Taşınmaz Hukuku

avukat 1

Taşınmaz satış sözleşmelerinin Noterler tarafından da yapılabileceğine…

Taşınmaz satış sözleşmelerinin Noterler tarafından da yapılabileceğine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır 28 Haziran 2022 SALI Resmî Gazete Sayı : 31880 KANUN HÂKİMLER VE SAVCILAR KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 7413 Kabul Tarihi: 23/6/2022 MADDE 1- 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 10 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Hâkim …

Taşınmaz satış sözleşmelerinin Noterler tarafından da yapılabileceğine… Devamı »

Gaziantep Avukat Ali Tümbaş Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

Kamulaştırma Davalarında Verilen Mahkeme Kararları Kesinleşmedikçe İcraya Konulamaz

Kamulaştırmasız Fiilî Veya Hukuki El Atmaya Dair Bedel Ve Tazminata İlişkin Davalarda Verilen Mahkeme Kararları Kesinleşmedikçe İcraya Konulamaz Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Esas : 2020/5785 Karar : 2020/7667 Karar Tarihi : 28.09.2020 “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : … Bölge Adliye Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki …

Kamulaştırma Davalarında Verilen Mahkeme Kararları Kesinleşmedikçe İcraya Konulamaz Devamı »

Gaziantep Avukat Ali Tümbaş Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

COVID 19 SALGINI VE PANDEMİ SÜRECİNDE KİRA BEDELİNDE İNDİRİM YAPILMASI İSTEMİ

COVID 19 SALGINI VE PANDEMİ SÜRECİNDE KİRA BEDELİNDE İNDİRİM YAPILMASI İSTEMİ COVID 19 SALGINI VE PANDEMİ SÜRECİNDE KİRA BEDELİNDE İNDİRİM YAPILMASI İSTEMİ Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi Esas : 2020/1103 Karar : 2020/1008 Karar Tarihi : 29.09.2020 COVID 19 SALGINI VE PANDEMİ SÜRECİNDE KİRA BEDELİNDE İNDİRİM YAPILMASI İSTEMİ  – Davacı/Kiracının Pandemi Sürecinde …

COVID 19 SALGINI VE PANDEMİ SÜRECİNDE KİRA BEDELİNDE İNDİRİM YAPILMASI İSTEMİ Devamı »

Gaziantep Avukat Ali Tümbaş Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

Felçli Babasına Bakan Çocuğa Yapılan Devir Muvazaa Değildir

Felçli Babasına Bakan Çocuğa Yapılan Devir Muvazaa Değildir Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Esas : 2017/1247 Karar : 2020/47 Karar Tarihi : “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki “tapu iptali ve tescil” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, Düzce 2. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen davanın reddine ilişkin karar davacılar vekili tarafından temyiz edilmesi …

Felçli Babasına Bakan Çocuğa Yapılan Devir Muvazaa Değildir Devamı »

Yargıtay Ceza Avukatı Gaziantep boşanma avukatı

Hile Nedeniyle Tapu İptal Tescil Davası

Hile, genel olarak bir kimseyi irade beyanında bulunmaya, özellikle sözleşme yapmaya sevk etmek için onda kasten hatalı bir kanı uyandırmak şeklinde tanımlanır. Hata da yanılma, hilede ise yanıltma söz konusudur. Taraflardan biri diğer tarafın kasıtlı aldatmasıyla sözleşme yapmaya yöneltilmişse hata esaslı olmasa bile aldatılan taraf için sözleşme bağlayıcı sayılamaz. Değinilen koşulların varlığı halinde aldatılan …

Hile Nedeniyle Tapu İptal Tescil Davası Devamı »

Gaziantep Avukat Ali Tümbaş Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

ÇAPLI TAŞINMAZA EL ATMANIN ÖNLENMESİ ECRİ MİSİL

ÇAPLI TAŞINMAZA EL ATMANIN ÖNLENMESİ ECRİ MİSİL Yargıtay  1. Hukuk Dairesi Esas : 2014/21943 Karar : 2017/3342 Karar Tarihi : 08.06.2017 Taraflar arasında görülen elatmanın önlenmesi ve ecrimisil davası sonunda, yerel mahkemece davanın reddine ilişkin olarak verilen karar davacılar … ve … vekili tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi …

ÇAPLI TAŞINMAZA EL ATMANIN ÖNLENMESİ ECRİ MİSİL Devamı »

Is Hukuku Gaziantep Avukat Ali Tumbas 7 1

APARTMANIN SIĞINAK VE KÖMÜRLÜĞÜNÜN MESKEN OLARAK KİRALANMASI, MÜDAHALENİN MEN-İ

APARTMANIN SIĞINAK VE KÖMÜRLÜĞÜNÜN MESKEN OLARAK KİRALANMASI, MÜDAHALENİN MEN-İ Yargıtay 20. Hukuk Dairesi Esas : 2017/4519 Karar : 2017/7507 Karar Tarihi : 10.10.2017 Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davalı tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü: KARAR Dava dilekçesinde, müvekkilinin davalıların …

APARTMANIN SIĞINAK VE KÖMÜRLÜĞÜNÜN MESKEN OLARAK KİRALANMASI, MÜDAHALENİN MEN-İ Devamı »

Gaziantep Avukat Ali Tümbaş Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

TAPU İPTALİNDE ALDATMANIN (HİLENİN) HER TÜRLÜ DELİLLE İSPAT EDİLEBİLECEĞİ GİBİ İPTAL HAKKININ KULLANILMASI HİÇ BİR ŞEKLE BAĞLI DEĞİLDİR

TAPU İPTALİNDE ALDATMANIN (HİLENİN) HER TÜRLÜ DELİLLE İSPAT EDİLEBİLECEĞİ GİBİ İPTAL HAKKININ KULLANILMASI HİÇ BİR ŞEKLE BAĞLI DEĞİLDİR TAPU İPTALİNDE ALDATMANIN (HİLENİN) HER TÜRLÜ DELİLLE İSPAT EDİLEBİLECEĞİ GİBİ İPTAL HAKKININ KULLANILMASI HİÇ BİR ŞEKLE BAĞLI DEĞİLDİR Yargıtay 1. Hukuk Dairesi Esas : 2014/20089 Karar : 2017/1243 Karar Tarihi : 13.03.2017 Karar : Dava,tapu iptali …

TAPU İPTALİNDE ALDATMANIN (HİLENİN) HER TÜRLÜ DELİLLE İSPAT EDİLEBİLECEĞİ GİBİ İPTAL HAKKININ KULLANILMASI HİÇ BİR ŞEKLE BAĞLI DEĞİLDİR Devamı »

Genel Gaziantep Avukat Ali Tumbas 38 1024x525 1 1

Taşınmaz Sahibi İle Emlakçı Arasında Sözleşme Olması Gerekmez

Taşınmaz Sahibi İle Emlakçı Arasında Sözleşme Olması Gerekmez Yargıtay 13. Hukuk Dairesi Esas : 2018/4222 Karar : 2018/8715 Karar Tarihi : 27.09.2018 Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü. Karar : Davacı, …

Taşınmaz Sahibi İle Emlakçı Arasında Sözleşme Olması Gerekmez Devamı »

Gaziantep Avukat Ali Tümbaş Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

ANNE OĞUL ARASINDA MUVAZAALI SATIŞDAN DÖNME İSPAT ZORUNLULUĞU

ANNE OĞUL ARASINDA MUVAZAALI SATIŞDAN DÖNME İSPAT ZORUNLULUĞU – Gaziantep Avukat ANNE OĞUL ARASINDA MUVAZAALI SATIŞDAN DÖNME İSPAT ZORUNLULUĞU – Gaziantep Avukat Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 16. Hukuk Dairesi Esas : 2017/698 Karar : 2017/717 Karar Tarihi : 13.07.2017  KARAR : Davacı, kayden maliki olduğu Ankara ili, … ilçesi, 27547 ada 2 parseldeki 15 …

ANNE OĞUL ARASINDA MUVAZAALI SATIŞDAN DÖNME İSPAT ZORUNLULUĞU Devamı »

Call Now

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?