063Karar : 2021/3301Karar Tarihi : 25.03.2021 Taraflar arasındaki davanın yapılan yargılaması sonunda kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine dair ilk derece mahkemesi kararına karşı davacılar vekilinin istinaf başvurusunun reddine, davalı vekilinin istinaf başvurusunun kabulü ile yeniden verilen kararın Yargıtay’ca incelenmesi süresi içinde davacılar vekili tarafından istenmiş olmakla dosya …

Tam Kusurlu Kaza Gaziantep Avukat Ali Tümbaş Devamı »

Genel Gaziantep Avukat Ali Tumbas 38 1024x525 1 1

Tazminat Avukatı İş Davası Ceza Davası Ve Trafik Kazası Gibi 2

Tazminat davalarına konu olan olaylarda, gerek kasden, gerekse ihmal v savsama, yahut tedbirsizlik ile haksız bir surette diğer kimseye bir zarar veren kişi, karşıya vermiş olduğu zarardan sorumludur. Ahlaka aykırı bir fiil ile yine karşı taraf zarara uğramışsa, zaran veren bu zararı tazminine mecburdur. Kasten veya ihmal veyahut tedbirsizlikle bir kişinin malına veya canına …

Tazminat Avukatı İş Davası Ceza Davası Ve Trafik Kazası Gibi 2 Devamı »

Genel Gaziantep Avukat Ali Tumbas 49 1

Trafik Kazasında Çocuklarını Kaybeden Anne Baba Destekten Yoksunluk Gaziantep Avukat Ali Tümbaş

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Nedir? Destekten yoksun kalma tazminatı; “Ölüm sonucunda bu kişinin ölümünden dolayı destekten yoksun kalan kimselerin ölüme neden olan kişiden tazminat istemeleri” olarak tanımlanabilir. Bir haksız fiil neticesinde ölüm gerçekleştiğinde ölüm hadisesinin tek mağduru müteveffa (vefat eden kişi) değildir. Bu kişinin eşi, bakmakla yükümlü olduğu çocukları vs. de bu ölüm hadisesinden …

Trafik Kazasında Çocuklarını Kaybeden Anne Baba Destekten Yoksunluk Gaziantep Avukat Ali Tümbaş Devamı »

Gaziantep Avukat Ali Tümbaş Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

Trafik Kazası Tazminat Gaziantep Avukati Ali Tümbaş

Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat Davası Nedir? Trafik kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası, en az bir motorlu aracın katıldığı bir kazada ölüm, yaralanma gibi bedensel zararlar ile üçüncü kişilere ait ev, araba, arazi gibi malvarlıklarında meydana gelen zararlarının giderilmesi amacıyla zarara uğrayan kişiler tarafından trafik kazasında sorumluluğu bulunanlara karşı açılan bir tazminat davası …

Trafik Kazası Tazminat Gaziantep Avukati Ali Tümbaş Devamı »

Gaziantep Avukat Ali Tümbaş Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

Trafik Kazası Teminatsız İhtiyati Haciz Kararı Verilebileceğine Dair Emsal Karar

Antalya BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 4. Hukuk Dairesi Esas: 2022 / 940 Karar: 2022 / 493 Karar Tarihi: 05.04.2022 (…) 2004 Sayılı İİK 257. vd. maddeleri gereğince ihtiyati hacize karar verebilmek için alacağın muaccel olup olmadığı önem taşımaktadır. Somut olayda, iddia olunan zarar haksız eylemden kaynaklandığından TBK.’nun 117/2 maddesi gereğince tazminat, haksız eylemin gerçekleştiği tarihte …

Trafik Kazası Teminatsız İhtiyati Haciz Kararı Verilebileceğine Dair Emsal Karar Devamı »

Call Now

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?