İcra-İflas Hukuku

gaziantep bosanma 1

KAPALI-AÇIK FATURA AYRIMI ŞEKLİ VE ÖDEMENİN İSPATI YÖNÜNDEKİ YASAL KARİNE

KAPALI-AÇIK FATURA AYRIMI ŞEKLİ VE ÖDEMENİN İSPATI YÖNÜNDEKİ YASAL KARİNE Özet : 1) Fatura içerisine alt kısma atılan satıcı kaşe ve imzası faturayı kapalı fatura haline getirir. Kapalı fatura mal bedelinin peşin ödendiğine karinedir ve bunun aksi ispatlanabilir. Faturaların üst kısmında satıcının kaşesi ve imzası bulunmakta ise faturalar açık faturadır. 2) Kapalı fatura, kanunda …

KAPALI-AÇIK FATURA AYRIMI ŞEKLİ VE ÖDEMENİN İSPATI YÖNÜNDEKİ YASAL KARİNE Devamı »

Gaziantep Avukat Ali Tümbaş Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

Tasarrufun İptali Davası, İcra Takibi Kesinleşmeden Açılabilir Mi ?

Tasarrufun İptali Davası, İcra Takibi Kesinleşmeden Açılabilir Mi ? Özet : İcra takibinin kesinleştirilmesi tamamlanabilir dava şartı olup, davacıya icra dosyalarındaki tebligatlar yönünden tebligat eksikliğinin tamamlanması için süre verilmesi gerektiği. Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Esas : 2018/6276 Karar : 2020/4495 Karar Tarihi : “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki tasarrufun iptali …

Tasarrufun İptali Davası, İcra Takibi Kesinleşmeden Açılabilir Mi ? Devamı »

Genel Gaziantep Avukat Ali Tumbas 11 1

Şirket Adına İcra Taahhüdü Verilir Ve Uyulmazsa, Şirket Yetkilisinin Mahkumiyetine Kararı Verilemez

Şirket Adına İcra Taahhüdü Verilir Ve Uyulmazsa, Şirket Yetkilisinin Mahkumiyetine Kararı Verilemez Özet : Sadece şirketi borçlandırıcı işlem yapma ve temsil yetkisi bulunan sanığın taahhüde konu şirket borcundan dolayı kişisel sorumluluğu bulunmadığı cihetle, atılı suçun yasal unsurları bulunmadığı ,borcunu üstlendiğine dair icra kefaleti olmadığı anlaşılmakla, sanığın beraatine karar verilmesi gerektiği.. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi …

Şirket Adına İcra Taahhüdü Verilir Ve Uyulmazsa, Şirket Yetkilisinin Mahkumiyetine Kararı Verilemez Devamı »

gaziantep ceza ve boşanma avukatı

Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesinin İmza İncelemesinde Son Merci mi?

Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesinin İmza İncelemesinde Son Merci Olarak Kabulü Hususunda Yasal Bir Düzenleme Bulunmamaktadır * Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesinin imza incelemesinde son merci olarak kabulü hususunda yasal bir düzenleme bulunmamaktadır. * Söz konusu raporların anılan kurumdan alınmış ve heyetçe düzenlenmiş olması yerleşik Yargıtay içtihatlarına göre ona üstünlük sağlamayacağından kesin …

Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesinin İmza İncelemesinde Son Merci mi? Devamı »

Gaziantep Avukat Ali Tümbaş Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

AVUKATIN UYAPTAN İCRA DOSYASINA VEKALET SUNMASI DAVA AÇMA SÜRESİNİ BAŞLATIR

AVUKATIN UYAPTAN İCRA DOSYASINA VEKALET SUNMASI DAVA AÇMA SÜRESİNİ BAŞLATIR AVUKATIN UYAPTAN İCRA DOSYASINA VEKALET SUNMASI DAVA AÇMA SÜRESİNİ BAŞLATIR Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Esas : 2019/11629 Karar : 2020/3376 Karar Tarihi : 01/06/2020 Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki taraflarca istenmesi üzerine bu işle ilgili …

AVUKATIN UYAPTAN İCRA DOSYASINA VEKALET SUNMASI DAVA AÇMA SÜRESİNİ BAŞLATIR Devamı »

işçi işveren avukatı gaziantep

Yasada Para Alacağı Üzerine Konulan Haczin Ne Kadar Süreyle Mevcudiyetini Koruyabilmesi

Yasada Para Alacağı Üzerine Konulan Haczin Ne Kadar Süreyle Mevcudiyetini Koruyabilmesi Özet : Yasada para alacağı üzerine konulan haczin ne kadar süreyle mevcudiyetini koruyabileceği yönünde bir açıklık bulunmadığından İİK’nin 106. maddesinde menkul mallar için öngörülen altı aylık sürenin para alacakları yönünden hacizden itibaren paranın istenmesi için gerekli AZAMI SÜRE  olarak kıyasen uygulanması gerekmektedir. Yargıtay …

Yasada Para Alacağı Üzerine Konulan Haczin Ne Kadar Süreyle Mevcudiyetini Koruyabilmesi Devamı »

Gaziantep Avukat Ali Tümbaş Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

Hat, Plaka İçin Verildiğinden, Hattın Haczi de, Plakanın Haczi İle Gerçekleşmiş Olur

Hat, Plaka İçin Verildiğinden, Hattın Haczi de, Plakanın Haczi İle Gerçekleşmiş Olur Hat, Plaka İçin Verildiğinden, Hattın Haczi de, Plakanın Haczi İle Gerçekleşmiş Olur Özet : Diğer bir ifadeyle minibüs hatları, plakaya bağlı olup onun mütemmim cüzüdür. Hat, plaka için verildiğinden, hattın haczi de, plakanın haczi ile gerçekleşmiş olur. Aynı doğrultuda plaka satıldığında hattın …

Hat, Plaka İçin Verildiğinden, Hattın Haczi de, Plakanın Haczi İle Gerçekleşmiş Olur Devamı »

Genel Gaziantep Avukat Ali Tumbas 38 1

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN İCRA TAKİBİNDE İTİRAZIN İPTALİ İSTEMİ

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN İCRA TAKİBİNDE İTİRAZIN İPTALİ İSTEMİ Yargıtay 13. Hukuk Dairesi Esas : 2020/1167 Karar : 2020/5321 Karar Tarihi : 25.06.2020 BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN İCRA TAKİBİNDE İTİRAZIN İPTALİ İSTEMİ – Davalıların Murisinin Kullandığı Kredi Sebebiyle Hayat Sigortası Düzenlendiği – Sigorta Poliçesindeki Tazminat Üzerinde Bankanın Rehin Hakkı Olacağının Taraflarca Kabul Edildiği – …

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN İCRA TAKİBİNDE İTİRAZIN İPTALİ İSTEMİ Devamı »

Gaziantep Avukat Ali Tümbaş Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

İtirazın Kaldırılması ve Tahliye

İtirazın Kaldırılması ve Tahliye Yargıtay 8. Hukuk Dairesi Esas : 2018/10745 Karar : 2018/13944 Karar Tarihi : 11.06.2018 “İçtihat Metni” Mahkemesi : İcra Hukuk Mahkemesi Dava Türü : İtirazın Kaldırılması ve Tahliye Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş olup hükmün davacı tarafından temyiz edilmesi üzerine, …

İtirazın Kaldırılması ve Tahliye Devamı »

Gaziantep Avukat Ali Tümbaş Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

İcra Mahkemesince Verilen Tedbir Kararları, Karar Tarihi İtibari İle Son Bulur

İcra Mahkemesince Verilen Tedbir Kararları, Karar Tarihi İtibari İle Son Bulur İcra Mahkemesince Verilen Tedbir Kararları, Karar Tarihi İtibari İle Son Bulur Özet :  “İcra mahkemesince verilen tedbir kararı, HMK’nun 397/2. maddesi kapsamında olmayıp, İcra ve İflas Kanunu’nda özel olarak düzenlenmiş takip hukukuna özgü bir karardır. İcra mahkemesinin verdiği kararlar şekli hukuka ilişkin olup …

İcra Mahkemesince Verilen Tedbir Kararları, Karar Tarihi İtibari İle Son Bulur Devamı »

Call Now

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?