Genel

Genel Gaziantep Avukat Ali Tumbas 24 11zon 1

DASK Sigortasının Yenilenmemesinde Bankanın Sorumluluğu:

Emsal Karar 1 • Somut olayda,(her ne kadar DASK sigortasını yapan başka bir sigorta şirketi olsa da) davalı bankanın, zorunlu olan bu sigortanın da yenilenmesi için davacıya bilgilendirme yapması gerektiğinden kusuru vardır. • Ne var ki davacı sigortalının da, zorunlu olan DASK sigortasının süresinin dolup dolmadığını takip etme ve sigortayı yeniletme konusunda kendisine düşen …

DASK Sigortasının Yenilenmemesinde Bankanın Sorumluluğu: Devamı »

iş hukuku avukatı gaziantep

SGK Doğum Borçlanması nasıl yapılır detaylar I Gaziantep Avukat

Doğum yapan kadın işçilerin doğum sonrasında çalışamadıkları süreler için sigorta ödemeleri kesintiye uğrayabilir. Emeklilik dönemi hesaplaması yapılırken doğum nedeniyle sigortalılık dışında kaldıkları bu süreleri dışardan ödeyerek emeklilik hesabına dâhil etmeleri mümkün olabilmektedir. Bu hizmet borçlanması 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 41. maddenin “a” bendinde düzenlenmiştir: a) …

SGK Doğum Borçlanması nasıl yapılır detaylar I Gaziantep Avukat Devamı »

anlaşmalı boşanma gaziantep avukat

TANIMA TENFİZ DAVASI NE KADAR SÜRER

Tanınma ve tenfiz davası için gerekli belgelerin tamamlanması sonucunda tanıma tenfiz davası açıldığında dava sürecini belirleyecek olan bazı unsurlar vardır. Bunlar mahkemeye sunulan gerekli belgelerde eksikliğin olup olmadığı ve her iki tarafın da Türkiye’ de avukata vekalet verip vermediğidir. Şayet boşanma tanıma tenfiz için gereken evraklarda problem yok ise tarafların her ikisi de Türkiye’ …

TANIMA TENFİZ DAVASI NE KADAR SÜRER Devamı »

gaziantep boşanma avukatı anlaşmalı ve çekişmeli

Boşanma Davası Sadakat Yükümlülüğü

Boşanma Davası Sadakat Yükümlülüğü 1- Boşanma davası AÇILDIKTAN SONRA sadakat yükümlülüğü (TMK m. 185/3) DEVAM EDER yani sona ermez. 2- Boşanma davası AÇILDIKTAN SONRA gerçekleşen sadakat yükümlülüğüne ilişkin vakıa ancak YENİ BİR DAVANIN konusu olabilir. (HMK m. 140 tahkikatın ön inceleme sonuç tutanağındaki vakıalara göre yapılacağını emreder) 3- Boşanma davası AÇILDIKTAN SONRA gerçekleşen sadakat …

Boşanma Davası Sadakat Yükümlülüğü Devamı »

Genel Gaziantep Avukat Ali Tumbas 34 1

Taahhüdü İhlal Suçunun Cezası Ne Kadardır ?

Mevcut kanunlarımıza göre borcun ödenmemesi nedeniyle hapis cezası uygulanmamaktadır ancak borcun belirli bir tarihte veya belirli vadeler dahilinde  ödeneceğine dair yazılı taahhüt verilmesi ve bu taahhüdün ihlal edilmesi halinde hapis cezası uygulanması mümkün hale gelmektedir. Taahhüdü ihlal cezası kanunda 3 aya kadar tazyik hapsi olarak düzenlenmiştir. Taahhüdü İhlal Cezası Kalktı mı ? Hayır, taahhüdü …

Taahhüdü İhlal Suçunun Cezası Ne Kadardır ? Devamı »

iş hukuku sözleşme avukat gaziantep işçi

Kira Sözleşmesini Sahte Olarak Düzenleyip Ev Sahibinin Yerine İmza Atmak

Kira sözleşmesini sahte olarak düzenleyip ev sahibinin yerine imza attıktan sonra elektrik, su ve doğalgaz idarelerine abone olunması şeklindeki eylemin “özel belgede sahtecilik suçu” nu oluşturduğu. Yargıtay 11. Ceza Dairesi  Esas : 2016/11975 Karar : 2018/4841 Karar Tarihi : 22.05.2018 “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : Özel belgede sahtecilik HÜKÜM : …

Kira Sözleşmesini Sahte Olarak Düzenleyip Ev Sahibinin Yerine İmza Atmak Devamı »

boşanma avukatı whatsapp sms kayıtları

SMS Kayıtlarının Delil Olarak Kabul Edilebilmesi İçin

SMS Kayıtlarının Delil Olarak Kabul Edilebilmesi İçin Yargıtay 3. Hukuk Dairesi  Esas : 2015/2739 Karar : 2016/3873 Karar Tarihi : 15.03.2016 “İçtihat Metni” MAHKEMESİ:  ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Taraflar arasındaki alacak davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar …

SMS Kayıtlarının Delil Olarak Kabul Edilebilmesi İçin Devamı »

iş kazası gaziantep avukatı

İşyerinin Devri İşçiye Fesih Hakkı Verir Mi ?

İşyerinin Devri İşçiye Fesih Hakkı Verir Mi ? Konu ile alakalı olarak Yargıtay Hukuk Gene Kurulu’nun vermiş olduğu karar ; Yargıtay Hukuk Genel Kurulu          Esas : 2015/2383 Karar : 2018/1197  Karar Tarihi : 13.06.2018 “İçtihat Metni” MAHKEMESİ: İş Mahkemesi Taraflar arasındaki “işçilik alacağı” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Mersin 2. …

İşyerinin Devri İşçiye Fesih Hakkı Verir Mi ? Devamı »

Gaziantep Avukat Ali Tümbaş Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

Şirkette Bölge Müdürü Olarak Çalışan Kişi İşe İade Davası Açabilir Mi ?

Şirkette Bölge Müdürü Olarak Çalışan Kişi İşe İade Davası Açabilir Mi ? Konu ile alakalı karar Yargıtay 22. Hukuk Dairesinde alınmıştır. Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin Kararı ; Yargıtay 22. Hukuk Dairesi  Esas : 2018/11146 Karar : 2018/18819  Karar Tarihi : 13.09.2018 “İçtihat Metni” MAHKEMESİ: İş Mahkemesi Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen …

Şirkette Bölge Müdürü Olarak Çalışan Kişi İşe İade Davası Açabilir Mi ? Devamı »

gaziantep işçi avukatı ve boşanma avukatı

Müstehcenlik Suçu Ve Yargıtay Kararı

Müstehcenlik suçu; müstehcen ürünlerin alenileştirilmesi, satılması, kiraya verilmesi, reklamının yapılması, şiddet içeren veya doğal olmayan yollardan cinsel ilişkiyi içeren materyallerin üretilmesi, satılması, bulundurulması, depolanması, kullanıma sunulması vb. seçimlik hareketlerle genel ahlaka karşı işlenen suçlardandır. Müstehcen ürünlerin üretilmesinde çocukların kullanılması veya çocukların kullanıldığı müstehcen ürünlerin ülkeye sokulması, çoğaltılması, satılması, depolanması, bulundurulması ve kullanıma sunulması gibi …

Müstehcenlik Suçu Ve Yargıtay Kararı Devamı »

Call Now

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?