Dilekçeler

Zina Nedeniyle Boşanma

Zina Nedeniyle Boşanma Dava Dilekçe Örneği

Zina Nedeniyle Boşanma Dilekçesini aşağıdan dosya halinde indirebilirsiniz [Mahkeme Bilgisi giriniz]  SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE                                                                                                     [Yer bilgisini giriniz] DAVACI                   : [isim bilgisini giriniz] VEKİLİ                      : [Vekil bilgisini giriniz] DAVALI                    : [isim bilgisini giriniz] KONU                       : Zina sebebiyle boşanma . AÇIKLAMAMAR      :1-Müvekkilim davalının 22 yıllık eşidir. Müşterek evliliklerinden 6 çocukları bulunmaktadır. Evlilik kayıtları [İl bilgisini …

Zina Nedeniyle Boşanma Dava Dilekçe Örneği Devamı »

Yoksulluk Nafakasından İndirim Yapılması

Yoksulluk Nafakasından İndirim Yapılması Dava Dilekçe Örneği

Yoksulluk Nafakasından İndirim Yapılması Dilekçesini aşağıdan dosya halinde indirebilirsiniz …….SAYIN HAKİMLİĞİ’NE DAVACI                        :……. VEKİLİ                          :……. DAVALI                        :……. KONU                           : Yoksulluk Nafakasından İndirim Yapılması Talebimiz Hk. AÇIKLAMALAR : Müvekkilimiz ile davalı ……. tarihinde evlenmişlerdir. Tarafların nüfus kayıtları ……. İli, ……. İlçesi, ……. Köyü, ……. Cilt No, ……. Aile Sıra No, …. Sıra Noda olup …

Yoksulluk Nafakasından İndirim Yapılması Dava Dilekçe Örneği Devamı »

Yeni İktisap Nedeni ile Tahliye

Yeni İktisap Nedeni ile Tahliye Dava Dilekçe Örneği

Yeni İktisap Nedeni ile Tahliye Dilekçesini aşağıdan dosya halinde indirebilirsiniz …….SAYIN HAKİMLİĞİ’NE                                                                                                                        ……. DAVACI                   :…….          VEKİLİ                     :……. DAVALI                    :……. KONU                      : Yeni İktisap ve İhtiyaç Nedeniyle Tahliye DAVA DEĞERİ        : Bir yıllık Kira Bedeli ……. AÇIKLAMALAR      :1-Davalı, müvekkilimizin yeni satın aldığı evin eski malikinin kiracısıdır. 2-Halen ……. adresinde bulunan apartman dairesi ……… Tapu …

Yeni İktisap Nedeni ile Tahliye Dava Dilekçe Örneği Devamı »

Yenileme Dilekçesi

Yenileme Dilekçesi Dava Dilekçe Örneği

Yenileme Dilekçesi Dilekçesini aşağıdan dosya halinde indirebilirsiniz …….SAYIN HAKİMLİĞİ’NE                                                                                                                        ……. DOSYA NO             :……. DAVACI                  :……. VEKİLİ                    :……. DAVALI                  :……. KONU                     : Müracaata bırakılmış olan davamızın yenilenmesi talebimizdir. AÇIKLAMALAR  :1-Yukarıda dosya no suyla tarafları belirtilen davamız ……. günlü duruşmasında  hazır bulunamayışımız nedeniyle müracaata kalmıştır.                                  2-HUMK.409.maddesine ilişkin olarak yasal süresi içerisinde davamızı yenileme talebinde …

Yenileme Dilekçesi Dava Dilekçe Örneği Devamı »

Yaş Düzeltme

Yaş Düzeltme Dava Dilekçe Örneği

Yaş Düzeltme Dilekçesini aşağıdan dosya halinde indirebilirsiniz …….SAYIN HAKİMLİĞİ’NE                                                                                                                        ……. DAVACI                    :……. VEKİLİ                      :……. DAVALI                     : ……. NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ KONU                       : YAŞ DÜZELTİLMESİ İSTEMİDİR. AÇIKLAMALAR   :1-Müvekkilimizin, ……. doğumlu küçük çocuğu ……. yanlışlıkla nüfus kütüğüne ……. doğumlu olarak kaydedilmiştir. 2-Müvekkilimizin çocuğu evde doğmuştur. Her hangi bir hastanede ya da doğum evinde kaydı bulunmamaktadır. 3-Müvekkilimizin, …

Yaş Düzeltme Dava Dilekçe Örneği Devamı »

Vergi Dairesi Uzlaşma

Vergi Dairesi Uzlaşma Dava Dilekçe Örneği

Vergi Dairesi Uzlaşma Dilekçesini aşağıdan dosya halinde indirebilirsiniz …………………………………………… Vergi Dairesi Uzlaşma Komisyonu Başkanlığına UZLAŞMA TALEBİNDE BULUNANINADI VE SOYADI    :…………………………………………………………AÇIK ADRESİ    :………………………………………………………..HESAP NUMARASI    :…………………………………………………………..EV VEYA İŞ TELEFONU    :………………………………………………………… TEBLİĞ EDİLEN İHBARNAMENİNDÜZENLEME VE TANZİM TARİHİ    :……../……../………….CİLT VE SIRA NUMARALARI    :……………………………………………………………………………İHBARNAME TEBLİĞ TARİHİ    :……../……../………….                 Yukarıda tarih ve numaralarını, aşağıda dönemini, vergi ve ceza nev’ileri ile …

Vergi Dairesi Uzlaşma Dava Dilekçe Örneği Devamı »

Veraset İlamının Düzeltilmesi

Veraset İlamının Düzeltilmesi Dava Dilekçe Örneği

Veraset İlamının Düzeltilmesi Dilekçesini aşağıdan dosya halinde indirebilirsiniz ……………………………………………………….. SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE DAVACI                                : VEKİLİ                                 : DAVALI                                : KONU                                    : Veraset İlamındaki yanlış bilgilerin düzeltilmesi talebini içerir dilekçemizdir. AÇIKLAMALAR 1-Müvekkilimizin üvey babası XXXXXX ve annesi XXXXX  XX/XX/2017 tarihinde geçirdiği trafik kazası sonucunda vefat etmiştir. Hastahane kayıtlarında görüleceği üzere müvekkilimizin üvey babası kaza anında …

Veraset İlamının Düzeltilmesi Dava Dilekçe Örneği Devamı »

Veraset İlamının İptali

Veraset İlamının İptali Dava Dilekçe Örneği

Veraset İlamının İptali Dilekçesini aşağıdan dosya halinde indirebilirsiniz …….SAYIN HAKİMLİĞİ’NE                                                                                                                        ……. DOSYA NO                     :……. CEVAP VEREN DAVALI :……. VEKİLİ                             :……. DAVACILAR                   :……. VEKİLİ                             :……. DAVA                              : Mirasçılık Belgesinin İptali KONU                              : Davaya karşı diyeceklerimizdir. AÇIKLAMALAR          :1-Dava dilekçesinde açıklanan olaylar doğru değildir. İtiraz ediyoruz. Şöyle ki; 2-Davacı tarafından evvelce  …….nden almış bulunduğumuz ……. tarih, …

Veraset İlamının İptali Dava Dilekçe Örneği Devamı »

Veraset Belgesi Verilmesi

Veraset Belgesi Verilmesi Dava Dilekçe Örneği

Veraset Belgesi Verilmesi Dilekçesini aşağıdan dosya halinde indirebilirsiniz …….SAYIN HAKİMLİĞİ’NE                                                                                                                        ……. DAVACI                 :……. VEKİLİ                   :……. DAVA                    : VERASET KONU                  : Müvekkilimin annesi …….. ‘nin mirasçısı olduğuna dair mirasçılık belgesinin verilmesi talebimizdir. AÇIKLAMALAR    : 1-Müvekkilimiz …………….’in annesi ../../…. tarihinde ölmüştür. Babası …….., kardeşleri ….. ve ….. daha  önce  vefat etmiştir. 2-Geriye mirasçıları olarak kardeşleri …

Veraset Belgesi Verilmesi Dava Dilekçe Örneği Devamı »

Vasi Tayini

Vasi Tayini Dava Dilekçe Örneği

Vasi Tayini Dilekçesini aşağıdan dosya halinde indirebilirsiniz ………………………………………………….. SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE DAVACI: DAVALI:Hasımsız KONU:Vasi Atanması İstemi. AÇIKLAMALAR 1) Müvekkilimizin Babası XXXXX XXXXX 86 yaşında olup malvarlığını yönetemeyecek, işlerini takip ve idare edemeyecek durumdadır. Müvekkilin babasının yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle de yapması gerekli şirket işleri oldukça yavaş ve sorunlu bir şekilde yürümektedir. 2017 senesinin başında da …

Vasi Tayini Dava Dilekçe Örneği Devamı »

Call Now

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?