Sağlık Hukuku

Genel Gaziantep Avukat Ali Tumbas 23 1

Doktorun Yanlış Teşhis Ve Tedavisi Sonucu Açılan Maddi Ve Manevi Gaziantep Avukat Ali Tümbaş

Hekimin meslek alanı içinde olan hafif de olsa bütün kusurlarından sorumlu olduğu kabul edilmelidir. Hekimler, hastalarının zarar görmemesi için yalnız mesleki değil, genel hayat tecrübelerine göre herkese yüklenebilecek dikkat ve özeni göstermek zorundadır. Teşhis yahut tedavide ufak bir tereddüt gösteren durumlarda, bu tereddütü ortadan kaldıracak araştırmalar yapmak ve bu arada koruyucu tedbirler almakla yükümlüdürler. […]

Doktorun Yanlış Teşhis Ve Tedavisi Sonucu Açılan Maddi Ve Manevi Gaziantep Avukat Ali Tümbaş Devamı »

Genel Gaziantep Avukat Ali Tumbas 22 1

Devlet Memuru Olan Doktor Hataları İçin Ancak Devlet Aleyhine Dava Gaziantep Avukat Ali Tümbaş

Kamu Görevlisi Hekim Aleyhine Malpraktis Davası Açılamaz Kamu görevlisi hekime karşı, tedavide uğranılan zarar iddiası ile tazminat talepli bir davanın, doğrudan yöneltilmesi mümkün değildir. İlgili yasal düzenlemeler doğrultusunda davanın idari yargı yerinde ve idareye karşı açılması gerekir. Yargıtay 4. HD., E. 2017/4849 K. 2020/1306 T. 12.3.2020 “Dava haksız eylemden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat

Devlet Memuru Olan Doktor Hataları İçin Ancak Devlet Aleyhine Dava Gaziantep Avukat Ali Tümbaş Devamı »

Genel Gaziantep Avukat Ali Tumbas 22 1

Doktorun Hastaya Karşı Hafif Kusurundan Doğan Sorumluluğu Avukat Gaziantep

Hekimin Özen Yükümlülüğünün Kapsamı Sorumluluk hukukunda özen yükümlülüğünün yerine getirilip getirilmediğine ilişkin değerlendirme yapılırken dikkat edilmesi gereken en önemli ölçüt, sözleşmenin tarafı olan borçlunun ilgili borç ilişkisi içinde ortalama, makul ve dürüst bir kişinin edimlerini yerine getirirken nasıl davranıyorsa o şekilde davranıp davranmadığının tespitidir. Hekimler açısından da özen yükümlülüğüne aykırı davranılıp davranılmadığı araştırılırken ortalama,

Doktorun Hastaya Karşı Hafif Kusurundan Doğan Sorumluluğu Avukat Gaziantep Devamı »

Genel Gaziantep Avukat Ali Tumbas 48 1

Göz Doktorunun Hatası Görme Kaybı Tazminat Gaziantep Avukat

Hekim (Doktor) Hatası Nedeniyle Açılacak Tazminat Davasının Hukuki Dayanağı -Hekim İle Hasta Arasındaki İlişkinin Hukuksal Niteliği Doktor hatası nedeniyle açılacak tazminat davasında tıbbi müdahalenin yapıldığı yer ve niteliğe göre uygulanabilecek birden fazla hukuki ilişki ve dayanak vardır. Bunlar vekâlet sözleşmesi, eser sözleşmesi, vekâletsiz iş görme, haksız fiil veya hizmet kusuru olabilir. Hekim hatası nedeniyle

Göz Doktorunun Hatası Görme Kaybı Tazminat Gaziantep Avukat Devamı »

Genel Gaziantep Avukat Ali Tumbas 37 1

Hatalı Tıbbi Tedavi Ve Dava Süreçleri Gaziantep Avukat Ali Tümbaş

Doktor Uygulama Hatası (Malpraktis) Tazminat Davası Nedir? Genel olarak tıbbi malpraktis, diğer bir deyişle doktorun tıbbi uygulama hatası; doktorun veya tıp merkezi, poliklinik, hastane vb. sağlık kuruluşlarının bilgisizliği, deneyimsizliği veya ilgisizliği nedeniyle yanlış teşhis, hatalı tedavi veya eksik bakım hizmeti neticesinde hastanın zarar görmesi olarak tanımlanabilir. Tıbbi malpraktis (doktor hatası) nedeniyle tazminat davası; hastalığın

Hatalı Tıbbi Tedavi Ve Dava Süreçleri Gaziantep Avukat Ali Tümbaş Devamı »

Gaziantep Avukat Ali Tümbaş Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

KORONAVİRÜS TAŞIYICISI OLMAK EVLENMEYE ENGEL MİDİR ?

KORONAVİRÜS TAŞIYICISI OLMAK EVLENMEYE ENGEL MİDİR ? Koronavirüs hastalığı (COVID-19) yeni bir virüsten kaynaklanan bulaşıcı bir hastalıktır. Hastalık kuru öksürük, ateş ve daha ciddi vakalarda nefes almada zorluk gibi semptomlarla birlikte solunum yolu sorununa (grip gibi) yol açar. Koronavirüs hastalığı en çok, hastalığa yakalanmış kişilerle öksürdükleri veya hapşırdıkları sırada temasla bulaşır. Ayrıca kişilerin, üzerinde

KORONAVİRÜS TAŞIYICISI OLMAK EVLENMEYE ENGEL MİDİR ? Devamı »

Gaziantep Avukat Ali Tümbaş Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

Malpraktis Davalarında Sigorta Şirketinin Sorumluluğu Ve Dava Aşamasında İleri Sürülmeyen İtirazların İstinaf Aşamasında İleri Sürülemez

Malpraktis Davalarında Sigorta Şirketinin Sorumluluğu Ve Dava Aşamasında İleri Sürülmeyen İtirazların İstinaf Aşamasında İleri Sürülemez Malpraktis Davalarında Sigorta Şirketinin Sorumluluğu Ve Dava Aşamasında İleri Sürülmeyen İtirazların İstinaf Aşamasında İleri Sürülemez İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 13. HUKUK DAİRESİ Esas : 2018/1320 Karar : 2019/1676 Karar Tarihi : 27.11.2019 DAVA : İlk derece mahkemesinde yapılan yargılama

Malpraktis Davalarında Sigorta Şirketinin Sorumluluğu Ve Dava Aşamasında İleri Sürülmeyen İtirazların İstinaf Aşamasında İleri Sürülemez Devamı »

Gaziantep Avukat Ali Tümbaş Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

Doktor Hatasında Yazılı Onamın Geçerli Olabilmesi Şartları

Doktor Hatasında Yazılı Onamın Geçerli Olabilmesi Şartları 1) Salt ameliyata rıza göstermek yeterli değildir, aydınlatılmış rıza olması gerekir. Ayrıca, komplikasyonların da izah edilmesi gerekmektedir.  2) Hekim hastasını, hastanın sağlık durumu ve konulan tanı, önerilen tedavi yönteminin türü, başarı şansı ve süresi, tedavi yönteminin hastanın sağlığı için taşıdığı riskler, verilen ilaçların kullanılışı ve olası yan

Doktor Hatasında Yazılı Onamın Geçerli Olabilmesi Şartları Devamı »

Gaziantep Avukat Ali Tümbaş Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

SGK, Reçetedeki Uzman Hekim Eksikliğini Gerekçe Göstererek Sigortalısı Olan Hastayı Tedavi Sorumluluğundan Kurtulamaz

SGK, Reçetedeki Uzman Hekim Eksikliğini Gerekçe Göstererek Sigortalısı Olan Hastayı Tedavi Sorumluluğundan Kurtulamaz SGK, Reçetedeki Uzman Hekim Eksikliğini Gerekçe Göstererek Sigortalısı Olan Hastayı Tedavi Sorumluluğundan Kurtulamaz Yargıtay 13. Hukuk Dairesi Esas : 2014/14129 Karar : 2015/5844 Karar Tarihi : 25.2.2015 “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda

SGK, Reçetedeki Uzman Hekim Eksikliğini Gerekçe Göstererek Sigortalısı Olan Hastayı Tedavi Sorumluluğundan Kurtulamaz Devamı »

boşanma ve ceza avukatı gaziantep

Hastaneye Karşı Açılan Davada Raporların Bağlayıcılığı

MALPRAKTİS DAVASI YÜKSEK SAĞLIK ŞURASI RAPORUNUN BAĞLAYICILIĞI 1-)Yüksek Sağlık Şurası hukuk davalarında resmi bilirkişi olmayıp, hukuk davalarında mahkemelerin        Yüksek Sağlık Şurası raporlarına itibar etme zorunlulukları yoktur. Yüksek Sağlık Şurası 11.04.1928 gün ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına dair Kanunun 75. maddesindeki açık hüküm nedeniyle, Ceza Muhakemesi Hukuku anlamında

Hastaneye Karşı Açılan Davada Raporların Bağlayıcılığı Devamı »

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?