İcra-İflas Hukuku

Genel Gaziantep Avukat Ali Tumbas 37 1

İhtiyati Tedbir Nedir? Tedbir Kararı Ne Demek?

İhtiyati Tedbir Nedir? Tedbir Kararı Ne Demek? Davacı taraf her ne kadar davasının hemen sonuçlanmasını istese de davanın esasına ilişkin karar verilmesi uzun bir zaman alabilir. Uzayan dava sürecinde, gecikme sebebiyle davacının zarar görmesi, hakkın elde edilmesinin zorlaşması ya da imkânsız hale gelmesi gibi mağduriyetlerin önüne geçmek maksadıyla kanun koyucu tarafından, davanın başında ya …

İhtiyati Tedbir Nedir? Tedbir Kararı Ne Demek? Devamı »

Ali Tumbas Noter evraki gaziantep 1

Anlaşmalı Maaş Haczi İşlemi Mümkün mü?

Günümüz ekonomik koşullarında borçlu olmayan kalmadığı gibi yine adliyelerde yer alan icra daireleri ile de tanışmayan pek kalmadı. Zorlu ekonomik koşullar altında hayatını idame ettirmeye çalışan vatandaşların pek çoğu maaşından arttıramadığı için kredi kartı kullanımı, kredi çekimi veya sair sebeplerle kendisini, külfeti baya yüksek olan borçlar altına sokmakta. Eee haliyle var olan ülkemiz ekonomik …

Anlaşmalı Maaş Haczi İşlemi Mümkün mü? Devamı »

Favicon 2

Taahhüdü İhlal Suçunda Zamanaşımı Süre Ne Kadardır ?

Taahhüdü İhlal suçu ile ilgili olarak zamanaşımı süresi İcra iflas kanununun 347. Maddesinde; “Bu bapta yer alan fiillerden dolayı şikâyet hakkı fiilin öğrenildiği tarihten itibaren 1 yıl geçmekle düşer.” Şeklinde düzenlendiğinden, bu suçlarda dava zamanaşımı süresi 1 yıl olarak kabul edilmektedir. Ceza zamanaşımı süresi ise İcra İflas Kanunun 354/2 maddesi uyarınca kararın kesinleşmesinden itibaren …

Taahhüdü İhlal Suçunda Zamanaşımı Süre Ne Kadardır ? Devamı »

Gaziantep Avukat Ali Tümbaş Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

Senet Aslının İcra Kasasında Olmaması Ve Şikayet Süresi

Senet Aslının İcra Kasasında Olmaması Ve Şikayet Süresi Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Esas : 2018/337 Karar : 2019/7727 Karar Tarihi : 13/05/2019 Özet : Senet aslının icra kasasında olmadığı hususu, ancak ödeme emrinin tebliği üzerine, borçlu tarafından İİK’nun 16/1. maddesi uyarınca 7 günlük süre içerisinde icra mahkemesine şikayet yoluyla ileri sürülmesi halinde değerlendirme konusu …

Senet Aslının İcra Kasasında Olmaması Ve Şikayet Süresi Devamı »

Gaziantep Avukat Ali Tümbaş Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

Kirayı Ödemediği İçin Temerrütten Tahliye Davasında Dava Açma Süresi

Kirayı Ödemediği İçin Temerrütten Tahliye Davasında Dava Açma Süresi ÖZÜ : Kira alacağı ve tahliye istemli olarak başlatılan icra takibine borçlu-kiracı yasal sürede borca itiraz etmemiş ve borcunu ödememiş ise alacaklı kiralayan davacı İİK.nun 269/a maddesi gereğince, ödeme süresinin (30 gün) bitim tarihini takip eden 6 ay içinde, icra mahkemesinden tahliye isteminde bulunabileceği.. 30 …

Kirayı Ödemediği İçin Temerrütten Tahliye Davasında Dava Açma Süresi Devamı »

Genel Gaziantep Avukat Ali Tumbas 28 1

Vekalet Sözleşmesinin Kapsamı İlamın İcrasının Ayrı Bir İş Sayılacağı Ve İlamın İcraya Konulmaması Talebinin Azil Sayılamaz

Vekalet Sözleşmesinin Kapsamı İlamın İcrasının Ayrı Bir İş Sayılacağı Ve İlamın İcraya Konulmaması Talebinin Azil Sayılamaz Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Esas : 2013/74 Karar : 2013/1367 Karar Tarihi : 18.9.2013 Taraflar arasında düzenlenen ücret sözleşmesinde kararlaştırılan ücretin, sadece “Akgün Yazılım Paz. Ve Tic. Ltd. Şti” aleyhine açılacak akdin ifası davası işi için olduğu, bu …

Vekalet Sözleşmesinin Kapsamı İlamın İcrasının Ayrı Bir İş Sayılacağı Ve İlamın İcraya Konulmaması Talebinin Azil Sayılamaz Devamı »

Gaziantep Avukat Ali Tümbaş Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

Eser Sözleşmesi Nedir ?

Eser sözleşmesi, Türk Borçlar Kanunu 470. Ve 486. maddeleri arasında düzenlenip md.470’de, yüklenicinin bir eser meydana getirmeyi, iş sahibinin de bunun karşılığında bir bedel ödemeyi üstlendiği sözleşme olarak tanımlanmıştır. Sözleşmenin her iki tarafının da bu borçları üstlenmesi sebebiyle tam iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir. Sözleşmenin meydana gelmesi için tarafların, yüklenicinin meydana getirmeyi üstlendiği …

Eser Sözleşmesi Nedir ? Devamı »

Gaziantep Avukat Ali Tümbaş Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

Eser Sözleşmesi Ve Cismani Zarar

Eser Sözleşmesi Ve Cismani Zarar Yargıtay 15. Hukuk Dairesi Esas : 2019/2292 Karar : 2020/2425 Karar Tarihi : 15.09.2020 “İçtihat Metni” Mahkemesi : Asliye Hukuk Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün duruşmalı olarak temyizen tetkiki davalı vekili tarafından istenmiş olmakla duruşma için tayin edilen günde davacı vekili Avukat … ile davalı vekili Avukat …

Eser Sözleşmesi Ve Cismani Zarar Devamı »

Gaziantep Avukat Ali Tümbaş Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

BONODA ÇİFT VADE BULUNMASI, SENEDİN BONO VASFINDAN SAYILMAYACAĞI

BONODA ÇİFT VADE BULUNMASI, SENEDİN BONO VASFINDAN SAYILMAYACAĞI Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Esas : 2015/29542 Karar : 2016/7922 Karar Tarihi : 17/03/2016 Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki taraflarca istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve …

BONODA ÇİFT VADE BULUNMASI, SENEDİN BONO VASFINDAN SAYILMAYACAĞI Devamı »

gaziantep bosanma 1

KAPALI-AÇIK FATURA AYRIMI ŞEKLİ VE ÖDEMENİN İSPATI YÖNÜNDEKİ YASAL KARİNE

KAPALI-AÇIK FATURA AYRIMI ŞEKLİ VE ÖDEMENİN İSPATI YÖNÜNDEKİ YASAL KARİNE Özet : 1) Fatura içerisine alt kısma atılan satıcı kaşe ve imzası faturayı kapalı fatura haline getirir. Kapalı fatura mal bedelinin peşin ödendiğine karinedir ve bunun aksi ispatlanabilir. Faturaların üst kısmında satıcının kaşesi ve imzası bulunmakta ise faturalar açık faturadır. 2) Kapalı fatura, kanunda …

KAPALI-AÇIK FATURA AYRIMI ŞEKLİ VE ÖDEMENİN İSPATI YÖNÜNDEKİ YASAL KARİNE Devamı »

Call Now

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?