Hukuki Paylaşımlar

KONUT - cEZA AVUKATI AİLE HUKUKU AVUKATI GAZİANTEP

Kapıcıya konut tahsis etmek zorunlu mu?

Bir apartmanda ya da sitede görev yapan kapıcıların çok büyük bir kısmının, kapıcı dairesinde oturduğunu görüyoruz. Çoğu zaman bu konutlara kira da vermeyen kapıcılar için kapıcı lojmanı tahsis etmek bir zorunluluk mudur? Kapıcı kime denir? Kapıcı; ana taşınmazın korunması, bakımı, küçük çaptaki onarımları, ortak olan yerlerinin ve döşemelerinin bakımı, temizlenmesi, bağımsız bölümlerde oturan kişilerin …

Kapıcıya konut tahsis etmek zorunlu mu? Devamı »

Genel Gaziantep Avukat Ali Tumbas 37 1

Haricen satılan aracın devrinin alınmaması,trafik tescil kaydının alınmaması

Haricen satılan aracın devrinin alınmaması,trafik tescil kaydının silinmesi gerektiği Danıştay 15. Daire Başkanlığı Esas No : 2013/1265 Karar No : 2016/1535 İstemin Özeti : Erzurum 2. İdare Mahkemesi’nin 23/02/2011 günlü, E:2010/680; K:2011/134 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. Savunmanın Özeti : Temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır. Danıştay Tetkik Hakimi Düşüncesi : Temyize konu Mahkeme …

Haricen satılan aracın devrinin alınmaması,trafik tescil kaydının alınmaması Devamı »

Call Now

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?