Askeri Davalar

askeri davalar avukatı

TÜM YÖNLERİYLE TÜRKİYE’DE UZMAN ER ve UZMAN ERBAŞ OLMAK

1. TÜRKİYE’DE İDARİ VE ASKERİ ALANDA SÖZLEŞMELİ PERSONEL İSTİHDAMI 1.1. Askeri Alanda Sözleşmeli İstihdam İdari alanda sözleşmeli personelin bir istihdam şekli olarak oluşturulma nedeni, açıklandığı üzere kamuda çalışan, ilk etapta özel bir proje ve uzmanlık gerektiren hizmetlerin gördürülmesidir. “İstisnailik” ve “geçicilik” esasına dayanılarak yaratılan bu istihdam Dünyadaki örneklerine benzer şekilde Türkiye’de zaman içinde uygulamada …

TÜM YÖNLERİYLE TÜRKİYE’DE UZMAN ER ve UZMAN ERBAŞ OLMAK Devamı »

Genel Gaziantep Avukat Ali Tumbas 44 1

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Görev Ve Yetkisindeki Davalar

Askeri Davalarda İdare Mahkemesi Kararları Davacı ….’nın 21.02.2011 tarihinde askerliğe elverişli olduğuna karar verilerek askere sevk edildiği, askerlik hizmet süresini tamamlayarak 22.05.2012 tarihinde terhis edildiği, sivil yaşamında mide ağrısı şikayeti ile müracaat ettiği ……….. Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tetkikler neticesinde 26.12.2014 tarihli ultrason ile sol böbreğinin olmadığının tespit edildiği, Askerliğe elverişsiz olmasına rağmen …

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Görev Ve Yetkisindeki Davalar Devamı »

Genel Gaziantep Avukat Ali Tumbas 38 1

Askeri Ceza Kanunu Kapsamındaki Davalar

Askeri Suçlar Nelerdir? Askeri Ceza Kanunu 1. Maddesi göre ölüm, ağır hapis ve hapis cezaları ile cezalandırdığı suçlar askeri cürümlerdir. Askeri Ceza Kanununun kısa hapis cezası ile cezalandırdığı suçlar ise askeri kabahatlerdir. Yani askeri suçlar; askeri cürümler ve askeri kabahatler şeklinde ikiye ayrılır. Buna göre bir suçun askeri suç sayılabilmesi için cezanın Askeri Ceza …

Askeri Ceza Kanunu Kapsamındaki Davalar Devamı »

askeri avukat idari dava ceza avukatı

Görevden uzaklaştırılan uzman erbaşın sözleşmesi feshedilir mi ?

Görevden uzaklaştırılan bir uzman erbaşın bu sebeple sözleşmesinin feshedilip feshedilmeyecegi hususunda idare bazen hukuka aykırı işlemler yapabilmektedir. Özellikle görevden uzaklaştırılma halini kendisinden istifade edilememe olarak değerlendirerek sözleşme feshi yoluna gidebilmektedir. Peki bu mümkün müdür ?  3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu’nun 12. maddesi’nde, uzman erbaşın sözleşmesinin feshi sebepleri arasında , “Görevde başarısız olanlar ile kendisinden …

Görevden uzaklaştırılan uzman erbaşın sözleşmesi feshedilir mi ? Devamı »

askeri davalar avukatı

UZMAN ERBAŞIN KENDİSİNDEN İSTİFADE EDİLEMEME HALİ NEDENİYLE SÖZLEŞME FESHİ?

UZMAN ERBAŞIN KENDİSİNDEN İSTİFADE EDİLEMEME HALİ NEDENİYLE SÖZLEŞME FESHİ? 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu’nun 12. maddesi’nde, sözleşmenin feshi sebepleri arasında , “Görevde başarısız olanlar ile kendisinden istifade edilemeyeceği anlaşılan” diye bir sebep sayılmıştır.   Kendisinden istifade edilmeme hallerine ilişkin ise  Uzman Erbaş Yönetmeliği’nin 13. maddesi’nde detaylı düzenlemeler yer almaktadır.Buna göre “………..Görevde başarısız olanlar ile …

UZMAN ERBAŞIN KENDİSİNDEN İSTİFADE EDİLEMEME HALİ NEDENİYLE SÖZLEŞME FESHİ? Devamı »

askeri davalar avukatı

Uzman Çavuşlara ve Sözleşmeli Erlere Komutanların Mobbing Uygulaması

Mobing özetle, Herhangi bir işyerinde çalışan personellerin sistematik olarak taciz edilmeleri, rahatsız edici boyutta psikolojik baskı, şiddet gibi benzer davranışlarla karşılaşmaları anlamına gelmektedir. Uzman çavuslar ya da sözleşmeli erler gibi özellikle hiyerarşik olarak yapılanmış gruplarda ve yönetimin zayıf olduğu örgütlerde, gücü elinde tutan kişi, kişiler ya da gurup veya grupların, kendisi dışındaki diğerlerine yıldırma …

Uzman Çavuşlara ve Sözleşmeli Erlere Komutanların Mobbing Uygulaması Devamı »

askeri avukat idari dava ceza avukatı

Askeri Davalar

Askeri Davalar denilince öncelikle askeri ceza davaları akla gelir. Askeri ceza hukuku; askeri ceza ve idare davalarını kapsayan ve bu konuda birtakım düzenlemeleri barındıran bir hukuk dalıdır. Askeri ceza ve idare davalarının kapsamının bir hayli geniş olduğunu ifade etmek gerekir. Askeri yargı alanındaki davalar başta olmak üzere 6413 sayılı askeri disiplin kanunu, 1632 sayılı …

Askeri Davalar Devamı »

iş hukuku sözleşme avukat gaziantep işçi

ASKERİ PERSONELLERİN ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ DAVASI ?

Askeri personelin atama işleminin iptali davaları askeri davalar içinde sıklıkla rastladığımız davalardandır. Atama işlemi askeri personele tebliğ edildikten sonra askeri personel 60 gün içinde yürütmenin durdurulması istemli atama işleminin iptali istemli ilgili idare mahkemesine dava açması gerekmektedir. Atama İşleminin İptali Davasında Yürütmenin Durdurulması Talebi   Askeri personelin atama işleminin iptali davasında dava sürecinde sıkıntı …

ASKERİ PERSONELLERİN ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ DAVASI ? Devamı »

askeri avukat idari dava ceza avukatı

Askeri Güvenlik Soruşturması Davaları

Aşağıda sıkça tarafımıza sorulan sıkça soruları sizler için derledik. Bahsi geçen derleme 17 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe giren GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI KANUNU‘dan yola çıkarak hazırlanmış olup bilgilendirme amaçlıdır. Zaman zaman mevzuat ve mahkemelerde ki görüş değişiklikleri olabilmekte olup, konuya ilişin memurlar kanununa , askeri mevzuata hakim veya en azından idare hukuku ile …

Askeri Güvenlik Soruşturması Davaları Devamı »

medya gaziantep isci avukati bosanma avukati 1

Uzman Çavuşun Disiplinsizliği Sözleşmenin Feshi

Asker kişi hakkında (Uzman Erbaş / Uzman Çvş.) suç işlediğinden bahisle sözleşmesinin fesh edilebilmesi için, hakkında açılmış olunan soruşturma sonucu ve yapılan yargılama kapsamında mahkumiyet hükmü verilmesi gerekir. Yani disiplinsizlik fiili bir suça dayandırılıyorsa ve buna bağlı olarak sözleşme fesih edilecekse mutlak surette adli yargıda bir mahkumiyet hükmü olması gerekmektedir. Aksi düşünce hasıl olursa …

Uzman Çavuşun Disiplinsizliği Sözleşmenin Feshi Devamı »

Call Now

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?